narodne novine - Vlada Hercegbosanske županije

31 sij 2016 ... PRAVILNIK o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju osiguranim osobama u Hercegbosanskoj županiji ...... 388. 103. ODLUKA ...

narodne novine - Vlada Hercegbosanske županije - Srodni dokumenti

Narodne novine HBŽ - Vlada Hercegbosanske županije

7 kol 2002 ... ZAKON o zapaljivim tekućinama i plinovima. I. TEMELJNE ODREDBE skladište zapaljivih tekućina ili plinova je građevina ili dio građevine ili ...

narodne novine - Vlada Hercegbosanske županije

31 sij 2016 ... PRAVILNIK o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju osiguranim osobama u Hercegbosanskoj županiji ...... 388. 103. ODLUKA ...

narodne novine Hercegbosanske županije - Vlada HBŽ

13 sij 2014 ... (1) Stručni ispit za koordinatora I ne mora po- lagati osoba koji ima ... stvo, Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostor- nog uređenja i zaštite ...

Vlada Hercegbosanske županije

3 ožu 1997 ... Tokic. IZ. Tomislavgrada,. 3. Zamjenik ministra unutarnjih poslova ... CJENIK. O naplati troškova za objavljivanje oglasa u "Narodnim.

pravilnik - Vlada Hercegbosanske županije

10 stu 2012 ... građevinska dozvola izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik. Članak 4. Građevinski dnevnik vodi se tijekom gradnje za cijelu građevinu ...

republika hrvatska - Vlada Hercegbosanske županije

DV 110 kV Livno-Tomislavgrad. DV 110 kV Tomislavgrad - Podgradina po postojećoj trasi DV 35 kV. MHE. MOKRONOGE. VE. BOROVA GLAVA. VE PAKLINE.

PRAVILNIK o uzgoju i.. - Vlada Hercegbosanske županije

19 pro 2014 ... ... zemljišta drugim prav- nim subjektima za uzgoj nedrvnih šumskih proiz- ... DLAKAVI PLANINSKI SLEČ (Rhododendron hirsutum L.) [Vranića ...

Na temelju članka 26e - Vlada Hercegbosanske županije

9 svi 2016 ... pod kojima je, na temelju građevinske dozvole, izgrađena građevina. ... (2) Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu donosi se nakon ...

Zakon o sudskim pristojbama - Vlada Hercegbosanske županije

15 svi 2013 ... Hercegbosanske Županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" ... ZAKON o sudskim pristojbama. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1.

Pozitivna lista lije.. - Vlada Hercegbosanske županije

29. A02BC01. Omeprazol. Omeprazol. Remedica. Remedica Ltd. Rp kapsule ... Seldiar. Krka. Rp kapsule. 2 mg. 20. 1. 1,70. 1,70. 121 A07DA03. Loperamid.

privatna praksa privatne ustanove - Vlada Hercegbosanske županije

1. PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DR. MED. DRAŽEN. VRDOLJAK, SPEC. GINEKOLOG dr. Dražen. Vrdoljak, spec. ginekologije i porodiljstva. LIVNO.

Narodne novine Županije Zapadnohercegov - Skupština Županije ...

a) cijena godišnje pretplate na Narodne novine u tiskanoj verziji iznosi 180,00KM, b) cijena godišnje pretplate na Narodne novine u online verziji iznosi 120 ...

narodne novine - Vlada HBŽ

19 lip 2008 ... BROJ 7. LIVNO, 4. SRPNJA 2008. godine. PREGLED SADRŽAJA. Page 2. Str. 238 - Broj 7. NARODNE NOVINE ... Radni listovi. ŠN ... TEHNIČKA KULTURA 5. Marenčić ... točki 3.3 Rješenja za direktan povrat Upute za rad.

Narodne novine HBŽ - Vlada HBŽ

21 stu 2018 ... 515 - “Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji”. Članak 3. Za realizaciju ove ... nabavke stroja za pranje rublja u JU Starački dom. Tomislavgrad, općina ... Drvara kao financijska potpora za otvaranje dječjeg vrtića. II. Sredstva iz ...

„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99

20 ožu 2017 ... „Weltplast“ d.o.o. Posušje i „Miviko“ d.o.o.. Posušje, za potrebe legalizacije postojećih i izgradnje novih građevinskih objekata na predmetnom ...

Narodne novine HBŽ – Broj 12. (u PDF formatu) - Vlada ...

7 svi 2015 ... Pravilnik o placama i naknadama koje ... o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i ... odjela u osnovnoj školi utvrduje se Pedagoškim.

Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01

točke I. izreke Rješenja poduzeće „Vokel“. d.o.o. Vinjani - Posušje iz Posušja, Vinjani. b.b., je dužno platiti naknadu u iznosu od 147. 333,00 KM (slovima: sto ...

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine - Vlada Hercegbosanske ...

3 stu 2016 ... u Hercegbosanskoj županiji - općina. Tomislavgrad. PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU. GRAĐEVINE. Članak 1. I. OPĆE ODREDBE.

prostorni plan za područje hercegbosanske županije za period 2008 ...

Slika 2: Karta godišnje ozračenosti optimalno nagnute plohe za područje BiH. Slika 3: ... opštine: Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč, a najvišu: Kupres, Livno i ...

I. dio - Narodne novine

POSLOVNICA SLAVONSKI BROD Naselje Slavonija 1/5. 035/410-330 ... za termo tisak, foliotisak, sitotisak i digitalni tisak, zaobljeni uglovi. Dimenzije 14 x 21 ...

„Narodne novine“ br, 87/08, 96/08, 116/08 i 76/09

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima izvan zelene tržnice na malo na području Grada ...

DTP - Narodne novine

19 lip 2015 ... zu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s ... Uključuje odstranjivanje šavova, toaleta rane, čišćenje zuba i eventualnu promjenu ... Cijena uključuje sve potrebne postupke uključujući UZV praćenje ...

„Narodne novine“ 41/14

13 stu 2017 ... Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14) i članka. 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije („Službeni glasnik ...

narodne novine - mup

11 ruj 2014 ... (1) Ceste namijenjene za promet moraju biti prilagođene za siguran i nesmetan ... motornih vozila, koja je kao autocesta označena propisanim prometnim znakom, ... (1) Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje ... (3) Za vrijeme vuče neispravnih vozila na vozilima moraju biti ...

NARODNE NOVINE

8 sij 2016 ... Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine« broj 81/10). Članak 26.

Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11 - CVH

nadležnoj postrojbi Vojne policije (u daljnjem tekstu Vojna policija), koja će o tome ... 4. natpis »VATROGASCI« »ORUŽANE SNAGE RH« na prednjim vratima ...

prilog d - Narodne novine

Prozorska klupčica, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine masivnog dijela zida dr. debljina toplinske izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva ...

narodne novine - Konzalting.eu

13 svi 2016 ... A.1 Sadnja sadnica uz ograđivanje zaštit- ... A.3 Sadnja sadnica uz korištenje štitnika ... ii) Obični čempres – Cupressus sempervirens.

Obrazac - Narodne novine

2 lip 2014 ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u. »Narodnim ... (1) U izvanučioničkoj nastavi ili drugoj odgojno-obrazovnoj.

NARODNE NOVINE - Azoo

23 kol 2013 ... NARODNE NOVINE. SLUŽBENI LIST REPUBLIKE ... osnovnu školu (»Narodne novine«, 102/2006.) ... školske torbe. OSOBNA HIGIJENA (2 ...

i. sladila - Narodne novine

korneti i vafli, za sladoled, bez dodanog šećera,. 2 000 mg/kg. – bomboni u obliku tableta smanjene energetske vrijednosti,. 500 mg/kg. – Feinkostsalat,. 350 mg/ ...

prilog 5. - Narodne novine

27 stu 2015 ... Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog ...

„Narodne novine“ broj 2

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima i Jedinici za unutarnju reviziju Međimurske županije.

rješenje - Narodne novine

16 sij 2015 ... Obiteljski zakon, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 75 od 20. lipnja ... i 4. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2015.« 2.

Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10

8 ruj 2010 ... Pregled umrle osobe jest postupak kojim se utvrĎuje činjenica smrti bez ... Dozvola za kremiranje jest potvrda koju ispunjava i potpisuje ...

Tiskanice - Narodne novine

18 stu 2015 ... Tiskanica M 2P. Radni nalog / ustrojstvena jedinica. 0. 2. 1. Osobni broj osiguranika. 1.a Osobni identifikacijski broj osiguranika. 2. Matiģni broj ...

Uvod - Narodne novine

Maped, Jolly, Kores, Herlitz, Edigs, Oxford Universi- ty Press, Wedo ... godinama uspješno distribuiraju školske udžbenike ... TORBE POSLOVNE. 271-274.

Naredbom - Narodne novine

19 tra 2016 ... druge javne potrebe, prema ovoj Naredbi, smatraju se prihodi koji se ostvaruju po ... ničkom nalogu za plaćanje IBAN konstrukcija transakcijskog računa ... Ova Naredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Na-.

Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15

Postupak otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti. Članak 6. Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga podnosi se Upravnom ...

prilog 6. - Narodne novine

13 velj 2015 ... Članak 34. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šum-.

„Narodne novine“ broj 87/08.

24 lip 2016 ... 10. Liječnička svjedodžba medicine rada. Ugovor o naukovanju. Mapa praktične nastave, test zaštite na radu,radna odjeća. 8. Bravar - JMO.

prilog 15. - Narodne novine

2 lis 2015 ... B) KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN KORISNIH VRIJEDNOSTI. POVRŠINA – POSLOVNI PROSTORI. Spremišta poslovnih prostora obračunavaju ...

pravila - Narodne novine

19 svi 2015 ... varajuća zaštitna radna odjeća i obuća, te druga zaštitna sredstva. ... cije pristupnih grotala, ljestava, platformi, ograda i rukohvata za tankove tereta ... zasebne kabine za muškarce i žene i krevet za svakog člana posade.

narodne novine - Hakom

15 stu 2015 ... HP – Hrvatska pošta d.d. (u daljnjem tekstu: HP) na temelju važećeg ... drške i projektnog upravljanja skupinom, te praćenje kakvoće usluga.

narodne novine - Propisi.hr

19 pro 2011 ... 1.1.1. Baranja, Đa- kovački i Vukovar- ski ravnjak. Vinkovci. Dubrave. Jelaš ... Šiljakovačka Dubrava II ... Zvjerinjak – Broćarska kosa. Mašvina.

OBRAZAC 2 - Narodne novine

Potrebne psihomotorne sposobnosti i svojstva: okulomotorna, koordinacija, spretnost ruku - prstiju - lakoća izražavanja - razgovijetan govor. Emocionalna ...

bilanca - Narodne novine

Prihod od prodaje usluga čine pretplata i oglasni dio Službenog lista RH „Narodne novine“, prihodi od. Internet objave oglasa u elektroničkom OJN i pretplata, ...

obrasci - Narodne novine

24 ožu 2014 ... SP) – Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje. OpćinsNi sud u ______. Poslovni broj spisa: 49-Su- __/__.

(”Narodne novine”, broj 76/07, 39/09, 55/11 i 90/11), Su - Zavod za ...

Kuća mjesto akcije članova i simpatizera KPJ NEP(P). 613 Z-4867. Makarska. Veliko Brdo. Crkva sv. ... Kanjon Vrutak. Grad Makarska značajni krajobraz. 32.

carinska tarifa - Narodne novine

9 pro 2010 ... na oznaka priloga Carinske tarife u kojem su navedene snižene stope carine unutar kvote kao i stope carina na uvoz količina izvan kvota.

Obavijst pretplatnicima - Narodne novine

U skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/2018.) osobni podaci fizičkih ... www.nn.hr, u dokumentu Izjava o zaštiti privatnosti.

(TRO212KOVNIK SPECIFIKACIJA-NARODNE NOVINE.xls)

Jed. cijena. Cijena bez PDV-a. Putni list ... tisak: 4/0. IZRADA PAKETA. Ovijanje u omotni papir, adresiranje, vezanje paketa, adresiranje, dostava na poštu kom.

Obiteljska medicina - Narodne novine

U okviru specijalizacije iz obiteljske medicine specijalizant mora završiti poslijediplomski specijalistički studij. «Obiteljska medicina». Tijekom specijalizacije ...

iii. ostali aditivi - Narodne novine

Askorbinska kiselina. E 301. Natrijev askorbat. E 302. Kalcijev askorbat. E 304. Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline i) Askorbil palmitat ii) Askorbil stearat.

„Narodne novine“, broj 70/2017

„Narodne novine“, broj 70/2017. ZAKON. O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovim ...

(„Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09. i 127/10) i članka 21. St

Zamjenik: Ratimir Galoši, ing.geoteh., Vodogradnja d.d.,Varaždin. DIONICE: A.33.3. i A.33.6. Rukovoditelj: Davor Mikulić, dipl.ing.gran., Hrvatske vode, VGO ...

Narodne novine, broj 78/15 i 120/16 - OSFI

neslužbeni pročišćeni tekst (Narodne novine, broj 78/15 i 120/16) ... jamči online pristup podacima mora na zahtjev omogućiti tijelu koje obavlja nadzor pravo ...

Odluka o poništenju - Narodne novine

19 ožu 2019 ... Valoviti papir-Dunapack d.o.o., Trebež 2, 49210 Zabok, OIB: 96648829623. Zakašnjelih pristiglih ponuda nije bilo. Javno otvaranje ponuda ...

„Narodne novine“, broj 87/2017

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK. IZ NEPOKRETNIH IZVORA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom se Uredbom ...

narodne novine - Strukturni fondovi

13 tra 2016 ... blike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2017. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). ... CAD/CAM/PDM) plovila primjenom virtualne i/ili augmenti- ... proizvoda i usluga usmjerenih prema sigurnosti skrivena je unutar.