Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i ...

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i ... - Srodni dokumenti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i ...

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u ...

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), ministar pravosuđa donosi. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA. PRAVILNIKA. O STALNIM SUDSKIM ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u ...

13 srp 2016 ... http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ... - Azoo

27 stu 2015 ... odnosno stručnopedagoški nadzorniksavjetnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (u daljnjem tekstu: NKU HBK) ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zdr.pregledima ...

U Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače ... vozači kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje za vozila: A1, A2, A, B, B E,.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične ...

22 velj 2019 ... stavak 1. točka 1.,2.,4. i 5. - prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) ... zahtjev/zamolnicu dostaviti Zavodu podatke na tiskanici MPP-1 te je, ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

1 sij 2016 ... Obrazac PD-IPO. Počevši od prijave poreza na dobit za 2016, uz prijavu poreza na dobit, sukladno čl. 46. Pravilnika, dostavljat će se, uz ostalo, ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim ...

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA. UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI. Članak 1.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju ... - Azoo

27 stu 2015 ... (7) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora ... Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta ...

27 stu 2015 ... (7) Za višednevnu izvanučioničku nastavu školska ustanova mora ... Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne ...

U Pravilniku o polaganju državne mature (Narodne novine, broj: 1/13) u članku 1. ... polaganja ispita državne mature (u daljnjem tekstu: Kalendar ispita) za svaki ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proizvodi ...

26 окт 2015 ... su šećer ili druge materije za zaslaĎivanje, arome, voće i kakao. Mliječni ... gaji zbog cvijeta, osim onog iz tar. ... Od kokosovog oraha ili kopre.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ... - Tržnica Osijek

Za korištenje tržnog prostora za postavljeni mljekomat iz stavka 1. ovog članka zakupnik će plaćati mjesečnu zakupninu kako slijedi: - prvih 6 mjeseci zakupa 1 ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prometnim ... - HUKA

»Smjerokazni stupići (K01) se postavljaju na udaljenosti minimalno 0.50 m do ... »Na autocesti i brzoj cesti smjerokazni stupić (K01) se postavlja na visinu od ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o ... - Centar motor

U članu 2. stav (2) rijeci "masz kojom vozilo pritiska na "Q) Sadržaj kutije prve pomoči iz stava (1) ovog člana je u podlogu zamjenjuju se rijecima. "1.2:a vozila ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i ...

21 srp 2015 ... Predmet: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju stručnog ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu. MINISTARSTVO ...

pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim ... - Hakom

Naime, vrlo često pokraj postojećeg zdenaca neće biti moguće montirati ulični kabelski ormar, bilo da nema prostora ili da će takav ormar biti preblizu prometnici ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o ...

b) Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake ... maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen i PDV množi sa stopom od 42% ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o otpornosti na požar i ...

24 kol 2015 ... Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. (»Narodne novine« broj 29/13) iza ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima ... - cezih

www.hzzo.hr o. KLASA: 502-03/15-01/31. URBROJ: 338-01-13-15-03. Zagreb, 21. srpnja 2015. godine. Regionalni uredi. Područne službe. - svima -.

Analiza Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim ...

27 lis 2019 ... ... Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 102/2019). 1.

Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim ...

21 ožu 2018 ... PRAVILNIK. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA. O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA. Član 1. U Pravilniku o tehničkim pregledima ...

Inicijativa za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

Svaki bh. prevoznik plaća 17% PDV-a na prihod ostvaren u BiH, ... (2) Povrat poreza na dodatu vrijednost obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama ... - Ministarstvo znanosti

i) Spomenica škole, ... Evidenciju za voditelje škole u zdravstvenoj ustanovi. ... Obrazac evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole,.

Na temelju članka 26. Statuta, Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu stručni suradnik za ... lipnja 2013. godine može kao dokaz o radnom iskustvu dostaviti i presliku radne ...

Naputak o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ... - cezih

16 kol 2018 ... na set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi. ... na dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uredajem i lancete za ... osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora, jer je 1 senzor sadržan u startnon setu,.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku ...

Statuta Osnovne škole „Pavao Belas“ Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. donosi. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA.

pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o stacionarnom ...

20 srp 2018 ... (2) U koloni „Šifra prema MKB“ šifre: MKB G 12.2, MKB G 35, MKB G 37.3, MKB G 61.0, MKB. G 71.0, MKB P 07, MKB P 10, MKB P 14, MKB P ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ...

(1) Minimalni uvjeti propisani u člancima 6. do 8. ovog Pravilnika ne odnose se na Kamp odmorište – robinzonski smještaj. (2) Za Kamp odmorište – robinzonski ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina ...

"Iznimno, kategorija ugroženosti od požara u koju se razvrstava građevina ili prostor iz članka. 6. ovoga Pravilnika odnosno broj vatrogasaca određen člankom ...

81 19.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama ... - HROTE

19 srp 2012 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ... Članak 1. U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09,.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za ...

donijelo. PRAVILNIK. O IZMJENAMA PRAVILNIKA. O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE. Član 1. U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za ...

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i ...

U Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 112/10) u članku 1. stavku 1. riječi: ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i ... - Ministarstvo znanosti

tortellini sir. 0,1500. 0,1500. 28. Tortellini sa sirom i sir svježi. 0,0500. 0,0500 umakom od dvije sir parmezan. 0,0060. 0,0060 vrste sira vrhnje za kuhanje. 0,0600.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o napredovanju učitelja i ... - ASOO

U Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95 i 148/99), u članku 7. podstavku 2., riječi ...

Zaključak i Pravilnik o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

17 pro 2019 ... prima stranke i pruža informacije strankama te ih usmjerava zaduženim ... obavljanje poslova (računalo, uredski namještaj i pribor).

PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA ... - HZZO

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz ...

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i ... - cezih

2 svi 2019 ... objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu ...

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM ...

Iza poglavlja VI - POVEZANA DRUŠTVA dodaje se odjeljak "1. ... Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ...

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

22 нов. 2019 ... (5) Ako je potrošaĉu prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na raĉunu mora biti iskazana cijena za ... Koţa - Svojstva koţe za presvlačenje namještaja - Smjernice za izbor ... tokom zatvaranja pod uticajem bočne sile .

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i ...

vrijednost rada ljekarne mjereno prihodom iz svih osnova stjecanja, pa i bonusi ... ZU Ljekarna Salus ... velikim lancima,kojima male ljekarne tipa jedan ljekarnik.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. ZAKONA ... U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. ... Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

006 20-13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

(2) Novi poslodavac i zaposlenik mogu otkazati ugovor o radu na način i u ... (3) Menadžerski ugovor iz stavka 1 ovog članka u ime poslodavca zaključuje organ ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07) ĉlan 28. mijenja se i glasi: "Mjere novĉanih podrški u poljoprivredi su poticajna sredstva ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

Tisak d.d., Zagreb ... 31. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 11. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje ...

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

Naziv Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 6/16, 39/16, ... U članu 1 riječi: “dopunsko zdravstveno osiguranje” brišu se. Član 3. U članu ... 11) osigurana lica za liječenje osnovnog oboljenja i stanja i to: malignih bolesti ... utvrđivanje ovog prava, kao i provjera korišćenja ovog prava, u cilju sprječavanja.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI ...

idejnog rješenja / idejnog projekta u Zakon o gradnji. Prijedlog HKA je glasio: Predlažemo da stavak (2) članka 81. glasi: "U zahtjevu za utvrđivanje posebnih ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ...

U Zakonu o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/13) u članu 2. u tački đ) poslije riječi: „pitka“ i zapete dodaju se riječi: ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. HRVATSKI SABOR. 2063. Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim. ODLUKU.

Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

6) doplata je novčana razlika izmeĎu cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg ... 7) društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja djelatnosti dopunskog ... osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri ...

Zakon o Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

brodare i pomorce.« Članak 12. U članku ... poreznog razdoblja uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja sukladno odredbama članka 129. ovoga. Zakonika.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ ...

poreza, prinudna naplata poreznih obaveza, inspekcijski nadzor, obračun i naplata ... a upisan je u sudski registar poslovnih subjekata i preduzetnika kod nadležnog ... adresu dužnika, JMBG, izvršni naslov, opomenu za plaćanje duga ''.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

stavu 3. zapeta i riječi: „Agencije za šume, koja se osniva u sastavu ... u privatnoj svojini u iznosu od 10% čini tržišna vrijednost neto posječene drvne mase ...

Prijedlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave. Akreditacija ...

000 04-11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u ...

(1) Tehnički pregled vozila vrši stanica za tehnički pregled vozila, koja raspolaže potrebnom opremom, kadrovima i koja je registrovana za tu djelatnost i koju je.

Odluka o grobljima sa izmjenama i dopunama - Zelenilo

Trgovačko društvo “Zelenilo” d.o.o. Karlovac (u nastavku ... koji su preminuli u Općoj bolnici Karlovac, ... Ukopi se vrše na groblju prema planu Uprave groblja:.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne ... "(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom.

Suglasnost na odluku o izmjenama i dopunama Statuta od 17.09 ...

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Karlovac donijelo na svojoj ... Ja, JAVNI BILJEŽNIK Blanka Žaja, KARLOVAC, Ivana Gundulića 8 potvrđujem da.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Ako se ispričnica roditelja šalje u elektroničkom obliku, roditelj ju je obvezan u roku od 15 dana dostaviti i u pisanom obliku.“ Članak 4. Članak 173. briše se.