osnove statistike - PMF

... frekvencija - f i. /N. - kumulativne frekvencije. - kumulativne relativne frekvencije. - distribucija frekvencija: poligon frekvencija i histogram, “Pareto chart”, …

osnove statistike - PMF - Srodni dokumenti

OSNOVE STATISTIKE

primjer: Hawthorne study), ali i interpretacija dobivenih rezultata (lažna korelacija)! ... Deskriptivna statistika (engl. descriptive statistics) bavi se organizacijom ...

osnove statistike - PMF

... frekvencija - f i. /N. - kumulativne frekvencije. - kumulativne relativne frekvencije. - distribucija frekvencija: poligon frekvencija i histogram, “Pareto chart”, …

Osnove statistike u demografiji

1. bazne i. 2. verižne indekse. • Bazni indeks: 13. Page 14. Verižni indeks. 14 ... Interpretirajte indeks vezan uz 2015. godinu. • . = . . 100.

osnove statistike - VSSP

statistics) istražuje nove statističke metode, objašnjava ih, dokazuje i usavršava. Ona se može smatrati dijelom primijenjene matematike. Statistika kao teorija je ...

Osnove statistike i kineziometrije

Osnove statistike i ... Moguće je razlikovati četiri osnovna tipa jakosti. ... Standardizirani postupak mjerenja je precizan opis svih postupaka i uvjeta u kojima se ...

1 Osnove statistike in verjetnosti

Srednji cas do okvare je le eden od mnogih meril k centralni usmerjenosti funkcije gostote porazdelitve verjetnosti f(t). Poznamo še medialni cas do okvare, ki je ...

OSNOVE VERJETNOSTI IN STATISTIKE

o) Bernoullijev zakon velikih števil (1713):. Naj bo k frekvenca dogodka A v n neodvisnih ponovitvah danega poskusa, v katerem ima dogodek. A verjetnost p.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove statistike 1.6 ...

Ponavljanje: distribucije frekvencije i histogram. 10. Ponavljanje : regresijska i korelacijska analiza. Vremenski nizovi - pojam. Individualni indeksi (bazni i ...

Osnove telekomunikacija Osnove obrade signala ... - Project-Benefit

Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Konvencionalna amplitudna modulacija. ❑. Dvostruki bočni opseg. ❑. Ako je Ac amplituda nemoduliranog nosioca, ...

VIDEO vs. ANIMACIJA VIDEO OSNOVE OSNOVE OSNOVE - EFOS

14 sij 2014 ... Animacija se pojavljuje kao udruženi dinamično povezani skup ... obrada, prijenos i prikaz pokretnih slika koje se gledaju na ... Mobitel (glas).

Statistike

Box plot dijagram. • Pravougaoni dijagram je jedan način grafičkog prikazivanja podataka Na izabranoj osi se odrede tačke prikazivanja podataka. Na izabranoj ...

OSNOVE GMDSS OSNOVE GMDSS6a a

Brodovi opremljeni MF/HF radio opremom moraju držati stalnu stražu na DSC frekvencijama za pogibelj i sigurnost 2187.5 kHz i 8414.5 kHz, i na barem još ...

Verovatnoće i statistike

15 мар 2009 ... Naslov: Zbirka rešenih zadataka iz Verovatnoće i statistike. Autori: dr Silvia Gilezan, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u.

Kratkoročne statistike - Agencija za statistiku BiH

4.3 Pilot istraživanje o Indeksu proizvođačkih cijena u građevinarstvu u Bosni i ... materija i izrada daščane oplate krovne konstrukcije od hoblane daske. 2,2 cm.

Rezultati i statistike - Stipendije.info

... Franklin stipendistica i pokretačica Integritas projekta) i Tea Zavacki (blogerica, trenerica i motivacijska govornica). Kaja Pavlinić Marko Matijević Tea Zavacki.

PRIMJERI RJEŠENIH ZADATAKA IZ STATISTIKE

Izračunati raspon varijacije, interkvartil kao apsolutnu I koeficijent kvartilne devijacije ( Vq ) kao relativnu mjeru disperzije oko Me, prosječno kvadratno.

SL12_01_Analiza uloge statistike.indd

Osim aktivnim angažmanom u institucionalizaciji geografije, statistike i tek osno- vane JAZU (kao njezin ... Njemu je bio zadnje dane i brat i sestra i otac i majka.

Nastava statistike u osnovnoj školi

Kružni dijagram. 31%. 41%. 7%. 21%. Luka. Maja. Matija. Ana. Iz ovih primjera grafickog prikazivanja poda- taka vidi se da je pojedina vrsta dijagrama.

repetitorij vjerojatnosti i statistike za studente elektrotehnike

Geometrijska vjerojatnost . ... Diskretna jednolika slučajna varijabla i diskretna jednolika razdioba . ... Geometrijska slučajna varijabla i geometrijska razdioba .

MALA ZBIRKA ZADATAKA IZ VJEROJATNOSTI I STATISTIKE ...

Zbirka nudi zadatke iz Kombinatorike, Elementarne teorije vjerojatnosti, Statisticke obrade ... [1] M. Ilijaševic, Z. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i.

Kombinatorika i vjerojatnost Materijali za nastavu iz Statistike

Zadaci. 1. Koliko razlicitih telefonskih brojeva postoji ako su brojevi šesteroznamenkasti, a prva znamenka nije jednaka nuli? 2. Koliko ima troznamenkastih ...

UPORABA STATISTIKE U EKONOMIJI, 2. izdanje - EFRI

1 kol 2019 ... d) Kumulativni niz relativnih frekvencija "više od". Kumulativni niz apsolutnih frekvencija "manje od" dobije se postupnim ili sukcesivnim ...

Kombinatorika i vjerojatnost Materijali za nastavu iz Statistike - TTF

Zadaci. 1. Koliko razlicitih telefonskih brojeva postoji ako su brojevi šesteroznamenkasti, a prva znamenka nije jednaka nuli? 2. Koliko ima troznamenkastih ...

statistike - ZAGREB Winter Classic 2019

24 stu 2019 ... Cijena parkiranja biti će 5 kn na sat. Naplata (isključivo u kunama) vršit će ... 546 - 547. 9 SHIH TZU. SHIH TZU. 548 - 554. 13,15. 10 SHAR PEI.

Uputstvo za kompilaciju i prezentaciju statistike monetarnog i ...

Financijska aktiva i pasiva u SRF-u, tj. bilanci stanja prezentira se u skladu sa standardnom klasifikacijom financijskih instrumenata utvrñenoj u Priručniku za.

ELEMENTI TEORIJE VEROVATNO´CE I MATEMATIˇCKE STATISTIKE

Matematicka statistika je, kao što i naziv sugeriše, matematicka disciplina. ... D.: Zbirka zadataka iz poslovne statistike, Megatrend univerzitet primenjenih nauka ...

Lekcije iz osnova statistike i teorije vjerojatnosti

Jedan od zadataka matematičke statistike jest izgradnja metoda kojim će se ovakvi problemi moći rješavati egzaktno. Mogu se izdvojiti tri glavna koraka: 1.korak ...

PRIMER ISPITNIH ZADATAKA IZ STATISTIKE U PSIHOLOGIJI 1

nijedan odgovor nije tačan. 3. Kolika je verovatnoća da standardizovana varijabla koja ima normalnu funkciju gustine uzme neku vrednost u intervalu od -1.96 ...

Slucajne varijable Materijali za nastavu iz Statistike - TTF

Zadaci. Zadatak. Pokazite da je funkcija f dana tablicom funkcija vjerojatnosti neke slucajne varijable X. Izracunajte E[X] i V[X]. xi. 1. 2. 3 4 5 f (xi ). 1. 12. 5. 24. 1.

Metode poucavanja statistike u školi - Odjel za matematiku

Kruzni dijagram prikladan je za osnovnu i srednju školu i postoji konkretna metoda povezivanja kruznog dijagrama sa stupcastim dijagramom, koju ucenici ...

pojam statistike i njena primena u ekonomiji i poslovanju

Vremenska serija predstavlja uređeni niz opservacija.21. Kod vremenskih ... podataka. Histogram prikazuje vrednosti obeležja uz pomoć spojenih stubića ... ocene vremenske prognoze, jer daje informacije o kretanju minimalne i maksimalne ...

RT STATISTIKA-Okrugli sto-Koriscenje Excela u nastavi statistike.pdf

Kako Excel funkcioniše. • Analizira se opseg ... Modus. • Vrednost obeležja koja se javlja sa najvećom frekvencijom. • Excel: ... Standardna devijacija i varijansa.

poslovne statistike - Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

28 kol 2019 ... Ukupan desezonirani promet transporta i skladištenja u drugom kvartalu ... Rast prometa ostvaren je u oblastima Kopneni prijevoz i cjevovodni ...

Nastavak lekcije: Korištenje statistike za sumiranje podataka

Odrediti standardnu devijaciju uzorka, raspon uzorka i interkvartilni raspon uzorka. 7. Naći standardnu devijaciju, raspon i interkvartilni raspon podataka datih u ...

Važnost statistike u knjižničnom poslovanju: globalna perspektiva

impact of libraries. HRN ISO 16439:2014. Okrugli stol „Vrednovanje knjižnica: razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima“ ,. Zagreb, 25.5.2018. 4 ...

PREDGOVOR „Zbirka rešenih zadataka iz Poslovne statistike ...

statistika“-drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje, autora prof. dr Milene ... 1-4 4-7 7-10 10-13 13-16. Σ. Br. domaćinstava. 2. 4. 1. 3. 4. 14. Rešenja: x f xs f*xs. (. )2.

odluku o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja statistike ...

Vlasnički vrijednosni papiri prenosivi su financijski instrumenti koji svojim vlasnicima daju pravo na udio u raspoređenoj dobiti iz poslovanja i preostaloj ...

STATISTIKE OSIJEK nedjelja - slavonija dog shows - Hrvatski ...

15 ruj 2019 ... 9 FOKSTERIJER OŠTRE DLAKE FOX TERRIER, WIRE. 74 - 76. 10 JACK RUSSEL TERIJER. JACK RUSSELL TERRIER. 77 - 78. 11.

Testiranje statistickih hipoteza Materijali za nastavu iz Statistike

hipoteza provjera istinitosti te hipoteze je testiranje (statisticki test) hipotezu koju testiramo zovemo nulta hipoteza ili nul-hipoteza i obiljezavamo s H0.

implementacija sadržaja iz statistike u razrednu nastavu matematike

Jednostavni stupčasti dijagram je „grafički prikaz sastavljen od niza pravokutnika jednakih ... stracciatella, šumsko voće, jogurt, keks, kokos, jabuka, cheesecake.

VZ NEDJELJA STATISTIKE.indd - CACIB VARAŽDIN 2020

19 svi 2019 ... 10 NJEMAČKA DOGA, CRNA. GREAT DANE, BLACK. 452 - 454. 12,15. 11 NJEMAČKA DOGA, HARLEKIN. GREAT DANE, HARLEQUIN. 455.

Poslovna statistika Pojam i predmet statistike Statističko ...

Poslovna statistika. ❑ Pojam i predmet statistike. ❑ Statističko posmatranje. ❑ Statističke zakonitosti. ❑ Predmet i zadaci statistike u ekonomiji. 1. Poslovna ...

Rješavanje zadataka iz statistike za srednje škole pomoću ...

21 lis 2015 ... držanja vježbi iz kolegija Statistika i Statistički praktikum 1 na ... Vranjković, Petar: Zbirka zadataka iz vjerojatnosti i statistike, ŠK, Zagreb, 1991.

NAJNOVIJA 2019/2020 god skripta iz statistike za ... - Smart Basic

2 окт 2019 ... Obrazovni centar „Smart Basic“, Lomina 5, (065) 37 00 500 ... Od ukupnog broja polaznika jedne škole stranih jezika u 2014. godini, 25% njih ...

koncept razvoja usluga službene statistike namijenjenih očuvanju ...

tvrtkama (poput prijave podataka poreznom uredu, carini, javljanje na natječaje za javnu nabavu ... Mjesečno istraživanje o uvozu, izvozu i zalihama nafte i.

Metodološki priručnik urbane statistike - Državni zavod za statistiku

U europskom smislu stupanj urbanizacije i definicija grada vjerojatno će biti vrlo stabilni u tijeku vremena (spora promjena broja stanovnika i spor porast ...

Rezultati i statistike Sajma stipendija 2016. - Stipendije.info

izlagača, kao ni bez potpore partnera, sponzora, donatora i pokrovitelja iz različitih sektora: državne institucije, visoka učilišta, tvrtke, lokalna i regionalna ...

Ispitna pitanja: 1. Značenje pojma statistike, oblast primene, značaj ...

vertikalnih linija (ordinata koje imaju odgovarajuće značenje klase obeležja) podignutih iz tačaka na apscisi ... Ti pokušaji mogu biti deterministički ili stohastički.

Zaboravi na statistike koje pokazuju da “svi” tvojih godina vode ljubav

Jedino ti možeš da odgovoriš na pitanje: da li sam spremna za seks? ... Ako sebi iskreno odgovoriš na sledeća pitanja, to ti može biti od pomoći da doneseš.

nove statistike ~ 24.11.2019. - ZAGREB Winter Classic 2019

24 stu 2019 ... 1024 - 1025. 3 NJEMAČKA DOGA, HARLEKIN. GREAT DANE, HARLEQUIN. 1026 - 1030 . 1342. 10,30. 4 NJEMAČKA DOGA, ŽUTA.

CSS – osnove

CSS deo koji definiše izgled Web stranice (kao na primer boja slova, pozadine, margine i ... U retkim slučajevima CSS kod se piše unutar HTML dokumenta.

3PO Osnove

Lopta van graničnih linija & Ubacivanje. R3.10 Pokrivanje Šuta. R3.11 Pokrivanje Skoka. R3.12 Prijavljivanje Greške & Promjene pozicija. R3.13 Poslijednji Šut.

OSNOVE ALGORITAMA

1 Pojam algoritma. 1. 2 Brojevni sustavi. 7. 3 Nacini zapisivanja algoritama. 19. 4 Pseudojezik. 27. 5 Neki algoritmi za prirodne brojeve. 39. 6 Nizovi i sortiranje.

EXCEL – OSNOVE

EXCEL – OSNOVE. KAKO IZGLEDA RADNI PROSTOR? Pri otvaranju Excela pojavljuje se u osnovi prazan prostor podijeljen horizontalnim i vertikalnim crtama ...

Osnove ekonomije

Nevidljiva ruka i savršena konkurencija . ... Najznačajniji su mu predstavnici Adam. 25 ... ruka je pojam koji je prvi upotrijebio ekonomski teoretičar Adam. Smith.

osnove mikroekonomije - Vup.hr

10 lip 2019 ... Mikroekonomija (engl. microeconomy, njem. Mikroökonomie) dio je gospodarske znanosti koji proučava ekonomsko područje djelovanja ...

1. OSNOVE DIMENZIONIRANJA ∑ ∑ ∑ ∑

Savijanje. Vlak 0. Vlak 90. Tlak 0. Tlak 9 0. Posmik. Karakteristična Srednja fm,k ft ,0,k ft ,90,k fc,0,k fc,90,k fv,k. E0,mean. E0,05. E90,mean. E9 0,05. G0,mean.

OSNOVE RAČUNALNIŠTVA

Tipka Shift v kombinaciji z eno od številk izpiše znak, ki je nad številko. ... številke 5. Ctrl (kontrol) – podobno kot pri Shift imamo tudi pri Ctrl dve tipki, ki sta si med.

2 OSNOVE MEHANIKE

naprezanja koje djeluje na kosu plohu tijela zanemarive debljine. MOHROVA KRUŽNICA NAPREZANJA. Mohrova kružnica naprezanja – grafički prikaz stanja.

Osnove kineziologije

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, Klasa: 003-08/15-05/0011, Urbroj: 2181-202-03-01-15-011 od 18. lipnja 2015. godine, knjiga “Osnove Kineziologije" je ...