1. Analogni audio uređaji - VISER-u

Snimanje i produkcija zvuka poslednjih 5 decenija . ... To je bilo popunjavanje praznine koje su ostavili program specijalno dizajnirani za inženjere i muzičare ...

1. Analogni audio uređaji - VISER-u - Srodni dokumenti

1. Analogni audio uređaji - VISER-u

Snimanje i produkcija zvuka poslednjih 5 decenija . ... To je bilo popunjavanje praznine koje su ostavili program specijalno dizajnirani za inženjere i muzičare ...

9. Merenje audio signala - VISER-u

Vremenski oblici i frekvencijski spektri audio signala . ... Ukupni intenzitet zvuka u tački prijema u prostoriji zavisi od energije svih talasa zbirno i zavisi.

4. Audio sistem u TV stanici - VISER-u

VU METAR MONACOR. 383/384. 505/506. 507/508. 511/512 ... standardno se koristi odgovarajući PPM metar. L 303. L 451. SOUNDCRAFT ES. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9. Merenje audio signala - Viser

3. Audio signali. 3.1 Karakteristike zvuka. - jačina: zavisi od energije koja se prenosi talasom (ako je veća amplituda oscilovanja zvučnog izvora, zvuk je jači);.

3. Digitalni audio formati - VISER-u

Slika 1. Uzorkovanje zvuka vrši se frekvencijom koja je najmanje dvostruko viša od najviše frekvencije koju čovek čuje. 2. Digitalni audio. Digitalizovani zvuk je ...

Predmet: Sistemi za audio i video produkciju - VISER-u

To je neposredna proizvodnja tv emisija (snimanje, montaža, grafika ....) ... Obrazovne emisije (školski program, naučno obrazovne ,,,) ... obrade slike (i zvuka).

Ulazno-izlazni uređaji (IO) Ulazni uređaji služe za unos podataka u ...

Ulazno-izlazni uređaji (IO). Ulazni uređaji služe za unos podataka u računar. U ulazne uređaje se ubrajaju: tastatura (keyboard), miš (mouse), mikrofon, skener ...

4.2. Ulazno-izlazni uređaji i uređaji za pohranu - EFOS - Sveučilište ...

Što su i koji su ulazni računalni uređaji. Što su i koji su izlazni računalni uređaji. Koje su karakteristike i način funkcioniranja pojedinih ulaznih, izlaznih uređaja i ...

4.2. Ulazno-izlazni uređaji i uređaji za pohranu - EFOS

Smatra se da će 3D pisači umnogome promijeniti industriju budućnosti. M. ZEKIĆ-SUŠAC, ULAZNO-IZLAZNE JEDINICE I JEDINICE ZA POHRANU. 6 -28 ...

Lauten Audio LS-208 - Synthax Audio UK

this is only part of the story, as the LS-208 continues Lauten's recent tradition of ... Excerpted from the March edition of Recording Magazine 2019. ©2019 Music ...

Izradimo analogni sat

lo. Raˇcunalo. Izradimo analogni sat. – projektni zadatak za uˇcenike. ˇSime ˇSuljic, Pazin. Koliki kut zatvaraju velika i mala kazaljka sa- ta kada su tocno tri sata?

TAHOGRAF – ANALOGNI / DIGITALNI

TAHOGRAF – ANALOGNI / DIGITALNI. HRVATSKI AUTOKLUB. Stručno savjetovanje s autoškolama. Od 19. listopada do 03. studenog 2010. godine.

Električna merenja Analogni instrumenti

4 окт 2017 ... Elektro-mehanički instrumenti. • Sa pokretnim kalemom. • Sa pokretnim gvožđem. • Sa unakrsnim kalemima. • Elektrodinamički. • Elektrostatički.

Uputstvo za ANALOGNI KVARCNI SAT 1 | www.Bomar.rs ...

Uputstvo za ANALOGNI KVARCNI SAT. 1 | www.Bomar.rs. PODEŠAVANJE VREMENA. 1. Zaustaviti kazaljku za sekunde izvlačenjem krunice. 2. Okretanjem ...

ANALOGNI MJERNI INSTRUMENTI - [email protected]

ANALOGNI MJERNI INSTRUMENTI. UVOD. Električni mjerni instrumenti predstavljaju elementarna mjerna sredstva i služe za direktno mjerenje električnih ...

analogni električni mjerni instrumenti - [email protected]

Svi električni instrumenti, koji na neki način koriste djelovanja struje ili napona, da bi pokretali pomični organ, odnosno kazaljku, nazivaju se analogni mjerni ...

Logički sklopovi Analogni i digitalni signali • signal = niz podataka ...

Logički sklop I (engl. AND gate). Izvedba sklopa: Sklop daje stanje 1 na izlazu samo ako su svi ulazi u stanju 1. Može imati 2 ili više ulaza. Ako je bilo koji ulaz u ...

IB.Taho - evidencija tahograf analogni i digitalni AETR - Inter-biz

Digitalni tahograf - postavke . ... listića i time eliminira potrebu za dodatnim programima za pregled slika ili nepotrebno rukovanje papirnatim listićom.

vivid audio pdf - X - Audio

Audio Cinema Art. Call: 385 1 484 7875 [email protected] www.audiocinema-art.hr. CZECH REPUBLIC. RP audio. Call: 420 737 366 83 [email protected]

analogni ulazni portovi pwm portovi serijska komunikacija

Potenciometar (promjenjivi otpornik) ... Promjenljivi otpornik se može zamijeniti sa senzorom. ... –Zavisno od nivoa osvjetljaja foto otpornika može se: •Uključiti ...

EDC - Viser

прецизну регулацију убризгане количине горива. На овај начин омогућена је смањена потрошња и миран рад мотора. УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА ...

diode - VISER-u

STRUJNO-NAPONSKA KARAKTERISTIKA DIODE. Karakteristike diode ... Ako je struja diode konstanta, napon na direktno polarisanoj diodi-prag opada sa ...

Мотор - Viser

Лежећи рукавци и лежаји “). Субитором измерити пречнике крајњих основних лежаја рукаваца коленастог вратила, а микрометром измерити пречнике ...

Педагогија - VISER-u

Педагогија - наука и студијска дисциплина - Појам, предмет и задаци педагогије. Конституисање и ... Предмет проучавања. Специјална педагогија.

Svetlo - VISER-u

„Shutter Island“, režija Martin Scorsese, fotografija Robert Richardson. Gornje svetlo (ugao oko 90° vertikalno odozgo). Iako generalno, dolazi iz pravca ...

Amortizacija - VISER-u

Radni (realni kapacitet) dobija se kada se svi faktori umanjenja tehničkog kapaciteta ... Amortizacija se računa standardno, koristeći formulu A = Na x %a / 100.

Uvod u marketing - VISER-u

ISTRAŽIVANJE - ČOKOLADNE NAPOLITANKE. Istraživanje počinje tako što se studentima postavljaju sledeća pitanja i od njih se zahteva da na svako od njih ...

it help desk tehničar - VISER-u

IT HELP DESK TEHNIČAR. Rad preko omladinske zadruge u Beogradu. Vi ste pravi kandidat za nas ukoliko ispunjavate sledeće uslove: ○ Imate završenu ...

Uvod u marketing - Viser

Ciljno tržište podrazumeva one segmente potrošača koje preduzeće namerava opsluživati. Upravo određivanje tih segmenata je bit procesa koji se naziva ...

Metode istraživanja - VISER-u

strukturalizam, aksiologizam (subjektivni - za društvene nauke, ne može se dokazati, osporavati, meriti). • Metode prikupljanja podataka (ispitivanje, posmatranje ...

računarska grafika - VISER-u

Vizuelna komunikacija. Fotografija. Pokretne slike. Računari. Obrada slike. Istorija računarske grafike. Primena računarske grafike. Grafički korisnički interfejs.

objektno programiranje 2 - VISER-u

koji obrađuje objektno orijentisano programiranje u Java tehnologiji. ... programiranje 1 i Objektno programiranje 2 na studijskom programu Računarska tehnika ...

elektronske komponente - VISER-u

Različite vrste kondenzatora stalne kapacitivnosti. Kondenzatori stalne (konstantne) kapacitivnosti najčešće se dele prema vrsti upotreblje- nog dielektrika, tako ...

Primenjeni istraživački rad - Viser

istraživački rad. Profesor dr Miroslav Lutovac. "This project has been funded with support from the European Commission. This publication. [communication] ...

Procesiranje signala - Viser

Analiza slike se sprovodi radi utvrđivanja kvantitativnih karakteristika objekata na slici i njihovih međusobnih odnosa. – nadzor automatskih proizvodnih linija u ...

ac/dc energetski pretvarači - VISER-u

MONOFAZNI DIODNI ISPRAVLJAČI. AC ulaz. DC izlaz kontrola. KONTROLISANI. TIRISTORSKI ili TRANZISTORSKI ISPRAVLJAČI. MONOFAZNI , TROFAZNI.

stereo mikrofon - Viser

Teško snimanje zbog velikog nivoa buke ambijenta. • Koriste se posebni stereo mikrofoni: • Koriste se posebni stereo mikrofoni: - Neumann M-S stereo puška.

faktor snage? - VISER-u

TOK PREDAVANJA. UVODNE NAPOMENE. TALASNI OBLICI STRUJA,. NAPONA I SNAGA ZA. KARAKTERISTIČNA OPTEREĆENJA. DEFINICIJA FAKTORA ...

UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM ... - VISER-u

naizmenični elektromotorni pogoni. (5) VF (visokofrekventne) peći: ovde je napon reda. 1kV, PE(~ 10kW, ~ 1MW). (7) Jednosmerni prenos električne energije.

tahometarski generatori - VISER-u

-Stoga se kod tahogeneratora koriste metalo-grafitne četkice koje prave manji pad napona. -Ako se površina komutatora na koji naležu četkice posrebri ∆u→0 ...

Debitne kartice - Viser

Prvu univerzalnu karticu –izdao je Diners' Club. (1950. godine) ... Smanjuje rizik koji proizvodi nošenje gotovine. ○ U slučaju ... Od 2006. u SAD – minimalna mesečna otplata mora da pokrije ... Odloženo plaćanje ili plaćanje na rate bez kamate. ○ Kupovinu sa ... Kreditne kartice se mogu koristiti i za podizanje gotovine ...

Procesiranje signala - VISER-u

Analiza slike se sprovodi radi utvrđivanja kvantitativnih karakteristika objekata na slici i njihovih međusobnih odnosa. – nadzor automatskih proizvodnih linija u ...

stereo mikrofon - VISER-u

Teško snimanje zbog velikog nivoa buke ambijenta. • Koriste se posebni stereo mikrofoni: • Koriste se posebni stereo mikrofoni: - Neumann M-S stereo puška.

matematički podsetnik - VISER-u

Šta znači ˝direktno srazmerno˝, a šta ˝obrnuto srazmerno˝ sa nekim stepenom (na primer sa kvadratom)?. 3. 2. 2. 1 zk xk y = Na primer, u funkciji y je direktno ...

Добош кочница - Viser

Заустављање возила. □ Одржавање константне брзине на низбрдицама. □ Одржавање возила у месту радна кочница паркирна кочница ...

p 04 proces planiranja - VISER-u

i mere i akcije za dostizanje unapred ... Primer kompanije Tupperware, SAD, koja se bavi prodajom ... Planiranje se odnosi i na izbegavanje pogrešnih akcija i.

Baze podataka - VISER-u

Konceptualni model; ER dijagram; Entitet; Instanca; Atribut;Veze. ✓Relacioni ... značenje za korisnika ovaj tip primarnog ključa zovemo surogat ključ. RadnikID.

Programiranje 1 algoritmi - VISER-u

algoritmi koriste uvek kada jednostavno, u pojedinačnim koracima, želimo da rešimo neki problem. Naprimer, svaki kuvarski recept je jedan algoritam.

Primenjeni istraživački rad - VISER-u

istraživački rad. Profesor dr Miroslav Lutovac. "This project has been funded with support from the European Commission. This publication. [communication] ...

podešavači naizmeničnog napona - Viser

-Promena napona statora motora po unapred zadatoj vremenskoj rampi. -Uvek postoji neki početni napon, da bi se ostvario polazni momenat. LINIJSKI NAPON ...

objektno orijentisano programiranje - VISER-u

Dragan Milićev, “Objektno orijentisano programiranje na jeziku C ”,. Mikro knjiga ... prihvata programski izvorni tekst, vrši određene transformacije tog teksta te ...

Uputstvo za izradu stručnih - VISER-u

Из ове групе скраћеница без тачке се пишу: др (доктор), мр (магистар), гђа. (госпођа), гђица (госпођица). Скраћенице настале из вишесложних израза, ...

Dnevnik stručne prakse - VISER-u

Dnevnik stručne prakse -Seminarski rad. • U ovom materijalu dat je uporedni pregled. Dnevnika stručne prakse i Seminarskog rada kako bi student kako da ...

Digitalni sistemi prenosa - VISER-u

Medijum za prenos signala je optičko vlakno koje je putem konektora spojeno sa predajnikom i prijemnikom. • Predajnik emituje signal koji je prilagođen ...

pobudna kola tiristora - VISER-u

trijak ima simetričnu karakteristiku za oba polariteta napona. Po svojoj funkciji trijak ... struje kroz nulu, trijak se gasi ali napon odmah menja polaritet, tako da su ...

mosfet kao prekidač snage - VISER-u

održava na toj vrednosti za sve vreme dok tranzistor vodi, predstavlja veliki ... Kao što se vidi, u uključenom stanju pad napona između drejna i sorsa je ...

Du viser kærlighed med flytilstand - Hjernesmart

20. dec 2016 ... Anette Prehin og hendes mandulat treffe talen, og til lodselsdage. Anerte Prehn hu- kvenser for andre. Noget andet er at det hun for nylig kom ...

Primena računara u saobraćaju - VISER-u

Istorija računara. 2. Generacije računara. 3. Osnovni pojmovi ... Prva generacija. 1944. god. napravljen je Mark I – prvi računar opšte namene. Korišćen je na ...

Osnovi informatike i računarstva - VISER-u

Moderni računari koriste binarni brojni sistem, koji ima samo dve cifre: 0 i 1. ... •oktalni. •binarni brojni sistemi. U literaturi se za označavanje ovih brojnih sistema ...

Mikrofoni specijalne namene - VISER-u

Zaštitni sloj u vidu metalne mrežice takođe pomaže u otpornosti na vetar. Glavna primena ribon mikrofona je snimanje i ozvučavanje vokala. Slika 8. Mikrofon sa ...