Nastavni plan

за образовни профил Туристички техничар. I РАЗРЕД. II РАЗРЕД. III РАЗРЕД ... Агенцијско и хотелијерско пословање. 4 132 90 5 6 160 192 120 4 124 120 ...

Nastavni plan - Srodni dokumenti

nastavni plan i okvirni nastavni program - Ekonomska i trgovačka ...

Voditelj odjela/poslovnice nabave/prodaje. 4.) Skladišni službenik. 5. ... Škarić Ivo: U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb 1988. Škarić Ivo ...

1.1. Nastavni plan

1. 3,5. KONFIGURIRANJE RAČUNALNIH MREŽA I SERVISA. 96. 1. 2. 4. SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA. 64. 1. 1. 3,5. MIKROUPRAVLJAČI. 70. 1. 1.

Nastavni plan SMŠ

програма усмеравају се ка замишљању нотне слике на основу слушног музичког садржаја ... 1 (Раске11апг) Наведена дела се налазе у свесци Винка ... Р. Корсаков: Шехерезада а2 и висећа чинела, Л. ван Бетовен: Симфонија бр.

Nastavni plan

за образовни профил Туристички техничар. I РАЗРЕД. II РАЗРЕД. III РАЗРЕД ... Агенцијско и хотелијерско пословање. 4 132 90 5 6 160 192 120 4 124 120 ...

Nastavni plan za gimnaziju.pdf

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ГИМНАЗИЈУ. Општи смер. Предмет ... Ученик има право да промени изборни програм после првог разреда. III и IV разред.

2. Nastavni plan i program

TEHNIČKO CRTANJE. 105 1 2. 5,5. 70. 2. 4. ELEMENTI STROJEVA. 105 2 1. 6. TEHNIČKA MEHANIKA. TEHNIČKA MEHANIKA. 70. 1 1. 4. 70. 1 1. 4,5.

Nastavni plan i program - MON KS

Srpskog jezika i knjiţevnosti u osnovnoj školi za djecu oštećenog sluha je razvijanje usmenog i pismenog ... razlike, proizvoda i koliĉnika upotrebom slova, odreĊivanje vrijednosti izraza s jednom i dvije ... i tehnologije. IZBORNI DIO. Robotika, saobraćaj, 3D printanje. - istraţivati i pripremati, ... dukativne/pronadji- razliku-.

nastavni plan - ASOO

Poliedri i rotacijska tijela. Pojam poliedra. Kvadar i kocka, oplošje i volumen kvadra i kocke. Uspravna prizma, oplošje i volumen. Pravilni poliedri. Valjak, stožac,.

NASTAVNI PLAN KUHAR

KUHARSTVO. 7. 245. 7. 245. 8. 256. UKUPNO SATI B1. 20. 700. 22. 770. 20. 640. B2. PRAKTIČNA NASTAVA. Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Sabahudin Bećirović, Vježbanka i bojanka za najmlađe, Zenica, 2005. ... Ptice. /stanarice, selice, pjevačice, grabljivice/. -Zna i razumije pojam domaća životinja.

NASTAVNI PLAN SLASTIČAR

Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje Tjedno Godišnje. STRANI JEZIK I. 2. 70. 2. 70. 2. 64. STRANI JEZIK II. 2. 70. 2. 70. 2. 64. GOSPODARSKA MATEMATIKA. 2.

NASTAVNI PLAN GIMNAZIJA

NASTAVNI PLAN GIMNAZIJA. OPĆA. JEZIČNA. KLASIČNA. PRIRODOSLOVNO-. MATEMATIČKA. PRIRODOSLOVNA razred razred razred razred razred. 1. 2.

Upravni referent – nastavni plan

Kompjutorska daktilografija. 4. 140. 2. 70. 2. 70. Uredsko poslovanje i dopisivanje. 2. 70. 2. 70. Gospodarstvo. 2. 70. Poslovna psihologija. 2. 70. Upravni ...

Nastavni plan UPRAVNI REFERENT

Upravni postupak. -. -. -. -. 2. 70. 4. 128. Kompjuterska daktilografija. 4. 140. 2. 70. 2. 70. -. -. Uvod u imovinsko pravo. -. -. -. -. -. -. 2. 64. Uvod u obiteljsko pravo.

nastavni plan i program - ASOO

višekratnik. 2. Cijeli brojevi. Usvojiti pojam skupa Z i računanje u skupu Z. Skup Z, i njegova svojstva. Računske operacije u skupu Z. Računanje sa zagradama.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 6. RAZRED ...

Priroda. - pratiti jednostavne upute. Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i ... A1.3. A2.1. A1.3. ČETVRTA GODINA UČENJA 6 razred osnovne škole.

PROGRAM: EKONOMIST NASTAVNI PLAN

PROGRAM: EKONOMIST. NASTAVNI PLAN. R.b. NASTAVNI PREDMET. Broj sati tjedno. 1.razred. 2.razred. 3.razred 4.razred. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI ...

ii. nastavni plan - Ministarstvo znanosti

Dijelilo napona, promjenjivi otpor. Električni rad. Električna snaga. Toplinski učinak ... primjene, strujno opterećenje i dopušteni pad napona. 3. Sklopni aparati.

NASTAVNI PLAN - Zdravstvena gimnazija

Hrvatski jezik. 140. 4. 140. 4. 140. 4. 128. 4. Strani jezik I. 105. 3. 105. 3. 105. 3. 96. 3. Strani jezik II. 70. 2. 70. 2. 70. 2. 64. 2. Latinski jezik. 70. 2. 70. 2. Povijest.

Nastavni plan i program web dizajner

140. 4. 6. 140. 4. 6. 105. 3. 6. 96. 3. 6. 105. 3. 6. 105. 3. 6. 105. 3. 6. 96. 3. 6. 70. 2. 4,5. 70. 2. 4,5. 35. 1. 2,5. 35. 1. 2,5. 35. 1. 2,5. 32. 1. 2,5. 70. 2. 2. 70. 2. 2. 70. 2.

Tehničar PT prometa – nastavni plan

Poštanski promet. 2. 2. 4. 4. 13. Telekomunikacijski promet. 2. 2. 2. 2. 14. Novčano poslovanje. 2. 2. 3. 3. Page 2. 15. Poštanski i telekomunikacijski sustavi -.

nastavni plan dodiplomskog studija - EFSA

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u školskoj. 2001/2002. godini ... Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska. Osim navedenih kroz ...

nastavni plan i program - Ministarstvo obrazovanja

oblik tijela, škrge, peraja, plivaći mjehur;. - znat će opisati građu,. - razmnožavanje, podjelu i značaj riba;. - shvatit će značaj resoperki i dvodihalica za evolutivni.

Nastavni plan i program za OS - Hrvatski studiji

i vra ati knjige na vrijeme, pokazati razlike izme u knjiga ... Sanja Pili : Mrvice iz dnevnog boravka. 10. ... Obrazovna postignu a: poznavati barem po dva cijela.

hotelijersko-turistički tehničar nastavni plan

PROGRAM: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR NASTAVNI PLAN. R.b. NASTAVNI PREDMET. Broj sati tjedno. 1.razred. 2.razred. 3.razred 4.razred. 1.

FARMACEUTSKI TEHN - Nastavni plan i program

НАСТАВНИ ПЛАН. Ред. број. I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ. ПРЕДМЕТИ. А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ. ПРЕДМЕТИ. РАЗР. ЧАС. НАСТ. УКУПНО. РАЗР. ЧАС. НАСТ.

nastavni plan i program za 5.razred - PZTZ CMS

pravila kotiranja, mjerilo/razmjera, format A4, okvir, zaglavlje i sastavnica, (primjena računara na crtanje tehničkih crteža),. - Upoznavanje sa materijalima: papir, ...

OPERATIVNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM New Headway ...

prepoznati primjenu kratkih odgovora ... rečenica. • primijeniti dijaloge; igra uloga u svakodnevnim situacijama ... oblikovati zavisno složene rečenice prilokom ...

Nastavni plan i program za 5 razred-za objavu - MON KS

2. SADRŽAJ. Nastavni plan za 5. razred devetogodišnje osnovne škole .......................... 4. 1. ... korištenje muzičkih termina;. - Improvizacija i prezentacija ideja.

Nastavni plan i program za Cestovni promet

12. Strani jezik II. 2. -. 1. -. 4. 1. 13. Osnove strojarstva. 2. -. 1. -. 4. 1. 14. Promet i ekologija. 2 1. -. 3. 1. 7. Tjelesna i zdravstvena kultura. (2). Ukupno u semestru.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM od 7. do 9. razreda devetogodišnje ...

tijela, stanje materije, fizikalne pojave. Primjena fizike. Fizikalna veličina. Međunarodni sistem mjernih jedinica (SI). Mjerenje duljine. (2 1č). Duljina, metar (m).

nastavni plan i program za 4. razred devetogodišnje ... - MON KS

nastavnog programa za I, II, III, IV i V razred devetogodišnje osnovne škole. ... Pisanje po diktatu (diktat s komentarom, ... Veliko slovo u pisanju naziva : ... Nastavna jedinica „Buba, nina malo ububano“, uspavanka – C. Rihtman, okolina B.

nastavni plan i program osposobljavanja za rukovatelja cnc ...

Andrija Pukšec: Tehnologija tokarenja, "Naklada MD", Zagreb, 1996. Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: 1. Mladen Bošnjaković: Numerički upravljani ...

nastavni plan i program - Farmaceutski fakultet - SUM

nastavnik sa FBF-Zagreb *. Osiguranje kvalitete i registracija lijekova ... Satnica sadrži 45 sati predavanja, 15 sati seminara i. 30 sati vježbi. Prema Pravilniku o ...

nastavni plan i program - Filozofski fakultet

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU. ODSJEK ZA PEDAGOGIJU. NASTAVNI PLAN I PROGRAM. Akademska 2013/2014. godina. Sarajevo, 2013. Godina ...

nastavni plan i program za 3. razred devetogodišnje ... - MON KS

3. Prvi strani jezik**. 2. 70. 4. Matematika. 4. 140. 5. Moja okolina. 2. 70. 6. Muzička ... Oton Župančič: Zlatna kantica. Jermenska priča: ... kakve sadržaje djeca ne.

nastavni plan i program - Ministarstvo znanosti

prostora u cilju povećanja interesa kupaca za robu, olakšavanje i ubrzavanje procesa kupnje; ... cm, kutna otvorena polica sa sanducima za voće, ... neki administrativni obrazac primjenjujući pravila pravopisne norme. Molba, ponuda, ... posao. Navesti izvore ideja za pokretanje biznisa. Početak od nule kao način ulaska u ...

Nastavni plan.pdf - Andragoško učilište Zvonimir

Kompjutorska daktilografija. Kompjutorska dakt. s uredskim praktikumom. X IX X XI XII IX X. X. Poslovni tajnik radi na svim administrativnim poslovima u gotovo ...

INOVIRANI NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG ...

NASTAVNI PLAN STUDIJSKOG PROGRAMA: FINANSIJE I ... Studijski program: Finansije i Računovodstvo ... zadataka iz matematike za ekonomiste.

vidi nastavni plan - Pravni fakultet - SUM

Kurtović Šefko, Opća povijest prava i države, knjiga I., Stari i srednji vijek,. (str.217.-250). IX. Država i pravo srednjeg vijeka 5. -19. stoljeće: Turska država i pravo ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM TZO OSNOVNE ŠKOLE ... - MON KS

ostvaruje kontrolu procesa realizacije programa nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Tjelesni i zdravstveni odgoj kao integralni dio sistema odgoja i ...

nastavni plan i program za 1. razred devetogodišnje ... - MON KS

Predmet: BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/. SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST. 1.razred. Sarajevo, juni 2018.godine ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE Predmet ... - MON KS

društveni razvoj bosanskog vilajeta. 2) 1) Velika istočna kriza i. Berlinski kongres. 3) Međunarodni odnosi, kolonijalno pitanje;. Marokanska i aneksiona kriza,.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Digitalna ekonomija - TVZ

Zagreb, listopad 2017. ... ISVU. Standardi i sustavi za upravljanje projektima. Dr.sc. Mladen Mauher, ... I. Čala i drugi: ,„Menedžment održavanja“, FSB ,2001. 3.

HR. OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA 5. RAZRED ...

Pojačavanje mogućnosti razumijevanja značenja i izražavanja smislenim rečenicama. MEDIJSKA KULTURA. 15. Recepcija sadržaja filma, pozorišne/kazališne ...

nastavni-plan-i-program-za-zanimanje-elektroiinstalater-jmo

električnih strujnih krugova, grafički prikaz strujno-naponske ovisnosti, sinusni izmjenični naponi, fazni odnosi napona i struja u ... Dijelilo napona, promjenjivi.

Nastavni plan i program za zanimanje elektroinstalater

ELEKTROINSTALATER III stepen. Ovaj obrazovni program ima za cilj obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električne opreme i rasvjete. Učenici su ...

nastavni plan i program - Waldorfska škola

2 školska sata se računaju za sve predmete glavne nastave 0,5 školskog sata ... Didaktika (metodike) učenja i poučavanja od 1. do 8. razreda, temelji se na ritmičkoj izmjeni ... melodiozni element- vokali - te govorenje i slušanje, poetika i gramatika, itd. ... Nastavni predmet Hrvatski jezik obuhvaća tri nastavna područja: 1.

NASTAVNI PLAN TROGODIŠNJEG (BACHELOR ... - ETF-Sarajevo

Studentska štamparija Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2000. Didaktičke metode ... Sarajevo, materijal u pripremi, radna verzija dostupna. 2. J. Šribar, B. ... AutoCAD Visual LISP i VBA programiranje: koordinatni sistemi, izrazi, grananja ...

nastavni plan i program za 2. razred devetogodišnje ... - MON KS

jezik i književnost/ Hrvatski jezik i književnost/ Srpski jezik i književnost za drugi razred devetogodišnje osnovne škole: Iz oblasti Književnosti: - Realizuje se ...

nastavni plan i - Pedagoški fakultet Sarajevo

15 sij 2018 ... Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27. 4. 2009. godine. ... sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja, Zagreb: ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM Sveučilišnog preddiplomskog ... - FZS

Porodništvo ili primaljstvo jedna je od najstarijih medicinskih struka. U povijest primaljstva stoljećima je ugrađivano iskustvo i vještina brojnih primalja, a kasnije i ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OSNOVNU ... - Waldorfska škola

2. NASTAVNI PLAN ZA OSNOVNU WALDORFSKU ŠKOLU. Redni broj. NASTAVNI PREDMETI. GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SATI IZRAŽEN PO NASTAVNIM ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM za I ciklus studija - Internacionalni ...

Betonske konstrukcije I. 3 2. 8. 22. Čelične konstrukcije ... Drvene konstrukcije I. 3 2. 7. 3. Organizacija ... Armirano-betonske arhitektonske konstrukcije. 3 2. 7.

u Mostaru Fakultet humanistiĉkih nauka NASTAVNI PLAN I ...

Odsjek / Smjer: Odsjek za njemački jezik i književnost. Nastavni ... 3 Jezične vježbe njemačkog jezika I. 5. 2. 2 ... Studenti Odsjeka za njemaĉki jezik i knjiţevnost.

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za treći razred ...

Svemirac (Refik. Hodžić). 6. Zaplovi barka (kanon). (Zlatko Grgošević). 7. Zekini jadi (Alfi. Kabiljo). 8. Trčimo za suncem. (Refik Hodžić-stihovi. Nasiha Kapidžić-.

islamska vjeronauka nastavni plan i program za ii razred ...

Milioni pahuljica iz obilja Božijeg stvaranja spuštaju se na zemlju. - Snijeg. ... manifestiranje islamske kvalitete odnosa prema učeniku u razredu ili školi koji je.

izvedbeni nastavni plan - Veleučilište “Nikola Tesla”

Zdravko Kedžo, pred. Poslovno ponašanje, komuniciranje i poslovni protokol. 30. 15. 0. 4. Dr.sc. Zdravko Kedžo, pred. Javni nastupi i prezentacijske vještine. 30.

Nastavni plan i program waldorfske škole u RH.pdf - Osnovna ...

2. NASTAVNI PLAN ZA OSNOVNU WALDORFSKU ŠKOLU. Redni broj. NASTAVNI PREDMETI. GODIŠNJI PLAN NASTAVNIH SATI IZRAŽEN PO NASTAVNIM ...

nastavni plan i program za bosanski jezik i književost ... - MON KS

Nastavna jedinica Pjesma I.V.Rorić se ne realizuje (prebaciti u 5.razred). - Nastavna jedinica ... FEBRUAR- Druga pismena vježba ... neizrečeni subjekt. Priloške ... predikata. Uočavanje priloških odredbi u rečenici. Prepoznavanje rečenica s.