Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i ... - cezih

2 svi 2019 ... objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu ...

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i ... - cezih - Srodni dokumenti

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i ... - cezih

2 svi 2019 ... objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu ...

POTVRDA o ortopedskim i drugim pomagalima - cezih

HZZO-Direkcija, Zagreb. PotOrt V12, 30/10/2019. Naziv,adresa i broj telefona ... ili šifra ugovorne maloprodajne lokacije. Regionalni ured. Područna služba.

PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA ... - HZZO

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz ...

POTVRDA o ortopedskim i drugim pomagalima - Narodne novine

HZZO-Direkcija, Zagreb. PotOrt V7, 23/01/2012 ... R1. Matični broj isporučitelja: OIB isporučitelja: Broj maloprodajnog računa. Broj računa isporučitelja:.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i ...

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima-sa tabelom

(Pavlikovi remenčići). Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa: - Dislocatio coxae evolutiva. (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija.

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Komora ...

Osigurano lice do 18 godina sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 45dB u ... livena nadogradnja, ako je kruna zuba razorena, a korijen zuba može ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Smederevo

О враћеним помагалима матична филијала води посебну евиденцију и одлучује о њиховој даљој ... Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о помагалима ... зглобом у вези са ортопедским ципелама.

pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se ... - Paragraf Lex

PRAVILNIK. O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU. IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I ...

18 tra 2019 ... PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM. GRAĐEVINAMA I RADOVIMA. - pročišćeni tekst -. (NN 112/17 ... (1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima ... - cezih

www.hzzo.hr o. KLASA: 502-03/15-01/31. URBROJ: 338-01-13-15-03. Zagreb, 21. srpnja 2015. godine. Regionalni uredi. Područne službe. - svima -.

pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od ... - NSZ-a

2 феб 2017 ... zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti, utvrđenih u skladu sa zakonom,. Akcionim planom ... (2) Ovim pravilnikom bliže se uređuje i isplata novčane naknade u ... (2) Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja.

pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

18 tra 2019 ... građevinske dozvole i glavnog projekta na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te ... b) vrtna sjenica ... b) izvode krovne kućice.

PRAVILNIK O VIDEONADZORU I DRUGIM ... - Zagrebački Velesajam

vidokrugu nadzornih kamera, osim radnika koji rade na recepciji upravne zgrade i na kolnim ulazima (portama). U prostorije za odmor, presvlačenje radnika i ...

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VINO1 član 1 ...

2) pod vinom sa oznakom geografskog porekla podrazumeva se vino proizvedeno ... b) limunske kiselina, s tim da ukupna količina limunske kiseline u vinu ne bude ... Boje dozvoljene za upotrebu samo u određenim namirnicama → 3-. 3.doc.

Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima R(01) - Agencija za ...

4 tra 2011 ... m) vrisak, primorski vrijesak (Saturea montana L.) 20%". Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: "Ako se polenovom analizom utvrdi udio ...

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne ...

24 lis 2019 ... (1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u ...

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim ...

Pojedinadne odluke o isplatipla6e donosi ravnatelj Doma zdravlja. Dom zdravlja Ce, najkasnre petnaest dana od dana isplate plaee, naknade pla6e ili ...

pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose ...

8 lip 2009 ... (3) Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo ... I. MINIMALNI TEHNIČKI I DRUGI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA ...

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja ...

Kinematička viskoznost na 100 °C, mm2/s. 30-52. JUS ISO 3104. Vodorastvorne kiseline, mg KOH/g ne sadrži. JUS ISO 6618*. Sadržaj koksa, % (m/m), najviše.

pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove, školjkaše ...

5) mešana morska riba. Morskom ribom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i glavonošci. Član 12. Sitna plava riba stavlja se u promet prema vrsti, i to: Vrsta ...

Pravilnik o dodjeli godišnjih stipendija Izmjene i dopune 15. srpnja ...

godišnjih stipendija NSZVO-a, te na 12. sjednici održanoj 15. srpnja 2005. godine, 7. sjednici održanoj 08. rujna 2008. godine, 1. sjednici održanoj 5. listopada ...

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i izmjene i dopune pravilnika

VSS, diplomirani pravnik. Voditelj ureda ravnatelja. 1 izvršitelj (administrativni referent). Poslovi: administrativni poslovi za potrebe Ureda ravnatelja. Uvjeti:.

Krvarenja u ortopedskim operacijama

TEP - totalna endoproteza. THA - totalna endoproteza zgloba kuka (od eng. total hip arthroplasty). TKA - totalna endoproteza koljena (od eng. total knee ...

Lanitop - cezih

29 kol 2019 ... privremena nestašice, o istome ćemo vas izvijestiti. S poštovanjem,. Ravnatelj. Lucian Vukelić, dr.med. spec. ZAVO. DIREKCIJA. ZAGREB. 957.

(NN 69/19) - Naputak - cezih

25 srp 2019 ... www.hzzo.hr ... koncentrator kisika za kućnu uporabu; obnovljeni koncentrator kisika za kućnu ... kisik, kao rezervni dio koncentratora kisika.

eNaručivanje – G2 - cezih

5 kol 2012 ... TEHNIČKI OPIS PROGRAMSKOG. SUČELJA. eNaručivanje – G2. Autor: Siniša Košćina. Datum kreiranja: 01.08.2012. Zadnja promjena: ...

eListe - cezih

8 lip 2015 ... KBC Zagreb. Bolnički sustavi naručivanja mogu za svaku svoju ordinaciju propisati skup dijagnoza za koje putem sustava. eNaručivanja.

ePomagala - cezih

6 sij 2016 ... odobravanje pomagala koju koriste ovlašteni djelatnici HZZO-a jest dio ... preko osnovnih podatka osiguranika (upit podržava pretragu temeljem ... rezervnih dijelova za invalidska kolica. Poruka propisivanja se koristi i u ...

EKZO - cezih

Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). 2. Planirano liječenje osiguranika drugih država članica EU i EEP u Hrvatskoj. - Uputa za postupanje.

eNaručivanje - cezih

16 velj 2015 ... 1. IN2. Marohnićeva 1, Zagreb. 2. HZZO. Margaretska 3, Zagreb. 3. 4. 5 ... inicira naručivanje na zahvat za koji već postoji e-narudžba sustav će.

Zonisamid - cezih

23 lis 2019 ... privremena nestašica, o istome ćemo vas izvijestiti. S poštovanjem,. Ravnatelj. Lucian Vukelić, dr.med.spec. Hrvatski zavod za zdravstveno ...

Telekom operateri - cezih

OT - Optima Telekom d.d.. Bani 75a, Buzin ... e-mail: [email protected] www.optima.hr ... E-mail: [email protected]. H1. H1 TELEKOM d.d. Planinska 2 10 000 Zagreb. Tel: 0800 ... Besplatni info telefon: 0800 50 10 e-mail: ...

CEZIH PORTAL PREDM

31 pro 2010 ... CEZIH PORTAL. PREDMET: Ostvarivanje zdravstvene zaštite u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti od 1. siječnja 2011. godine.

Uputa i odgovori - cezih

29 lis 2018 ... Naime osigurane osobe koje ostvaruju pravo na ,,FreeStyle Libre", ne ostvaruju ... Libre" pomagala za Republiku Hrvatsku, društva , Abbott ...

(CEZIH) - Koncept sustava

4 velj 2015 ... Kako bi se lakše shvatila arhitektura CEZIH sustava u ovom dokumentu su ... Takvu je pogrešku nemoguće strojno otkriti te CEZIH posjeduje mehanizam ... broja (MBO) pohranjenog u samom certifikatu te u imeničkom servisu.

Propisivanje lijekova na recept - cezih

Člankom 14. je nadalje propisano koji administrativni i stručni podaci moraju ... recept na temelju kojega se izdaje lijek na teret sredstava HZZO-a može, osim ...

eFizikalna terapija u kući - cezih

25 srp 2016 ... Fizioterapeut će voditi fizioterapeutski karton u G14 aplikaciji, prema naputcima resorne komore, te bilježiti na početku terapije funkcionalne.

Najčešća pitanja i odgovori - cezih

Ako moja ambulanta mora biti priključena na CEZIH kroz cijelo radno vrijeme ... i osoba može uz pomoć programske podrške na www.cezih.hr u bilo kojem.

eRecept - Funkcijska specifikacija - cezih

4 velj 2015 ... neophodan kako bi se osiguralo da će samo jedna ljekarna ... znati MBO osigurane osobe pacijenta za kojeg želi podići metadon i reći ga u.

Ericsson healthcare exchange (cezih) - Fer

ERICSSON NIKOLA TESLA is a part of a global Ericsson corporation and operates within. Ericsson Region West and Central Europe. › BUSINESS: Supplier of ...

PZZ nadogradnja 2009-2010 - cezih

2 velj 2010 ... Alternativni tijek B3 – pacijent došao sa papirnatim receptom . ... hrvatske državljane je matični broj osigurane osobe – MBO ili broj osigurane ... Zahtjevi na te aplikacije, vezano za pametne zdravstvene iskaznice kao medij za.

eLista čekanja i eNaručivanje - cezih

1 kol 2012 ... Omogućiti analizu i upravljanje procesom (poticanje bolnica, ... za naručivanje (KZN-katalog zahvata za naručivanje). • Definicija i ...

Izvješće o bolovanju - Funkcijska specifikacija - cezih

tog aspekta se otvaranje bolovanja razlikuje po dijagnozi i uzroku bolovanja. ... vrijednosti svih atributa koji prema specifikacijama poruke moraju biti dio neke ...

eUputnica (PZZ laboratorij) - Funkcijska specifikacija - cezih

PZZ laboratorij (tj. sustav koji podržava propisivanje uputnice, slanje podataka ... pravilnikom gdje je propisana najdulja valjanost uputnice 30 dana postavljene.

3 3 Specifikacija zahtjeva - BOLOVANJE RevPB1 - cezih

24 svi 2010 ... Osiguravanje veze prema internetu za uspostavu VPN-a (npr. ... tog aspekta se otvaranje bolovanja razlikuje po dijagnozi i uzroku bolovanja. ... sa Trajanje bolovanja od i Trajanje bolovanja do prekoračio maksimalni.

CEZIH - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

A3 Dijagnostička pretraga. 4.801.616. 28.219. A4 Drugo mišljenje prema indikaciji izabranog liječnika. 9.169. 92. A5 Konzultacije (uputnica bez osigurane ...

obavijest o novostima vezanim za lijekove - cezih

19 ožu 2019 ... objavljeni i dostupni na Internet-stranicama Zavoda (www.hzzo.hr) ... dodatna 4 lijeka u 7 pakiranja koja su generičke paralele, kombinacije i novi oblici već ... kriteriji navedeni u smjernici uz svaki lijek u Osnovnoj listi lijekova.

Ordinacije PZZ u slučaju izvanredne situacije - cezih

pacijenta, pacijentu ispisuju tiskanicu Povijest bolesti pacijenta iz ordinacije PZZ-a, sa podacima o ordiniranju na dan posjete. Primjer tiskanice je u prilogu.

australski standard šifriranja za icd-10-am i achi - cezih

1 srp 2006 ... Kauter se koristi za stezanje tkiva ruba oĉnih kapaka radi terapije izvrnurtog/uvrnutog kapka. ... osiguran s 6/0 BSS i spojen preko 4/0 najlona za uho. ... Kod uĉinjene ponovljene operacija CABG i rekonstrukcija prijašnje ... H59 Poremećaji oka i očnih adneksa nakon zahvata i postupaka koji nisu svrstani ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ... - cezih

Faksimil zdravstvenog djelatnika www.cezih.hr, Služba za pomoć korisnicima 072/112233. Tiskanica CEZIH-laboratoriji i ljekarništvo_v4, Datum obrasca 20.11.

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - cezih

1 velj 2017 ... šifra zdravstvene ustanove (9 znamenaka),. - naziv ustanove, ... gdje ooooooooo predstavlja MBO osobe koja je poslala podatke na portal.

eZdravstvena njega u kući (eZNJUK) - cezih

eZdravstvena njega u kući (kasnije u tekstu eZNJUK), odnosno daje pregled ... Ustanova/Organizacija/Tvrtka. Dunja Durut-Beslač. HZZO. Dijana Vuksan.

1. Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) - cezih

14 lip 2018 ... Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Margaretska 3, 10000 ... inozemnom nositelju zdravstvenog osiguranja putem HZZO-a. država.

Naputak o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ... - cezih

16 kol 2018 ... na set za brzo očitavanje koncentracije šećera u krvi. ... na dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uredajem i lancete za ... osigurana osoba ostvaruje pravo na još 25 senzora, jer je 1 senzor sadržan u startnon setu,.

Središnji kalendar za vanbolnički SKZZ - administratorski ... - cezih

zdravstvenoj zaštiti naručivanje pacijenata u bolnice i vanbolnički SKZZ ... kataloga u aplikaciji Središnjeg kalendara za vanbolnički SKZZ. Katalog zahvata ...

Aplikacija za upravljanje zamjenskim liječnikom - Funkcijska ... - cezih

logika. Opća obiteljska medicina. Sestrinska aplikacija. Liječnička aplikacija. Page 2. Aplikacija za upravljanje zamjenskim liječnikom - Funkcijska specifikacija.

Tehnički opis programskog sučelja eNaručivanje - cezih

21 lis 2015 ... eNaručivanje, Centralno naručivanje. Sustav centralnog ... Dohvat prvog slobodnog blok termina za naručivanje. 2. Dohvat ... (KB Dubrava).

eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - cezih

3 sij 2015 ... eListe i elektroničko naručivanje u izvanbolnički SKZZ - Funkcijska specifikacija. 16/15517-FCPBA 101 24/8 Uhr Rev A 2013-11-25.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za certifikaciju ... - cezih

www.hzzo.hr. Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 18/09, 33/10, 8/11, 18/13, 1/14 i 83/15) i točke II.