zavod za kliničku kemiju - Klinička bolnica Merkur

UPUTA ZA SAKUPLJANJE 24-SATNE MOKRAĆE ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE: ... Cjelokupnu količinu mokraće sakupljenu kroz 24 sata isti dan dostaviti u ...

zavod za kliničku kemiju - Klinička bolnica Merkur - Srodni dokumenti

zavod za kliničku kemiju - Klinička bolnica Merkur

UPUTA ZA SAKUPLJANJE 24-SATNE MOKRAĆE ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE: ... Cjelokupnu količinu mokraće sakupljenu kroz 24 sata isti dan dostaviti u ...

zavod za kliničku kemiju - KB Merkur

UPUTA ZA SAKUPLJANJE 24-SATNE MOKRAĆE ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE: ... Cjelokupnu količinu mokraće sakupljenu kroz 24 sata isti dan dostaviti u ...

KLINIČKA BOLNICA MERKUR Zajčeva 19, 10000 ... - KB Merkur

6 velj 2019 ... ELGRAD D.O.O.. Materijal za stolariju. 191,58. 47,90. 239,48. Roba. 178. 201800003542. 26.10.2018. KLARA ZAGREBAČKE PEKARE.

BIBLIOGRAFIJA KB MERKUR-2016.pdf - Klinička bolnica Merkur

Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za hitnu medicinu, 2016. str. 79-83. 4. ... Liječnički vjesnik Opatija, Zagreb, 2016. (poster, domaća recenzija ...

Klinička Bolnica Merkur - KB Merkur

Tečajevi koje održava Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac su tradicija već više od 25 godina. Medicinske sestre.

Klinička Bolnica Merkur

Tečajevi koje održava Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac su tradicija već više od 25 godina. Medicinske sestre.

Untitled - Klinička bolnica Merkur

Transplantacija koštane srži kod djece. 5. Leukemija ... neobjašnjiva povišena tjelesna temperatura iznad 38°C ... ili bolne afte koje se javljaju kod neutropenije.

Grlobolja - Klinička bolnica Merkur

ISKRA smjernice za grlobolju: dijagnostički i terapijski pristup - hrvatske ... indikacije i preporuke za liječenje i sprječavanje streptokoknih upala grla. ... Paracetamol se uobičajeno dozira 4 puta na dan, a iznimno se može dati i 6 puta. Ukupna ...

DEKUBITUS - Klinička bolnica Merkur

kože koje nastaje uslijed dugotrajnog ležanja. Ovim programom želimo unaprijediti ... ozbiljne komplikacije kao što su: - upala koja se širi u dublje strukture kože ...

NASLOVNICA tender 31 - Klinička bolnica Merkur

CIJENA. UKUPNO. 1. ISTRAŽNI RADOVI. 1.1 U podstroplju podruma, gusto su smješteni horizontalni razvodi ... pjenastom folijom (kao npr: Ethafoam 222-E,.

krvarenja u stolici - Klinička bolnica Merkur

Priprema bolesnika: Tri dana (najmanje 48 ... crveno meso (govedina, janjetina, iznutrice, krvavice). - bilo koje sirovo ... Priprema test-kartona za izvođenje testa:.

Upute za roditelje - Klinička bolnica Merkur

10000 ZAGREB - Zajčeva ul. 19. Telefon: 01/2253-244 ... NA POVJERENJU I SURADNJI. LIJEČNICI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI ZAVODA ZA ORL w.

MDS MIJELODISPLASTIČNI SINDROM - Klinička bolnica Merkur

Slika 1: Razmaz periferne krvi zdravog i bolesnika s MDS-om. (ljubaznošću doc.dr.sc. Ike Kardum Skelin). Bolest se postupno razvija pa bolesnici mogu imati ...

Priče bolesnika.pdf - Klinička bolnica Merkur

Rak krvi moramo pretvoriti u kroničnu bolest koja se može spriječiti, pa čak i izliječiti ... raka u svijetu, većina nas nije ni svjesna te bolesti zbog njezine raznolike ...

Multipli mijelom - Klinička bolnica Merkur

grčevi ili trnci u rukama, stopalima i oko usta. To se događa zbog ... Periferni živčani sustav se sastoji od živaca na licu, rukama, nogama, prsima i nekih živaca ...

Merkurov glasnik - Klinička bolnica Merkur

1 pro 2018 ... Zavod za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti KB „Merkur“. Služba za informatiku i centralno naručivanje. ➢ Događanja – Hrvatski ...

Sestrinska dokumentacija - Klinička bolnica Merkur

19 svi 2017 ... KB Merkur. Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. Sestrinska dokumentacija – pravilna primjena i kontrola kvalitete.

centar za transplantaciju jetre - Klinička bolnica Merkur

Indikacije za transplantaciju. • Dekompenzirana ciroza jetre – ciroza jetre sa komplikacijama. • Po život opasne komplikacije koje se mogu ukloniti ili poboljšati ...

Bilten prinovljenih knjiga br 7 - Klinička bolnica Merkur

7 lip 2006 ... Školska knjiga, 1999. 2. Durst-Živković, Bosiljka. PRAKTIKUM IZ ... Zagreb : Školska knjiga (Čakovec. “Zrinski”), cop. 1994. QZ 50 PATOLOGIJA ...

Vodič za osobe s traheostomom - Klinička bolnica Merkur

Kanila je kratka plastična ili silikonska cijev koja se postavlja u traheostomu (otvor na vratu pomoću kojeg dišete) kako bi istu održavala otvorenom i omogućila ...

KLINIČKA BOLNICA MERKUR, ZAGREB.pdf - Državni ured za ...

2 svi 2018 ... izvještaji i poslovanje Kliničke bolnice Merkur, Zagreb (dalje u tekstu: ... 139/15, 141/15, 28/16, 65/16 i 90/16), HZZO je objavio natječaj za ...

Merkurov glasnik br 3 2018.pdf - Klinička bolnica Merkur

1 pro 2018 ... naručivanje pacijenata ili od strane obiteljskih liječnika. ... emeritus Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podsjetio je da Klinički zavod ...

KLINIČKA BOLNICA MERKUR Zajčeva 19, 10000 Zagreb R.BR. BR ...

6 velj 2019 ... 1.600,00. 400,00. 2.000,00. Roba. 27. 201800003289. 02.10.2018. SMIT COMMERCE D.O.O.. Tehnički materijal. 300,00. 75,00. 375,00. Roba.

hepato- hands-on 2017 - Klinička bolnica Merkur

28 tra 2017 ... Vinko Vidjak, dr. med. mag. Dubravka B. Vidmar, dr. med. prof. dr. sc. Mario Zovak, dr. med. *Predavači su predstavljeni prema abecedi, prema ...

Izvještaj o radu knjižnice 2017. - Klinička bolnica Merkur

10000 ZAGREB. KNJIŽNICA. IZVJEŠTAJ O RADU KNJIŽNICE. ZA 2017. g. Opći podaci o knjižnici. Naziv knjižnice: Klinička bolnica „Merkur“, Knjižnica.

KLINICKA BOLNICA MERKUR ZAGREB.pdf - Državni ured za Reviziju

bolesti metabolizma Vuk Vrhovac u sudski registar preuzima radnike, ... te na prostor Laboratorija za humanu reprodukciju u vrijednosti 207.168,00 kn.

Upute za prijam primarnih uzoraka za ... - Klinička bolnica Merkur

KLINIČKA BOLNICA MERKUR. KLINIČKI ZAVOD ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU LABORATORIJSKU MEDICINU. Zajčeva 19, 10000 Zagreb; tel/fax: 385 1 2431 ...

Uputa za skupljanje 24-satne mokraće za ... - Klinička bolnica Merkur

KZMBLM-OOB-Uputa1-24h urin. List: 1/1. Naziv dokumenta: UPUTA ZA SAKUPLJANJE 24-SATNE MOKRAĆE ZA BIOKEMIJSKE PRETRAGE: - UK. PROTEINI ...

bilten prinovljenih knjiga 2000. - 2002. - Klinička bolnica Merkur

OSNOVNE STATISTIČKE METODE ZA NEMATEMATIČARE. 4. Izd. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002. 2. Kolesarić Vladimir, Petz Boris. STATISTIČKI RJEČNIK.

ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. - Klinička bolnica ...

2 ruj 2019 ... Zakon o javnoj nabavi Ur. broj: 4-266-16/17 od 05.04.2017. godine, ... Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (N.N. ...

zavod za neurokirurgiju - Klinička bolnica Dubrava

23 tra 2018 ... Neurokirurgija je izuzetno zahtjevna i složena medicinska ... 1988. godine, neurokirurgija je, osim odsjeka sa ... Rebro kod prof. dr. sc.

Zavod za kliničku mikrobiologiju - Zavod za javno zdravstvo ...

Radno vrijeme mikrobiološkog laboratorija je od ponedjeljka do subote od 7 do ... Andrija. Štampar“, laboratorij za molekularnu dijagnostiku spolno prenosivih ...

u nastavku teksta: Bolnica - Klinička bolnica "Sveti Duh"

funkcionalnosti, opreme sanitarnih čvorova /slavine, vodokotlići, ventili, wc školjke, držači papira i sl./. Popravci, servisni pregledi i kontrola rada infrastrukture i ...

Dnevna bolnica - KB Merkur

Dnevna bolnica Zavoda smještena je u području prizemlja bolnice. Radno vrijeme: radnim danom 07:00-15:00. Kontakt: Tel: 01/2253-459. Naručivanje ...

ln ,'(. - Klinička bolnica Dubrava

12 lis 2018 ... prima se u radni odnos na neodredeno vrijeme, poradi provodenja speciializaciie lmlil iz plastiine, rekonstrukcijske iestetske kirurgije kandidat ...

VIOLETA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

5 lip 2019 ... isporuke robe je praonica rublja Klinidke bolnice Dubmva. Plaianie u roku 60 dana od ... Otvaranje ponuda ni.ie javno. Odluka o odabiru sa ...

Sanitacija d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

14 lip 2017 ... SANITACIJA d.o.o., Nalješkovićeva 45, 10000 Zagreb, OIB: 85987734468, kojeg zastupa direktor Mario. Kuzmec (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Adeo d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

20 lis 2017 ... Adeo d.o.o., Livadska 2A,31000 Osijek fax:031/530336. PREDMET: Poziv zadostavu Ponude za uslugu izrade projektne dokumentacije ...

Novodent d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

NOVODENT d.o.o., Cesta dalmatinskih brigada 7, 51211 Matulj, OIB: 05021776835, kojeg zastupa direktorica Adriana Jelušić (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

ELEKTROKOVINA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

31 ožu 2016 ... ELEKTROKOVINA d.o.o., Stara cesta 32, Hrvatski Lekovac n/p direktora fax:6599869. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za isporuku, ...

Smjernice - Klinička bolnica Dubrava

17 sij 2013 ... Klinička transfuzijska medicina NE može izravno utjecati na neke faze transfuzijske medicine: ... CTM – KBD (uz suradnju sa HZZTM,Petrova 3.).

Untitled - Klinička bolnica Dubrava

21 tra 2017 ... Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10000 Zagreb, OIB: 30750621355, koju zastupa p.p. član Uprave. Mr.spec. Ivan Klobučar, mag.pharm.

SAPONIA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

Zagreb, 05.06.2019. godine. SAPONIA d.o.o.,. Ul. Matije Gubca 2,. 31000 Osijek,. [email protected] PR.EDMET: Poziv za dostavu Ponude za nabavu ...

Odluka - Klinička bolnica Dubrava

30 pro 2014 ... ODLUKU o izboru specijalizanata u KB Dubrava. 1. MARKO KUŠURIN, dr.med. prima se na specijalizaciju iz kardiotorakalne kirurgije. 2.

SALUS-MED d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

3 ožu 2015 ... SALUS-MED d.o.o., Tratinska 53/1. 10000 Zagreb. ... Zagrebačka banka, u roku od 60 dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, ...

Odluke - Klinička bolnica Dubrava

12 lis 2018 ... plastiine, rekonstrukcijske iestetske kirurgije kandidat IVAN BUDIMIR, dr.med. Obrazloienje. Dana 05.rujna 2018. godine raspisan je natjedaj ...

Thyssenkrupp Dizala d.o.o - Klinička bolnica Dubrava

ravnatelj doc.dr.sc.Srećko Marušić, dr.med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj) thyssenkrupp Dizala d.o.o., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, OIB 03861531654, ...

matiinu evidenciju - Klinička bolnica Dubrava

20 lis 2017 ... neurokirurgiju KB Dubrava za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog fonda za regionalnirazvoj (EFRR) prema pozivu: "Povedanje ...

klinicka bolnica »drmladen stojanovic - CORE

koji će voditi dr Wickerhauser. Tako godina 1885.ima posebnu važnost u povije- sti kirurgije naše bolnice, jer se od tada kirurgija u mašoj boilnicipočima razvija- ...

Eksa Grupa d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

28 srp 2017 ... Eksa Grupa d.o.o., Domaslovečka 40, Domaslovec, 10430 Samobor, OIB: 05265530355, kojeg zastupa direktor Davor Frkin (u daljnjem tekstu: ...

Sestrinske dijagnoze - Klinička bolnica Dubrava

18 velj 2017 ... Ksenija Eljuga. Tamara Salaj ... startate s puno više znanja i iskustva, a ja bih bila slobodna nazvati ga i ... Poliklinika. Operacijski centar.

ThyssenKrupp Dizala d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

6 srp 2016 ... ThyssenKrupp Dizala d.o.o., Fallerovo SetaliSte 22, 10000. Zageb n /p direktora fax:3655515,3655100. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude ...

Odluka - gastroenterologija - Klinička bolnica Dubrava

31 srp 2012 ... Edita Burčul, univ.spec.oec., KB Dubrava,. 5. Draženka Fiolić, KB Dubrava. 6. Josipa Šnepf Mihaljević, KB Dubrava. Predstavnici stručnih službi ...

Dokument Rane str. 2-3 - Klinička bolnica Dubrava

18 velj 2014 ... Ivica Čepić, dr.med., spec. opće kirurgije, Zavod za digestivnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju, KBC „Rijeka”, Rijeka dr.med. Suzana Tunuković ...

Tekstil grupa d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

5 velj 2016 ... Tekstil grupa d.o.o., M. Mesida 23a - Brckovljani, 10370 Dugo Selo, OIB: 17210884112, koju zastupa. direktorNeven Mik5a (dalje u tekstu: ...

pozivi na razgovor - Klinička bolnica Dubrava

6 lip 2019 ... 13. HUDOLETNJAK KOS. TENA. 14. MALoViE NoVAK. VERONIKA. 15. MARKULIN. IVANA. 16r. oztMEc. PETRA. L7,. PETRUSIC. IVANA. 18.

LOGIČKA MATRICA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

LOGIdKA MATRICA d.o.o., Ulica Dragutina. Domjani6a 1, 10000 Zagreb n/p direktora fax:4647029. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za uslugu izrade ...

Odluka - plastična - Klinička bolnica Dubrava

31 srp 2012 ... Edita Burčul, univ.spec.oec., KB Dubrava,. 5. Draženka Fiolić, KB Dubrava. 6. Josipa Šnepf Mihaljević, KB Dubrava. Predstavnici stručnih službi ...

Dijetoterapija kod bolesti jetre - Klinička bolnica Dubrava

To su prije svega dijetetske mjere koje uključuju izbjegavanje konzumiranja ... čajna dijeta provodi se u početku akutne upale kada nemate teka i ne možete.

klinička bolnica sestre milosrdnice - Sestrinstvo KBCSM

PRETRAGE KOJE SE RADE U ZAVODU ZA NUKLEARNU. MEDICINU TIJEKOM KARDIOLOŠKE OBRADE U BOLNICI ... Vinogradska cesta 29, Zagreb.