Odsek za menadžment - ResearchGate

Skladištar kao dio skll.ladišnog procesa, obavlja poslove preuzimanja robe u ... Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Odsek za menadžment - ResearchGate - Srodni dokumenti

Odsek za menadžment - ResearchGate

Skladištar kao dio skll.ladišnog procesa, obavlja poslove preuzimanja robe u ... Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Odsek za menadžment - Under konstruktion / Under construction

19 мај 2017 ... njihovo mjerenje i praćenje, te izvršavanje korektivnih akcija, jedan od osnovnih ... Stock, J. R., & Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: ... Počinju da se kupuju luksuzna dobra, kao što su nakit, parfemi,.

Odsek za menadžment - menadžment bor

njihovo mjerenje i praćenje, te izvršavanje korektivnih akcija, jedan od osnovnih ... Stock, J. R., & Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin ... Počinju da se kupuju luksuzna dobra, kao što su nakit, parfemi,.

menadžment prodaje u hotelijerstvu - ResearchGate

DOBA Fakultet za primjenjene poslovne i društvene studije, Slovenija. Prešernova 1, 2000 Maribor, Slovenija. Fakultet za primjenjene društvene studije u Novoj ...

inovacije, tehnologije, edukacija i menadžment - ResearchGate

Andrijana Kos Kavran, mag. oec. Petra Horvat, mag. bibl. Nenad Breslauer, mag. prim. educ. Željko Hrebak, dipl. inf. Lektori. Dijana Fric, prof. (hrvatski jezik).

Menadžment znanjem i informacione tehnologije ... - ResearchGate

naglašava uloga znanja u mogućem rešavanju poslovnih problema današnjice, u kojima se obrađuju teme vezane za savremeni menadžment i rešavanje ...

fakultet za menadžment novi sad isbn 987-86 ... - ResearchGate

21 сеп 2008 ... uključivanje u procese globalizacije i tržišno poslovanje u novim uslovima. Upravljanje ... snaga kompjutera se povećala 3.500 puta, a cijena diskova 3,6 milijuna puta ... šminkanja, kostimografija, efekti svetlo/zvuk, kinematografija). Ove ... 760-779. 3. Muller, H (2004), Tuizam I ekologija, Masmedia, Zagreg.

interna skripta za kolegij „menadžment“ 1. menadžment i ... - EFOS

Svrha i cilj ove skripte je studentima olakšati snalaženje u osnovnoj literaturi ... principe centraliziranog upravljanja, Babilonska kultura imala je sofisticirani.

Untitled - Odsek za psihologiju, Novi Sad

Psihologija ličnosti proučava stabilnosti i promene u načinu na koji osobe osećaju, ... Email: [email protected] ... INDUSTRIJSKO-ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA ...

Europe, here and there - Odsek za medijske studije

vrlo brzo provocira reakciju drugih korisnika (tzv. flejmanje). Dan Di Nigen dodaje da postoji skrivena elita koja odrżava internet, no temeljne protokole ili pravila ...

APS_predavanje_02 Aritmetika - Odsek za računarsku tehniku i ...

ARITMETIKA SA FIKSNIM ZAREZOM brojevi su elementi skupa Q, koriste se normirani razlomci (razlomci kod kojih je brojilac veći od imenioca), tako da je ...

Menadžment i projektni menadžment - Razvoj karijere

“Menadzment je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima, poduhvatima i ...

proizvodni i operativni menadžment menadžment - Apeiron

24 јан 2017 ... Poslovni sistemi i procesi ... DIPLOMSKI RAD – seminarski rad osnova ( dogovor teme). 1/24/ ... Ciljevi planiranja i upravljanja procesima rada ...

Savremeni trendovi u psihologiji 2011 - Odsek za psihologiju, Novi ...

16 окт 2011 ... Ksenija Kolundžija. Institut za psihijatriju ... Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", Vršac ... Članovi/Members: mr Dejan Pajić, mr Boris Popov, mr Jasmina Pekić, mr Jelena Matanović, Veljko.

Savremeni trendovi u psihologiji 2013 - Odsek za psihologiju, Novi ...

13 окт 2013 ... Nebojša Majstorović, Vanja Slijepčević, Boris Popov, Jelena Matanović ... Dragana Jelić, Boris Popov ... Email: [email protected]

Planinsko društvo Cerkno ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Sibirska raste na močvirskih travnikih. Kojniška perunika pogosto raste skupaj s travnolistno. To je mogoče videti tudi na Kojci. Steblo kojniške perunike (Iris ...

Uloga medija u normalizaciji odnosa na ... - Odsek za medijske studije

Udruženi zločinački pothvat u Srbu (2010); TRAGOM SUDSKE PRESUDE U ... stari i okamenjeni umovi i nosioci velikosrpske ideologije, kakav je onaj Dobrice ... prihvatanja krivice (Loša ocena za film Andželine Žoli na sajtu IMDB – blic.rs, 6.

II – MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Strategijski menadžment podrazumeva strategijsku analizu preduzeća i okruženja, definisanje i izbor relevantnih strategija, planiranje realizacije određene ...

Menadžment u turizmu - Fakultet za menadžment u turizmu i ...

Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili ... Obvezni predmeti. Menadžment ...

Menadžment

pojam marketinga je sinonim za način uspješnog ... Definicija menadžmenta ima mnogo, a jedna od ... Prema Folletu: "Menadžment je umijeće obavljanja.

Menadžment u turizmu

Univerzitet Singidunum, Fakultet za hotelski i turistički menadžment, Beograd. ▣. Jegdić, V., Marković,D.,(2011):Menadžment turističke destinacije, Univerzitet ...

globalizacija - menadžment bor

novog svetskog poretka, globalizacija je ... je procesa globalizacije kakvu danas ... što su Amerika i Okeanija. Nejednakosti među tim državama su se tokom ...

PROJEKTNI MENADŽMENT

Projektni plan zahteva veći broj odobrenja. Projekt menadžer je ovlašćen da upravlja aktivnostima, troši sredstva (u okviru određenog limita), zahteva sredstva i ...

Financijski menadžment I

FINANCIJSKI MENADŽMENT I. Studijski program. Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije; smjer: računovodstveno-financijski. Status predmeta.

Menadžment - UniZd

materijalnih resursa, kako bi se postigli određeni ciljevi (Z. Cerović: “Hotelski menadžment”, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2003., str. 3.).

Menadžment - FonForum

GLAVE 11, 12, 13, 14. Menadžment. Kompletna skripta za drugi kolokvijum ... SPECIJALIZOVANE MENADŽMENT DISCIPLINE. ... Kros kulturni menadžment.

ek menadžment - VSSP

dehumanizacija rada, dosada, monotonija, stres i razne frustracije8. Nedostaci specijalizacije imaju negativan uticaj na motivaciju, odgovornost na poslu i.

menadžment i organizacija - FON-a

posao da upravljaju izvršavanjem poslova i zadataka koje obavljaju drugi ljudi, radi ... vremena;. 3) empirijski, na osnovu iskustva. ... B2 Odgovornost za bezbednost. B3 Odgovornost ... 3) Finansijska (optimalna upotreba kapitala);. 4) Zaštitna ...

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

I DEO. 1. Od menadžmenta do strategijskog menadžmenta (D.Đ. strana 215.) 2. Konvencionalni menadžment (D.Đ. 218). 3. Strategijski kontroling (D.Đ. 221). 4.

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Organizacija podrazumeva uređivanje, usklađivanje i vođenje sveukupnih odnosa u nekom procesu rada, radi najuspešnijeg ostvarivanja nekih ciljeva.

MENADŽMENT DOGAĐAJA

Pozivnice. • Svi predmeti od hartije. • Meni karta. • Programi. • Kaligrafija. • Poštarina ... umetničkih dela, veridbe, ispraćaji u vojsku, rođendanske proslave i sl.

Kvantitativni menadžment

25 svi 2012 ... Skripta nije recenzirana. Radi se o radnoj verziji skripte. Analiza osjetljivosti. Uvod. U svakom projektu postoji izvjesna nesigurnost i rizik.

it governance & it menadžment - ZIH

IT GOVERNANCE & IT MENADŽMENT. 1. POLAZIŠTA. Globalizacija, razvoj i primjena novih tehnologija, te novi načini upravljanja, glavni su pokretači ...

BANKARSKI MENADŽMENT

Pasivni bankarski poslovi. 48. Vrste pasivnih bankarskih poslova. 49. Vrste aktivnih bankarskih poslova. 50. Neutralni bankarski poslovi. 51. Sopstveni bankarski ...

UVOD U MENADŽMENT

navedene faze menadžment procesa počivaju na određenim tehnikama i ... Jednu od najpoznatijih definicija menadžmenta dala je M.P.Follett koja posmatra.

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU. Upravljanje (rukovođenje)- ključ uspeha svakog preduzeća. Taylor: “Principi naučnog rukovođenja”. • Efikasniji radni rezultati ...

it menadžment - EFOS

12 ožu 2019 ... Telefon: 385 31 22 44 00. Asistentski kabinet 2. Demonstrator: Tomislav Malenica, univ.bacc.oec. [IT MENADŽMENT] seminarska nastava ...

Destinacijski menadžment - mev čakovec

Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija Destinacijski menadžment moći: 1. Utvrditi karakteristike turističke destinacije R5. 2. Usporediti ...

zbornik radova - menadžment bor

Ključne reči: poslovna ekonomija, troškovi, profit, upravljanje troškovima. Abstract: Profit is a major goal and mofit for the business subjects in market economy.

UVOD U STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Strategijski menadžment: analiza, izbor i promena drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Prof. dr Momčilo Milisavljević. Izdavač: Data Status(www.datastatus.rs).

5. menadžment znanja - EFOS

Akvizicija - najdirektniji i često najdjelotvorniji način stjecanja znanja je njegovo kupovanje – odnosno kupovanje organizacija ili pojedinaca koji ga posjeduju.

troškovi proizvodnje - menadžment bor

U ovom radu su prikazani troškovi proizvodnje i Knoeppel Q-C dijagram. Na osnovu rešenih zadataka ispitivali smo kritičnu tačku i jediničnu cenu koštanja.

MENADŽMENT UREDSKOG POSLOVANJA

6 lip 2011 ... E-ured. – Digitalni – digitalno uredsko poslovanje. – Mobilni - mobilno uredsko poslovanje. – Virtualni – virtualno uredsko poslovanje ...

menadžment događaja - DGTH

Pozivnice. • Svi predmeti od hartije. • Meni karta. • Programi. • Kaligrafija. • Poštarina ... umetničkih dela, veridbe, ispraćaji u vojsku, rođendanske proslave i sl.

MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

LJUDSKIH. POTENCIJALA. Golden Marketing, Zagreb, 1999, 1056 str. Djelo Menadžment ljudskih potencijala sveučilišni je udžbenik čija tema pokriva ve.

PDS „Organizacija i menadžment“ - EFZG

Referada za PDS i doktorate. Martina Pelko ... radno vrijeme: pon i pet 900-1300; uto, sri i čet 1300-1800. Tajnik studija ... e-mail: [email protected] Voditeljica ...

it menadzment - Sveučilište u Dubrovniku

Studijski smjer IT menadžment www.unidu.hr. O STUDIJU. Studijski smjer IT menadžment orijentiran je obrazovanju IT menadžera u turizmu, ugostiteljstvu ...

Menadžment ljudskih potencijala, e

Dr. sc. Sanja Knežević. Izdavač: Veleučilište u Slavonskom Brodu, dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod www. vusb.hr. Lektor: Marina Šaravanja, prof. hrvatskog.

Menadžment održivog razvoja.

Bibliografija. – Summary. – Kazala. ISBN 978-953-6081-68-4. 1. Črnjar, Kris na. I. Održivi razvoj -- Menadžment -- Udžbenik. II. Zaš ta okoliša -- Menadžment -- ...

MENADŽMENT INOVACIJA U BIONICI

24 sij 2013 ... Alchemilla (vrkuta), ali i na krilima nekih insekata. Mnoge ... tehnologije će biti u 5,7' zaslonu za e-čitače i tablete. Danas je ... 1631-72. Boden, S.A., Bagnall, D.M. (2010): Optimization of moth-eye antireflection schemes for.

Informacije i menadžment - FonForum

Menadžment i odlučivanje ... menadžment procesa, ali najviše organizovanjem, kadrovanjem i ... (7) Kros-kulturni menadžment (cross-cultural management).

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Ključne riječi: menadžment, ljudski resursi, kompetencije, znanje, kapital. SUMMARY- ... (2006): Menadžment ljudskih potencijala, Zagreb, MATE. 3. Šunje, A.

Menadžeri i menadžment - EFOS

FILIR d.o.o., Vukovar. NAUTIKA d.o.o., Dubrovnik. Kristina Martinović, dipl. oec.,. Mario Raič, mag. oec. Javna poduzeća ZRAČNA LUKA DUBROVNIK. d.o.o. ...

TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT

Page 1. PREDDIPLOMSKI. STRUČNI. STUDIJ. TURISTIČKI I. HOTELSKI. MENADŽMENT. MJESTO IZVOĐENJA: POREČ. Page 2. Libertas je jedna od najvećih ...

financijski menadžment - EFOS

sveučilišta biti će stalni dio nastavnog procesa. c) Studenti koji završe preddiplomski studijski program Financijski menadžment će diplomski studij moći nastaviti ...

6. projektni menadžment - EFOS

skladu s prethodno rečenim, projektni menadžer može uvijek pronaći izvore pomoći u novonastalim, problematičnim situacijama. Znajući da interpersonalni ...

marketing menadžment - EFSA

Jurica Pavičić, EFZG. Doc. dr. ... Doc. dr. Goran Vlašić, EFZG ... Pavičić, J., Gnjidić, V., Drašković, N.: Osnovne strateškog marketinga, Školska knjiga,. 2014. 2.

Menadžment u turizmu - UNIRI

Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija). Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao.

INDUSTRIJSKI MENADZMENT -predavanja-

Rukovođenje, upravljanje ili menadžment (eng. Management) je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema ...

menadžment promjena - EFOS

na uspjeh promjena u organizaciji, Vrste promjena. 2. kolokvij: Upravljanje organizacijskim promjenama. Radni stres i upravljanje stresom, Menadžment u ...