sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet uzgoj i proizvodnja ...

Proizvodnja odojaka izvornih umatičenih pasmina svinja u 2018. godini ... danas, cijene se životinje starije dobi, posebno krmače za proizvodnju visokovrijednih ...

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet uzgoj i proizvodnja ... - Srodni dokumenti

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet uzgoj i proizvodnja ...

Proizvodnja odojaka izvornih umatičenih pasmina svinja u 2018. godini ... danas, cijene se životinje starije dobi, posebno krmače za proizvodnju visokovrijednih ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ...

trajnih kobasica i sušenih mesa stara je više tisuća godina. ... Dakle, tijekom zrenja fermentiranih kobasica odvijaju se složeni mikrobiološki, ... chorizo, fuet.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

Anatomija i histologija sjemenika. 2. 2.2. Tumori sjemenika pasa. 4 ... 7. Hohšteter M., (2012.): Poredbena patologija tumora sjemenika psa i čovjeka u Republici.

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ...

Izgled obrasca za evidenciju održane nastave. Izgled obrasca za voditelja predmeta ... pisane molbe studenta i vjerodostojne dokumentacije. (3) Studentu ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Ana ...

Kuk (koksofemoralni ili bočni zglob, articulatio coxae) je kuglasti zglob između glave bedrene kosti i acetabuluma (slika 1.). Acetabularna jama je plitka i ne ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ... - unizg

1. UVOD. Prekid skotnosti u kuja može se dogoditi u bilo kojem stadiju gravidnosti. Posljedično, može doći do djelomične ili potpune resorpcije embrija ili ploda, ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Antoni ...

Konji se dijele na tri osnovna tipa: hladnokrvnjaci, toplokrvnjaci i punokrvnjaci, ... voditi računa i pratiti znakove jer kobilu vozimo u Đakovo na parenje, gdje je ... vanjske i unutrašnje tj. na utjecaj okoliša i hormonalnu regulaciju, a njihovo ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET SVEA ...

svoju okolinu uključujući i namještaj, dugim tračcima sline. Keilopeksija je ... suprotnom smjeru (SMITH i sur., 1991; STILES i sur., 2003; SPODNICK i sur. 1996.).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Dina ...

Plavetna sjenica; gore u sredini - ženka; dolje lijevo - mlada ptica; dolje desno – mužjak. Slika 7. Dugorepa sjenica; gore lijevo – mlada ptica; gore i dolje desno ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Hrvoje ...

Hermafroditizam je u krava vrlo rijedak. To je zbog intenzivnog i dugogodišnjeg selekcijskog rada. Hermafroditi su neplodni (TOMAŠKOVIĆ i sur. 2007.). 3.1.3.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Dajana ...

Osim prethodno spomenutih elemenata o skrbi kuje i štenadi, važno je ponašanje i socijalizacija štenadi kako bi se mladi pas što lakše odvojio od svoje majke i ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Pietro ...

Cushingov sindrom i hiperaldosteronizam nastaju zbog hiperfunkcije nadbubrežne žlijezde, dok hipofunkcija nadbubrežne žlijezde uzrokuje Addisonovu bolest.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Borna ...

dugina boa koraljna boa kraljevski piton zeleni piton indijski piton burmanski piton mrežasti piton python sp. kalifornijska kraljevska zmija crnorepa čegrtuša ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Aneta ...

francuskog buldoga, doberman pinčera, mastifa i aljaškog malamuta (ETTINGER i. FELDMAN, 2010.). Razvoj upalne bolesti crijeva posljedica je disregulacije u ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET KRISTINA ...

Karcinom pločastih stanica je jedna od najčešćih neoplazmi kod pasa, a može ... izrasline kože kao i u obliku izraslina u usnoj šupljini (Fineman L.S., 2001.).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Aleksandra ...

ponekad čak može spasiti život kuje i novorođene štenadi. Postporođajne ... Većinom anmnestički navode normalan okot i normalne dobro napredujuće štenadi ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Robert ...

Pasmine kod kojih se češće javljaju tumori srca su: njemački ovčar, zlatni retriver, ... Pasmine pasa koje češće oboljevaju od kemodektoma su njemački bokser, ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Marija ...

Upala gušterače ( lat. pancreatits) je najčešća bolest egzokrinog dijela gušterače kod pasa i mačaka. Može biti akutnog i kroničnog tijeka. Pankreatitis odlikuju ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Iva Kilvain ...

vrste: jednogrba (dromedar - C. dromedarius) i dvogrba deva (baktrijska - C. bactrianus). Za razliku od njih, deve Novog svijeta ne posjeduju grbu. U deve ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Petra ...

Na početku se pojavljuju petehije i ekhimoze na koži. Kod težih oblika dolazi do krvarenja u gastrointestinalnom sustavu te do hematurije. Najčešće se ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Marijana ...

Slika 6: Vanjska anatomija srca papige, 1- lijeva klijetka, 2-desna klijetka, 3- aorta i truncus brachiocephalicus (PEES i KRAUTWALD-JUNGHANSS, 2009.).

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ZAGREB ...

Hipoadrenokorticizam ili Addisonova bolest stanje je smanjene funkcije nadbubrežne žlijezde. U pasa se etiologija Addisonove bolesti dijeli na primarnu, koja ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Mira ...

Slika 5. Reaktivni limfociti. Slika 6. Atipiĉni limfociti (Big blue cells). Slika 7. Morfometrijska analiza limfocita. Slika 8. Limfociti prije inkubacije, MGG 100X objektiv.

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Karmela ...

Preporuĉeni minimalni udio magnezija u prehrani pasa i maĉaka (na 100 g ST). (FEDIAF, 2017.) ... Višak kalcija u hrani tvori netopivi spoj s fosforom, što ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Ivana ...

Slika 4: Adenom lojnih ţlijezda, pas, IHC, E-kadherin, x 20 ............................................................. 11. Slika 5: Epiteliom lojnih ţlijezda, pas, IHC, E-kadherin, x 20.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Tamara ...

Razlika u boji mužjaka i ženki može se primijetiti kod obične smukulje (Coronella ... rijetke, ali se mogu primijetiti kod nekih vrsta kao što su obična smukulja i ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Dino ...

Rješenje nedostatka teladi proizvođači vide u sustavu krava-tele kojemu je za cilj proizvodnja ... system, because such farms are based on the sale of calves.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Jurica ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. VETERINARSKI FAKULTET. Jurica Tršan. KRONIČNI PROLJEV U MAČAKA. Diplomski rad. Zagreb, 2017 ...

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet MARINA ŠPEHAR i ...

mala pasja trakavica Echinoccocus granulosus pripada vrsti Echinoccocus multilocularis. ... granulosus uzročnik je hidatidne bolesti u ljudi, dok je trakavica.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Filip Krolo ...

bilo kakve tvorbe na koži u pasa mastocitom treba biti jedna od diferencijalnih dijagnoza. Biološko ponašanje tumora, vrijeme bez bolesti i vrijeme preživljavanja ...

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet - Repozitorij Veterinarskog ...

Difenbahija (lat. Dieffenbachia) ... Ricinus communis) je ukrasna, ljekovita i otrovna višegodišnja zeljasta ... Cijela biljka je otrovna, a najviše list (Folia. Nerii seu ...

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet nina uzelac ...

Najozbiljniji medicinski potencijalni problem u pasmine mačaka Maine Coon je hipertrofična kardiomiopatija (HCM). Ova bolest je najčešća bolest srca u svih ...

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Klara Marić ...

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU. VETERINARSKI FAKULTET. Klara Marić. Raznolikost mitohondrijske DNK jelena lopatara iz Nacionalnog parka Brijuni. Diplomski ...

Sveuĉilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Doroteja Andreić ...

Primjena genetičkih markera u praćenju uzgojnih linija jelena običnog ... Odrediti srodstvo jelena od kojih odbaĉeni rogovi potjeĉu (praćenje uzgojne linije),.

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet utjecaj enterococcus ...

Zagreb, 2016. ... Trajne kobasice vrlo su cijenjeni mesni proizvodi zbog zahtjevnih procesa ... mogu biti prirodni i umjetni, automatskim vakuum punilicama.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Marija Nika ...

prijelaznog epitela te planocelularni karcinomi, adenokarcinomi i ... Ispitivanje urina može otkriti tumorske stanice u najmanje 30% slučajeva, ... mjehura (V-BTA), metoda dipstik testa koji otkriva kompleks glikoproteina u urinu pasa s ovim.

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet retrospektivna procjena ...

abesinska maĉka negativan. 7. 3 god. ♀ domaća buhavost. 8. 2 god. ♂ domaća negativan. 9. 10 god. ♀ domaća buhavost. 10. 5 god. ♀ britanska kratkodlaka.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Sara Trnski ...

Zagreb, 2017.godina ... VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ... Iz reda parnoprstaša obducirane su lešine 2 patuljasta vodenkonja, 3 adax ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Dina Dodić ...

Bakterija L. monocytogenes je patogeni, ubikvitaran, prilagodljiv i otporan mikroorganizam rasprostranjen širom svijeta. Naznačajnija je u rodu Listeria a prenosi ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Ivana Jukić ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. VETERINARSKI FAKULTET. Ivana Jukić. Neuro-hormonska regulacija stresnog odgovora i učinak na imunost domaćih životinja.

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet valentina brgles strana ...

škotski terijer, shi-tzu, itd.). Pasminska zastupljenost i podjela liječenih pasa i onih sa sporadičnim nalazom stranog tijela prikazana je u Tablici 2. Pasmine koje ...

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet prvi dokaz metilja ...

Burag odstrijeljene košute na čijoj sluznici su vidljivi metilji. ➢ Tablica 1. Reakcijski uvjeti lančane reakcije polimerazom. ➢ Slika 3. Slijed ITS2 regije označen ...

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet vlado blagajac suvremeni ...

Tablica 1. Najvažnije vrste bakterija u buragu i klasifikacija prema supstratu koji ... Nadalje, kvalitetna hrana i pravilna tehnologija hranidbe preduvjet je za prevenciju niza ... aplicirati lužnata sredstva, koja će neutralizirati kiseli sadržaj.

sveučilište u zagrebu veterinarski fakultet luka bartolović fizikalno ...

Hidroterapija je metoda fizikalne terapije koja obuhvaća upotrebu vode u bilo kojem ... medicini su: pranje, kupanje, polijevanje, tuširanje i podvodna masaža. ... Fizikalna terapija učinkom vode kroz toplinsko djelovanje, pritisak na tijelo i.

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Irena Reil Morfološka ...

Lišmanioza je parazitarna bolest uzrokovana protozoima iz roda Leishmania, a prenosi se ... Crithidia luciliae u dijagnostici visceralne lišmanioze ljudi.

uzgoj i patologija divljači - Veterinarski fakultet

24 srp 2013 ... Šumske koke NP Plitvička jezera – rasprostranjenost i utjecaj turističkih ... veterinarskog kongresa, 06-08. studeni, Šibenik, Hrvatska, str.

uzgoj i patologija laboratorijskih životinja - Veterinarski fakultet

terapiranje i manipulaciju sa životinjama kao i pravne propise u prometu i radu sa ... as a consequence of diverse sex-related dihydropyrimidine dehydrogenase ...

veterinarski fakultet sveučilišta u zagrebu - Repozitorij Veterinarskog ...

Jetra kao dio janjećeg trupa rjeđe se konzumira te je proizvodnja paštete od janjećeg ... način proizvodnje na tržištu se mogu naći tlačenica, krvavica i pašteta. ... da je janjeća pašteta napravljena od krvi (13 %), jetre (25 %), komada ... filtrat reagira kiselo potrebno ga je neutralizirati pomoću otopine natrijevog hidroksida.

veterinarski fakultet sveučilišta u zagrebu antonio križanec ...

Isti se parametri mogu primijeniti i kod pasa, no za razliku od djece u ... Kronični hipertrofični gastritis nastao zbog hipertrofije ili hiperplazije želučane sluznice ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu ... - darhiv

4 ruj 2018 ... OPĆENITO O KNJIŽNICAMA GRADA ZAGREBA I GRADSKOJ KNJIŽNICI . ... povijesti i povijesnog razvoja Gradske knjižnice u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra ...

definicije prostitutke ili prostitucije, odnosno primjećuje postojanje zapanjujuće šarolikosti ... Žene i kazna zatvora, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,.

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu odsjek ...

doma započelo je tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol 1883. godine. ... kako je zbor u kazalištu sudjelovao na premijeri Prejčeve opere Vječni ženik i ... pretplati i tiskanju kompozicija Pere Ž. Ilića, letak s narudžbenicom zbornika Novi akordi,.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek ... - darhiv

Referentna zbirka školske knjižnice - teorijski pregled . ... U diplomskom će se radu teoretski opisati referentna zbirka, građa od koje se ona sastoji i način na koji ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet u zagrebu odsjek za ...

Zoonimi (bakalar, szczupak), hiperonimi zoonima (riba, rak) i njihove izvedenice (sumiaste ... procesu i govornik bira sastavnice prema značenju koje svezi želi dati (Menac 2007: 9). ... Nabrojane osobine frazema odnose se na frazeologiju u užem smislu. Ustaljeni ... pesce in 'acqua, portugalski- estar como peixe na água.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ...

30 pro 2017 ... svog oca, čini nam se danas ludom, kada ga je svaki strijelac mogao bez ... reda, Joso Krmpotić feldpater i dvorski kapelan, Blaž Bošnjak ...

sveučilište u zagrebu učiteljski fakultet u zagrebu university of ...

UČITELJSKI FAKULTET U ZAGREBU. UNIVERSITY OF ZAGREB. FACULTY OF TEACHER EDUCATION ... [email protected] Tajnica uredništva / Board ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU ...

Ključne riječi: barok, Varaždin, palača, Herczer, Sermage, muzej ... Sermage prodaje palaču 1791. godine te tako palača dolazi u vlasništvo obitelji Drašković.

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIĈKI FAKULTET

28 svi 2016 ... Hidrogram prikazuje protok vode u ovisnosti o vremenu pa se iz njega ... krivulje dijagrama od toĉke A do toĉke B je hidrogram otjecanja ...

Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet

12 pro 2017 ... 1/40. Sveučilište u Zagrebu. Stomatološki fakultet. STATUT. STOMATOLOŠKOG FAKULTETA. (pročišćeni tekst) ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Ime: ... 1 Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, čl.