Ak. god. 2015/16. - Geodetski fakultet - unizg

19 ruj 2016 ... Vida Zadelj-Martić viša predavačica viša predavačica. K9. K9. Suradnička zvanja. Dr. sc. Mateja Dumbović poslijedoktorandica. H. Dr. sc.

Ak. god. 2015/16. - Geodetski fakultet - unizg - Srodni dokumenti

Ak. god. 2015/16. - Geodetski fakultet - unizg

19 ruj 2016 ... Vida Zadelj-Martić viša predavačica viša predavačica. K9. K9. Suradnička zvanja. Dr. sc. Mateja Dumbović poslijedoktorandica. H. Dr. sc.

Geodetski fakultet - unizg

Ana. Babić. VII-8537. Diplomski. 0007176542. Samanta. Bačić. VII-8668 ... Vuković. VII-8466. Preddiplomski. 0007179079. Ana. Vukšić. VII-8627. Preddiplomski.

Ak. god. 2013/14. - Geodetski fakultet - unizg

29 ruj 2014 ... Prof. dr. sc. Damir Medak. 13.12.2013. ... for Creation of a Digital Terrain Model Using Unmanned Aerial Vehicles // 14th ... studenti: Marko Tomljenović, Marko Šibenik, Tomislav Marić, Joško Marić, Goran Mijač, Fabjan. Vrgoč ...

Ak. god. 2018/19. - Geodetski fakultet - unizg

9 stu 2019 ... Dubravko Gajski. 742. Ivan Delač. „Ispitivanje točnosti dvofrekvencijskog GNSS prijamnika u pametnom mobilnom telefonu“. 28.06.2019.

Ak. god. 2017/18. - Geodetski fakultet - unizg

2 kol 2011 ... Godišnjak Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2017–2018 ... http://www.geof.unizg.hr/mod/page/view.php?id=793, a moguće ju je zatražiti u otisnutom ... Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranjenog u 2016. godini ... zainteresiranih maturanata o načinu studiranja, uvjetima upisa kao i o ...

sveučilište u zagrebu - Geodetski fakultet - unizg

Studentska menza Fakulteta nalazi se u sklopu restorana Odeon. Ulaz je moguć s vanjske strane Fakulteta iz Klaićeve ulice ili u samoj zgradi u prizemlju.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET ... - unizg

ubrzanja sile teže koja opisuje oblik Zemlje. Ploha geoida se u prvom približenju poistovjećuje s srednjom razinom mora bilo lokalno ili globalno, a služi kao ...

Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet - unizg

Geodetski fakultet. Kačićeva 26, 10000 Zagreb. IZBORNO POVJERENSTVO. Zagreb, 21. 03. 2017. Na temelju članka 6. Pravilnika o izborima za studentski zbor ...

Godišnjak 2008-2009 - Geodetski fakultet - unizg

18 ruj 2009 ... Denis Pliško. Urbana komasacija područja Gripole-. Spine-Rovinj ... Sketcholuzije - Muller - Lyer. // Matka - časopis za mlade matematičare.

Europski dan geodezije i geoinformacija - Geodetski fakultet - unizg

22 ožu 2013 ... 10 Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije ... i u 2013. godini prema odluci Europskog vijeća geodeta obilježava se 2. dan posvećen ...

6. Znanstveno - istraživačka djelatnost - Geodetski fakultet - unizg

Bešenić, Josip 26, 60. Bielen, Stanislav 57. Bielen, Zlatko 60. Bilajbegović, Ana 22, 23, 64. Bilajbegović, Asim 14, 51, 66, 68,. 70, 74, 97, 105, 149, 151, 152,.

osnove copernicus programa i primjena ... - Geodetski fakultet - unizg

Pruža cjelodnevne radarske informacije za potrebe praćenja kopna I oceana. ○. Sastoji se od dva satelita. – Sentinel 2. ○. Optičke snimke visoke rezolucije za ...

2015. - Agronomski fakultet - unizg

31 srp 2016 ... U proljeće 2015. obavljena je sadnja matičnog nasada Graševine na površini od 0,55 ha, isto tako ... proizvode od smokava, badema i rogača.

geodetski instrumenti - Geodetski fakultet

4.2.1 Potpuno odbijanje svjetlosti (totalna refleksija). ... Mjerna stanica (engl. total station). 3.4.2 Globalni pozicijski sustav (GPS). Princip se takoñer zasniva na ...

Akademski kalendar za 2015./2016. - Stomatološki fakultet - unizg

Važni datumi. 12. - 14. stu 2015. Smotra Sveučilišta u Zagrebu. 5. velj 2016. Obilježavanje Dana Stomatološkog fakulteta. 9. velj 2016. Dan Stomatološkog ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI ... - Aplikacije - unizg

Bodljikava veprina (lat. Ruscus aculeatus) zimzelena je biljka iz porodice. Liliaceae. Rasprostranjena je na području juţne Europe. Cvjetovi su sitni, bijele boje.

1. UVOD - Geodetski fakultet

11 srp 2014 ... meridijani, dokazala da je karta izrađena u konusnoj projekciji. ... meridijana pa se lako može vidjeti da su paralele najvjerojatnije lukovi ...

spomenica - Geodetski fakultet

Repanić, Marija 2004-06 (o),. Zavod za geomatiku, znanstvena ... Prpić Jevgenij. 1993. 1581.Brzica Blaženka. 1582. ... Gršković Anton. 50. Kovačić Lejla. 51.

Geodetski fakultet na Znanstvenom pikniku

25 svi 2018 ... ... pikniku predstavljen je i Pješčanik sa dopunjenom stvarnosti za ... u pješčaniku izrađivali različite reljefne oblike oblikujući pijesak na kojem.

3. kompleksni brojevi - Geodetski fakultet

kojeg zovemo trigonometrijski zapis kompleksnog broja z. Operacije množenja, dijeljenja i potenciranja kompleksnih brojeva zadanih u trigonometrijskom obliku.

primjena laserskih ure aja - Geodetski fakultet

dalekozori mmogu biti specijalno graeni dalekozori (danas u velikoj primjeni kod ... visoka preiznost se ne može ostvariti, već su se najbolji rezultati u visinskom ...

Baze podataka - Geodetski fakultet

Redundancija i inkonzistentnost. Ogranicena mogucnost pristupa ... having ima slicno znacenje kao i where u uobicajenim upitima: razlika je u tome što se ...

Analitička geometrija - Geodetski fakultet

3 točke; pravcem i točkom izvan pravca; 2 ukrštena pravca; 2 paralelna pravca. ... Ako se dvije ravnine π i π sijeku, kut ϕ među njima jednak je kutu između ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET ...

Kratofil. VII-8444. Geodetski fakultet 0007178318. Filip. Kratofil. VII-8445. Geodetski fakultet 0083210873. Dunja. Krce. VII-8907. Geodetski fakultet 0007177875.

digitalni katastar - Geodetski fakultet

Katastarska je čestica dio područja katastarske općine, odnosno katastarskog područja na moru ... Koordinate međnih točaka ... kojem se obavljaju GPS mjerenja i u budućem državnom referentnom koordinatnom sustavu. *2 elaborati za ...

7. elementarne funkcije - Geodetski fakultet

sin x sin x k ,k Z π. = . ∈. 3. sin je surjektivna funkcija. Kosinus. Oznaka: cos. [ ]11 ... Kosinus hiperbolni. Oznaka: sh ... Kotangens hiperbolni. Oznaka: th.

Kartografija i AutoCAD Map - Geodetski fakultet

Kao alternativu umetanju crteža u drugi crtež kao blok AutoCAD nudi ... polarni sustav u ravnini, cilindrični i sferni koordinatni sustav, položaj točke može biti.

4. vektori pojam vektora - Geodetski fakultet

Tri vektora , , su komplanarna onda i samo onda ako je svaki od njih linearna kombinacija ostalih dvaju. a о b о c о. Definicija (linearna (ne)zavisnost). Vektori a.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET 10 ... - geomsat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. GEODETSKI FAKULTET. 10 000 Zagreb, Kačićeva 26 raspisuje. NATJEČAJ za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju ...

Godišnjak 2002-2004. - Geodetski fakultet

26 ruj 2004 ... Naslov: Godišnjak Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2002-2004. Izdavač: ... Talijanska "Nova matura" // Zbornik radova II. kongresa.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET Diplomski rad ...

7 srp 2017 ... Ključne riječi: zdravstvene ustanove, buka, zdravlje, dinamička karta buke ... Klinika za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva bolnica) je središnja i ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET ... - Crosbi

18 stu 2010 ... broja katastarske čestice, zatim u drugoj fazi stvaranjem kataloga ... prezimenu te datumu rođenja moguće je saznati matični broj pod kojim je.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GEODETSKI FAKULTET STUDIJI ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – GEODETSKI FAKULTET. STUDIJI GEODEZIJE, GEOINFORMATIKE I GEOMATIKE U SVIJETU. Nedjeljko Frančula. Zagreb, rujan ...

Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet - hkoig

24 velj 2020 ... Sažetak predavanja: U sklopu predavanja biti će elaborirani i prezentirani geodetski radovi koji prate cijeli proces izgradnje mosta. Poseban ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET PRIMJENA ...

4 velj 2005 ... Posebno zahvaljujem tvrtki Navigo Sistem iz Zagreba koja mi je ustupila na korištenje ručni GPS-uređaj GARMIN eTrex Legend i njihovom ...

Granicna vrijednost i neprekidnost funkcije - Geodetski fakultet

Hipotenuza je pravi kut ako je barem jedna kateta pravi kut;. 10. Pravokutni sferni trokut može imati dva pa i tri prava kuta. RJEŠAVANJE SFERNOG TROKUTA.

Modeliranje arhivskih prostorno-vremenskih ... - Geodetski fakultet

11 velj 2013 ... kako bi bio moguću uvid u sadašnje, ali i njihova prošla stanja. ... nalazi, naziv rudine, broj posjedovnog lista, podatke o upisanoj osobi (ime i prezime, ... se jednostavno saznati od kojih katastarskih čestica je ona nastala te.

određivanje recentnih pokreta litosfere na ... - Geodetski fakultet

22.02.1987. Čakovec. Ovlašteni inženjer u tvrtki. GEO-DIN d.o.o. Varaždin. II. Doktorska disertacija ... prognoza žetve. • kartiranje ... Komandom sh_glred iz h-datoteke dobiva se vremenska serija koordinata opažane točke, ... VEL STATISTICS: For 3 RefSites WRMS ENU 0.01 0.01 0.05 mm/yr NRMS ENU 0.75 0.33 0.59.

Metode znanstvenog rada-seminarski rad - Geodetski fakultet

27 tra 2007 ... Izbor metoda znanstvenog rada koje će se upotrijebiti za ovaj ... Za izradu ovog seminarskog rada kao prikladne metode odabrane su: metoda ...

analiza fragmentiranosti zemljišnih posjeda i ... - Geodetski fakultet

2 lis 2017 ... 24. 4.3.1. Geoportal DGU . ... ARKOD preglednik. ... Geoportal DGU predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima te jedan od.

Unapređenje modela topografskih podataka ... - Geodetski fakultet

12 lip 2017 ... trenutno važećeg CROTIS 2.0. Kratko je opisana i Temeljna topografska baza koja je izrađena temeljem topografskog modela CROTIS.

primjena gnss rtk u katastarskoj izmjeri uz ... - Geodetski fakultet

15 srp 2013 ... Apsolutno određivanje položaja točke je metoda GNSS mjerenja ... opažanjima s pet stanica GPS kontrolnog sustava. DGU. Državna ... zemljišta, nakon čega su se u nanesenom mulju gubile međe posjeda. Zbog toga je bilo.

Samoanaliza Geodetskog fakulteta Sveučilišta u ... - Geodetski fakultet

19 pro 2011 ... Kopiraona. 15. ------- ... plinovoda Pula- Zagreb na dionici Delnice- Karlovac- ... Geodetski radovi na Magistralnom plinovodu Pula-. Karlovac. 7.

preddiplomski studijski program geodezije i ... - Geodetski fakultet

Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu priznati su stručnjaci u zemlji i ... Cigrovski-Detelić,. B. Četverodimenzionalna geodezija. 0 4 1. 6. 7. Džapo, M.

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Preddiplomski i diplomski ...

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski i diplomski studij Geodezija i geoinformatika. Ispitni rokovi u ak. god. 2017/2018. Datum roka Predmet.

Računska obrada geodetskih mjerenja - Geodetski fakultet

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEODETSKI FAKULTET. Nevio Rožić. RAČUNSKA OBRADA. GEODETSKIH MJERENJA. ZAGREB, 2007.

Izvedbeni plan Preddiplomskog sveučilišnog ... - Geodetski fakultet

(www.geof.unizg.hr):. Akademski kalendar – na stranicama ISVU-a – http://www.isvu.hr/javno/hr/vu7/kalendar/2012/kalendar.shtml. Nastavni program – na ...

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na GF.pdf - Geodetski fakultet

22 velj 2018 ... koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine broj 25/2013, ... 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 – Ispravak, 74/2017 i 122/2017 i 9/2018, u daljnjem tekstu: Uredba) te na temelju članka 26. i članka 50. ... o ustroju radnih mjesta na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Transformacije geometrijskih podataka u katastru - Geodetski fakultet

Pri vektorizaciji analognih katastarskih planova i prikaza potrebno je rasterski ... položaj pojedinih objekata u prostoru kroz njihove koordinate, topoloških, koji povezuju pojedine ... Geometrijski sadržaj katastarskog plana (katastarske čestice, međne ... Bačić, Ž. (1997): Primjena kinematičkih GPS metoda u katastru. Zbornik ...

2. realni brojevi skup realnih brojeva kao ... - Geodetski fakultet

SKUP REALNIH BROJEVA KAO POTPUNO UREĐENO POLJE. Struktura. Struktura je skup na kojem je definirana bar jedna računska operacija. Primjeri ...

Zbirka pitanja za kvalifikacijski ispit za upis na ... - Geodetski fakultet

prostora, odnosno za bilo koje urbanističko rješenje. Kako takovih ... B. P. Demidović; Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete ... pravo mjesno sunčevo vrijeme, pojasno vrijeme, mjesno zvjezdano vrijeme, griničko.

Studija o obnovi i održavanju visinskog sustava ... - Geodetski fakultet

Nevio Rožić, Hrvatski geodetski institut, Savska c. 41/XVI, p. p. 19, 10144 Zagreb, prof. dr. sc. Ladislav Feil, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva ...

Poziv na radionicu Digitalizacija i mladi: Jesmo li ... - Geodetski fakultet

18 pro 2018 ... Marijan Mihaldinec, Voditelj Odjela istraživanja i analitike, Njuškalo d.o.o. ... Anđela Barić, Ivan Cindrić, Ivan Crnković: Vrijednosti i vrijednosne ...

Kalendar nastave za ak.godinu 2019/2020. - Geodetski fakultet

10 stu 2012 ... I S V U. 28. Blagdan Republike Hrvatske. 28. Dan visokog učilišta. 28. Sjednica vijeća visokog učilišta. 28. Jesenski ispitni rok. 28. Ljetni ispitni ...

prof. dr. sc. Željko Bačić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11 pro 2018 ... Panel - Primjeri dobre prakse. Željko Bačić,. Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet. 6. i 7. prosinca 2018., Hotel Dubrovnik, Gajeva 1 Zagreb ...

sveučilište u zagrebu geotehnički fakultet bruno curić geodetski ...

26 svi 2019 ... izvedenog stanja“, definira geodetski snimak prometnica i njegov sadržaj. ... odnosno snimanje iz zraka korištenjem mjerne kamere (Državna geodetska ... granica i načina uporabe katastarskih čestica (Kunić, N. 2011).

GEODETSKI INSTRUMENTI — GEODETSKI KOORDINATNI SUSTAVI

i u horizontskom koordinatnom sustavu. Sferni koordinatni sustav čini mreža almukantarata i vertikala. Almukantarati su linije na površini Zemljine kugle koje ...

Untitled - ICPS 2015 - unizg

Paintball match in an abandoned building in the woods of the Medvednica ... We'll take a hike to Sljeme, the summit of the Medvednica mountain, and a.

MEĐUNARODNI DAN BOJA 21. OŽUJKA 2015 ... - unizg

21 ožu 2015 ... Učenici OŠ “TITUŠ BREZOVAČKI“ Zagreb. Mentor: Biserka Goleš Glasnović, prof. BOJE I OBLICI PRIRODE. Voditeljica: Lea Botteri, dipl. inž.

2016-11 Izvjesce o radu uprave SUZ 2015 - unizg

... Željka Pitner, Ana. Pribanić, Katarina Prpić, doc. dr. sc. Miroslav Rajter, Dobrila Rajić, dr. phil. Branka Roščić, Vesna Sedlar, Ivanka Šenda,. Melani Vukmirica ...