Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i ...

I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI. Članak 1. U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj ...

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i ... - Srodni dokumenti

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i ...

I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI. Članak 1. U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj ...

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i ... - SSZSSH

21 lip 2018 ... socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator, logoped, medicinska sestra, ... objektivna financijska ograničenja na poziciji plaća, neophodno je ...

Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ...

21 lip 2018 ... mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, ... da se uvrste u Uredbu o izmjenama Urede o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ... u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 66/2015) propisane ...

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima ...

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi. ("Narodne novine", br. 37/01., 38/01., 71/01., 89/01., 112/01., 7/02., ...

UREDBA O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA ...

1 ožu 2013 ... UREDBA. O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U. DRŽAVNOJ SLUŽBI. -neslužbeni pročišćeni tekst-.

25 28.02.2013 Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima ...

Zakona o plaćama u javnim službama, ako ... podstavaka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima ... Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:.

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova ...

UREDBU. O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U. DRŽAVNOJ SLUŽBI. -neslužbeni pročišćeni tekst-. ("Narodne novine" ...

Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i ...

25 јул 2019 ... Traktori do 100 KW (isključujući sektore pčelarstva, ribarstva/akvakulture i uzgoja gljiva);. 1-6.2 ... Belarus/Bjelorusija. Egypt/ ... b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji.

obrazloženje uredba o izmjnama i dopunama uredbe o graničnim ...

odredbi postojeće Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, broj 117/2012)(Uredba o GVE) u ...

Uredba o izmjenama Uredbe o carinskoj tarifi za 2016. godinu

U sledećim podbrojevima, osloboĎenje od plaćanja carine za upotrebu u civilnom vazduhoplovstvu moţe se ... vlakana ili kablove. 8543 70 90 ... Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični ... Kablovske kanalice za električne.

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o aditivima koji se mogu ...

Punjenja (punjenja (nadjevi)) za punjenu tjesteninu (ravioli i slično). 06.5. Rezanci ... prethodno upakovana peciva, tortilje i pitta-hljeb; prethodno upakovani.

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi

UREDBA. O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI. - nesluţbeni pročišćeni tekst -. (Nar. nov., br. 77/07., 13/08. i 81/08.) 1. DIO. UVODNE ...

UREDBA o uniformi nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama ...

14 velj 2011 ... džepova su dugmad zlatne boje na kojima je utisnut vatrogasni znak. ... Za dobrovoljne vatrogasce utvrđuju se sljedeće funkcije (činovi) i ...

Uredba o izmjeni Uredbe o higijeni hrane

Masne kiseline. Arahidna kiselina (eikozanska kiselina). 506-30-9. Behenska kiselina (dokozanska kiselina). 112-85-6. Maslačna kiselina (n-butirična kiselina; ...

Uredba o izmjeni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za ...

kontaminacije mesa putem vode za šurenje svede na najmanju moguću mjeru, ... za skidanje čekinja, nakon čega se svinje moraju dobro isprati vodom za piće. (8) ... postigne temperatura od najviše 3°C a za ostalo meso od 7°C i to meso se ...

Uredba o izmjeni Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama ...

(gorušice)(1). Hraniva. 100 osim: - sjemenki Cameline (divlji lan) i proizvoda dobijenih od njega(2), proizvoda dobijenih od sjemena slačice (2), sjeme uljane ...

Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za formiranje maks. cijena ...

који је регистрован само у једној од референтних земаља (Републици Србији,. Републици Хрватској, Републици Словенији);. - уколико је цијена тог ...

sistematizacija radnih mjesta - Montefarm

Poseban uslov za obavljanje poslova svih radnih mjesta, osim radnih mjesta sa posebnim ... izrada kalkulacija ocarinjene robe i njeno dostavljanje AOP;.

tabela sistematizacije radnih mjesta - RTCG

SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA RTCG. TABELA. 0 ... Izrada, ažuriranje i sprovođenje Plana odbrane RTCG. Odgovara za ... Izrada planova za korišćenje.

6.2. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima ... - HZZ-a

20 ožu 2020 ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani ... Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.pdf - LAG5

pravilna primjena propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika. 3. VODITELJ UREDA LAG-A 5. Naziv radnog mjesta: Administrativni referent. Položaj:.

ANALIZA RADNIH MJESTA I PLANIRANJE KADROVA U ...

https://moodle.efst.hr/moodle2017/course/view.php?id=14. SHEMA OPISA RADNOG MJESTA. 1.Identifikacijski elementi. 2.Poslovi na radnom mjestu. 3.

potpore za očuvanje radnih mjesta - Mjere.hr

Prije 2 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta - RiTeh

24 tra 2009 ... Katedra za tehnologiju i organizaciju brodogradnje. 4. Katedra za ... Katedra za konstrukcijske elemente ... Katedra za dinamiku strojeva.

U K A Z O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

22 нов. 2019 ... (5) Ako je potrošaĉu prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na raĉunu mora biti iskazana cijena za ... Koţa - Svojstva koţe za presvlačenje namještaja - Smjernice za izbor ... tokom zatvaranja pod uticajem bočne sile .

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), ministar pravosuđa donosi. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA. PRAVILNIKA. O STALNIM SUDSKIM ...

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM ...

Iza poglavlja VI - POVEZANA DRUŠTVA dodaje se odjeljak "1. ... Ako jedno društvo ima većinsko učešće u osnovnom kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ...

Smjernica o uređivanju radnih mjesta na kojima se ... - hzzzsr

Prilog 1: Kontrolna lista za prepoznavanje opasnosti kod sjedenja na radu. ... raspored. To moraju biti male promjene položaja tijela ili tzv. mikropauze.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na ... - Geotehnički fakultet

zajedničkim službama rukovodi tajnik Fakulteta odnosno voditelj zajedničkih službi. Članak 22. ... Položaj I. vrste, službenik - Voditelj odjeljka / Voditelj Ureda za.

Sistematizacija radnih mjesta - Agencija za državnu službu BiH

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA – ANEKS PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI AGENCIJE. KABINET DIREKTORA. R/b. Naziv radnog mjesta.

6.2. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima ...

Prije 4 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Poliklinika ...

8 lip 2016 ... (1) Ovim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u ... Istok na lokaciji naselja Borovje, Zdeslava Turića 1, te je izvršeno ...

pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Za radna mjesta na kojima se poslovi i zadaci obavljaju na terenu, može se kao uslov za zasnivanje radnog odnosa utvrditi vozački ispit za upravljane motornim ...

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Agencija za ...

mjesta u ovom Pravilniku. Sistematizacija radnih mjesta obuhvaća nazive radnih mjesta, kratak opis poslova u okviru svakog radnog mjesta, uvjete za ...

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima ...

Prije 5 dana ... Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je ... zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ...

prijedloga, vođenje detaljne evidencije o naplati, izrada izvješća i sl),. ▫ Dnevno vođenje ... Prikupljanje izvještaja o evidenciji radnog vremena, izdavanje platnih lista, ... Poznavanje rada na računaru (MS Office, Auto CAD, Excel). ▫ Vrlo dobro ...

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO COTEE.pdf

30 окт 2017 ... poslovi organizacionih djelova, koordinacija rukovođenja i rada, sistematizacija radnih mjesta sa nazivima, opisom poslova, posebnim ...

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na GF.pdf - Geodetski fakultet

22 velj 2018 ... koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine broj 25/2013, ... 122/2015, 10/2017, 39/2017, 40/2017 – Ispravak, 74/2017 i 122/2017 i 9/2018, u daljnjem tekstu: Uredba) te na temelju članka 26. i članka 50. ... o ustroju radnih mjesta na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

pravilnik o organizaciji i unutranjem ustrojstvu radnih mjesta

vodi računa o pravilnoj primjeni Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata. („Narodne novine“ br. 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08). i ...

Pravilnik pročišćeni tekst ustroj radnih mjesta 23.10.17.

Položajna radna mjesta iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ 25/13,72/13,151/13, 09/14 ...

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta - Institut za arheologiju

složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine 38/01, 112/01, 156/02,. 162/03 ... (pročišćeni tekst). I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta i položaja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ... radna mjesta u Institutu sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti ...

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Vlada TK

Zakonom. Član 19. Posebni uslovi (stručna sprema, stepen stručne spreme i dr.) ... Stručna sprema:Srednja stručna škola, KV stolar, III stepen,. Radno iskustvo: 2 ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Narodne knjižnice i čitaonice Tisno utvrdila je dana 19.08.2019. godine: P R A V I L N I K ... iz članka 7. ovog Pravilnika su: - u I kategoriji radnih mjesta ... Ravnatelj zasniva radni odnos s Knjižnicom na određeno vrijeme, s mandatom od četiri ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstu i sistematizaciji radnih mjesta

I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA. OPĆE ODREDBE: Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta u. Domu za ...

Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

6) doplata je novčana razlika izmeĎu cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg ... 7) društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja djelatnosti dopunskog ... osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI ...

idejnog rješenja / idejnog projekta u Zakon o gradnji. Prijedlog HKA je glasio: Predlažemo da stavak (2) članka 81. glasi: "U zahtjevu za utvrđivanje posebnih ...

006 20-13 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

(2) Novi poslodavac i zaposlenik mogu otkazati ugovor o radu na način i u ... (3) Menadžerski ugovor iz stavka 1 ovog članka u ime poslodavca zaključuje organ ...

Odluka o grobljima sa izmjenama i dopunama - Zelenilo

Trgovačko društvo “Zelenilo” d.o.o. Karlovac (u nastavku ... koji su preminuli u Općoj bolnici Karlovac, ... Ukopi se vrše na groblju prema planu Uprave groblja:.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ...

U Zakonu o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/13) u članu 2. u tački đ) poslije riječi: „pitka“ i zapete dodaju se riječi: ...

Zakon i izmjenama i dopunama zakona o RPS - APIF

24 феб 2016 ... рији Републике Српске.”. Члан 7. У члану 19. ријечи: “члану 15. ст. 2. и 3.” замјењују се ријечима: “члану 17. ст. 2. и 3.”, а ријечи: “члана ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne ... "(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i ...

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., ... Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u ...

81 19.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama ... - HROTE

19 srp 2012 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ... Članak 1. U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09,.

Prijedlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

usvojenim standardima i uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrednovanje praktične nastave. Akreditacija ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ... - Azoo

27 stu 2015 ... odnosno stručnopedagoški nadzorniksavjetnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (u daljnjem tekstu: NKU HBK) ...

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

Tisak d.d., Zagreb ... 31. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 11. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU

Član 1. U Zakonu o leasingu ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 39/09) iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi: „Član 5a. (1) Na ugovor o ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA. ZAKONA ... U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. ... Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Ako se ispričnica roditelja šalje u elektroničkom obliku, roditelj ju je obvezan u roku od 15 dana dostaviti i u pisanom obliku.“ Članak 4. Članak 173. briše se.

Inicijativa za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama ...

Svaki bh. prevoznik plaća 17% PDV-a na prihod ostvaren u BiH, ... (2) Povrat poreza na dodatu vrijednost obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u.