Mogućnost proizvodnje svinjskog mesa u Vukovarsko- srijemskoj ...

grla ove pasmine, te se unapređuje uzgojno-selekcijski rad (Agroklub, 2018).Crna ... proizvodnim uvjetima te klanjem velikog broja odojaka), uz posljedicu nekvalitetne i ... proizvođača svinja, a što je vrlo bitno pri formiranju otkupne cijene.

Mogućnost proizvodnje svinjskog mesa u Vukovarsko- srijemskoj ... - Srodni dokumenti

Mogućnost proizvodnje svinjskog mesa u Vukovarsko- srijemskoj ...

grla ove pasmine, te se unapređuje uzgojno-selekcijski rad (Agroklub, 2018).Crna ... proizvodnim uvjetima te klanjem velikog broja odojaka), uz posljedicu nekvalitetne i ... proizvođača svinja, a što je vrlo bitno pri formiranju otkupne cijene.

Mogućnost proizvodnje svinjskog mesa u Vukovarsko - Repozitorij ...

mesa, pri čemu je randman klanja (postotak iskorištenja svinja) preko 78%. ... treba spomenuti da najveći dio troškova hranidbe svinja i to oko 70% otpada na.

stanje stočarske proizvodnje u 2013. godini u vukovarsko-srijemskoj ...

Stočari su tijekom zadnjih godina preživjeli kravlje ludilo i enzootsku leukozu, a 2013. godine i aflatoksin. Svinjogojci još i interventne otkupe i svinjsku kugu.

Proizvodnja svinjskog mesa u Republici Hrvatskoj i u zemljama ...

Ključne riječi: svinje, proizvodnja mesa, Hrvatska, EU. UVOD. Statistika ... mesa. Nutritivna vrijednost svinjskog mesa ovisi o dijelu trupa. Neki dijelovi svinjskog.

gospodarenje otpadom u vukovarsko–srijemskoj i osječko ...

30 srp 2015 ... lijekovi, elektrooprema, organski otpad iz kuhinja, biootpad, zemlja, ... Bizovac. Koška. Magadenovac. Marijanci. Petrijevci. Valpovo. Donji.

STANJE STOČARSTVA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Zvonko Šibenik. Slakovci. 9.800.000,00. 150 krmača. 1.100 tov priprema postupak. 17. A. Golubović. Đurići. 6.280.000,00 1.500 tov priprema postupak. 18.

demografske promjene u vukovarsko- srijemskoj županiji... u zrcalu ...

između 15. i 49. godine života – najpovoljnija fertilna ili reproduktivna dob) značajno smanjio (broj osoba za 18,1%, a udio sa 49,0% na 45,8%), jasno je da će ...

Lista bankomata u Vukovarsko-srijemskoj županiji ... - Imex banka dd

3 Croatia banka d.d.. J.J. Strossmayera 5. 32270 Zupanja. 4 Croatia banka d.d.. Duga ulica BB. 32100 Vinkovci. 5 Erste & Steiermaerkische Bank d.d.. Dr. Franje ...

Tehnologija proizvodnje pilećeg mesa

kada se pilići uzgajaju na ekološki način tov traje oko dva i pol mjeseca. U intenzivnom tovu hranidbeni, ... KLANJE I OBRADA PILEĆIH TRUPOVA .

mogućnost proizvodnje malina i kupina u zaštićenom prostoru

Neka od najčešćih pitanja koja se pojavljuju kod proizvodnje malina i kupina su: ... Prije nego što se biljke odlože u prostor za prezimljavanje treba ih orezati ...

mogućnost proizvodnje vinskih destilata od sorata - Repozitorij ...

potencijalno prikladnim sortama za proizvodnju rakija od vina, osobito vinjaka. Cilj ovog rada je evaluacija karakteristika vinskih destilata od sorata 'Kraljevina' i ...

mogućnosti proizvodnje mesa pijetlova kokoši hrvatice - Repozitorij ...

12 ruj 2019 ... MOGUĆNOSTI PROIZVODNJE MESA PIJETLOVA KOKOŠI HRVATICE. Svojim potpisom jamčim: - da sam jedini autor ovog diplomskog rada;.

Vukovarsko-srijemska županija - Turistička zajednica Vukovarsko ...

Tu su Vinkovci, grad kojeg krasi epitet jednog od najstarijih ... No nisu Vinkovci jedino svjedočanstvo bogatstvu ... e-mail: [email protected]. Vinarija „Srijemska ...

srijemskoj županiji

000 Vukovar, Republika Hrvatska, Telefon: 385 32 444 688, Fax: 385 32 444 686, E – mail: smrvica@vevu. hr. Marina Guzovski, Financijska služba, ...

planiranje proizvodnje i razvoj tehničkih sustava kod proizvodnje ...

KLJUČNE RIJEČI: stadij, planiranje, informacijski sustav, proces, proizvodni tok, ... Čekanje radnika na strojevima ili na materijal (loše planiranje proizvodnje).

Bazilijanski i benediktinski samostan sv. Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici

drevni velegrad Sirmij i sudbinu njegovih ostataka u srednjem vijeku, prilično rano ... sve do donjeg toka Save pa se tako u njezinu opsegu našao i „Sirmij“.18.

mogućnost - SMEITS Izdanja

padne toplote u toku proizvodnje struje ali tačno onoliko koliko nam je u tom trenutku potrebno. Otpadna ... Električnu energiju troše svi standardni potrošači u objek‑ tu, ali i za ... đe na sličan način, tako što se grupišu ventilator‑konvektori.

mogućnost rastavljanja rečenice

(MODALNOST): rečenicom se izriče obavijest o načinu i vremenu radnje. PRIOPĆAJNA SVRHA (ciljna usmjerenost) izjavne rečenice (.) upitne rečenice (?).

MOGUĆNOST RAZVOJA DIVERISIFICIRANOG PROIZVODNOG ...

tečajeva, seminara i edukacija iz registrirane dopunske djelatnosti OPG-a. • Proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne ili šumske.

Glava 13 TERMONUKLEARNE REAKCIJE 13.1. Mogućnost ... - pmf kg

Pokazano je u sekciji 1.3.2 da pored fisije teških jezgara, postoji joj jedan mehanizam oslobadjanja nuklearne energije, nazvan fuzija lakih jezgara. Vezivna ...

OPRAšTANJE I KONTEMPLACIJA – mogućnost analogije

tamo dogoditi. Izvesti na pučinu znači imati vjere. Čak i gorušičino zrno vjere u stanju je promijeniti naš život. 1. Srdžba – čuvarica skrivenoga blaga u nama.

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA PEŠTERSKOG TRESETA ZA ...

U radu je ispitana pogodnost oplemenjenog Pešterskog treseta za proizvodnju rasada paprike. Biološki indikatori biljke pokazuju da je u svim varijantama ...

11. EPTA – mogućnost smještaja Osijek

... U OSIJEKU. 1. Hotel Millenium Osijek, Kralja P. Svačića 12 Tel: 385(0)31 531-330 ... 42. Sobe Hotel Ritam, Retfala, Kozjačka ulica 76 Tel: 031 310 310.

Prerađevine od mandarina – mogućnost dodatne valorizacije ...

Ključne riječi: mandarina, prerada, voćni sirup, voćni sok, marmelada. 1. Veleučilište Rijeka ... nazivu proizvoda (npr. marmelada od „Neretvanskih mandarina“).

MOGUĆNOST PLANTAŽNOG UZGOJA JAPANSKE JABUKE (D ...

posjetio Japan, međutim tek 1870. uvezen je veći broj stabala, i od tada datira uzgoj ove kulture u SAD. Japanska jabuka je sada mnogo rasprostranjena u SAD, ...

MOGUĆNOST RANIJEG ODBIĆA JANJADI U VEĆIM ...

Prvog dana sva janjad je tretirana s 2 g » Muvisel« pre- parata, apliciranog per os. Majke janjadi bile su u dobi 2-5 godina i ujednačene težine. Tijekom perioda ...

mogućnost lažiranja rezultata na testu pie-jrs u situaciji ...

način) i (2) realni kandidati za posao u procesu profesionalne selekcije. ... kontroverzi kada je u pitanju upotreba testova ličnosti u organizacionoj psiho- logiji.

Mogućnost uzgoja desetonožnih rakova u zatvorenim ...

26 ruj 2019 ... slakovodnih i morskih kozica, riječnih rakova i jastoga (Wickins i Lee, 2012). ... kamen temeljac održive akvakulture (Crab i sur., 2012).

KOROVNA FLORA VOĆNJAKA I MOGUĆNOST NJENA ...

Neki, kao što su rusomača (Capsella bursa-pastoris (L.) Med.) i crvena mrtva kopriva (Lamium ... Slika 7. Prava rusomača. Slika 8. Perzijska čestoslavica.

MOGUĆNOST PRIMJENE MONTE CARLO METODE NA ...

profit. Provodi se Monte Carlo simulacija te se rješenje pronalazi i u uvjetima rizika. U tu svrhu je napisan programski kôd. Ključne riječi: Monte Carlo simulacija, ...

pedagoška radionica kao mogućnost poticanja kreativnosti

Ključne riječi: kreativnost, kreativna nastava, pedagoška radionica, učitelj, učenici. ... s učenicima razgovarati o prijateljstvu i kako prepoznati pravog prijatelja.

Mogućnost razlikovanja kategorija psihičkih poremećaja i ...

behavioral disorders in various tests of cognitive ability, personality questionnaires ... (6) i projektivnu tehniku Wartegg test crtež (7). ... Interpretacija rezultata se ...

Meduzvezdana ekstinkcija i mogucnost mapiranja ... - Poincare

Borov model atoma i Balmerova serija. Prema Borovom modelu atoma, postoje stacionarna stanja elektrona, na kojima uprkos ubrzanom kretanju ne dolazi do ...

Mogućnost financiranja projekata u turizmu iz nacionalnih i EU ...

NACIONALNIH I EU FONDOVA. Ivan Čupić, ... "Dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju ljetne pozornice ... MJERA B – Razvoj posebnih oblika turizma.

Mogućnost primene osteodenzitometrije u detekciji i prevenciji ...

Degenerativno oboljenje kuka (koksartroza) jedno je od četiri najčešća ... endoproteze kuka u operativnom lečenju koksartroze 2, 3. Shodno tadašnjem stepenu ...

mogucnost izražavanja karakteristika kvaliteta motora sa ...

Sklop klip - klipni prstenovi - cilindar je jedan od vitalnih u složenom sistemu pogonskog motora i vozila. Sa aspekta pouzdanosti i funkcionalnosti, kritični delovi ...

Viktor Šegrt, dipl.inž.šum. MOGUĆNOST REINTRODUKCIJE ...

tako da je u hladnijem dijelu godinu (rano proljeće, kasna jesen i zima) pri povišenoj vlažnosti. (nakon kiše ili topljenja snijega) temperatura tih tala dulje vrijeme ...

prerade mesa

5.2.1 Rasijecanje, rezanje, usitnjavanje i mljevenje sirovine. ... bave industrijskom preradom mesa, a postoji i veliki broj malih zanatskih pogona. ... pranja mašina ili prosipanja nadjeva prilikom prenošenja do punilice i samog punjenja u.

Vjekoslav Roguljić Mogućnost poboljšanja ravnoteže kod mladih ...

Ravnoteža i držanje tijela su od esencijalne važnosti, ne samo za sport nego za normalan i zdrav život. Ljudi su bića na dvije noge, što automatski narušava i ...

mogućnost korištenja kokoši pasmine hrvatica u alternativnoj ...

U intenzivnoj proizvodnji konzumnih jaja najčešće se koriste hibridne kokoši nesilice, koje nesu jaja smeđe ljuske. U ekstenzivnoj proizvodnji na manjim ...

Meditativna praksa i mogućnost primjene u prevenciji i tretmanu ...

Transcendentalna meditacija. Na zapadu popularizirana 70ih godina prošlog stoljeća od strane Maharishi Mahesh Yogi-ja uz pomoć slavnih osoba koje su ju ...

Predlog za davanje u zakup na period od pet godina uz mogućnost ...

16 мај 2019 ... uputilo zahtjev Upravi za nekretnine Crne Gore da dostavi Izvještaj o ... Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini – subjekt.

mogućnost izbora kineziološke aktivnosti u nastavi tjelesne i ...

Jelka Gošnik. Mladen Sedar. Igor Topolovac. MOGUĆNOST IZBORA ... starosti (Gošnik i sur. 2001.). Budući da je nastava Tjelesne i zdravstvene kulture tijekom ...

Mogućnost korištenja kartice Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo

156/2013) kartica „Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo“ (u daljnjem tekstu: kartica goriva) je kartica koju, na zahtjev korisnika, izdaje Agencija za plaćanja u ...

Mogućnost suzbijanja korova u kukuruzu herbicidima iz grupe ...

Herbicid. Preparat. Varijanta. Naziv. Koliţina. (g/ha). Naziv. Koliţina. 1 primsulfuron–metil. 30.0. Tell 75 WG. 40 g/ha. 2 nimsulfuron. 12.5. Tarot 25–DF 50 g/ha. 3.

Klasifikacija ptoze u djece i odraslih te mogućnost liječenja - Dr Med ...

U rijetkim slučajevima, stanje je povezano s poremećajima kostiju, očiju, ušiju, bubrega te živčanog sustava. (14) Kongenitalni Hornerov sindrom kombinacija je.

Mogućnost beskamatne obročne otplate do 24 rate! VISOKOTLAČNI ...

30 ruj 2019 ... za čist ispušni zrak, preklopna četka na kotačićima, ... 3-60 rata | RBA - Visa, Mastercard, Maestro 6-36 rata | ZABA - Mastercard 2-36 rata.

Mogućnost odgoja za socijalni angažman na području Like prema ...

učen. vjerouč. %. SLUNJSKI DEKANAT. 1 OŠ “Dr. F. Tuđman” – Korenica. 198. 171. 86%. OŠ “Dr. F. Tuđman” – Korenica. 111. 92. 82%. PŠ “Ličko Petrovo Selo”.

ponašanje troškova pri promeni obima aktivnosti i mogućnost ...

Ključne reči: ukupni troškovi, fiksni troškovi, varijabilni troškovi, mešoviti troškovi i relevantni raspon obima aktivnosti. JEL: M41, D24. UDK 657.47 originalni.

Mogućnost korištenja pataka indijskih trkačica u ekološkoj ...

17 velj 2017 ... Indijska trkačica jedna je od najplodnijih pasmina pataka. Postala je hit u ekološkom poljoprivrednom uzgoju zbog svog velikog afiniteta za lov ...

Gofmanov glumac kao avatar: mogućnost primene dramaturškog ...

Skriveni iza svojih računara i avatara, ... najpoznatija oznaka je, svakako, „smajli”. ... skriveni iza svog kompjutera, osećaju se slobodnim da pokažu bes, ...

Uzgoj brancina i orade u RH, sadašnje stanje i mogućnost ... - HGK

riblji temeljac brancina i orade projekt iskorištavanja ostataka ribe iz procesa filetiranja ribe (kosti i glave); time bi se podigao postotak industrijskog iskorištenja ...

tipovi zagaðenja i mogućnost unapreðenja monitoringa površinskih ...

6 јун 2016 ... cijanobakterija kao producenata organskih materija u akvatičnim ekosiste- mima može se sagledati sa pozitivnog i negativnog aspekta.

Mogućnost primjene hidratiziranog vapna kao katalizatora u ... - FKIT

pokazuju da se hidratizirano vapno može upotrebljavati kao učinkovit, jeftin i ekološki prihvatljiv katalizator za metanolizu suncokretova ulja. Ključne riječi.

Mogućnost uporabe bundeve u hranidbi domaćih životinja

Bundeva ima višestruku primjenu pa se tako sjemenke osim za proizvodnju vrlo ... Koristi se kao pečena, kuhana, a može poslužiti i kao nadjev za razne kolače ...

mogućnost i opravdanost zaštite sira škripavca oznakom ...

Oko dvije trećine ispitanih potrošača smatra da je lički sir škripavac autohtoni proizvod, te pozitivno gledaju na zaštitu ličkog sira škripavca. Na temelju rezultata.

Mogućnost ojačanja cementnog kompozita vlaknima brnistre

10 srp 2018 ... Brnistra je grmolika biljka koja raste u mediteranskom području, a poslije otkrića Amerike proširila se na Sjevernu i Južnu Ameriku, raste u ...

mogućnost primene termički modifikovanog topolovog furnira u ...

je da svi tipovi ploĉa zadovoljavaju uslove za upotrebu u enterijeru. ... Za crtanje grafika i odreĎivanja osnovnih statističkih pokazatelja (srednja vrednost, max., ... Rathke J., Weigl M., Muller U. (2012b):"Double cantilever I-beam test (DCIB) -.

Mogućnost nadoknade nastavnih dana ... - Ministarstvo znanosti

6 stu 2019 ... ... odredbe Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih ... tekstu: Odluka) (Narodne novine, broj 48/19), radi ukazivanja na ...

mogućnost upotrebe sudanske trave u ekološkom ratarenju

Sjetva sudanske trave. U ekološkoj poljoprivredi vrlo je važno koristiti zdravo, čisto i netretirano ekološko sjeme kako bi uzgojili biljke otpornije na bolesti i ...