Odluka o svečanoj pjesmi Grada Rijeke - Grad Rijeka

TEKST I NAPJEV SVEČANE PJESME. Članak 3. Svečana pjesma Grada je »Najdraža Rijeko«,. Autor glazbe i teksta svečane pjesme je Damir Badurina.

Odluka o svečanoj pjesmi Grada Rijeke - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Odluka o svečanoj pjesmi Grada Rijeke - Grad Rijeka

TEKST I NAPJEV SVEČANE PJESME. Članak 3. Svečana pjesma Grada je »Najdraža Rijeko«,. Autor glazbe i teksta svečane pjesme je Damir Badurina.

statut grada rijeke - Grad Rijeka

Grada Rijeke. Članak 8. Dan Grada Rijeke je 15. lipnja - Dan Svetog Vida zaštitnika Grada. U Gradu Rijeci svečano se obilježava 3. svibnja - Dan oslobođenja ...

Grb i zastava Grada Rijeke - Grad Rijeka

tekstu: Grad). Članak 3. Grb i zastava koriste se u suglasju s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada. Članak 4. U grbu i ...

muzej grada rijeke - Grad Rijeka

Ovim se Statutom Muzeja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Muzej) uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, pečat, štambilj i znak, zastupanje i predstavljanje, ...

INFORMACIJSKI SERVIS GRADA RIJEKE - GRAD RIJEKA

7) Nakon što ste ispunili sve podatke, obrazac možete preuzeti klikom na opciju „Pregledaj obrazac“. * Za pregled obrasca na svome računalu morat ćete imati ...

Zdravstveni profil grada Rijeke - Grad Rijeka

Zdravstveni profil grada Rijeke / Kristina. Danki}, Karla Mu{kovi}, Ankica Perhat ; <fotografija. @eljko Stojanovi}>. - Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za ...

Matica umirovljenika grada Rijeke - Grad Rijeka

Autori: Dajana Kogoj i Petar Nikolić (Matica umirovljenika grada Rijeke) i dr. sc. ... o mirovini te uplatom godišnje članarine koja iznosi 35 kuna (vrijedi do isteka.

Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

12 velj 2018 ... infrastrukture i tehnike za oporabu i zbrinjavanje planirane ... odvoz komunalnog otpada, donesene na temelju Zakona o ... usluga privatnog sektora pri oporabi raznih vrsta otpada (bijela tehnika, EE-otpad, otpadna vozila,.

Polazišta, ciljevi i plan GUP-a grada Rijeke - Grad Rijeka

1.1.1.4.7. Sportsko-rekreacijska namjena . ... Brseča do Crikvenice uključujući i sjeverni dio otoka Krka, ali i s dijelom gorskog područja ... Vrijeme izmjene glavnine vode Riječkog zaljeva varira od tjedan dana do deset tjedana tijekom godine. ... Prognoza je izrađena temeljem dugoročne prognoze za Jadran (Pršić, 1983.) ...

Zaključak o očitovanju Grada Rijeke kao vlasnika ... - Grad Rijeka

14 ruj 2018 ... izrađen od GPZ d.d. Rijeka / glavni projektant Davor Pavušek struč.spec.ing.aedif., sukladno grafičkom prilogu. 2. Grad Rijeka kao vlasnik ...

Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke - Grad Rijeka

6 pro 2019 ... novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i ... poreza koji pripadaju Gradu, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope ...

A )Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Zavod za informatičku djelatnost. 262. 2.12. ... Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, makroekonomski pokazatelji su.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i ... - Grad Rijeka

informacija do kraja listopada 2017. godine, te se daje njihov pregled u sljedećoj ... društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, 34 mjesna odbora i 9 vijeća ... kao cruising destinacije osigurana su sredstva za troškove programa dočeka.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u ... - Grad Rijeka

17 ožu 2017 ... Preseljenjem u Rijeku sredinom 90-ih, Neno Belan traži prateće glazbenike te se ... Pjesma Rijeka snova najizvođenija je hrvatska pjesma.

Obrazloženje Prostornog plana uređenja grada Rijeke - Grad Rijeka

periodičkom cirkulacijom vode kroz Otranska vrata, a ne izravnim gravitacijskim djelovanjem Mjeseca i. Sunca. Prema tijeku izoharija oko amfidromijske točke u ...

A) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... 2020. i 2021. godinu te usporedni podaci s tekućom 2018. godinom. ... Naziv aktivnosti u Proračunu: Više cvijeća manje smeća ... sufinanciranje održavanja Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji je namijenjen svim.

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i ... - Grad Rijeka

31 pro 2018 ... Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) ... altruizma, osjećajnosti i zajedništva“; „mobilima (origami) do održivosti i ...

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i ... - Grad Rijeka

31 pro 2019 ... Kroz program Malih komunalnih akcija građani svake godine ... privoz Plodine, rekonstrukcija ulice Petra Kobeka, uređenje javnih površina i izgradnja ... Muzejska izdanja - Katalog stalnog postava Muzeja grada Rijeke.

Informacija o kićenju grada Rijeke povodom božićnih i ... - Grad Rijeka

27 stu 2017 ... nedjelje 3. prosinca 2017., a sve prema dogovoru s Uredom Grada. Kao i svih dosadašnjih godina predlaže se da režim rada dekoracije u ...

Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. - Grad Rijeka

19 ruj 2013 ... Hrvatska danas ima 4.290.612 stanovnika, dok ih je 2001. godine bilo 4.437.460, što je ... radno vrijeme sada sve više ovisi o privatnim vlasnicima kapitala koji ... Razvoj logističkih zona u okolici Rijeke (Kukuljanovo, Škrljevo i Miklavja) ... Iz tablice je vidljivo da su Plodine d.d. riječka tvrtka s najvećim ...

Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke - Grad Rijeka

Zamjenik člana: Josip Tabula, rođen 30.01.1996. godine, student II. godine ... Član: Lovre Žepina, rođen 06.04.1993. godine, student III. godine Veleučilišta u.

Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... drugih javnih događanja za mlade. ▻ OGU za odgoj i školstvo, SMGR,. ZID, Ured Grada. ▻ Gradski odjeli, odgojno- obrazovne ustanove, NGO ...

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke ... - Grad Rijeka

Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio ... Igor Eškinja, 3 fotografije u tehnici lambda print aplicirane na pleksiglas, 2005.,.

Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke - Grad Rijeka

račune građanima ispostavlja tvrtka RI-stan, iako ni to nije u skladu s ... Obzirom da je Grad Rijeka u vlasničkoj strukturi TD Energo, uz firme CRO plin i još.

PRILOG 1 Aktivnosti upravnih tijela Grada Rijeke u ... - Grad Rijeka

30 ruj 2019 ... odjelom u Rijeci, širi područje zaštite i očuvanje kulturnih dobara i. • Idejnog ... Posjet 4Look centru – upoznavanje s malim poduzetništvom,.

plan gospodarenja otpadom grada rijeke za razdoblje ... - Grad Rijeka

funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom, a koji ima za cilj otpad koristiti kao ... To su gradovi Rijeka, Kastav, Bakar i Kraljevica, te općine Viškovo, Kostrena, Čavle, ... Specijalna vozila tzv. auto-smećari namijenjenih prijevozu miješanog ...

Prijedlog za otpis potraživanja Grada Rijeke s osnove ... - Grad Rijeka

23 pro 2019 ... Grada Rijeke s osnove zakupa imovine i obračunatih zateznih kamata, sa utvrđenim stanjem na dan 30.11.2019. godine, u ukupnom iznosu od ...

Aktivnosti upravnih tijela Grada Rijeke kojima ... - Grad Rijeka

Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije – Odjel ... Škurinje te podcentru predškolskog odgoja Potok, još uvijek u tijeku. ... tjedno za vrijeme produženog boravka besplatno podučavaju osnovnim ... poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi vezani uz radno-pravne.

Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

13 velj 2019 ... Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji ... sveobuhvatnije slike u području rada s mladima i za mlade, držimo važnim ...

plan zaštite od požara za područje grada rijeke - Grad Rijeka

GRADA U AKCIJE GAŠENJA POŽARA NA PODRUČJU DRUGIH GRADOVA ILI OPĆINA11. 3.3 SUSTAV ... prodajni centar Emmezeta,. - prodajni centar ...

popis korisnika donacija grada rijeke za 2013. godinu - Grad Rijeka

Eko centar Mladih čuvara okoliša Društva Naša djeca Rijeka. Škola Mladih ... sklopu 11. Festivala znanosti u Rijeci. 6.000,00 ... Projekt "Igraonica". 12.500,00.

Izvješće o radu Muzeja grada Rijeke za 2017. godinu - Grad Rijeka

31 kol 2018 ... fotografija danas“ i u Austriji s izložbom „Riječki torpedo- prvi na svijetu“. Izložbeni programi iz fundusa Muzeja. „Mayerovih šesnaest“ (2.

Prijedlog strategije sporta Grada Rijeke 2018. – 2024 ... - Grad Rijeka

18 tra 2018 ... Ivana Filipovića 2. Elektron. Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo. Zvonimirova 12. ELKO. Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka.

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2017 ... - Grad Rijeka

22 pro 2016 ... 14. Milena Lazich Reuschel. S druge strane obale - Pier Paolo Pasolini, izložba. 12.000. 15. Rino Gropuzzo. Rino Gropuzzo, fotografije 1981.

Strateška karta buke grada Rijeke - cestovni promet - Grad Rijeka

Legenda. Prošireno područje 2 km. Prošireno područje 2 km. Granica proračuna. Granica proračuna. Cestovne prometnice. Cestovne prometnice. Željeznička ...

Strategija Sporta Grada Rijeke 2018.-2024. godine - Grad Rijeka

24 svi 2018 ... Temeljna jedinica piramidalne strukture sporta u RH su sportski klubovi. ... Skupštine i Izvršnog odbora sportskih klubova u Rijeci (osim š.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada ... - Grad Rijeka

Hrvatske i Prostornim planom Primorsko-goranske županije ("Službene ... stolni-tenis, golf, boćanje i slično, trim staza, biciklističke staze, karting staze i slično.

Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada ... - Grad Rijeka

Grada Rijeke" broj 5/16). -neslužbeni pročišćeni tekst-. Članak 1. Ovom se Odlukom određuju uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama u upravnim.

ODLUKA o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada ... - Grad Rijeka

O D L U K A o socijalnoj skrbi. (“Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17 i 9/18). - neslužbeni pročišćeni tekst -. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom ...

historijski arhiv rijeka tehnički uredi grada rijeke ju 51 - ARHiNET

Cesta Rijeka-St. Peter, štala pa teren „Usina a gas” – Haraz. P. 62/1883. ... Sokol kula 9 (279/9) – Salsa Paolina nata Valich Sorlini Matilde nata. Valentin.

A) Informacija o aktivnostima na razvoju Rijeke kao ... - Grad Rijeka

8 ožu 2018 ... Lučke uprave Rijeka, Turističke zajednice grada Rijeke i Grada Rijeke u ... port. Cruise. Lines. REMAR. No. ETA. SHIPS NAME. Flag. BERTH.

Programska knjiga Rijeke 2020 – Europske ... - Grad Rijeka

1 velj 2020 ... najkišovitijih mjesta u svijetu. Voda se u programu Rijeka 2020 — Europska prijestolnica kulture odnosi i na biološku raznolikost, ali i na šira ...

Ekološka studija rijeke Bosut na području Grada ... - Grad Vinkovci

Osim utvrđenih nepovoljnih karakteristika rijeke Bosut u samom gradu Vinkovci, ona je u svom čitavom toku troma i spora rijeka plitkog i relativno širokog korita, ...

Odluka o visini spomeničke rente - Grad Rijeka

Na području Grada plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u ... utvrđena obveza plaćanja spomeničke rente za 2015. godinu.

Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po ... - Grad Rijeka

za kupnju stanova koji se financiraju, grade i prodaju po programu društveno ... na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu.

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u ... - Grad Rijeka

11 lip 2019 ... Nudi se sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta. 2. ... Sklopiti s Gradom Rijeka kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju ... - Grad Rijeka

16 pro 2019 ... Gradonačelnik Grada Rijeke, 16. prosinca 2019. godine, donio je sljedeću. O D L U K U. 1. ... Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska.

Prijedlozi odluka o razrješenju i imenovanju članova ... - Grad Rijeka

16 tra 2019 ... Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, u suradničkom zvanju ... Razrješuje se IVICA VRKIĆ dužnosti člana Kulturnog vijeća za ... Radio je na izradi kazališnih scenografija i grafičkoj izradi naslovnica za knjige.

Odluka o davanju na korištenje površina javne ... - Grad Rijeka

15 srp 2019 ... 3 TRGOVINA. KRK. d.d.. Malinska,. Dubašljanska. 80. 34,10. 4. CORRADA. ILIJASSICHA 2. /plato ispred ulaza na „jog“, nasuprot zgrade k.br.

Odluka po prigovoru na rang listu za učenike ... - Grad Rijeka

9 pro 2019 ... Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka. 67,19. 8 KINKELA MARIE. Šetalište Joakima Rakovca 14. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci.

Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja ... - Grad Rijeka

15 svi 2018 ... Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke, označenog kao k.č. br. 550 površine 37 čhv (133 m2), ...

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće ... - Grad Rijeka

18 ožu 2019 ... Dana 04. kolovoza 2018. godine je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom ... parkirnu kartu ili nije istaknuo važeći znak pristupačnosti.

Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 29. studenog 2018. godine donijelo je ... prijevoz putnika povjerava Komunalnom društvu Autotrolej d.o.o. ...

Odluka o dodjeli nagrada učenicima i odgojno ... - Grad Rijeka

17 pro 2018 ... osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu i to za uslugu tiskanja ... Bevandić, Oskar Tandara, Jakov Rubinić, Mitra Pažanin, Jerko Jusup, Mia ... njihovog organiziranja je predstavljanje rezultata rada, znanja, ...

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA GRADA ... - Grad Mostar

19 pro 2019 ... Fakultet informacionih tehnologija. I dodipl. Mostar. 2 MARICA GOLEMAC. Fakultet strojarstva,računarstva i elektrotehnike,studij elektrotehnike.

Odluka o osnivanju prava stvarne služnosti na javnoj ... - Grad Rijeka

13 svi 2019 ... 2019. Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o nerazvrstanim ... obrasca ugovora u predloženom tekstu, na zemljištu kako slijedi: ... postupak evidentiranja u katastru zemljišta te upisa u zemljišne knjige komunalne infrastrukture ... i pitanje naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava ...

Točka 23. Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica ... - Grad Rijeka

9 pro 2011 ... imenovanje ulica i trgova na području grada Rijeke. Dr. Radmila Matejčić bila je redovni profesor na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Na.

ODLUKA O VISINI SPOMENIČKE RENTE ("Službene ... - Grad Rijeka

-Lansirna stanica torpeda i kompresorska stanica za punjenje torpeda zrakom u sklopu bivše tvornice »Torpedo« u Rijeci - k.č. 4338, dio k.č. 4339/1 i k.č.

ODLUKA STOŽERA CZ GRADA DONJEG ... - Grad Donji Miholjac

15 ožu 2020 ... Osnovnoj školi „August Harambašić“ u Donjem Miholjcu, Osnovnoj školi „Hrvatski sokol" Podgajci Podravski kako u matičnim, tako i u svim ...

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja - Grad Ozalj

1 sij 2019 ... o socijalnoj skrbi Grada Ozlja. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Ozalj (u.