memoari hrvatskog himmlera - CEEOL

Primjer NDH poučava! To je napisao Eugen Dido Kvaternik, a preneseno je u netom objavljenoj knjizi (str. 116) nakladničkog druš- tva Starčević, Zagreb: Eugen ...

memoari hrvatskog himmlera - CEEOL - Srodni dokumenti

memoari hrvatskog himmlera - CEEOL

Primjer NDH poučava! To je napisao Eugen Dido Kvaternik, a preneseno je u netom objavljenoj knjizi (str. 116) nakladničkog druš- tva Starčević, Zagreb: Eugen ...

ISTORIJA/DRUŠTVO 1. Vicko Krstulović MEMOARI Jugoslavenskog ...

Vicko Krstulović MEMOARI Jugoslavenskog revolucionera. (Drugi tom 1943-1945). Suizdavač BUYBOOK Sarajevo. ISBN 978-86-84149-65-9. B-5 / 228 str./ lat.

memoari baruna franje trencka - Hrvatski institut za povijest

nije: barun Franjo Trenk, bez sumnje je jedna od rijetkih povijesnih ličnosti iz ranonovovjekovne hrvatske prošlosti koja je poznata široj javnosti i koju stoga.

OD ISTOG PISCA Tamo daleko Isusovi memoari Isečci ... - Delfi

Nedoživljenu očinsku ljubav zamijenio je čestim putovanji- ma, novim susretima i ... Mani đavola, nalet ga tamo bilo, ne spominji ga jutros za ovom sofrom i pred ...

Strateški plan Muzeja Hrvatskog zagorja 2018. - Muzeji Hrvatskog ...

od 2018. do 2020. godine, a pregledom navedenih temelja za odlučivanje i strateško planiranje, možemo ... Vrtlar/vrtlarica – zaštitar/arka – ložač centralnog.

Kao san - CEEOL

Šta si starom u kavu stavila?! -Tko ste vi, neodgojeni?Ja vas ne poznajem! -Jebi se! Ne poznaješ svog rođenog brata?! Pa ti si sasvim poludjela?! - Svog brata ...

S p K tl - CEEOL

ZNANOST, SCIJENTIZAM I IDEOLOGIJA. 6DæHWDN. Znanost bi trebalo razlikoYati od scijentizma koji ističe znanost kao jedini način spoznaje koji. Yodi do ...

ΰ Τ Χ Ϊ Χ Ϊ Ο - CEEOL

studiju („Translating Children's Literature: Case Study of 'Ježeva kućica' by Branko Ćopić“). ne. Deminutivi su odabrani ne samo zbog speci- fične pragmatičke ...

self–help literatura - CEEOL

Novi trendovi kod nakladnika – priručnici self–help literatura, izdavači kažu, i ne ... lf-help literatura, sve te knjige i priručnici sa savjetima za uspjeh u životu?

carnival - CEEOL

Essential information on the origins and history of Carnival is provided, together with ... in the Rijeka fortress, of the Carnival tradition of patrician dances under.

Matvejević - CEEOL

u svijetu najprevođeniji hrvatski autor čiji je “Mediteranski brevijar”, koji je doživio 20 izdanja, objavljen na 23 jezika,3 a na desetak ih je prevedena i nje-.

SVEske 25.17.17 - CEEOL

skim radom Woolfove, piše svoj Kamen na cesti kao "prvi hrvatski feministički roman, koji je ujedno njena osobna povijest, romansirana autobiografija" (2012: 1).

Barbara - CEEOL

SL. AMN. IG. Ivan Slamnig. Barbara. (choix de poèmes). Traduit par Vanda Mikšić. Devant les rails. Attention, jeune demoiselle, le tram a failli vous renverser.

Križari - CEEOL

pada NDH, križari su se pojavili i prije. Bili su uglavnom pripadnici ustaških jedinica, a mnogo manje domobranskih ili legionarskih jedinica (postrojbe sa-.

Nikola ŠOP - CEEOL

Petar GUDELJ: U predgrčko vrijeme, u ogledalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Književna radionica. Željko IVANKOVIĆ: Deset pjesama .

Veznik - CEEOL

Staroslavenski institut. Zagreb. Veznik „da” u hrvatskoglagoljskim tekstovima. 0. Uvod. Veznik da jedna je od najčešćih riječi u hrvatskom crkvenoslavenskom.

na tržnici - CEEOL

PROLJETNA PJESMA. Ljubičica se rano probudila i iznad zemlje pomolila svoju lijepu, mirisnu glavicu. Nije bila jedina. Oko sebe primijetila je još ljubičica,.

SVEske 25.13.13 - CEEOL

Torinski konj (Bela Tarr) je priča o preživljavanju u odnosu ništa i nešto, potpuno minimalistički. Ali renesansa minimalizma može se naći i u njegovom ...

Nominalizam - CEEOL

Nominalizam – paradigma kontroverzi od. Ockhamova intuicionizma do Hobbesove filozofsko-političke teorije. Sažetak. Općenito kada želimo su-misliti i ...

Igra - CEEOL

Bruno Ćurko,1 Ivana Kragić2. 1 Institut za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54, HR–10000 Zagreb. 2 Obala kneza Branimira 4H, HR–23000 Zadar [email protected] ...

kristalne rešetke - CEEOL

Mirko Kovač. "Kristalne rešetke su lake i prozirne pregrade koje stoje između svih suprotnosti u du- binama duše", tako razmišlja jedan od junaka romana, sli-.

Željko Ivanković.3 - CEEOL

Željko Ivanković. ROMAN – HOMMAGE RADOMIRU. KONSTANTINOVIćU. Začudno je koju množinu asocijativnih polja otvara jedna opsegom nevelika knji-.

Nietzsche i liberalizam - CEEOL

prema njihovoj jačini, te činjenje u konfliktu nastaje uslijed različitih moći.«12. 3. Nietzsche, Friedrich (1988), Volja za moć,. Mladost: Zagreb, fr. 90, fr. 115, fr. 529 ...

Majstor i Margarita - CEEOL

Proučavanje romana “Majstor i Margarita” fokusirano je na tumačenju i realiziranju lika kojega je Bulgakov stvorio na temelju biblijske osobe. U ana- lizi koristi ...

srednja europa - CEEOL

Velimir Visković posjedovao je osobnu i profesionalnu hrabrost da me za po- sli kao mlađeg stručnog suradnika na projektu Enciklopedija Krležijana 1987. i ta-.

Enver Čolaković - CEEOL

Enver Čolaković – zaboravljeni pripovjedač. Dijana Hadžizukić. Ciklus pripovijedaka Envera Čolakovića Lokljani nastajao je u periodu dugom skoro dvadeset ...

Globalno selo - CEEOL

Ovaj rad istražuje na koje je načine »globalno selo« najavilo globalizaciju. Marshall McLuhan je inače, već od djela Mechanical Bride počeo prepoznavati i ...

Gradovrh 15.indb - CEEOL

ciplina: sintakse kao „dijela gramatike koji proučava rečenično ustrojstvo“ (Katičić. 2002: 21) i stilistike1 koja istražuje stil. Krunoslav Pranjić (1986: 195-196) ...

Amir Brka - CEEOL

183. GRAČANIČKI GLASNIK 42/XXI | PRIKAZI I OSVRTI. Amir Brka: Jerej ili Pseudosakralni pledoaje za genocid u Tešnju. Amir Brka: Jerej ili Pseudosakralni.

kritike i osvrti - CEEOL

Mario Werhas, Bojan Dimitrijević, Zvonimir Despot, Ustaška vojnica 1. Oružana sila Ustaškog pokreta u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941.-1945. (Prva knjiga ...

iiti i suniti - CEEOL

Danas šiiti čine drugu po veli - čini grupu u islamu i za njih halifa mora biti u krvnom srodstvu sa pos lanikom Muhamedom, dok su suniti zahtevali da halifa bude ...

Strijela vremena - CEEOL

23 srp 2018 ... Strijela vremena. (flashback). Kad putujemo u krug sve užim putanjama Palače, gubi zemaljsku postojanost. Taj planet bez geografske karte i ...

Zdravko Petak - CEEOL

Zdravko Petak. JAVNE POLITIKE: RAZVOJ DISCIPLINE. U HRVATSKOJ I SVIJETU. POLITIKA ILI POLITIKE – SMISAO PROUČAVANJA JAVNIH POLITIKA.

Ciceronova država - CEEOL

Apstrakt. Rad se bavi određenjem države (res publica) koje u svom delu Država nudi. Marko Tulije Ciceron. Pored razmatranja nekoliko ključnih pojmova (res.

Stoljeće bez Beketa - CEEOL

Njegovi kazališni komadi Čekajući Godoa, Kraj partije, Čin bez riječi I, Čin bez ri- ječi II, Sretni dani, Krapova posljednja traka, Hej,Džo, Dah, Tada, Koraci postali ...

Scrinia slavonica 5 a.qxd - CEEOL

Hrvatskoj nije pojavio izvorni jansenizam, ali se je pojavio i raširio tzv. kasni jansenizam, i to skriven u jozefinizmu. To je hrvatska crkvena historiografi- ja trebala ...

BRODSKA UTVRDA - CEEOL

Brodska tvrđava (Slavonski Brod, 1998), 29-30, 52. 12 Ilijanić i Mirković, “Prilog dokumentaciji”, 217. 13 Protocolum I str. 5 “Haec Civitas nominee Brod quae est ...

pluralizam i diverzitet - CEEOL

Ključne reči: medijski pluralizam, diverzitet medija, koncentracija vlasništva u medijima, konkurencija medija, demokratsko društvo, politika komunikacija, pristup.

Dragoljub R. Živojinović - CEEOL

Dragoljub R. Živojinović's doctoral dissertation announced a first set of topics on which his further work would focus: the history of the First World. War, diplomatic ...

09-Carmen Ardelean - CEEOL

280. WHEN MOTIVATIONAL WRITINGS DEVELOP. INTO SOPHISTICATED INTERDISCIPLINARY WORKS. Book review. Jordan B. Peterson. 12 Rules for Life.

Pohvala pamćenju - CEEOL

prije nego je postao knjiški moljac nezainteresiran za svijet oko sebe, Imre Kertész bio je zatočenik koncentracijskih logora Auschwitz i Buchenwald i samo je ...

Ismeta Rebronje - CEEOL

Stihovi su ovdje ubitačno precizni: Neće da kažu skupljači fotografija za uveličavanje. ... posljednji stih ove začudne pjesme: „Ne ostajte ovdje, ne idite tamo.".

prikazi / reviews - CEEOL

Sanja JUKIĆ, Goran REM, Panonizam hrvatskoga pjesništva II. Od Janusa. Pannoniusa do Satana Panonskog: interpretacije poetskih tekstova, Filozofski.

Željko Ivanković 2.2 - CEEOL

izraz novi. Željko Ivanković. AUTOR BOGATE STVARALAčKE PALETE1. Uz ime i djelo Veselka Koromana najčešće se, da ne kažemo prvo i gotovo isključi-.

Damir Babić - CEEOL

Akademski slikar Damir Babić (1962.) punokrvni je suvremeni umjetnik čija sad dvadesetpetgodišnja karijera podjednako obu- hvaća medijsku i tradicionalnu ...

milan gorkić - CEEOL

Od rane mladosti Milan Gorkić je svoj život i aktivnost utkao u SKOJ i KPJ. Jedno vreme je bio funkcioner KOI i. Kominterne, a od 1928. do sredine 1937. godine ...

neobjavljene poezije - CEEOL

dikciju putnika, prijetvoran osmijeh domaćice. U ljetnim večerima, iza zatvorenih prozora, ona duboko diše i mjerka vrijeme, koje se rasteže još od subotnjeg ...

i „zapadni” makijavelizam - CEEOL

10 ruj 2015 ... „Balkanski” i „zapadni” makijavelizam: Z-4 – diplomacija i/ili oružje? ALBERT BING. Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Republika Hrvatska.

Danko Grlić - CEEOL

Danko Grlić – devedeset i četiri godine poslije… Edi Bokun. SAŽETAK: Danko Grlić (1923. – 1984.) jedan od najznačajnijih filozofa bivše Jugoslavije čiji je uticaj ...

Bibliografija 2016. - CEEOL

Ljudevit Fran Ježić, O pojmu hrvatske filozofije. 89–104. Zvonko Miličić, Stjepan Zimmermann: Temelji (prijekantovske) filozofije. 105–117. Andrea Milanko ...

8%,7, ,/, 1( 8%,7, 37,&8 58*$/,&8 1292 3520,Ģ/-$1-( 3,7$1 ... - CEEOL

$SVWUDNW Rad razmatra roman Harper Li (Harper Lee) Ubiti pticu rugalicu. (1960) unutar konteksta jedne od njegovih osnovnih umjetničkih uloga, što je – ...

Tomo Barbić - CEEOL

ka Nikole Šopa je toliko aktualna i bolna kao da ju je ... mukama pisao. Iz njegovih pjesama vidi ... inventar stvari starina kao i Šop samo bih još dodao tome ...

Moj prijatelj Fabrio - CEEOL

družiti tek 1985.; tad se pojavio njegov roman Vježbanje života, napisao sam ... nom životu postalo je posve normalnim da novinari budu PR–ovci, posebno.

Meyerhold Bound - CEEOL

Keywords: Montažstroj, re-performability, physical theatre, avant-garde theatre, radical performance. Page 2. 132 COLLOQUIA. HUMANISTICA. Leo Rafolt.

Mimezis i tipografije - CEEOL

Mimezis i tipografije. Jedan od problema karakterističnih za savremeni filozofijski diskurs. (barem za period prve polovine 20. stoljeća) jeste kritika tradicije kao.

Ekonomska- i Ekohistorija 285 - CEEOL

Knjigu Čovjek i prostor, čovjek u okolišu [Ekohistorijski ogledi] možemo promatrati kao referen- tno djelo bogate historiografske karijere Drage Roksandića, ...

kršćanstvo i liberalizam - CEEOL

Kršćanstvo se u sva svoja tri oblika - kao katolicizam, protes- tantizam i pravoslavlje - na različite načine suočilo s tom velikom svjetskom ideologijom, koja stoji ...

Dubravko Lovrenović Izd - CEEOL

Nedavno objavljena knjiga Dubravka. Lovrenovića, pod naslovom Na klizištu povijesti (sveta kruna ugarska i sveta kruna bosanska) 1387 – 1463, predstavlja ...

Emilija Duparova - CEEOL

tranje / iskrenje / reflek rajuće / luminiscentno / fosforno / fosforescentno / ovalno lice / ogledavanje / mjesečarenje / mjesec / mjesečeve mijene / plima / oseka /.

zabavna književnost - CEEOL

trebu i time je podjela književnosti priznata kao činjenica o ko- joj doduše ... proizvodnje književnih djela kreće u pravcu zabavne književnosti istom kada se ...