SZ Hotelijersko-turisticki tehnicar - ASOO

... obitelji zanimanja. HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR ... Napomena: Imenice korištene u ovom dokumentu, primjerice učenik, tehničar, student, korisnik ...

SZ Hotelijersko-turisticki tehnicar - ASOO - Srodni dokumenti

SZ Hotelijersko-turisticki tehnicar - ASOO

... obitelji zanimanja. HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR ... Napomena: Imenice korištene u ovom dokumentu, primjerice učenik, tehničar, student, korisnik ...

hotelijersko-turistički tehničar - DOMINIS

MATEMATIKA 1, I. DIO : udžbenik matematike s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje. Pletikosić, Barišin ...

hotelijersko-turistički tehničar nastavni plan

PROGRAM: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR NASTAVNI PLAN. R.b. NASTAVNI PREDMET. Broj sati tjedno. 1.razred. 2.razred. 3.razred 4.razred. 1.

Standard kvalifikacije HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

Hotelijersko-turistički tehničar. 1.2. Razina kvalifikacije. HKO: 4.2. 1.3. Minimalni obujam kvalifikacije. Ukupno: 240 ECVET. 1.4. Klasa kvalifikacije. Potpuna ...

hotelijersko-turistički tehničar - Gospodarska škola Varaždin

zanimanje: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR. Što nudi četverogodišnji nastavni program hotelijersko-turističkog tehničara? • usklađuje teorijsko znanje ...

Hotelijersko - turisticki tehnicar 1. razred. 2019-2020.pdf - Turistička i ...

PREDMET. NASLOV. PODNASLOV AUTORI NAKLADNIK. HRVATSKI JEZIK. KNJIŽEVNI. VREMEPLOV 1 čitanka iz hrvatskoga jezika za 1. razred gimnazija i.

(A) (Strojarski tehničar, Strojarsko-tehnološki tehničar ... - ASOO

tehničar. 010304 Tehničar za vozila i vozna sredstva. 010404 Tehničar za energetiku. 010504 Zrakoplovni tehničar (ZIM). 010604 Tehničar za finomehaniku.

turistički tehničar - Centar za Stručno Obrazovanje

4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ................... 288. 5. ... Turistička geografija. 2. 72. 2. 66. 138. 12. ... razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i ... Dr M. Vukčević, mr M. Dokić, Poslovno pravo - skripta, Fakultet za turizam, hotelijerstvo i ...

Turistički tehničar - Завод за унапређивање образовања и ...

Баухаус, Десау, Немачка. Валтер ... уреди вајат. 1. окућница мора бити чистa, трава уредно ошишана, а баште складно уређене, ... Петровића непажњом прогорена завеса и тепих за шта им је накнадно издата признаница о ...

Turistički tehničar, IV stepen od školske 2013/14

pozivnice). Razumijevanje- Slušanje. - Razumije jednostavne izraze i riječi, koje se tiču njega, njegove ... objasni postupak izrada, kopiranja i distribucije svih izvještaja za potrebe menadžmenta hotela ... variva kao samostalna jela i priloge uz ...

Tehničar za jahte i marine - ASOO

IMDG Code – International Maritime Dangerous Goods Code, MeĊunarodna pomorska pravila za prijevoz opasnih tereta. IMO – International Maritime ...

Tehničar tjelesne zaštite - ASOO

integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije. Hrvatski narodni preporod. Hrvatska između Austrije i Ugarske. Opća kriza modernog svijeta.

Tehničar cestovnog prometa - ASOO

Sadržaj. 1. Razina, ključna svrha i opis zanimanja . ... Opis zanimanja: Tehničar ... referent sigurnosti prometa. ▫ linijski kontrolor. ▫ kontrolor prometa. ▫ disponent.

Tehničar PT prometa, PT manipulant-poštonoša - ASOO

Pomorski prijevoz. Problematika Juka. Zracni promet. Opce osobine. Karakteristika rnreze,. Lokacija aerodroma. Telekomunikacijski promet. Razvoj, mreze.

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka - ASOO

Osnove zdravstvene njege. 18. Osnove kineziologije. 19. Masaža. 20. Kineziterapija. 21. Fizikalna terapija. 22. | Zdravstvena psihologija. Socijalna medicina.

Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka - ASOO

i elegijski distih. — napamet naučiti 40 do 100 sentencija (mudrih izreka), prema izboru. - napamet naučiti Gaudeamus igitur (latinski i hrvatski tekst, 4 kitice).

standard kvalifikacije tehničar za računalstvo - ASOO

VHSIC - Very-High-Speed Integrated Circuits, vrlo brzi integrirani krugovi. VLAN – Virtual Local Area Network, virtualna lokalna mreža. VoiP – Voice over ...

Standard zanimanja TEHNIČAR GEODEZIJE I ... - ASOO

Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i u uredu. ... Do nedavno su geodetski podaci predočavani isključivo na kartama i ...

standard zanimanja tehničar za računalstvo - ASOO

pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater). ▫ kontrole, pripreme i obrade podataka. ▫ oblikovanje baza podataka. ▫ administracije baza podataka.

standard zanimanja tehničar za mehatroniku - ASOO

Opis zanimanja. Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i ...

Standard kvalifikacije MEDIJSKI TEHNIČAR - ASOO

Računalna grafika te s ishodima učenja izborne jedinice ishoda učenja Film. Cilj je ove jedinice ishoda učenja stjecanje znanja i vještine za primjenu računalne ...

Standard kvalifikacije MODNI TEHNIĈAR - ASOO

Tehnološki proces šivanja. 4. 1. J-0401-4/O-11/06 6. Tehnološki proces dorade. 4. 1. J-0401-4/O-11/07 7. Organizacija tehnološkog procesa krojenja. 4. 1.

standard zanimanja ekološki tehničar - ASOO

Grupa poslova, ključni poslovi i aktivnosti . ... Ekološki tehničar radi u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu ...

standard zanimanja prehrambeni tehničar - ASOO

Prehrambeni tehničar radi u industrijskoj proizvodnji, laboratorijima, obrtništvu i u prometu hranom. Samostalno obavlja posao u proizvodnim pogonima, ...

Tehničar unutarnjeg transporta, Dizaličar - ASOO

Osnove prijevoza i prijenosa (16). 46. Zastita na radu ... upoznati ucenike sa sredstvirna prijevoza i prijenosa u svakoj grani prometa te s njihovim obiljetjima;.

standard zanimanja medijski tehničar - ASOO

Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za ... Marijana Brdar, dipl. ing. graf. tehn., Grafička škola u. Zagrebu ... strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb. Tamara ...

standard kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike - ASOO

izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu. 8. rabiti ... nacrtati dijagram toka za program koji izračunava smjerni kut i dužinu iz zadanih ...

standard zanimanja tehničar za jahte i marine - ASOO

brodica i jahti u marinama te rukovanja brodicama i jahtama na moru. Opis zanimanja: Tehničar za jahte i marine zanimanje je kojim su obuhvaćeni svi poslovi prihvata ... Pravilnik o brodicama i jahtama (NN 27/05, 57/06, 80/07, 3/08 i 18/09).

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar ... - ASOO

GEOINFORMATIKE. Zagreb, lipanj 2017. ... PRECIZNA GEODETSKA MJERENJA ... Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za ... - ASOO

obrazovanja i sporta. STRUKOVNI KURIKULUM ... Obvezni strukovni moduli . ... Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija u drugoj polovici. 20. stoljeća.

Standard kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR - ASOO

Elementi kvalifikacije. 2.1. Kompetencije i ishodi učenja: 1. primijeniti osnove tehničkog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi.

Standard zanimanja STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR - ASOO

odrţavanju strojeva u proizvodnim pogonima. Strojarski računalni tehničar skicira i proračunava različite elemente strojeva (primjerice, elemente za spajanje i ...

standard zanimanja tehničar geodezije i geoinformatike - ASOO

geodetska uprava, Zagreb dr. sc. Damir Medak, dipl. ing. geod., Geodetski fakultet, Zagreb. Ratko Medan, dipl. ing. geod., Geodetska tehnička škola, Zagreb.

laboratorijski tehničar/Zdravstveno-laboratorijska tehničarka - ASOO

Mikrobiologija i parazitologija ... Zagrebu. - analizirati i naučiti prevesti liječničku himnu. "Carmen medicorum” ... Medicinska književnost na latinskom jeziku i.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar - ASOO

183. Bolesti i poremećaji živčanog sustava. Sustav osjetila. Osjetilo vida ... Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb. Darko Belović, MZOS, Zagreb. III. Prirodoslovno ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije modni tehničar - ASOO

Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost ... Cijena. Prodaja. Distribucija. Promocija. Proces komuniciranja s tržištem ... stolovi i daske za crtanje i.

standard zanimanja tehničar za poštanske i financijske usluge - ASOO

Ivo Milanović, dipl. ing., Srednja tehnička prometna škola Split, Split. Stjepan Pisačić, dipl. ing., Strukovna škola Zlatar,. Zlatar. Franjo Rimpf, dipl. ing. Prometna ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar - ASOO

Bauhaus. Organička arhitektura. Zagrebačka škola. Internacionalni stil. Postmoderna i ... 2. planirati rasvjetna tijela, opremu i izvore električnog napajanja.

Kemijski tehničar, Kemijski procesni tehničar, Kemijski ... - ASOO

Kemijski procesni tehnicar ima jedan Sal vjezbi manje pa se radi sarno jedna ... Zadaci programa su: ... kemijski racun, razrijedivanje i mjesanje otopina. 3.

Tehničar cestovnog prometa, Vozač motornog vozila, Vozač - ASOO

telekomunikacijama. Sredstva prijevoza u cestovnom prometu. Sredstva za prijevozputnika u gradovima. Prijevozna sredstva u pomorskorn prornetu. Prijevozna ...

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege - ASOO

razlikovati vrste lirskih pjesama po temi: domoljubne, socijalne, ljubavne, pejzažne, misaone, duhovno-religiozne. - razlikovati lirske oblike: himna, oda, elegija ...

Kemijski tehničar Računalni tehničar za strojarstvo Elektrotehničar

Računalni tehničar za strojarstvo. Obrazovni program računalnog tehničara za strojarstvu daje dobro opde obrazovanje, prije svega iz matematičkog i ...

recepti - Hotelijersko-turistička škola

Salama od suhih smokava je tradicionalna poslastica iz Konavala. Tučene zelene ... Što duže stoji (i suši se) to je bolji i odlično se slaže uz mlijeko, čaj bijelu kavu i ostale tople napitke, ali i uz ... Ne postoji ljekarna ni trgovina začinskim biljem, kao što su to otočne ... Mladi listovi vrbovice su ukusna proljetna hrana, te se ...

HOTELIJERSKO – TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA

3.Jan Milosavljević. ✧ 4.Patrick Bareša. ✧ 5.Luka Pedišić. ✧ 6.Filip Durbić. ✧ 7.Leon Tuna. ✧ 8.Zorana Jukić. ✧ 9.Ana Marija Rubeša. ✧ 10.Filip Kapetanović.

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

Tvrtko Beus. 113. Međugorje – središte hodočašća i vjerskog turizma. Upoznati, istražiti i predstaviti najmlađe svetište na svijetu, svetište Blažene Djevice.

GURIS II.pdf - Hotelijersko-turistička škola

Na 2 dag maslaca pržite kosani luk. Kad postane staklast dodajte narezane gljive i ispirjajte. Poprašite brašnom, miješajte i kad porumeni podlijte vinom.

ruski jezik - Hotelijersko-turistička škola

udžbenik Sputnik – Vera Hruš, Udžbenik ruskog jezika za srednjoškolske i odrasle početnike. - Razgovori o ruskom jeziku (Damir Horga). - rječnici grafoskop.

Dramska umjetnost.pdf - Hotelijersko-turistička škola

Papir, olovka. Navesti vlastite ideje i želje za rad na satovima dramske umjetnosti. 3. Dramske vrste, povijesni razvoj drame, najveći svjetski i hrvatski dramatičari.

GASTRONOMIJA RIJEČI I SLICI (Kultura stola) - Hotelijersko ...

espagnole sauceEspagnole sauce; Espagnole umak. U ... Ossi buchi alla milanese (sastojci za 4 osobe: 4 teleće kosti od natkoljenice, 10 dag maslaca, 5 dag ...

Hrvatsko hotelijersko nazivlje u radu se istražuju tekstovi preuzeti s ...

mali hladnjak u hotelskoj sobi, mini-bar, mini bar minibar maritime soba, maritimna soba, marinirana soba soba s pogledom na more menu, menü, meni jelovnik.

HTŠ-Godišnji plan i program rada škole 2019/2020 - Hotelijersko ...

3 velj 2020 ... Tvrtko Beus. 14. Etika. 1. Martina Šurina. U K U P N O. 32. III.2. Nastavni plan i razredno vijeće eksperimentalnog programa turističke gimnazije.

RBA Turistički krediti - HGK

Raiffeisen banka svojom ponudom nudi rješenje fizičkim i pravnim osobama ... Operativni i financijski leasing – nova i rabljena osobna vozila. EUR 3,79% ...

RBA Turistički krediti

RBA Turistički kredit ... Refinanciranje turističkih kredita u RBA i drugim bankama. 3 ... putem iDIREKT internetskog bankarstva ili pozivom u RBA Kontakt centar, ...

Turistički ugovori

УГОВОР О АЛОТМАНУ. 2) АЛОТМАН СА ОБАВЕЗОМ ПОПУЊАВАЊА. КАПАЦИТЕТА. ❖ “пуно на празно”. ❖ агенција нема право на одустанак.

turistički promet u destinaciji - Nin

15 svi 2019 ... Grada Nina (mjesta Nin, Zaton, Grbe, Ninski Stanovi, Poljica Brig, Žerava ... crkve sv. Križa. Nakon toga uslijedila su predavanja, a predavači su ...

TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT

Page 1. PREDDIPLOMSKI. STRUČNI. STUDIJ. TURISTIČKI I. HOTELSKI. MENADŽMENT. MJESTO IZVOĐENJA: POREČ. Page 2. Libertas je jedna od najvećih ...

turistički sustav - Lumens5plus

✓Turizam obuhvaća cijeli spektar elemenata. ✓Turizam je multidimenzionalna, složena aktivnost. ✓Riječ “turist”. ➢Definicija turizma sa strane POTRAŽNJE.

Turistički prospekt Glamoč

8.000 m² nalazi se na planini Šator na nadmorskoj visini od 1480 m i ledničkog ... Na 2 km od grada nalazi se planina Rajan sa uređenim planinarskim stazama.

turistički vodič HR/EN - vrbnik.hr

ing Shop of Blaž Baromic and Dragutin. Parčić, and the Ethnological Collection. Landmarks worth visiting. TEL. FOLIERE. LALETTI. Kulturno-povijesne.

turistički vodič - Celje

čitih organizacija u Celju s kojima zajedno oblikujemo ... programa. Nikako ne propustite posjetiti jedinstveno ... Celje – Ljubljana: 71 km. Celje – Trst: 200 km.