strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar - ASOO

183. Bolesti i poremećaji živčanog sustava. Sustav osjetila. Osjetilo vida ... Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb. Darko Belović, MZOS, Zagreb. III. Prirodoslovno ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar - ASOO - Srodni dokumenti

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar - ASOO

183. Bolesti i poremećaji živčanog sustava. Sustav osjetila. Osjetilo vida ... Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb. Darko Belović, MZOS, Zagreb. III. Prirodoslovno ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za ... - ASOO

obrazovanja i sporta. STRUKOVNI KURIKULUM ... Obvezni strukovni moduli . ... Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija u drugoj polovici. 20. stoljeća.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar ... - ASOO

GEOINFORMATIKE. Zagreb, lipanj 2017. ... PRECIZNA GEODETSKA MJERENJA ... Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar - ASOO

Bauhaus. Organička arhitektura. Zagrebačka škola. Internacionalni stil. Postmoderna i ... 2. planirati rasvjetna tijela, opremu i izvore električnog napajanja.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije modni tehničar - ASOO

Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost ... Cijena. Prodaja. Distribucija. Promocija. Proces komuniciranja s tržištem ... stolovi i daske za crtanje i.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog ...

NASTAVNI PLAN TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. A. OPĆEOBRAZOVNI DIO. MODUL. NASTAVNI PREDMETI. Broj sati (godišnje i tjedno - teorija, vježbe ...

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za ...

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar

strukovne kvalifikacije Prehrambeni tehničar. 1.3. Trajanje obrazovanja. Četiri godine. 1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja. Završena osnovna škola.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo

2. Popis kratica. ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ... BIOS – Basic Input/Output System, osnovni ulazno/izlazni sustav ... PLC – Programmable Logic Controller, programibilni logički upravljač („ ... polaznika iz osnovne škole, uz manja proširenja gradiva povezanih s ... ostalo: <hr>, <!

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekonomist - ASOO

Kurikulum za stjecanje kvalifikacije. Ekonomist. 1.2. Cilj kurikuluma. Osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije web dizajner - ASOO

poštanski sandučić – osnovna podešavanja. ▫ komunikacija pomoću ... Bauhaus. Organička arhitektura. Zagrebačka škola. Internacionalni stil. Postmoderna i ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar - ASOO

Henrik Ibsen, Nora ... kojima podliježu kozmetički saloni, identificiranju osnovnih i pomoćnih poslova ... Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije komercijalist - ASOO

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije strojarski ... - ASOO

kružni, stanični, stazni i poligonskai). Napomene: izbor metoda i oblika rada za ... prijenosi - remenski, remen zupčasti. ▫ uležištenja GV-a (normalna i turbo), ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prodavač - ASOO

Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase). 4. Primjena bučica (razvoj ... Varijabilna metoda (trčanje 20' s izmjenama intenziteta 2' 40% i 2'. 60%). 3. Intervalna ... Štefanija Brigljević, pravnik, INTERSPORT H d.o.o., Zagreb. Antonija Bukša ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije agrotehničar - ASOO

Fiziologija biljaka. Kemijski sastav biljnog tkiva. Transpiracija i gutacija. Fotosinteza, značaj i tijek. Kemosinteza. Heterotrofija, paraziti i saprofiti. Disanje biljaka.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski ... - ASOO

osposobiti ih za zanimanja u strukovnim podruĉjima: šumarstvo, prerada i obrada drva ... uvjeta nije moguće provesti u većem broju srednjih strukovnih škola. Nadalje ... Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok. Povijest mr. sc.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prehrambeni ... - ASOO

Srećko Listeš, AZOO, Split. Tanja Marčan, prof. ... Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica. Biljana Šoda, prof. ... tehničar nutricionist. ▫ mesar. ▫ pekar.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije modelar obuće ... - ASOO

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. NN – Narodne ... salonke, visoke cipele, gležnjače, čizme, razlikovati i modelirati mokasino obuću. ... Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost ... vitrina i ormar.

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE ...

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE. KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ... Kurikulum zastjecanjekvalifikacije . ... magistar ekonomist, smjer informatika.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ... - Ministarstvo znanosti

... uređaj za elektronički nadzor proizvoda. Memorystick – prijenosna memorija. Flip-chart - blok-ploča za pisanje ... za indukcijsko kuhanje. Grupirati kuhinjsko.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Medicinska sestra

Dobriša Cesarić, Vagonaši (misaona - socijalna) ... Čitanje, tumačenje i analiza podataka ... usvojiti postupke prikupljanja, organiziranja i analize podataka.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije komercijalist - Tjedan ...

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav ... PSE – Periodni sustav elemenata ... 1. izdvojiti globalni i detaljni smisao tekstova šireg raspona.

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije pomorski ...

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema ...

masaže. Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu obradom novih ... Skup ishoda učenja: Vezivno tkivna masaža-digitopresura i manopresura. RB.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije staklar prema modelu ...

alata, pribora i strojeva u tehnološkom procesu obrade stakla prema zadacima ... kaljeno staklo. ... na iščitavanju jednostavnih primjera u nacrtima (oblaganje zida kuhinje). ... Primjer vrednovanja: Nacrtati pet skica za magnet s motivom mjesta ...

Standard kvalifikacije MEDIJSKI TEHNIČAR - ASOO

Računalna grafika te s ishodima učenja izborne jedinice ishoda učenja Film. Cilj je ove jedinice ishoda učenja stjecanje znanja i vještine za primjenu računalne ...

Standard kvalifikacije MODNI TEHNIĈAR - ASOO

Tehnološki proces šivanja. 4. 1. J-0401-4/O-11/06 6. Tehnološki proces dorade. 4. 1. J-0401-4/O-11/07 7. Organizacija tehnološkog procesa krojenja. 4. 1.

standard kvalifikacije tehničar za računalstvo - ASOO

VHSIC - Very-High-Speed Integrated Circuits, vrlo brzi integrirani krugovi. VLAN – Virtual Local Area Network, virtualna lokalna mreža. VoiP – Voice over ...

Standard kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR - ASOO

Elementi kvalifikacije. 2.1. Kompetencije i ishodi učenja: 1. primijeniti osnove tehničkog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi.

standard kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike - ASOO

izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu. 8. rabiti ... nacrtati dijagram toka za program koji izračunava smjerni kut i dužinu iz zadanih ...

standard zanimanja ekološki tehničar - ASOO

Grupa poslova, ključni poslovi i aktivnosti . ... Ekološki tehničar radi u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu ...

STRUKOVNI KURIKULUM - ZRAKOPLOVNI/A TEHNIČAR/KA ZIM ...

a) posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje ... Nada Brković: Zbirka zadataka iz fizike, Luk, Zagreb, 2007. LITERATURA ...

tehničar za računalstvo (novi strukovni kurikulum)

rujan 2010. - rujan 2011. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA. 274.978,95 EUR. SUDIONICI. 1. TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA. 2. SREDNJA ŠKOLA ...

(A) (Strojarski tehničar, Strojarsko-tehnološki tehničar ... - ASOO

tehničar. 010304 Tehničar za vozila i vozna sredstva. 010404 Tehničar za energetiku. 010504 Zrakoplovni tehničar (ZIM). 010604 Tehničar za finomehaniku.

katalog pitanja i odgovora za stjecanje početne kvalifikacije za ...

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? a) propustit ću vozilo sa lijeve strane b) imam prednost u odnosu na vozilo sa lijeve strane. 64. Kako vozač mora voziti ...

Standard kvalifikacije HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

Hotelijersko-turistički tehničar. 1.2. Razina kvalifikacije. HKO: 4.2. 1.3. Minimalni obujam kvalifikacije. Ukupno: 240 ECVET. 1.4. Klasa kvalifikacije. Potpuna ...

Standard kvalifikacije PRODAVAĈ - ASOO

Završni rad . ... Primjer provjere i vrjednovanja. 1. odabrati naĉin nabave robe prema vrsti i namjeni ... objasniti ulogu prodavača u suvremenoj trgovini.

standard kvalifikacije web dizajner - ASOO

Web dizajner. 1.2. Razina ... izraditi dizajn layouta web rješenja ... Prema podatcima s portala www.moj-posao.net među 10 najtraženijih zanimanja u 2010.

standard kvalifikacije kozmetičar - ASOO

opisati pojedine promjenjive vrste riječi (imenica, pridjev, ... opisati vrste riječi, rečenica i rečeničnih konstrukcija ... nijansiranja obrva te minivala trepavica.

tehnička škola sisak tehničar za elektroniku – novi strukovni ...

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU – NOVI STRUKOVNI KURIKULUM. NASTAVNI PLAN I PROGRAM. A. OPĆEOBRAZOVNI DIO. MODUL. NASTAVNI. PREDMET.

standard kvalifikacije modelar obuće i kožne galanterije - ASOO

organizirati, pripremati i pratiti proizvodnju obuće i kožne galanterije. ▫ konstruirati i ... 1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu. 2. analizirati ... Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb. Zlatko Zadelj ...

novi strukovni kurikulum

Učenici koji završe trgovačku školu za zanimanje prodavač bit će osposobljeni za samostalno obavljanje sljedećih poslova: - prodaja robe na malo i veliko.

Skolski i strukovni kurikulum SS Pregrada 2017-18.pdf

... 5. sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. donio je. ŠKOLSKI I STRUKOVNI KURIKULUM. SREDNJE ŠKOLE PREGRADA. ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.

Strukovni kurikulum - Tehnička škola Zadar

složeniji (paralelnoizmjenični, sukcesivnoizmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski). Napomena: Izbor ... prijenosi – remenski, remen zupčasti.

strukovni kurikulum - Srednja škola Krapina

svakog razreda). ▫ tehničar za mehatroniku (jedan razredni odjel svakog razreda; u četvrtom razredu u primjeni novi strukovni kurikulum). Ukupno: 8 razrednih ...

Tehničar tjelesne zaštite - ASOO

integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije. Hrvatski narodni preporod. Hrvatska između Austrije i Ugarske. Opća kriza modernog svijeta.

Tehničar za jahte i marine - ASOO

IMDG Code – International Maritime Dangerous Goods Code, MeĊunarodna pomorska pravila za prijevoz opasnih tereta. IMO – International Maritime ...

SZ Hotelijersko-turisticki tehnicar - ASOO

... obitelji zanimanja. HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR ... Napomena: Imenice korištene u ovom dokumentu, primjerice učenik, tehničar, student, korisnik ...

Tehničar cestovnog prometa - ASOO

Sadržaj. 1. Razina, ključna svrha i opis zanimanja . ... Opis zanimanja: Tehničar ... referent sigurnosti prometa. ▫ linijski kontrolor. ▫ kontrolor prometa. ▫ disponent.

Strukovni kurikulum - Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Strukovni kurikulum za stjecanje kvaliCkacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU u obrazovnom sektoru. ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, sastavni je dio ove ...

Tehničar unutarnjeg transporta, Dizaličar - ASOO

Osnove prijevoza i prijenosa (16). 46. Zastita na radu ... upoznati ucenike sa sredstvirna prijevoza i prijenosa u svakoj grani prometa te s njihovim obiljetjima;.

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka - ASOO

Osnove zdravstvene njege. 18. Osnove kineziologije. 19. Masaža. 20. Kineziterapija. 21. Fizikalna terapija. 22. | Zdravstvena psihologija. Socijalna medicina.

standard zanimanja medijski tehničar - ASOO

Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za ... Marijana Brdar, dipl. ing. graf. tehn., Grafička škola u. Zagrebu ... strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb. Tamara ...

standard zanimanja tehničar za računalstvo - ASOO

pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater). ▫ kontrole, pripreme i obrade podataka. ▫ oblikovanje baza podataka. ▫ administracije baza podataka.

standard zanimanja tehničar za mehatroniku - ASOO

Opis zanimanja. Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i ...

Tehničar PT prometa, PT manipulant-poštonoša - ASOO

Pomorski prijevoz. Problematika Juka. Zracni promet. Opce osobine. Karakteristika rnreze,. Lokacija aerodroma. Telekomunikacijski promet. Razvoj, mreze.

standard zanimanja prehrambeni tehničar - ASOO

Prehrambeni tehničar radi u industrijskoj proizvodnji, laboratorijima, obrtništvu i u prometu hranom. Samostalno obavlja posao u proizvodnim pogonima, ...

Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka - ASOO

i elegijski distih. — napamet naučiti 40 do 100 sentencija (mudrih izreka), prema izboru. - napamet naučiti Gaudeamus igitur (latinski i hrvatski tekst, 4 kitice).

Standard zanimanja TEHNIČAR GEODEZIJE I ... - ASOO

Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i u uredu. ... Do nedavno su geodetski podaci predočavani isključivo na kartama i ...