25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ...

Zakona o plaćama u javnim službama, ako ... podstavaka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima ... Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:.

25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ... - Srodni dokumenti

25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ...

Zakona o plaćama u javnim službama, ako ... podstavaka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima ... Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:.

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA ...

1 ožu 2013 ... UREDBA. O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U. DRŽAVNOJ SLUŽBI. -neslužbeni pročišćeni tekst-.

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ...

21 lip 2018 ... mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, ... da se uvrste u Uredbu o izmjenama Urede o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ... u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 66/2015) propisane ...

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova ...

UREDBU. O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U. DRŽAVNOJ SLUŽBI. -neslužbeni pročišćeni tekst-. ("Narodne novine" ...

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i ...

I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI. Članak 1. U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj ...

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i ... - SSZSSH

21 lip 2018 ... socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, medicinska sestra, ... objektivna financijska ograničenja na poziciji plaća, neophodno je ...

Popis radnih mjesta s koeficijentima - Hrvatski zavod za javno ...

citogenetičar, psiholog, fonetičar, fizičar, defektolog/ edukacijski rehabilitator, koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja stručni suradnik stručni savjetnik.

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi

UREDBA. O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI. - nesluţbeni pročišćeni tekst -. (Nar. nov., br. 77/07., 13/08. i 81/08.) 1. DIO. UVODNE ...

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u ...

Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti: 1. U osnovnom obrazovanju: Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik ...

UREDBA o uniformi nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama ...

14 velj 2011 ... džepova su dugmad zlatne boje na kojima je utisnut vatrogasni znak. ... Za dobrovoljne vatrogasce utvrđuju se sljedeće funkcije (činovi) i ...

sistematizacija radnih mjesta - Montefarm

Poseban uslov za obavljanje poslova svih radnih mjesta, osim radnih mjesta sa posebnim ... izrada kalkulacija ocarinjene robe i njeno dostavljanje AOP;.

potpore za očuvanje radnih mjesta - Mjere.hr

Prije 2 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

ANALIZA RADNIH MJESTA I PLANIRANJE KADROVA U ...

https://moodle.efst.hr/moodle2017/course/view.php?id=14. SHEMA OPISA RADNOG MJESTA. 1.Identifikacijski elementi. 2.Poslovi na radnom mjestu. 3.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta - RiTeh

24 tra 2009 ... Katedra za tehnologiju i organizaciju brodogradnje. 4. Katedra za ... Katedra za konstrukcijske elemente ... Katedra za dinamiku strojeva.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.pdf - LAG5

pravilna primjena propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 3. VODITELJ UREDA LAG-A 5. Naziv radnog mjesta: Administrativni referent. Položaj:.

6.2. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima ... - HZZ-a

20 ožu 2020 ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani ... Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

tabela sistematizacije radnih mjesta - RTCG

SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA RTCG. TABELA. 0 ... Izrada, ažuriranje i sprovođenje Plana odbrane RTCG. Odgovara za ... Izrada planova za korišćenje.

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima ...

Prije 5 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta - Institut za arheologiju

složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine 38/01, 112/01, 156/02,. 162/03 ... (pročišćeni tekst). I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta i položaja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ... radna mjesta u Institutu sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti ...

pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Za radna mjesta na kojima se poslovi i zadaci obavljaju na terenu, može se kao uslov za zasnivanje radnog odnosa utvrditi vozački ispit za upravljane motornim ...

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na GF.pdf - Geodetski fakultet

22 velj 2018 ... koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine broj 25/2013, ... 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 – Ispravak, 74/2017 i 122/2017 i 9/2018, u daljnjem tekstu: Uredba) te na temelju članka 26. i članka 50. ... o ustroju radnih mjesta na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

pravilnik o organizaciji i unutranjem ustrojstvu radnih mjesta

vodi računa o pravilnoj primjeni Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata. („Narodne novine“ br. 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08). i ...

Sistematizacija radnih mjesta - Agencija za državnu službu BiH

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA – ANEKS PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI AGENCIJE. KABINET DIREKTORA. R/b. Naziv radnog mjesta.

6.2. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima ...

Prije 4 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Smjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se ... - hzzzsr

Prilog 1: Kontrolna lista za prepoznavanje opasnosti kod sjedenja na radu. ... raspored. To moraju biti male promjene položaja tijela ili tzv. mikropauze.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Agencija za ...

mjesta u ovom Pravilniku. Sistematizacija radnih mjesta obuhvaća nazive radnih mjesta, kratak opis poslova u okviru svakog radnog mjesta, uvjete za ...

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Poliklinika ...

8 lip 2016 ... (1) Ovim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u ... Istok na lokaciji naselja Borovje, Zdeslava Turića 1, te je izvršeno ...

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO COTEE.pdf

30 окт 2017 ... poslovi organizacionih djelova, koordinacija rukovođenja i rada, sistematizacija radnih mjesta sa nazivima, opisom poslova, posebnim ...

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na ... - Geotehnički fakultet

zajedničkim službama rukovodi tajnik Fakulteta odnosno voditelj zajedničkih službi. Članak 22. ... Položaj I. vrste, službenik - Voditelj odjeljka / Voditelj Ureda za.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstu i sistematizaciji radnih mjesta

I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA. OPĆE ODREDBE: Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta u. Domu za ...

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Vlada TK

Zakonom. Član 19. Posebni uslovi (stručna sprema, stepen stručne spreme i dr.) ... Stručna sprema:Srednja stručna škola, KV stolar, III stepen,. Radno iskustvo: 2 ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Narodne knjižnice i čitaonice Tisno utvrdila je dana 19.08.2019. godine: P R A V I L N I K ... iz članka 7. ovog Pravilnika su: - u I kategoriji radnih mjesta ... Ravnatelj zasniva radni odnos s Knjižnicom na određeno vrijeme, s mandatom od četiri ...

Pravilnik pročišćeni tekst ustroj radnih mjesta 23.10.17.

Položajna radna mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13,72/13,151/13, 09/14 ...

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ...

prijedloga, vođenje detaljne evidencije o naplati, izrada izvješća i sl),. ▫ Dnevno vođenje ... Prikupljanje izvještaja o evidenciji radnog vremena, izdavanje platnih lista, ... Poznavanje rada na računaru (MS Office, Auto CAD, Excel). ▫ Vrlo dobro ...

Sistematizacija Radnih Mjesta Komiža - Vodovod i Odvodnja otoka ...

Naziv radnog mjesta: VODITELJ UREDA DIREKTORA. Uvijeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta: - stručna sprema: VSS, VŠS – ekonomskog smjera.

pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta - Škola za dizajn, grafiku i ...

školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. 1. Stručni suradnik psiholog prema Zakonu o odgoju i.

Prilog 2 Opisi poslova radnih mjesta - Specijalna bolnica za ...

opis posla i uvjeti za obavljanje dužnosti ravnatelja utvrđeni su zakonom i Statutom ... vrši analize iz područja medicinske biokemije, hematologije i koagulacije.

Obavijest o testiranju kandidata za više radnih mjesta 2.grupa

14 velj 2019 ... Pisano testiranje i razgovor s kandidatima za radno mjesto magistra farmacije na neodređeno vrijeme koji ispunjava uvjete po natječaju održat će se u četvrtak 21. veljače 2019. godine s početkom ... Vincek Štefica. Literatura ...

Odluka o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova ...

22 tra 2013 ... mjesta i razvrstavanje radnih mjesta zaposlenih u institucijama. Bosne i ... se ne primjenjuje Zakon o državnoj službi u institucijama. Bosne i ...

prilog i sistematizacija radnih mjesta s brojem potrebnih državnih ...

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA S BROJEM POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA S OPISOM POSLOVA I ZADAĆA TE STRUČNI I ...

Natječaj za popunu radnih mjesta na nepuno radno vrijeme za ...

GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti, Školska 6, Osijek, raspisuje. NATJEČAJ za popunu radnih mjesta na nepuno radno ...

Pravilnik o ustroju radnih mjesta - Fakultet političkih znanosti

Voditelj ureda dekana i tajnika (Služba za kadrovske i pravne poslove i potporu poslovnim procesima). Položaj I. viste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica ...

Najčešća pitanja vezana uz potpore za očuvanje radnih mjesta ...

Prije 4 dana ... Obrtnik koji za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ ... Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Interni oglas za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih ...

130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), članka 2. stavka 3 i članka 3. isivanju i ... I policijska postaja Rijeka, načelnik/ca policijske postaje.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i izmjene i dopune pravilnika

VSS, diplomirani pravnik. Voditelj ureda ravnatelja. 1 izvršitelj (administrativni referent). Poslovi: administrativni poslovi za potrebe Ureda ravnatelja. Uvjeti:.

Savez Afrike i Europe za održiva ulaganja i stvaranje radnih mjesta

12 ruj 2018 ... Afrika ima najmlađe stanovništvo na svijetu te i dalje bilježi velik demografski rast. Od ključne je važnosti omogućiti njezinu stanovništvu pristup ...

Obavijest o testiranju kandidata za više radnih mjesta - Opća bolnica ...

12 tra 2019 ... Piskač Danica. 28. Ptiček Ljiljana. 29. Puškadija Karmen. 30. Puškadija ... Furjan Maja-Marija. 8. Gradinšćak Miroslav. 9. Habunek Dražen. 10.

popis radnih mjesta ravnateljstvo - Bolnica Josip Benčević - Opća ...

2 lip 2018 ... studij sestrinstva ili preddiplomski ... LOKACIJA NOVA GRADIŠKA. 1.0.8. ... ODJEL OPĆE INTERNE MEDICINE - NOVA GRADIŠKA. 2.7.1.

opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja ...

7 lis 2019 ... Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 78/17 i 89/19) i članku 20. ... i provodi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; priprema ...

Opis poslova, podaci o plaći radnih mjesta, sadržaj i način testiranja ...

namještenicima (Narodne novine, broj 27/01), a u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne ...

Uredba Komisije (EU) br. 724/2013 оd 26. srpnja 2013. o ... - EUR-Lex

26 srp 2013 ... tijekom kojih se šećer najprije pretvara u izomaltulozu, a zatim se hidrogenira. Postupkom ... Reducirajući šećeri. Najviše 0,3 % (izraženo kao ...

Uredba Komisije (EU) br. 772/2013 оd 8. kolovoza 2013 ... - EUR-Lex

8 kol 2013 ... Kineski kupus (Smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa ... Bučine sjemenke (Ostalo sjeme iz porodice tikvenjača).

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta - Procisceni ...

utvrdile i napravile pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih ... mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13,72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14,.

pravilnik o ustrojstvu fakulteta i radnih mjesta fakulteta ... - Fsb

17 srp 2017 ... Laboratorij za oblikovanje deformiranjem. ▫ Katedra za alatne strojeve. Laboratorij za alatne strojeve. Laboratorij za medicinsko inženjerstvo.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta

poloiaj t. vrste - voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Ureda dekana). 1 izvriitelj. Opis poslova: - obavlja zahtjevnije poslove za dekana i prodekane.

B UREDBA KOMISIJE (EU) br. 666/2013 оd 8. srpnja ... - EUR-Lex

9 sij 2017 ... „usisavač na baterije” znači usisavač s isključivo baterijskim napa janjem; ... Najbolji kapacitet prihvata prašine trenutačno dostupan na tržištu.

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog ... - EUR-Lex - Europa

26 lip 2013 ... Za potrebe uspostave ekonomskih računa okoliša kao satelitskih ... su tokovi i stanja uistinu, ili bi mogli biti, zamijenjeni za gotovinu. Stoga su ...

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

26 lip 2013 ... Za potrebe uspostave ekonomskih računa okoliša kao satelitskih ... su tokovi i stanja uistinu, ili bi mogli biti, zamijenjeni za gotovinu. Stoga su ...

Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

28 lip 2013 ... Moguće je da cjepiva protiv bjesnoće kojima su cijepljeni ... zahtjeva u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće ... (b) mora izmjeriti razinu neutralizacijskih protutijela protiv virusa bjesnoće u serumu koja mora iznositi ...

Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i ... - EUR-Lex

11 pro 2013 ... Kako bi se uzela u obzir različitost cijena u cijeloj Uniji, ... logija s ciljem poboljšanja trženja i cijena; ... Lampuga (Coryphaena hippurus).