utjecaj visokih doza 2,4-d herbicida na polijeganje i prinos zrna ...

herbicida 2,4-D (Deherban A) i kontrole (bez primjene 2,4-D herbicida). Utjecaj. 2,4-D herbicida istraţen je na tri hibrida kukuruza (Clarica, Bc 288B i Bc 354) u.

utjecaj visokih doza 2,4-d herbicida na polijeganje i prinos zrna ... - Srodni dokumenti

utjecaj visokih doza 2,4-d herbicida na polijeganje i prinos zrna ...

herbicida 2,4-D (Deherban A) i kontrole (bez primjene 2,4-D herbicida). Utjecaj. 2,4-D herbicida istraţen je na tri hibrida kukuruza (Clarica, Bc 288B i Bc 354) u.

Uticaj duzine i nacina primene visokih doza kortikosteroida .PDF

Proptoza je zna~ajno redukovana u grupi A (razlika srednjih vrednosti 1.4 mm; p<. 0.01), ali ne i u grupi B (razlika 0.5 mm). Vizus je pobolj{an u 2 od 5 bolesnika ...

kombinacione sposobnosti za prinos zrna i agronomska svojstva zp ...

druge strane negativnu korelaciju izmeĊu visine biljke i klipa sa prinosom su ustanovili ... Boţinović S. (2013): Uticaj citoplazmatiĉne muške sterilnosti i ksenija na ... Srdić J., Pajić Z., Mladenović Drinić S. (2007): Inheritance of maize grain yield.

Prinos i kvaliteta vlažnog zrna i klipa kukuruza u optimalnim i ...

Namjenska proizvodnja kukuruza (Zea mays L.) za vlažno zrno i klip ima prednosti u usporedbi s proizvodnjom suhog zrna, budući da se mogu uzgajati.

Uticaj lokaliteta i sorte na prinos zrna ekološki uzgajane heljde ...

Ovako proizvedena heljda bila bi namijenjena prije svega za ishranu ljudi. Proizvodi od heljde su sastavna komponenta sve većeg broja tradicionalnih jela koja ...

Utjecaj herbicida na fotosintetsku učinkovitost soje - Repozitorij ...

Laguna 75 WG je sistemični i djelomično rezidualni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova u soji. Primjenjuje se od nicanja do razvoja četvrte ...

1 UTJECAJ FOLIJARNE GNOJIDBE BOROM NA PRINOS I ...

Humus. (%) ppm. B. Optimalna. Konc. B. Optimal conc.B. (ppm). Mg. Ca. K. Na. P ... Fertina B 12,5 l/ha Fertina B 12,5 l/ha. 1,0 ... Fertina B 25 l/ha 25 l/ha. 2,0.

UTJECAJ BAKTERIZACIJE NA NODULACIJU I PRINOS GRAHA ...

Sorte graha koje imaju krupnije sjeme u pravilu imaju i veći cvijet. Grah je autogamna vrsta iako može biti i alogamna uz pomoć kukaca oprašivača. Vrlo rijetko ...

UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITETU ULJA ...

može miješati sa stajskim gnojem, kuhinjskim ostacima i drugim sastojcima ... 2014. godine izvršena je gnojidba ovčjim gnojem druge trećine maslina, a ostale.

utjecaj obrade tla i gnojidbe dušikom na prinos kukuruza

DUŠIK I GNOJIDBA KUKURUZA DUŠIKOM. ... Gnojidba se, pored obrade tla, ubraja u najvažnije agrotehničke zahvate u uzgoju biljaka. Bez ove se ...

Utjecaj gnojidbe i plodoreda na prinos češnjaka - Repozitorij ...

Tako je na samome početku dan svojevrsni presjek stanja u ... Primjer plodoreda je izmjena ratarske i povrtlarske kulture ... VRT.com.hr, SVE za vaš vrt.

utjecaj biostimulatora na prinos paprike u hidroponskom uzgoju

trajala do početka kolovoza. Nakon sadnje je provedeno tretiranje paprike dvama ... Sadnja paprike na ploče kamene vune (foto: L. Telešman). Tablica 3.2.1.

Utjecaj djelomične defolijacije i pinciranja na prinos i kvalitetu ...

pokusa: defolijacija prije cvatnje sa i bez pinciranja, pinciranje bez defolijacije, pinciranje s defolijacijom poslije cvatnje i kontrolom. Na trsovima na kojima su se ...

UTJECAJ GNOJIDBE FOSFORNIM GNOJIVIMA NA PRINOS OZIME ...

masova drozga, pelofos i finofosfat. Fosforna gnojiva su dana u različitim količinama od 60, 120 i 180 kg/ha. Osim toga, uvrštene su dvije kombinaci- je, u kojima ...

UTJECAJ GUSTOĆE SJETVE NA PRINOS REPICE I OGRŠTICE U ...

nosti, a iza djeteline kao predusjeva. ... Usjev svake kombinacije sijan je u ... Sjetva je obavljena ručno 16. rujna u redove na dubinu od 1-2 cm a sjeme za-.

utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitativne pokazatelje sorata ... - VGUK

stvorio muškarca i ženu, rekao: „ Dat ću vam svaku travu koja rađa sjeme i ima ja na ... KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura.

Utjecaj cijepljenja presadnica na produktivnost biljaka i prinos rajčice

Cijepljenje se komercijalno najviše koristi kod presadnica lubenica i rajčica, a sve se ... što su redovito zakidanje zaperaka, usmjeravanje biljaka uz potporanj, ...

utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitativne pokazatelje sorata pšenice u ...

stvorio muškarca i ženu, rekao: „ Dat ću vam svaku travu koja rađa sjeme i ima ja na ... KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura.

utjecaj gustoće sklopa sjetve na prinos sjemenki i ekonomsku ...

ISPLATIVOST UZGOJA ULJNE TIKVE. Svojim potpisom jamčim: - da sam jedina autorica ovoga diplomskog rada;. - da su svi korišteni izvori literature, kako ...

Utjecaj led osvjetljenja na prinos i parametre rasta rajčice Influence ...

Influence of led lighting on yield and growth parameters of tomato. Vinković, T. ... Biljke su bile dodatno osvijetljene prosječno 5 sati dnevno tijekom. 112 dana, tj. ... Potražnja je za kvalitetnim plodom rajčice značajna ... ski uzgoj rajčice na OPG-u Vidaković Krasanka u ... je primijenjena LED rasvjeta nedovoljno energetski.

utjecaj gnojidbe na morfološka svojstva, prinos i nutritivnu vrijednost ...

namirnici bamija se rijetko uzgaja u Republici Hrvatskoj te postoji vrlo malo istraživanja ... Sjeme bamije sadrži čak 20 % ulja u odnosu na cijeli plod, a količina ...

utjecaj oprašivača na prinos uljane buče - Repozitorij Agronomskog ...

10 kol 2018 ... Kod nas se za proizvodnju bučinog ulja najviše koristi buča golica sorte. Gleisdorfer Olkürbis. Tikva golica je toploljubiva biljka (Mažar, 2017).

Utjecaj klimatskih pokazatelja na prinos plave šljive (Prunus ...

krošnja može biti piramidalna (požegača), široko piramidalna (stanley), loptasta (bilska rana) i kišobranasta (talijanska). Stabla šljiva sa prirodnom krošnjom ...

utjecaj navodnjavanja i sorte na prinos i kvalitetu salate - Repozitorij ...

Lisnata salata hrastov list (izvor: www.pinova.hr). Dugolisna salata. Ima uspravnu rozetu uskog glatkoga lišća, s izraţenim srednjim rebrom. Kako bi unutarnji.

utjecaj različitog opterećenja trsa na prinos i ... - Završni radovi

14 srp 2019 ... ... BOLFAN VINSKI VRH. Završni rad. Križevci, 2019. ... Agroekološki uvjeti uzgoja vinove loze . ... Mjere zaštite vinograda u 2014. godini .

utjecaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne ...

golica ĉime se znatno narušava kvaliteta sjemenke, odnosno kasnije ulja (Pospišil, 2013.). 4.7. ... Primijenjena tehnologija proizvodnje uljnih buča u pokusu.

Utjecaj rokova sjetve na prinos i kakvoću krmnog kelja pogodnog za ...

bjelančevina (2118 kg ha-1) imao krmni kelj sijan u prvom roku sjetve. Ključne riječi: lov, divljač, ... Stočni kelj kao izvor visokih prinosa proteina u ovisnosti o ...

nova staklena doza - Podravka

pozantnih brojki njenog boravka na Coolinariki. Kolač od mrkve i naranče. Posluživanje: Kolač premažite glazurom i ukrasite kandiranom narančinom koricom.

Bundeva zim ska doza im uniteta i vitkosti

Lekovita svojstva bundeve već su odavno poznata u narodnoj m edicini. ... Kašika ulja bundeve dnevno zaštititi će vas od ... Pire od jabuka i bundeve. Sastojci.

Vertikalni hitac - DNEVNA DOZA FIZIKE

Primjer 2: Kuglica je puštena da slobodno pada s visine 10 m. U trenutku ispuštanja kuglice, bačena je druga kuglica vertikalno prema gore početnom brzinom ...

BIOTEST METODE ZA UTVRÐIVANJE REZIDUA HERBICIDA U TLU

neki herbicid zadržati u tlu izravno ovisi o činiteljima koji utječu na razgradnju i ... cijena. Osim toga, primjenom biotesta dobiva se pouzdan odgovor o ostatcima.

Mikrobiološke i enzimatske metode uklanjanja herbicida iz voda

odvaja od enzima odmah nakon reakcije i oslobađa enzim za daljnje katalitičko djelovanje. (Schmid et al. ... otpadni medij se uvodi u sustav (slika 2.8.). Ovi se ...

tRAgovimA LJetA – DALmAtinSkA DozA vitAminA c (ŽiŽuLA)

13 ruj 2016 ... Rhamnaceae u koju spadaju žižule (Ziziphus) ima više od 170 vrsta i više od ... plodova)? Cijena kilograma žižula iznosi 40 kn. 4. Ako je na ...

ispitivanje efikasnosti herbicida u usevu soje - Izbis

Laguna, Monam u suzbijanju korova u usevu soje. Na svim lokalitetima ispitivanja ... su primenjeni folijarno. Svaki herbicid ispitivan je na po 2 različita lokaliteta.

efekti primene herbicida i folijarnih đubriva na ... - Index of

Ključne reči: samooplodne linije kukuruza, herbicidi, folijarna đubriva. Naučna oblast: ... Dopunska prihrana podrazumeva takav način primene đubriva.

Primena herbicida prilikom prirodnog obnavljanja sastojina hrasta ...

Sve korovske biljke nemaju podjednak značaj u zakorovljenosti. ... Na istraživanim lokalitetima GJ 3804 „Popovica–Majdan–Zmajevac” i GJ 3805 – „Beočin.

uputstvo za izbor herbicida za prolećnu setvu ratarskih ... - Psss.rs

13 апр 2009 ... Deherban - A. 1.5 - 2.5 l/ha usev od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca; korovi u fazi od kotiledona do razvijenih. 6 listova pšenica ...

Usporedba različitih doza joda 131 u ablaciji ostatnog tkiva štitnjače ...

Na medularni karcinom otpada oko 6% svih karcinoma štitnjače. Medularni ... če, što povećava vjerojatnost pojave recidiva tumora kod poštednih operacija. ... izostanak bolesnika s radnog mjesta (bolovanje koje iznosi barem dvije trećine.

365 zrna mudrosti - Knjizara.com

... oblikovanje. Jana Vuković. Štamparija. Artprint, Novi Sad. Tiraž. 1000 primeraka. Izdavač. 365 Tuits De Sabiduria. 365 zrna mudrosti. Alehandro Hodorovski ...

365 zrna ljubavi - Knjizara.com

... i jasno se nameće. Ljubav je prihvatanje, primanje, poštovanje, poverenje, ... Zbog ljubavi osećam tvoje postojanje, mirno te čekam i prepoznajem. Ljubav se ...

Od zrna do kruha - Vrtec Vodmat

OD ZRNJA DO KRUHA. Page 2. Spoznavali smo pomen žit in kruha za zdravo prehrano ... PRIPOMOČKE,. KI SO JIH VČASIH UPORABLJALI PRI PEKI KRUHA ...

od zrna do kruha - OŠ Zbora odposlancev

OD ZRNA DO KRUHA. Nekoč so na kmetijah, pozno jeseni, pripravljali zemljo za setev žita. V času setve so kmetje trdo garali, saj so sejali ročno. Žita so vzklila ...

Umetnost visokih kultur - ZIGURATI

Po Herodotu naj bi bilo na vrhu vsakega zigurata svetišče, čeprav nobeno od teh svetišč ni preživelo. Zigurati so bili mišljeni kot svetišča in zato so bili zelo ...

transport vode v visokih rastlinah - IJS

ionov in soli v ksilemu močno poveča. Posledica je, da voda vdira v celico zaradi osmoze. Difuzija in osmoza. Osmoza je poseben primer difuzije, zato si najprej ...

Od zrna do žita - Republika Slovenija | 25 let samostojnosti

1 Darja Kocjan Ačko NAŠA ŽITA. NAŠA ŽITA. Kulturno - naravoslovno društvo »Naša zemlja«. Projekt »Moja domovina - Od zrna do kruha«. Darja Kocjan Ačko ...

Proizvodna cijena zrna ikre Knin

Utvrđena proizvodna cijena zrna ikre do faze očiju kalku- lativno je ... Proizvodnja kalifornijske pastrve, kompleksno promatra- ... te prirasta uz dodatak glista.

Izolacija genomske DNA iz zrna pšenice Završni rad - Repozitorij ...

Ključne riječi: DNA, izolacija DNA, pšenica, CTAB metoda, SDS metoda, DNeasy® Plant Mini Kit, ... Izolacija genomske DNA prema modificiranoj CTAB metodi .

Literarni natecaj Moja domovina – od zrna do kruha

do peka, ki nam zamesi in speče hlebec kruha. In ravno pot od zrna do kruha je osrednja tema letošnjega literarnega, likovnega in fotografskega natečaja, ...

ENERGIJA ZRNA TUČE U KONTINENTALNOM DIJELU HRVATSKE

14 tra 2012 ... Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 mm. (WMO, 1992) a nastaje isključivo u cumulonimbusima (Cb) ...

analiza kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja zrna kukuruza ...

Dosadašnja istraživanja ukazuju da se hibridi kukuruza u istom stadiju zrelosti mogu ... HIBRIDI. Hektolitarska masa s 14% vl. (kg). FAO 200. Bc 244. 69,20.

Armiranobetonski elementi od betona visokih čvrstoća naprezani ...

elementi, duktilnost, savijanje, tlaćna ćvrstoca. M. Skazlic, I. Tomićic. Pregledni rad. Armiranobetonski elementi od betona visokih şvrstoüa naprezani savijanjem.

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

Veleučilište u. Varaždinu ... Tehničko veleučilište u. Zagrebu ... Društveno veleučilište u. Zagrebu. Porezni studij stručni studij. 120. 2 stručni/a pristupnik/ ...

Preporuke prilikom rada u uvjetima visokih temperatura

Žeđ, suha usta, ubrzan rad i lupanje srca ... ubrzani rad srca, ubrzano i plitko disanje, hladna, vlažna i ... suha, vruća i bez znoja, ubrzani puls, plitko disanje ...

moja rodna domovina – od zrna do kruha - OŠ Zbora odposlancev

MOJA RODNA DOMOVINA – OD ZRNA DO KRUHA. Že od nekdaj je kruh pomemben del našega vsakdana, saj velja za eno izmed najpomembnejših živil, ki jih ...

OD ZRNA DO KRUHA Najprej je le zrno, ki samo čaka, da ga nekdo ...

OD ZRNA DO KRUHA. Najprej je le zrno, ki samo čaka, da ga nekdo položi v zemljo črno. To stori kmet, ko nese ga na njivo in ga položi v sveže zorano zemljo, ...

Kinetika probavljivosti škroba siliranog rehidriranog zrna kukuruza u ...

20 srp 2018 ... Probava škroba započine u ustima i završava u tankom crijevu. Malu količinu škroba hidrolizira α-amilaza sline (ptijalin) i želuca dajući male.

izvještaj o strukturi visokih učilišta - Državni zavod za statistiku

... te dostavlja Državnom zavodu za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb,. Službi statistike obrazovanja, kulture i znanosti, na adresu elektroničke pošte ...

Napredni klima uređaji modernog dizajna i visokih ... - Klimatizacija.hr

Dvoboj najboljih iz. Mitsubishija i Fujitsua. ČLAN TIMA. Upoznajte. Irenu Briševac. TEMA BROJA. Klima uređaji postaju pametni i štedljivi zahvaljujući Wi-Fi ...

Pravilnom agrotehnikom do visokih prinosa pšenice dobre kakvoće

Prilikom planiranja sjetve pšenice i izbora sorata, treba znati da će otkup uroda ... Zlata golica rana. 65. 10. - 25.10. 550-650. A 2 – B 1 krušna. Anđelka golica.

ekofiziološke adaptacije biljaka u uslovima niskih i visokih temperatura

27 феб 2019 ... reverzibilno do -196°C ! • 1.usporava se kretanje citoplazme, 2. usporava se fotosinteza, pojačava disanje. • Vegetativno razmnožavanje ...