Prof.dr.sc. Zlata đurńević Kazneno procesno pravo ... - Pravni fakultet

Literatura. Knjige. 1. D. Krapac: Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., V. izdanje, Narodne novine,. Zagreb, 2012. Šesto do deveto, poglavlje. 2.

Prof.dr.sc. Zlata đurńević Kazneno procesno pravo ... - Pravni fakultet - Srodni dokumenti

Prof.dr.sc. Zlata đurńević Kazneno procesno pravo ... - Pravni fakultet

Literatura. Knjige. 1. D. Krapac: Kazneno procesno pravo, Institucije, knjiga I., V. izdanje, Narodne novine,. Zagreb, 2012. Šesto do deveto, poglavlje. 2.

povijest katedri za kazneno i kazneno procesno pravo pravnog ...

litičko-kameralnog studija do današnjeg djelovanja Katedre za kazneno pravo i. Katedre za kazneno procesno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u ...

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu

Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu. UDK: 343.14(497.5)(091). Sažetak. Vinodolski zakon najstariji je pravni spomenik pisan na hrvatskom jeziku.

davor krapac, međunarodno kazneno procesno pravo

M. Bonaćić: Davor Krapac, Medunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred medunarodnim... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), ...

Davor Krapac KAZNENO PROCESNO PRAVO PRVA ... - HeinOnline

15 stu 2000 ... Davora Krapca, redovitog profesora. Pravnog fakulteta Sveu~iligta u Zagrebu, pod naslovom: Kazneno procesno pravo. Prva knjiga: Institucije.

Procesno - pravni aspekti prava EU - Pravni fakultet Osijek

kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, te Zbornika ... Sljedeći važan institut tiče se tzv. kaznene vlasti (ius puniendi), tj. prava države da pri-.

Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti - Pravni fakultet

pitanja iz područja europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti. ... Definirati pravo europsko radno i socijalno pravo, ovo i u odnosu sa drugim granama ...

pravo u medicini - Pravni fakultet

10 000 Zagreb [email protected] MODUL 1 – OSNOVE PRAVA U MEDICINI. Program ... trajne medicinske izobrazbe HLK. Mjesto održavanja. Predavanja i radionice ...

Poslovno pravo - Pravni fakultet

U našoj ranijoj pravnoj tradiciji za pojam ove grane prava koristili su se različiti termini ,koji su u suštini sinonimi za poslovno pravo: privredno pravo i trgovačko ...

pravo okoliša - Pravni fakultet Osijek

Očuvanje prirode i čovjekova okoliša između ostalih najviše su vrednote ... zajedno s kriterijima stanja prirodnog okruženja (čistoća zraka, vode, klime, buka...).

Poslovno pravo - Pravni fakultet Univerziteta u

U našoj ranijoj pravnoj tradiciji za pojam ove grane prava koristili su se različiti termini ,koji su u suštini sinonimi za poslovno pravo: privredno pravo i trgovačko ...

UVOD U PRAVO - Pravni fakultet Osijek

RAZLIKOVNI ISPITI (program, literatura). Naziv predmeta: UVOD U PRAVO. Nositelj: DR. SC. PREDRAG ZIMA. ECTS: 6 ...

Prof. dr Miodrag Vuković - Pravni fakultet

Ime i adresa poslodavca Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija, Evropski centar za mir i razvoj, Beograd, Republika Srbija. Datumi 2009-2013. Zanimanje ili ...

LEX CIVILIS KAO MJERODAVNO PRAVO ZA ... - Pravni fakultet

Cilj rada bio je utvrditi kakvu ulogu i značenje Zakonik kanonskog prava ... mjerodavno pravo jest civilni zakon koji vrijedi u mjestu sklapanja ugovora o nagodbi.

Europsko međunarodno privatno pravo - Pravni fakultet

15. Ciljevi kolegija. 1. Izučavanjem predmeta Europsko međunarodno privatno pravo - posebni dio: ugovorni i deliktni statut doktorandi trebaju steći opća znanja.

Pravo i pravda 2013 - Zbornik - Pravni fakultet

Zbornik Pravo i pravda 2013 je zbornik autorskih tekstova o temama o kojima ... zapravo, nikada nije zaboravljen, čak ni onda kada se zaborav manifestuje u ...

pravo privrednih društava - Pravni fakultet Univerziteta u

POVEZANA DRUŠTVA I UGOVORNI OBLICI. POVEZIVANJA. TEMATSKE JEDINICE: GLAVA IX. POVEZANA DRUŠTVA. - Vrsta i oblici povezanih društava.

prof. dr. sc. Željko Potočnjak doc. dr. sc. Ivana ... - Pravni fakultet

25 tra 2014 ... Poslodavca. Poslovno uvjetovani. Osobno uvjetovani. Uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika. ▻ Posebni razlozi za redoviti otkaz:.

novo zemljišnoknjižno pravo republike srpske - Pravni fakultet

Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske uvodi novi si- stem evidentiranja nekretnina i prava na nekretninama u. Republici Srpskoj. Novi zakon svojim ...

javne finansije i finansijsko pravo - Pravni fakultet u Lukavici

su imali regali i domenski prihodi. Regali (lat. regalis - kraljevski, carski) su bili prihodi ... izuzeti su namještaj fizičkih lica i ostalo pokućstvo i odjeća koji nisu velike ... zapošljava više od tri radnika, bolje je utvrditi osnovicu prema ličnom prima-.

Prof. dr. Željko Bartulović Ur. 15. 12. 2008. Pravni fakultet ... - CHDR

15 pro 2008 ... Rijeka i Sušak postaju dio Države SHS, ali ih talijanska vojska okupira, ... 44; Novi List, br. ... na srbijanski hegemonizam”, Jugoslavenski list, XI/10. VI. ... Preko) i Dikla kao i prijenosa državljana Kraljevine SHS koji su umrli u.

Pravo na zaborav kao instrument zaštite prava ... - Pravni fakultet

ve tako postaju trajna svjedočanstva o ljudima, koje može pročitati svako, u svako doba dana, ... Najnovija kretanja u oblasti zaštite ličnih podataka u EU-u ...

Prof. dr. sc. Dionis Jurić Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci ...

podružnica inozemnih trgovačkih društava na području Republike Hrvatske. ... državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje.

pravo naroda na vanjsko samoodređenje izvan ... - Pravni fakultet

ruski je predsjednik Medvedev podržavao nastojanja ovih dviju pokrajina da se ... Slično tomu, ruski dužnosnici tvrdili su da stanovnici Južne Osetije i Abhazije ...

Poslijediplomski doktorski studij SMJER: PRAVO ... - Pravni fakultet

Petar. Miladin. Trgovačko pravo- opći dio. Predmet smjera 5,5. I. Akademik. Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać ;. Prof.dr. sc. Siniša Petrović ;. Doc. dr. sc.

športsko prekršajno pravo - intranet - Pravni fakultet Split

prava. Argumenti koji govore u prilog da je prekršajno pravo dio kaznenog prava ... materijalnog kaznenog i prekršajnog prava, utvrđuje se postojanje kažnjivog ...

Poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i ... - Pravni fakultet

Koprić, Ivan (prir.) (2003) Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb: Društveno veleučilište u. Zagrebu. Hayward, Jack, Anand Menon (2003) Governing Europe.

Izvedbeni plan – Pravo, religija i nasilje - Pravni fakultet Sarajevo

Dokumentarni film: The Jewish Uprising Against the Romans at Masada. VI. Asasini i odgovor islamskih država. Dokumentarni film: The Origin of the Assassins ...

pravo izvedbeni plan-2018-19 - Pravni fakultet Osijek - unios

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU. IZVEDBENI PLAN NASTAVE. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ u ak. 2018. / 2019. god.

Izvedbeni-Pravo-2019-2020 - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište ...

Upoznavanje studenata sa povijesnim razvitkom pravnoteorijskog i ... ipromjene u državi. Državni teritorij. Stanovništvo. Građanin. Državljanstvo. ... mogućnost shvaćanja i vladanja, samoskrivljena neubrojivost, bitno smanjena ubrojivost; namjera i ... Raspravljati o sadržaju pravnih tekstova prepričavanjem, prijevodom ili ...

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO I

Aktivnosti procesnih subjekata u parnici, procesne radnje, rokovi i ročišta, pojam propuštanja, povraćaj u pređašnje stanje. Jedanaesta sedmica. Tužba.

Građansko procesno pravo - Megatrend Univerzitet

Značaj i zadaci građanskosudkog postupka. 2. Spor i parnica. 3. Pravo na sudsku zaštitu. 4. Građansko sudski postupak i upravni postupak. 5. Građansko ...

Aleksandar Jaksic - Medjunarodno gradjansko procesno pravo.indd

Александар Јакшић, Међународно грађанско процесно право. В. Међународни извори норми МГПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. I. Уопште . .

6 Maja Stanivuković, „Građansko-procesno pravo Evropske unije“

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. EVROPSKE UNIJE. Naslov ovog referata upućuje na zaključak da je na nivou Evropske. Unije oformljen jedinstveni i ...

hrvatsko procesno pravo i jamstvo “pravicnog ... - Alan Uzelac

Temeljna nacela sudskog postupka - pravo na pristup sudu . ... Temeljna pitanja koja ostaju otvorena iz aspekta prava na ... optužen zbog kaznenog djela” (cl.

Revija i pravo 2016 - Pravni fakultet - Univerzitet "Džemal Bijedić"

Robert Podolnjak, Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 57. broj 3. Zagreb.

priručnik kvalitete - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

8 pro 2014 ... ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA . ... Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Skraćeni naziv Fakulteta ... analizira rezultate rada i poduzima mjere za unaprjeđivanje rada u okviru katedre,.

Pravni fakultet Osijek IZVJEŠTAJ O AUDITU - Pravni fakultet u Osijeku

27 lip 2017 ... referada knjižnica s čitaonicom, dvorane, kabineti) i Stjepana Radića ... http://www.pravos.unios.hr/images/knjiznica-istrazivanje-prostor-ffos.pdf.

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Šifra predmeta Status predmeta ...

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova. Obavezan. V. 6. 4 p 1. Studijski programi za ...

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI ... - Pravni fakultet Osijek

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI. 07.12.2018. ... USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Pan liber, Osijek, 1994.

samoanaliza - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

Komentirajte stanje studentskog standarda na vašem visokom učilištu (prema ... CARNet i studentskoj iskaznici – iksici te o studentskom centru i mogućnostima ...

Upravno i upravno procesno pravo VIII.indd

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 22 Ivo Krbek, Osnovi upravnog prava FNRJ, Zagreb 1950, стр. 78. и др. 23 Упореди: ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

15 velj 2015 ... obiteljske medijacije za bračne drugove koji se žele razvesti, a imaju maloljetnu ... u kojem postoji jedna i isključiva porezna vlast.20 Sukladno tomu, ana- ... društvu Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb.

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

LEKSIKON temeljnih pojmova politike: abeceda demokracije, Sarajevo, 1994. 15. ... Grupa autora, Crna knjiga komunizma, Bosančica-print, Sarajevo, 1990. 17.

Pravni zapisi 2018-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

could be given only from the point of view that for the right to compensation it is ... 5 Vodinelić, V. V., 2014, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo ...

Pravni zapisi 2014-02 04 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava ustavnog teksta. Njih je moguće naći u odredbama koje se odnose na oblik državnog uređenja ili ...

Pravni zapisi 2014-02 09 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Obiteljski zakon Republike Hrvatske iz 2003, Narod- ne novine RH, br. ... zakona iz. 2003. o sudjelovanju centra za socijalnu skrb u postupku preuzete su iz.

pravni vjesnik 1-2-2006.indb - Pravni fakultet Osijek

1 sij 2006 ... Dr. Sc. Ante Perkušić, Blanka Ivančić - Kačer. (UN)ERLAUBTE ... DUŠKO VRBAN: Hijerarhija izvora i sistematičnost post-modernog prava.

Pravni zapisi (br 2).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

2003/185 MAJIĆ (RADOSLAV) JELENA 27. 9. 1975. Beograd 28. 6. 2010. 7,39. 72. 2003/162 ĐOKIĆ (DRAGAN) INA 15. 10. 1984. Brčko 29. 6. 2010. 6,47. 73.

Pravni vjesnik 3-4 03.indb - Pravni fakultet Osijek

14 Vidjeti odluku Shin Nippon Koki v. ... iz kuće Lancaster. 9 Inocent III. će uspjeti ... ne u kojoj žive ili borave, lakovjernosti zbog neiskustva, odbacivanja auto-.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - unios

19 velj 2014 ... ANALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, ...

Pravni vjesnik 1-2 04.indb - Pravni fakultet Osijek

2 sij 2004 ... Vlastoručna „oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao“.7 Bitni sastojci vlastoručne oporuke, odnosno ...

du[anov zakonik i pravni transplanti - Pravni fakultet

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

pravni vjesnik 01.indd - Pravni fakultet Osijek

CONDITION BIOLOGIQUE OU DISCRIMINATION . ... nost i kvalitetu usluga, zatim povoljne cijene. U okviru ovih djelatnosti ... ales publiques communales et d'infrastructures dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la culture ...

Pravni vjesnik 3-4 04.indb - Pravni fakultet Osijek

VLADO BELAJ: Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje. Pravni vjesnik ... Ključne riječ: zajedničko vlasništvo, suvlasništvo, nasljednička zajed-.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek

87 Municipal Civil Court in Split, No Rob-72/11 of 27 July 2012. ... 56-61; usp. u izvrsnoj studiji Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: ...

Pravni vjesnik 00.qxd - Pravni fakultet Osijek

Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the. Faculty of Law, J. J. Strossmayer University in Osijek vjesnik. PRAVNI VJESNIK GOD. 18 BR. 1-2 Str. 1-452.

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO Prof.dr Stanković Sanja ...

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO. Prof.dr Stanković Sanja. Ispitna pitanja. 1. Privatnopravni odnosi sa elementom inostranosti i načini njihovog korištenja – ...

Prekršajno pravo Ime nositelja kolegija Prof. dr. sc. Davor ...

Predmet Prekršajno pravo studente uvodi u materiju prekršajnog materijalnog i procesnog prava. Riječ je o pravnom području koje je u suvremenom društvu ...

Naziv kolegija NASLJEDNO PRAVO Nastavnici Prof. dr. sc. Igor ...

Nastavnici. Prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tatjana. Josipović, doc. dr. sc. Romana Matanovac. Vučković. Status kolegija. (semestar i redoviti ili fakultativni).