Aplikativna bioinformatika - Praktikum - ingeb

26 ožu 2018 ... Princip kaže: ako je primarna sekvenca proteina A, poznate funkcije, ... Funkcionalno značenje nekodirajućih dijelova genoma posebno je ...

Aplikativna bioinformatika - Praktikum - ingeb - Srodni dokumenti

Aplikativna bioinformatika - Praktikum - ingeb

26 ožu 2018 ... Princip kaže: ako je primarna sekvenca proteina A, poznate funkcije, ... Funkcionalno značenje nekodirajućih dijelova genoma posebno je ...

INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I ... - ingeb

Pravila Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju,. Upravni odbor Instituta, objavljuje: K O N K U R S za izbor saradnika u zvanja. Raspisuje se konkurs ...

Aplikativna raziskava vpliva ruralnega in ... - Kmetijski inštitut

31 jul 2019 ... proteinsko in neproteinsko (obe Medopip d.o.o., Hrvaška). Pogača s kvasom (pekovski kvas) je bila pripravljena iz sladkorja, kvasa in vode v ...

Šifra modula BIN 425 Fakultet PMF BIOINFORMATIKA A. OPĆI ...

PMF. Modul. BIOINFORMATIKA. NASTAVNI PROGRAM. A. OPĆI PODACI. Fakultet. Prirodno-matematički. Odsjek. Biologija. Smjer. Mikrobiologija. Semestar.

NAZIV PREDMETA Bioinformatika Kod PMP140 Godina studija 1 ...

43. Diplomski sveučilišni studij Fizika; smjerovi: Nastavnički, Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša, Računarska fizika. NAZIV PREDMETA Bioinformatika. Kod.

praktikum iz pis

u ovom dijagramu ovo pretraživanje člana se vrši po matičnom broju. ... Izb ris i_. C lic k e d. ( ) p rib a v. iB ro. jP rim e ra ka. P rib a. viP rim e ra k. (in t). P re tp o.

Računarski praktikum 4

1 lis 2007 ... Scott Meyers. Effective C : 50 Specific Ways to Improve Your. Programs and Design (Third Edition). Addison-Wesley. Professional, 2005.

Praktikum iz biokemije

Pri tome apsorbancija otopine pri 280 nm odražava koncentraciju proteina u otopini, a apsorbancija pri 260 nm prisustvo određene količine nukleinskih kiselina.

PRAKTIKUM IZ HIDROLOGIJE

svijeta. Tada počinju ispitivanja slanih jezera i obrađuju se problemi privrednog ribolova, ... Stepen generalisanja je veći ukoliko je karta sitnije razmjere i ... Madagaskar, Mauricijus, Komorska ostrva, Sejšelska ostrva, Maldivi i Šri Lanka.

Praktikum LV - [email protected]

Integrirani krug se sastoji od odreñenog broja tranzistora. Kod digitalnih integriranih krugova većina tranzistora u unutrašnjoj strukturi radi u prekidačkom.

Fizikalni praktikum I

pojavi osmica. To so tako imenovane Lissajousove krivulje. Nariši in pojasni. Lissajousove krivulje za razmerja frekvenc obeh oscilatorjev 1:1, 1:2, 1:3, 2:1,.

Praktikum iz psihodijagnostike

CPM Ravenove progresivne matrice u boji. • CVS Crichton ljestvica rječnika ... (PM) Progresivne matrice, Raven J.C.. • (MHV) Mill - Hill ljestvica rječnika za ...

demonstracijski praktikum za fiziko i - F9

b) vsota dveh sinusov na osciloskopu – utripanje, Lissajousove krivulje,. (dva tonska generatorja) c) lissajousove krivulje – (dve nihajoči zrcali) (glej še 10.3b).

Glazbeni praktikum II - UniZd

Koka snijela jaje. 5. 5 tjedan. Dom; Maestral. 6. 6 tjedan. Zvončići; Majčina uspavanka. 7. 7 tjedan. Mi smo djeca vesela; Visibaba. 8. 8 tjedan. Uspavanka ...

Fizički praktikum I - UNIRI

Proučavanje jednoliko ubrzanoga gibanja (Atwoodov padostroj). Provjera II Newtonova zakona. Provjera Hookeova zakona i zakonitosti za harmonijsko titranje ...

Praktikum za osnove ekonomije.pdf

Vežba 7: Osnove i nosioci privrednog sistema . ... NAPOMENA: Brojevi strana važe za četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje udžbenika “OSNOVI EKONOMIJE” ...

glazbeni praktikum i - UFRI

GODINA I SEMESTAR: 1. GODINA, II. SEMESTAR ... Jandrašek, V., Ivaci, J., Razigrani zvuci, 1, 2, 3, Školska knjiga, Zagreb, 2014. 5. Riman, M., Dijete pjeva, ...

praktikum opće kemije i - PMF

PRASKAVAC. Skica aparature: Slika 7.5. Aparatura za redukciju bakrova oksida. Postupak: 1. Redukcija se izvodi u aparaturi kao što je prikazano na slici 7.5.

praktikum analitičke kemije - PMF

Što je reakcija potpunija i koncentracija otopina veća, to je veća promjena oko točke ekvivalencije. Tada se točka ekvivalencije lakše odreuje i metoda je točnija.

PRavNI PRaKtIKUM - Iusinfo

do 25% popusta za IUS-INFO pretplatnike! Kroz pregled odluka Europskog suda ... GDPR u radnim odnosima – aktualna sudska praksa i odluke nadzornih tijela.

pravNI praktIkUm - IUS info

do 25% popusta za IUS-INFO pretplatnike! Pozivamo Vas na interaktivni pravni ... aktualna sudska praksa vezana uz troškove spora. • primjena novog Zakona o ...

fizički praktikum - pmfst

Napomena: Ukoliko se račun, putem kojega iz mjerenih vrijednosti dobijamo konačni rezultat ... Pogreške obično dijelimo u 3 tipa: sistematske, slučajne i grube.

Praktikum 2 iz fizikalne kemije - PMF

Krioskopska i ebulioskopska konstanta su fizikalne veličine karakteristične za otapalo, ovise o molarnoj masi otapala te standardnoj entalpiji i entropiji fazne ...

Praktikum iz korišćenja računara

1. Praktikum iz korišdenja računara. Prof. dr Boško Nikolid. Elektrotehnički fakultet u. Beogradu ... Izvorni cilj mreže je bio da se deli računarski potencijal i snaga ...

Kemijska kinetika II Praktikum 1 - PMF

KEMIJSKA KINETIKA II. Kinetika oksidacije jodida željezovim(III) ionima. SVRHA RADA. Upoznavanje metode početnih brzina za određivanje zakona brzine ...

Skripta iz predmeta Softverski praktikum

Sadržaj. 1 WINDOWS 7-OSNOVNI POJMOVI . ... 6.6 Podešavanje pozadine . ... Windows 7 je još jedan u nizu operativnih sistema firme Microsoft. U poređenju s.

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

vrijednosti jedan, molarna koncentracija natrija je jednaka molarnoj koncentraciji monomera. U našim mjerenjima koristili smo monodisperzne uzorke NaPSS-a ...

Praktikum za računske vežbe iz Fizike

Računske vežbe iz Fizike. Praktikum ... Zadaci za samostalnu vežbu: 3. ... 8. Odrediti jedinicu koeficijenta viskoznosti (η) primenom jednačine za viskoznu silu. F.

Računarska grafika i multimedija – Praktikum 1

Komanda Margins u Page Settings grupi omogudava podešavanje margina ... desne (right), gornje (top) i donje (bottom) margine u željenim jedinicama dužine.

Praktikum iz elektormotornih pogona - Laboratorija za ...

i klipne pumpe (b). 2.3 Karakteristike hidrauličnog sistema. Karakteristika sistema koji pumpa napaja se takođe daje kao zavisnost napora (tj. pritiska) od protoka ...

PRAKTIKUM IZ MERNO-AKVIZICIONIH SISTEMA

je objavljivanje ovog udžbenika odlukom broj 846/3 od 12.11.2019. godine. Izdavač: ... a. broj ulaza/izlaza i tip ulaza/izlaza (analogni/digitalni) b. paralelni ... cifara (klik desnim tasterom miša na indikator, opcija Properties»Display. Format).

Računarski praktikum 4 - PMF - Matematički odsjek

Generičko programiranje - programiranje koje nam dozvoljava stvaranje funkcija i klasa “koje ne ovise o tipu”. • Primjer: STL vektor, lista, stog, itd. • Ne samo da ...

Praktikum iz Biologije stanice - FKIT

1. Sadržaj. Vježba 1. Mikroskopiranje. 2. Vježba 2. Plan stanične građe i osnovni organizacijski tipovi stanica. 12. Vježba 3. Biomembrane – indirektna opažanja.

KB praktikum bos.indd - Ministarstvo sigurnosti

koje u direktnoj asistenciji poduzimaju centri za socijalni rad. Ministarstvo ... koji je u skladu s najpotpunijim tjelesnim i duševnim razvojem mladih osoba. ... glavnih izvora prihoda u romskim porodicama koje su društveno isključene i krajnje ... je roditelj ili staratelj navodio dijete na bilo koji oblik neprihvatljivog ponašanja,.

Praktikum iz Opce fizike I - pmfst

skale noniusa je za tocno 1 milimetar kraca od odredene duljine milimetarske skale ... Uz pocetni uvjet da njihalo u trenutku t = 0 miruje u polozaju s kutom otklona ... [2] M. Pozek i A. Dulcic, Fizicki praktikum I i II, Sunnypress, Zagreb (1999).

praktikum analitičke kemije 2 - Kemija

Analitička kemija uključuje odjeljivanje, dokazivanje i određivanje pojedinih sastojaka. (analita) u uzorku. Kvalitativnom analizom pribavljaju se saznanja o ...

Zelena agenda praktikum.indd

Regionalna Zelena agenda - Vršac, Plandište, Alibunar, Bela Crkva. ZELENA AGENDA ... Proces dobija puno participativno značenje. •. Obuhvaćena je čitava ...

praktikum za izveštavanje o korupciji io istraživačkom ... - Coe

slanje radova za novinarske nagrade (godišnja Nagrada za istraživačko novinarstvo. Nezavisnog udruženja novinara Srbije, CEI SEEMO Nagrada za izuzetne ...

PRAKTIKUM MESO ZA INTERNET.pdf - Poljoprivredni fakultet ...

osnovi, a ukoliko su trendovi u okvirima graničnih vrednosti, testiranje se obavlja svake. POTRBUŠINA. VILICA. LEĐA. POTRBUŠINA. BUT. VRAT. GRUDI. BUT ...

Plan vezbi za predmet Informaticki praktikum 4

4 апр 2017 ... <citat>Imao je plav kaput , zute pumperice do ispod kolena , bele carape i crvenu , š i l j a s t u kapu</ citat>. <referenca>Miroslav Popovic .

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno ... - Gov.si

primerjavi z mesom klavnih živali priporočamo uživanje mastnih morskih rib. Zaradi velike vsebnosti holesterola ... kruh, mešani, pšenični/rženi. • sataraš (1631).

praktikum iz fiziologije 2 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Oko 80% vode iz primarne mokraće se reapsorbuje u proksimalnim tubulima. (obavezna ili obligatorna reapsorpcija). U distalnim tabulima i sabirnim kanalićima ...

Praktikum iz mikrobiologije: bakteriologija - Odjel za biologiju

npr. bojanje po Gramu, bojanje endospora. - Hans Kristijan Gram 1884. godine otkrio da se bakterijske stanice može podijeliti u dvije velike skupine (gram ...

praktikum iz pedologije - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

[аутор] a) Педологија - Практикуми. COBISS.SR-ID 289696263 ... u Novom Sadu na smeru Zemljište i ishrana biljaka – Pedologija. Doktorsku disertaciju.

fyzik´aln´i praktikum - Monoceros - Masarykova univerzita

Zenerova dióda a stabilizátory napätia. ´Ulohy a.) Namerajte závernú charakteristiku Zenerovej diódy. Z grafu Id = f(Ud) stanovte hodnotu Zene- rovho napätia a ...

PRAKTIKUM FIZIKE SKRIPTA IZ LABORATORIJSKIH VJEŽBI ZA ...

PRAKTIKUM FIZIKE. SKRIPTA IZ. LABORATORIJSKIH VJEŽBI. ZA STUDENTE KOJIMA. FIZIKA NIJE GLAVNI PREDMET. -uvodni dio-. Pripremili: izv. prof. dr. sc ...

Uvodni sat -nastavak Praktikum - Odjel za fiziku

(signifikantne, značajne ili pouzdane znamenke = očitane i procijenjena) ... Nule između drugih značajnih znamenki su također značajne. npr. broj 12 004 ima ...

PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE I Godina studija ...

Petz, B. (2005). Psihologijski rječnik. Jastrebarsko: Naklada Slap. Petz, B. (1997). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

praktikum iz fiziologije 1 - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

dijapedeza (prolazak kroz zid kapilara u okolno tkivo),. ✓ hemotaksa (kretanje prema mestu gde se nalaze materije koje ih privlače),. ✓ posedovanje enzima.

Praktikum organske kemije - Odjel za biotehnologiju

Praktikum organske kemije izvodi se u okviru kolegija „Organska kemija”. (BIL 201) i ... ZADATAK: Samostalno riješiti zadatak iz skripte koji se traži na kra-.

Termodinamika i termotehnika (Praktikum) - Poljoprivredni fakultet

a) Термодинамика - Вежбе b) Термодинамика - Задаци. COBISS.SR-ID ... tehnicki sistem ili komponentu sistema, i svoja rešenja uklope u odgovarajucu.

praktikum iz anatomije biljaka - Odjel za biologiju

Anatomija biljaka (grč. anatemno - sjeći) jedna je od temeljnih i najstarijih botaničkih disciplina, a proučava grañu i funkciju biljnih stanica i tkiva.

Praktikum iz Ekologije životinja - Odjel za biologiju

31 ožu 2015 ... „Praktikum iz Ekologije životinja“ je nastavni tekst za kolegij Ekologija životinja namijenjen studentima Sveučilišnog preddiplomskog studija ...

praktikum iz pčelarstva - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Ovaj praktikum sadrži veliki broj fotografija, čije korišćenje je imalo za cilj pojašnjenje ... za dobijanje direktnih pčelinjih proizvoda (med, polen, matični mleč, vosak, propolis, ... Na manjim pčelinjacima može se koristiti sunčani topionik. To je ... Samuel Wagner je 1861. godine osim dna ćelija dodao i začetke zidova ćelija.

PRAKTIKUM FIZIKE SKRIPTA IZ ... - Odjel za fiziku

PRAKTIKUM FIZIKE. SKRIPTA IZ. LABORATORIJSKIH VJEŽBI. ZA STUDENTE KOJIMA. FIZIKA NIJE GLAVNI PREDMET. -uvodni dio-. Pripremili: izv. prof. dr. sc ...

praktikum iz botanike - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

7 феб 2019 ... i delovi za osvetljavanje slike – ogledalo (kod starijih modela mikroskopa) ili lampa kod novijih modela, kondenzor, blenda i filter. Okular je ...

Praktikum Diversifikovani programi predškolskog - Centar za ...

i razvoj dece ranog uzrasta” (koji su finansirali UNICEF i kompanija IKEA) i ... Aranđelović”, Dnevni boravak za decu i mlade sa razvojnim smetnjama, kablovski kanal Bele ... ranog razvoja i uključivanja dece u sistem PVO (okrugli stolovi za.

praktikum preparativne organske kemije - FKIT

7 lijevak za odjeljivanje hladilo. 3.2. Porculansko posuđe. 1 - Büchnerov lijevak. 2- tarionik s tučkom. 3- porculanska zdjelica. 3.3. Metalni pribor stalak tronog.

osnove živilske kemije - praktikum - Zavod IRC

Slika 11: Strukturna formula za funkcionalne skupine: (a) karbonilna (b) aldehidna ... V organski kemiji je karbonilna skupina funkcionalna skupina, zgrajena iz ...

osnovni praktikum opće kemije - Odjel za biologiju

praškastih tvari koristi se lijevak s kratkim vratom. Menzura ... Büchnerov lijevak se izrađuje od nešto debljeg glaziranog porculana. Lijevak se koristi za vakuum ...