Analiza zvuka računalnim programom Audacity - Repozitorij PMF-a

Audacity je besplatni računalni program za snimanje i obradu audio signala putem zvučne kartice. Jedna od mogućnosti njegove primjene je u nastavi fizike na ...

Analiza zvuka računalnim programom Audacity - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

Analiza zvuka računalnim programom Audacity - Repozitorij PMF-a

Audacity je besplatni računalni program za snimanje i obradu audio signala putem zvučne kartice. Jedna od mogućnosti njegove primjene je u nastavi fizike na ...

Proračun rasvjete računalnim programom

Mali zahtjevi: blagovaonice, čekaonice, garaže, zahodi, kotlovnice, kupaonice, dnevni boravak, ... Planiranje i vizuaklno prikazivanje svjetlosnih scenarija i dinamičkih ... na “3D” u prozoru “Pokreni” možemo vidjeti 3D prikaz prostorije te samim time i ... U kartici “online” pronalazimo odgovarajuće svjetiljke koje smo ranije ...

Upute za rad s računalnim programom KI Expert Plus - unizg

KNAUF INSULATION D.O.O. / KI EXPERT PLUS. 1 ... paletu izolacijskih materijala potrebnih za zadovoljenje sve većih zahtjeva za ... Odaberemo li oznaĉenu opciju pojavit će nam se prozor s potrebnim podacima za izraĉun utjecaja dodatnog ...

ZVUK I OKOLIŠ 3. ANALIZA ZVUKA

25 velj 2011 ... 2.7.1 Bijeli šum. ZIO 2. Analiza zvuka. 39. 25.2.2011. 11:22 spektar s linearnim prikazom frekvencija spektar s logaritamskim prikazom ...

Analiza akustičkih karatkeristika zvuka zvona

Slika 4.13 Zvučno polje zvona na frekvenciji donje oktave, 196,7 Hz. 106 ... zvona koje dobro zvuči, kasnije nazvanog idealno zvono, odnos frekvencija prvih ... 528. C5 16. (3,1#). II-3 kvinta. 1,500. 660. E5 2. (4,1). I-4 nominal (oktava). 2,000.

Audacity - Index of

Например можно скачать библиотеку Lame, которая позволяет осуществлять экспорт в mp3-формат. Уважаемый читатель, если у вас в процессе ...

Audacity - Udzbenik.hr

Audacity je besplatan, open source program (program otvorenog izvornog koda) koji služi za snimanje zvuka i obradu audio zapisa. Program je vrlo ...

Audacity - Sysprint

Audacity je besplatan, open source program(program otvorenog izvornog koda) koji služi za snimanje zvuka i obradu audio zapisa. Program je vrlo jednostavan ...

Audacity - martin-doepel.de

Podcasts consist of two parts: sound file(s) mostly encoded into MP3 and a ... an application to “subscribe” to a podcast (e.g. iTunes or. Juice). The MP3 files can ...

CONVERT VINYL TO MP3 IN AUDACITY

Make sure you have a USB drive to transfer the MP3 file to. • Make sure you know how to properly use the equipment. If you do not, please contact the Digital ...

Agentni pristup u računalnim igrama

Umjetna inteligencija. Kao što navodi autor Steve Rabin (DeLoura, 2001), većina programera se drži jednostavne tehnike umjetne inteligencije koja radi dobro.

Modeliranje intermikrotubularne dinamike računalnim ... - PMF

28 sij 2017 ... odgovara odabiru PDF( ), a se lako dobije invetiranjem te funkcije. ... [2]Harperova ilustrirana biokemija, dvadesetiosmo izdanje; ...

rad sa programom - Boltano informatika

4 tra 2013 ... BOLTANO INFORMATIKA d.o.o Split. Osnove rada MENFIS ver. 2013.02. Upravljajte poslovanjem bez napora. Stranica 1 od 14. OSNOVE ...

algoritmi umjetne inteligencije u računalnim igrama

Umjetna inteligencija u pojedinim žanrovima igara . ... Svi navedeni dijelovi rade zajedno i ... odreĎeni stupnjem gladi, higijene ili socijalnim druženjem. Igrač će ...

RAD SA PROGRAMOM ZA OBRADU DIGITALNIH FOTOGRAFIJA ...

Gimp je besplatan program za obradu digitalnih fotografija koji podržava i rad sa vektorskim objektima, mada mu to nije osnovna namena. Može se besplatno ...

making audacity recordings - Paul Meier Dialect Services

anything. Use the Help menu to learn how to do anything not immediately intuitive. 11. Go to File/Export as mp3. If you followed step five in the “LAME” download ...

vrjednovanje korisničkog iskustva u interakciji s računalnim igrama

volani, ribički štapovi, pištolji i puške. Kada bi arkadna ... određeni mjerni mehanizam (zadaci, tvrdnje i pitanja koji se odnose na problem istraživanja) odnosi na ... tempom ispunjavati upitnik i bez srama dati istinite odgovore. ... recimo svrhe toga da se u beta fazi igre ispita zadovoljstvo korisnika, trebalo bi dodati još neke.

Učenje temeljeno na didaktičkim računalnim igrama - Odjel za ...

12 stu 2016 ... Didaktičke igre (engl. serious games) su interaktivne, kompetitivne lekcije s definiranim ishodima učenja koje učeniku dopuštaju zabavu ...

napredne metode autentifikacije u računalnim mrežama - Fakultet ...

Identifikacija, autentifikacija i autorizacija su tri povezana sustava koji čine jezgru ... Kerberos je stvoren na MIT-u kao rješenje za mrežne sigurnosne probleme. ... FreeRADIUS je sigurnosni program specijaliziran za bežične mreže (WiFi) i ...

Sibelius - 1 - Glazbena informatika 1 Uputstva za rad s programom ...

Obriši notu, crtovlje, takt, ligaturu, cresc. ... primjer, ako je na Keypad-u selektiran staccato, unesene note imat će oznake ... 2/ MENI Note Input: Triplets: Other.

Audacity ili kako snimiti i obraditi zvuk u vlastitoj produkciji - Srce

besplatnog programa Audacity za snimanje i obradu zvuka. Na radionici će polaznici steći osnovnu razinu znanja o zvuku i njegovim karakteristikama te će ...

Pravilnik o stručnom ispitu u zavodu sa programom - Ministarstvo ...

autonomije, deprivacija emotivnih i seksualnih odnosa); reakcije na deprivacije (komformizam, kritizerstvo, manipulacije, bjegovi, pobune, samoozljeđivanja).

Programom podsticanja inovativnih startapova u Crnoj Gori

27 дец 2018 ... 2. Napori da se kreiraju povoljni uslovi za startapove vode ka ... Imajući u vidu da su akteri iz privrednog sektora u Crnoj Gori previše mali i nedovoljno ... kontinuirane i sistemske mehanizme za reintegraciju ovih ljudi u ...

Pitomačani bogatim dvotjednim programom obilježili dane ... - icv

21 lip 2019 ... tog novca prebacio bi i na svoj privatni račun ... Radio Virovitica, portal www.icv.hr i lokalni tjednik ... podravski župan Igor Andrović, ne samo zbog ... OGLASI. PRIMAJTE Virovitički list na svoju kućnu adresu. Pretplatite se ili ...

brošura s programom - Turistička zajednica grada Dubrovnika

15 lis 2018 ... te kako napraviti sočni i aromatični bundevasti tiramisu. ... Topli kolač od čokolade i rogača ... Tradicionalna torta od rogača s čokoladnim ...

utjecajne linije konstruirane programom autodesk robot - e-GFOS

Gerberov nosač, za koji su rađene utjecajne linije, prikazan je na slici 1. Slika 1 – Statički sustav Gerberovog nosača. Slika 2 – Utjecajna linija riješena analitički ...

Intenzitet zvuka

Intenzitet zvuka. 1. Na udaljenosti 20 m od mlaznog zrakoplova intenzitet zvuka je 50 puta veci od onoga koji uzrokuje trajno oštecenje sluha. Na kojoj ...

Igre zvuka i prostora

5 srp 2016 ... Zvuk. ▫ Buka. ▫ Kako čujemo? ▫ Granice čujnosti. ▫ Akustika. ▫ Akustika. ▫ Kazalište u Epidauru. ▫ Usporene snimke instrumenata. ▫ Levitacija ...

OSOBINE I PERCEPCIJA ZVUKA

Maksimalna jačina zvuka koju čovjek može još jasno da čuje je prag bola ili gornja granica čujnosti koja pri 1000 Hz iznosi 10 W/m2, što odgovara pritisku koji je ...

Mikrofoni - Dizajn zvuka

Koriste se za snimanje na otvorenom. MIKROFONSKA OPREMA. 1. MIKROFONSKI KABL služi da se bilo koji od ovih mikrofona poveže sa ostalim ureĊajima ili.

Nivo zvuka – zašto? (2)

... susedne sopstvene frekvencije na linearnoj skali). Prikaz rasporeda sopstvenih frekvencija. Linearna frekvencijska skala. Logaritamska frekvencijska skala ...

širenje zvuka - WordPress.com

REFLEKSIJA (odbijanje valova). ▻ pojava odbijanja zvuka od prepreke. ▻ bolja što je hrapavost površine manja, a veća gustoća materijala od kojeg je ona ...

Faktorska analiza - Repozitorij PMF-a

Faktorska analiza pomaže odabrati manji broj parametara koji rekonstruiraju osnovnu strukturu u sa- žetijem i jasnijem obliku. Ti parametri se nazivaju faktori.

PITANJA IZ ZVUKA, EM. VALOVA I ZRCALA

Kako se računa brzina zvuka u zraku (napiši i objasni)?. 6. Kakva je ovisnost brzine zvuka o temperaturi zraka (napiši i objasni)?. 7. U kojem je plinu na jednakoj ...

ŠIRENJE ZVUKA U MORSKOJ VODI

brzinu zvuka prikazan u numeričkom i grafičkom. (nomogram) obliku. Ključne riječi: podvodni zvuk, brzina podvodnoga zvuka, ovisnost brzine o svojstvima ...

RX-V681-781 - Nove Boje Zvuka

t VIDEO AUX (HDMI IN) ulaz. Za spajanje uređaja, kao npr. Kamera ili igrača konzola. u USB konektor. Za spajanje USB uređaja za pohranjivanje podataka.

cjenik - Nove Boje Zvuka

REFERENCE III. NBZ_Yamaha cjenik ... PRO-180-ROC. White. 6,690.00 ... CA-800-T. Black. White. 7,390.00. CA-800-TSW. (Subwoofer). Black. White. 3,690.00.

spektrometrijska analiza i karakterizacija ... - Repozitorij PMF-a

20 lis 2018 ... Katodna cijev se sastoji od vakuumske cijevi koja na ... meteorite ili aerolite, kameno-željezne meteorite ili siderolite te željezovite meteorite ili siderite. Kameni ... Abstracts and Programme / Pevec, Andrej; Počkaj, Marta (ur.).

POPULACIJSKA ANALIZA ATLANTSKE ... - Repozitorij PMF-a

Atlantska plavoperajna tuna (Thunnus thynnus) je velika pelagična riba iz razreda ... plavoperajne tune T. thynnus ulovljene u Jadranskom moru, kao i utjecaju ...

GIS analiza optimalnog razmještaja ... - Repozitorij PMF-a

25 ruj 2018 ... veterinarske stanice u sklopu kojih se nalazi više veterinarskih ambulanti. Čitava županija ... 34. 3.3.3. Veterinarska stanica Đurđevac .

Morfološka analiza u dijagnostičkom - Dr Med | Repozitorij ...

Morfološka analiza u dijagnostičkom postupniku idiopatskih upalnih bolesti crijeva. Autor: Marija Njirić. Idiopatske upalne bolesti crijeva su kronični upalni ...

FIZIČKA SVOJSTVA FLUIDA Brzina zvuka

Brzina zvuka je brzina prostiranja malih mehaničkih poremećaja kroz homogenu sredinu. ... Mahov broj je odnos brzine kretanja tela i brzine prostiranja zvuka,.

2. Dizajn zvuka za radio dramu - VISER-u

Miroslav Jokić - Očaravanje uva, Radio televizija Srbije, Beograd, 1994. 5. Ralf Šnel - Leksikon savremene kulture, Platoo Books, Beograd, 2008.

Međuspratna izolacija od zvuka udara - Austrotherm

1 јан 2019 ... Austrotherm EPS® T650 ispod. „plivajućeg poda“. Austrotherm EPS® T650 u sistemu podnog grejanja. 1 - „plivajući pod“ (estrih-košuljica).

Analiza opremljenosti gradskim funkcijama ... - Repozitorij PMF-a

1 lis 2019 ... poznatijih može se istaknuti zlatarnica Prahir s dvjema poslovnicama), a ljekarni 9. Uz nekoliko poznatijih trgovačkih lanaca primjetan je veći ...

Morfometrijska analiza mnogooke puzavice - Repozitorij PMF-a

Puzavice ili planarije su slobodno živući organizmi sistematizirani u koljeno. Platyhelminthes - plošnjaci, razred Turbellaria - virnjaci i red Tricladida - trocrijevci.

Analiza postojećeg stanja i prijedlozi ... - Repozitorij PMF-a

12 ruj 2019 ... Promet u mirovanju u prostorno-planskoj dokumentaciji grada Zadra . ... Prometni sustav Zadra čine ulice, autobusni kolodvor i stajališta, ... zone, realno je i uvođenje nove zone u kvartovima koji su pješački prihvatljivo ...

Analiza organizacijske strukture u ... - Repozitorij UNIZG

1 pro 2016 ... „Procesna organizacijska struktura temelji se na tijeku radnog ili poslovnog procesa kao kriteriju za formiranje organizacijskih jedinica i radnih ...

morfološka analiza dijaspora porodice ... - Repozitorij PMF-a

Vrstama je najbrojniji rod Chenopodium (loboda) s 23 vrste. Po brojnosti ga ... biljka ili trajnica tj. porodica Chenopodiaceae, loboda. Unutar nje nalazi se ...

GIS analiza potencijalne lokacije hotelskog ... - Repozitorij PMF-a

16 sij 2018 ... napredak otoka, posebno u oblasti poljoprivredne proizvodnje i turizma (TZ Šolta, 2018). 3.2. Demografska obilježja otoka Šolte. Otok Šolta s ...

analiza makrookoline poduzeća - Repozitorij UNIPU

poduzeća s osvrtom na poduzeće „Atlantic Grupa d.d.“. Atlantic Grupa je ... neke drţave (mladi, stari, siromašni, bogati, nezaposleni, zaposleni, studenti, radnici,.

Analiza funkcionalno-prostorne strukture kao ... - Repozitorij PMF-a

7 velj 2019 ... „Kotka d.d“ proizvodnja muške konfekcije. Krapina. „Proting Horvat d.o.o.“ proizvodnja i veleprodaja pamučnih krpa za čišćenje u industriji.

Stereološka analiza kriptorhičnih testisa u ... - Repozitorij PMF-a

Za razliku od toga Leydigove stanice smještene uz krvne žile imaju ... citoplazmi nefiksirane Leydigove stanice, Reinkeove kristale svjetlosnim mikroskopom.

Taksonomska i korološka analiza roda ... - Repozitorij PMF-a

Bologni, poĉeo je sušiti biljke pod pritiskom i ulaganjem meĊu listove papira ... 1708.) prva je osoba koja je upotrijebila rijeĉ „herbarij” za tako saĉuvani ... mnogobrojne šumske, livadne i ostale biljne zajednice u razliĉitim krajevima i visinskim.

komparativna analiza artikulatorskih sustava - Repozitorij ...

nazvanom obrazni luk (kod ove vrste artikulatora – za brzu montaţu) kako bismo ga ispravno ugradili u artikulator orijentirajući se prema šarnirskoj osi i prednjoj ...

Morfometrijska analiza mnogooke puzavice ... - Repozitorij PMF-a

Mnogooka puzavica je je trocrijevni virnjak i ima tri crijevna ogranka, jedan anteriorno i dva posteriorno, s mnogo proširenja. Kod hranjenja obično obaviju plijen.

Ivana God Taksonomska analiza karpološke ... - Repozitorij PMF-a

Sjemenka je najvažnije obilježje biljka cvjetnjača ili sjemenjača koje u određenoj starosti stvaraju cvijet i u njemu nakon oplodnje plod s jednom ili više sjemenki ...

Kritička analiza diskursa - FFOS-repozitorij

sustav znakova, odnosno svih jezičnih iskaza ili tekstova koji imaju značenje i nekakav učinak u stvarnom svijetu16 . Ruth Wodak ističe da je diskurs naprosto ...

Analiza proteinskih interakcija ... - Repozitorij PMF-a - unizg

Dodatni proteinski interaktori seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis ... Proteini za analizu pomiješani su s puferom za nanošenje (62,5 mmol dm−3 ... ugljen, dijatomejska zemlja (oklopi mikroskopskih algi kremenjašica), prah saharoze i.

analiza rješenja natjecateljskih zadataka za ... - Repozitorij PMF-a

6. • državna razina: učenici rješavaju tri zadatka različite težine, natjecanje ... [13] Matematika za 6. razred: pregled lekcija, dostupno na http://www.eduvizija.hr/.