PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA ... - HZZO

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz ...

PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA ... - HZZO - Srodni dokumenti

PRAVILNIK O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA ... - HZZO

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz ...

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, izmjene i ... - cezih

2 svi 2019 ... objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu ...

POTVRDA o ortopedskim i drugim pomagalima - cezih

HZZO-Direkcija, Zagreb. PotOrt V12, 30/10/2019. Naziv,adresa i broj telefona ... ili šifra ugovorne maloprodajne lokacije. Regionalni ured. Područna služba.

POTVRDA o ortopedskim i drugim pomagalima - Narodne novine

HZZO-Direkcija, Zagreb. PotOrt V7, 23/01/2012 ... R1. Matični broj isporučitelja: OIB isporučitelja: Broj maloprodajnog računa. Broj računa isporučitelja:.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i ...

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Komora ...

Osigurano lice do 18 godina sa obostranim trajnim oštećenjem sluha, preko 45dB u ... livena nadogradnja, ako je kruna zuba razorena, a korijen zuba može ...

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima-sa tabelom

(Pavlikovi remenčići). Osigurano lice uzrasta do 12 meseci sa: - Dislocatio coxae evolutiva. (luxatio, subluxatio, dysplasio) kod kongenitalnih anomalija.

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima - Smederevo

О враћеним помагалима матична филијала води посебну евиденцију и одлучује о њиховој даљој ... Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о помагалима ... зглобом у вези са ортопедским ципелама.

pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se ... - Paragraf Lex

PRAVILNIK. O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU. IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I ...

18 tra 2019 ... PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM. GRAĐEVINAMA I RADOVIMA. - pročišćeni tekst -. (NN 112/17 ... (1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

PRAVILNIK O VIDEONADZORU I DRUGIM ... - Zagrebački Velesajam

vidokrugu nadzornih kamera, osim radnika koji rade na recepciji upravne zgrade i na kolnim ulazima (portama). U prostorije za odmor, presvlačenje radnika i ...

pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

18 tra 2019 ... građevinske dozvole i glavnog projekta na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te ... b) vrtna sjenica ... b) izvode krovne kućice.

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA ... - HZZO

(1) Lijekove na recept propisuju izabrani doktori medicine, odnosno dentalne ... (1) Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova, čiji je ...

PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA ... - HZZO

"www.hzzo-net.hr." pod "TISKANICE HZZO-a". Članak 15. ... PROVJERA OKOLNOSTI KOJE SU BILE OSNOVA. ZA STJECANJE STATUSA OSIGURANE ...

pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od ... - NSZ-a

2 феб 2017 ... zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti, utvrđenih u skladu sa zakonom,. Akcionim planom ... (2) Ovim pravilnikom bliže se uređuje i isplata novčane naknade u ... (2) Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja.

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA VINO1 član 1 ...

2) pod vinom sa oznakom geografskog porekla podrazumeva se vino proizvedeno ... b) limunske kiselina, s tim da ukupna količina limunske kiseline u vinu ne bude ... Boje dozvoljene za upotrebu samo u određenim namirnicama → 3-. 3.doc.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne ...

24 lis 2019 ... (1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u ...

Pravilnik o medu i drugim pčelinjim proizvodima R(01) - Agencija za ...

4 tra 2011 ... m) vrisak, primorski vrijesak (Saturea montana L.) 20%". Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: "Ako se polenovom analizom utvrdi udio ...

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim ...

Pojedinadne odluke o isplatipla6e donosi ravnatelj Doma zdravlja. Dom zdravlja Ce, najkasnre petnaest dana od dana isplate plaee, naknade pla6e ili ...

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o ... - HZZO

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka ... A06.1 Kronična crijevna amebijaza ... Virusne i druge specificirane crijevne.

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za maziva, industrijska ulja ...

Kinematička viskoznost na 100 °C, mm2/s. 30-52. JUS ISO 3104. Vodorastvorne kiseline, mg KOH/g ne sadrži. JUS ISO 6618*. Sadržaj koksa, % (m/m), najviše.

pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za ribe, rakove, školjkaše ...

5) mešana morska riba. Morskom ribom, u smislu ovog pravilnika, smatraju se i glavonošci. Član 12. Sitna plava riba stavlja se u promet prema vrsti, i to: Vrsta ...

pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog ... - HZZO

liječenje medicinskom rehabilitacijom (u daljnjem tekstu: bolnička medicinska ... boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi ... Fizikalna terapija u kući osigurane osobe može trajati najdulje 15 dana (15 ...

pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose ...

8 lip 2009 ... (3) Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo ... I. MINIMALNI TEHNIČKI I DRUGI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA ...

Krvarenja u ortopedskim operacijama

TEP - totalna endoproteza. THA - totalna endoproteza zgloba kuka (od eng. total hip arthroplasty). TKA - totalna endoproteza koljena (od eng. total knee ...

hzzo

Akutne disbarične bolesti ronilaca. - dekompresijska bolest. - barotraumska plinska embolija do max.poboljšanja/izlječenja. Akutne plinske embolije jatrogenog ...

izjava - HZZO

rodiljnim i roditeljskim potporama o pravu na rodiljni dopust i način njegova korištenja obavijesnim letkom dobivenim uz ovu pisanu izjavu. II. Izjavljujem da ću ...

Naputak - HZZO

1 ožu 2012 ... PREDMET: Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima. - naputak, daje se. Poštovani,. Izvješćujemo vas da je Upravno vijeće Hrvatskog ...

Tiskanica - HZZO

3. RAZDOBLJE KORIŠTENJA OSIGURANJA. 1. PODATCI O OBVEZNIKU ... Tiskanica 5 koristi se za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU osigurane osobe u ...

uputnica - HZZO

1)Poslovi su prema članku točka. Pravilnika o poslovima s ... (ime oca – majke). UPUTNICA za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika. Obrazac RA-1.

ispravak - HZZO

Kod inkontinencije urina, za osigurane osobe alergične na lateks. 196. Kod inkontinencija urina. Kod neurogenog mjehura. 197. Za podmazivanje i dezinfekciju ...

VODI Č - HZZO

2. IZDAVAČ. HRAVTSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. (HZZO) ... Naručivanje pomagala kod ugovornog isporučitelja – u roku od 30 dana.

HZZO tiskanica 1 - Solo

1. PODATCI O OBVEZNIKU UPLATE DOPRINOSA. PRIJAVA - ODJAVA - ... Tiskanica 1 koristi se za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU obveznika uplate ...

Odluka/HZZO - KBC Zagreb

OIB: 02958272670. Ustanova je upisana u sudski registar. Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080427747. Ravnatelj Lucian Vukelić, dr.med.spec.

ministarstvo zdravlja - HZZO

9 kol 2013 ... (2) Galenski i magistralni pripravci koji se izdaju na liječnički recept ... (2) Ako je lijek koji se propisuje magistralni ili galenski pripravak, ...

Stope za HZZO - Regos

naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a - nije član OMF-a. 51 ... 0,00. 0,00. 5,00. Za osobu za vrijeme komplikacija u trudnoći kojoj se naknada plaće isplaćuje.

hrvatski sabor - HZZO

38. saldo doprinosa iznos je doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju ... osiguranje s obilježjem štednje te za dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje, ...

Popis i kontakti HZZO

radno vrijeme: radnim radnom 8.00 – 16.00. Lokacija Zagreb - Jukićeva. Jukićeva 12, 10000 Zagreb telefon: 01/4882-100 fax: 01/4882-084 radno vrijeme: ...

godišnje izvješće - HZZO

Budući da se novi Zakon, koji je usvojen 24. listopada 2001. godine, počeo primjenivati 1. siječnja ... d) pravo na korištenje lijekova koji se nalaze na listi lijekova Zavoda ... kao npr. za multiplu sklerozu (interferon-beta), hemofiliju (čimbenici ... a lijek ov e. 669.4. 81.216. 269.7. 14.210. 2. Z a san itetski m aterijal, k rv i krv n.

HZZO bolovanje - Krijesnica

Direkcija, Margareiska 3.P.P. 157, 10002 ... n/p rukovoditelja. Predmet: Bolovanje s astove njege osigurane osobe - djeteta ... u trajanju do najviše 20 radnih dana, a za dijete do 7. godine života najviše do 40 radnih dana. U slučaju kada je ...

Scanned Document - HZZO

26 ožu 2014 ... Ilica 47 ortopedske cipele naočale po narudžbi. 91356018456. Optičarski obrt OKO. Adamićeva ... 31014464222. OPTOTIM d.o.o.. Zagreb. III.

Upute za promjenu PIN-a - HZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. CEZIH - PZZ. Upute za promjenu PIN-a. Aplikacija CezihCard Utility. CezihCard 1.17 instalacija http://www.cezih.hr/.

izvješće o bolovanju - HZZO

Šifra uzroka bolovanja početna. Šifra MKB završna. Komorbiditetne šifre ... Država. Bolest. Rodiljni dopust. Njega lana obitelji č. A0. A1. F1. F2. F3. H1. G0. E0.

Oznake na kolniku i drugim površinama

e) ako to zahtijevaju prometni i sigurnosni uvjeti ceste ili okoliš ceste. ... Natpisi na kolniku mogu biti izvedeni i kao umetnuti prometni znakovi (slika H45, H46,.

Novi model upućivanja - HZZO

1 ruj 2013 ... 2 HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA. I. TEMELJNA ... naručivanje i izdavanje preporuka o kontrolnim pregledima. • izdavanje ...

Medicinska rehabilitacija na teret HZZO-a

Topusko i Veli Lošinj, Talasoterapija. Crikvenica, Talasoterapija Opatija, te specijalne bolnice za liječenje medi- cinskom rehabilitacijom „Biokovka“ u. Makarskoj ...

Potvrda o plaći zaposlenika (HZZO)

sati. Sati bolovanja na teret. HZZO. Sati prema kalendaru radnog vremena. Ukupno: 4. Osnovicu čini prosječni iznos plaće isplaćene u posljednjih šest mjeseci,.

Hrvatski zavod za zdravstveno - HZZO

Zahtjev za povrat sredstava plaćenih na ime. PRETHODNOG PREGLEDA. (uz Zahtjev može biti ispostavljeno više računa, ali svi računi moraju biti od istog ...

Zakon o zdravstvenoj zaštiti - HZZO

(Interni pročišćeni tekst obuhvaća Zakon o zdravstvenoj zaštiti "Narodne ... moguće razine zdravlja, u skladu s odredbama ovoga Zakona i Zakona o obveznom.

Popis i kontakti HZZO - Krijesnica

Lokacija Zagreb - Klovićeva. Klovićeva 1, 10000 Zagreb telefon: 01/2359-555 fax: 01/2323-919 radno vrijeme: radnim radnom 8.00 – 16.00. Lokacija Zagreb - ...

Upravna faza predmeta (HZZO)

31 lis 2016 ... Odsjek za zdravstveno osiguranje - 1. Zagreb, Klovićeva 1. PREDMET: ... (mjesto za prljonupl lg HZZO-a). OSIGURANA OSORA. (imel prealno).

Temeljem čl. 35, 280-296. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

da je Hrvatski ferijalni i hostelski savez, Zagreb, Savska 5, posjednik nekretnina u vlasništvu. Grada Pule oznaka k.č.zgr. 2648/2, kuća površine 172 m2, k.č.

Tiskanica 5_22.12.2010.cdr - HZZO

1. PODATCI O OBVEZNIKU UPLATE POSEBNOG DOPRINOSA ... Tiskanica 5 koristi se za PRIJAVU - ODJAVU - PROMJENU osigurane osobe u obveznom ...

prijava o ozljedi na radu - HZZO

Tiskanica OR. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE. (datum primitka). (šifra ovlaštenog radnika). Puni naziv (za privatnog poslodavca.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje. ... pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje ... (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i ...

Migracije u Norveškoj i drugim skandinavskim zemljama*

31 sij 2004 ... KLJUČNE RIJEČI: migracija, Norveška, skandinavske zemlje. U članku se daje pregled migracijskih kretanja u Norveškoj i drugim skandinav-.

40 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - HZZO

od 1998. god. broj osiguranika po bazi osiguranika HZZO ... Čakovec. 810.554. 857.673. 105,81. 7,76. Dubrovnik. 960.761. 984.405. 102,46. 7,79. Gospić.

Tiskanica PB PRIJAVA O PROFESIONALNOJ BOLESTI - HZZO

B) PODACI O OBOLJELOJ OSOBI. 08. Ime, ime roditelja, prezime: 09. Datum rođenja (DD/MM/GGGG): 10. OIB: 11. Matični broj osigurane osobe: 12. Spol : 1 ...

O ljubavi i drugim demonima - Online Knjige

... one zime kada je sneg neprekidno padao tri dana, a jaganjci se gušili pod tim ... jer prva prolećna grmljavina prodrma palatu, a potom utihnu i izgubi se ... Abrenunsio mu ispriča da taj prevod potiče od jednog monaha iz Koimbre, koji je sebi.