o sudskim taksama - Paragraf Lex

31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018) ... 9) u sporovima radi utvrđenja punovažnosti braka, poništenja ili razvoda braka - iznos od 19.000 ...

o sudskim taksama - Paragraf Lex - Srodni dokumenti

o sudskim taksama - Paragraf Lex

31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 i 95/2018) ... 9) u sporovima radi utvrđenja punovažnosti braka, poništenja ili razvoda braka - iznos od 19.000 ...

Zakon o sudskim taksama

(1) Uz podnesak (tu`ba, prijedlog, pravni lijek i dr.) ... zemqi{nih kwiga sa fakti~kim stawem, kao i u postup- ... (3) Ako pravni lijek ula`u obje stranke, taksa za.

Zakon o sudskim taksama Tuzlanskog Kantona - Prnjavorac

(4) Taksa za upis u zemljišno-knjižnim postupcima plaća se i kad se upis vrši u tijeku ... DIO DRUGI - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE ... Tarifni broj 2.

Zakon o sudskim taksama Hercegovacko-neretvanskog ... - Prnjavorac

4/2009, 2/2013, 5/2015, 7/2017 i. 6/2018). DIO PRVI. OPĆE ODREDBE. Član 1. (plaćanje sudske takse) ... kao i broj lica koja takseni obveznik izdržava. (3) Pod ...

Zakon o administrativnim taksama

9) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana 20,00; ... 3) Za zamjenu inostrane vozačke dozvole dozvolom Crne Gore 30,00. ... 4) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih materija 20,00. ... 5) Za izmjenu podataka u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI), podnesenoj elektronskim ...

Zakon o administrativnim taksama - AKOKVO

9) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana 20,00; ... 3) Za zamjenu inostrane vozačke dozvole dozvolom Crne Gore 30,00. ... 4) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih materija 20,00. ... 5) Za izmjenu podataka u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI), podnesenoj elektronskim ...

Proglasava'm ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA, koji je ...

11 мар 2019 ... 9) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana 20,00; ... 3) Za zamjenu inostrane vozacke dozvole dozvoiom Crne Gore 30,00. NAPOMENA: ... 4) Za rjesenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih ... 5) Za Izmjenu podataka u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI), podnesenoj.

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA (Prečišćeni ... - Propisi KS

“Restorani” vrste restorana, kod kojih se kategorije označavaju: zlatna kuharska kapa. 1.000 srebrena kuharska kapa. 800 brončana kuharska kapa. 600. 4.

Zakon o administrativnim taksama Kantona Sarajevo - Prnjavorac

Potvrda o uplati takse prilaže se uz podnesak za koji je taksa plaćena. ... brži postupak po ranijem podnesenom zahtjevu. Tarifni broj 2. ... Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom ili dozvole za.

Na osnovu člana 2. i 7. Zakona o komunalnim taksama (”Službeni ...

5 апр 2013 ... Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. ... ( kafane,gostionice, restorani, klubovi).

Zakon o administrativnim taksama Republike Srpske - Prnjavorac

samo brže postupanje po ranije podnesenom zahtjevu i postupke koji su obuhvaćeni drugom ... Za uvjerenje o položenom ispitu za vozača motornog vozila i uvjerenje o uspješnoj ... Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole .

Zakon o administrativnim taksama, objavljen u Sl. listu Crne Gore br ...

pravnim licima koja imaju javna ovlašćenja. ... Taksa se plaća na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, odnosno na ... 4) Za objavu prijave patenta 10 €.

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Правилник п сталним судским тумачима. Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 35/2010 и 80/2016. Члан 1. Овим правилникпм прпписује ...

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9.

ZAKON o sudskim pristojbama - pravosudje.ba

(2) Postupci u kojima se plaća sudska pristojba i visina sudske pristojbe za pojedine radnje utvrđeni su u Tarifi sudskih pristojbi koja se nalazi u prilogu ovog ...

ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA DIO PRVI ... - pravosudje.ba

ZAKON O SUDSKIM PRISTOJBAMA. DIO PRVI. ... sa sudskim pristojbama i utvrđuje postupak i način plaćanja sudskih ... dokaza o plaćenoj pristojbi, sud će pozvati stranku, odnosno ... (Narodne novine Županije Posavske broj:1/97,2/99).

Priručnik o razvijenim sudskim praksama Međunarodnog ... - ICTY

su preživjele izazove i time poslužile kao primjer prihvatljivih formi optužnica (vidi Aneks na CD-ROM-u –. Primjer optužnice MKSJ-a za bivšu Jugoslaviju). 14.

Zakon o sudskim pristojbama - Skupština Županije Posavske

(2) Postupci u kojima se plaća sudska pristojba i visina sudske pristojbe za pojedine radnje, utvrĎeni su u Tarifi sudskih pristojbi, koja se nalazi u prilogu ovog ...

Zakon o sudskim pristojbama - Vlada Hercegbosanske županije

15 svi 2013 ... Hercegbosanske Županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" ... ZAKON o sudskim pristojbama. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1.

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima - NN38 - 26-02.2014

donosi. PRAVILNIK. O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih ...

UPUTSTVO - Pristup sudskim predmetima putem ... - pravosudje.ba

Pristupite adresi http://pravosudje.ba/predmeti i otvoriće se forma prikazana na ... pretragu ukucate jedan od ranije dodatih nadimaka (pretraga se vrši samo po.

pravilnik o stalnim sudskim tumacima - Ministarstvo pravde

PRAVILNIK. O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA. Osnovna odredba. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi postavljanja i razrješenja stalnih sudskih tumača ...

pravo na obrazloženu sudsku presudu – obavezni standardi u sudskim ...

7 stu 2017 ... Pravosudni forum je dio širih aktivnosti AIRE Centra u Bosni i ... Učesnici okupljanja su bili većinom Jehovini svjedoci sa oštećenjem sluha.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Pravilnika o stalnim sudskim ... - HSUST

Društvo sudskih tumača i prevoditelja, Zagreb, Bijenička cesta 144 ... županijskog odnosno trgovačkog suda i dostaviti popis stalnih sudskih tumača koji su u.

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima - Hrvatsko društvo sudskih ...

PRAVILNIK. O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA. Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se način utvrđivanja uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, ...

Nasilni zločini protiv osoba u sudskim spisima zagrebačkog ...

zločina na temelju sudskih spisa Gradeca u razdoblju od 1450. – 1455. godine. ... 240 Dean, Crime in Medieval Europe, 23; Đivanović, „Ritam zločina“, 27–28.

Uredba o stalnim sudskim tumačima FBiH sa tarifom - Prnjavorac

9 tra 2014 ... UREDBA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA. SA TARIFOM. ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/2014). I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1.

Prijedlog za izmjenu i dopunu Pravilnika o stalnim sudskim tumacima

n/r ravnatelja mr. sc. Zlatko Hamarić. Ulica grada Vukovara 49. 10000 Zagreb. Prijedlog za izmjenu i dopunu Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (NN 88/08).

PARAGRAF

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Stjepana Radića 13, Osijek. Publisher. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, ...

o patentima - Paragraf Lex

ZAKON. O PATENTIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011, 113/2017 - dr. zakon, ... sertifikata o dodatnoj zaštiti, patentu, malom patentu, sertifikatu o dodatnoj zaštiti ...

o policiji - Paragraf Lex

u obavljanju policijskih poslova i drugih zakonom određenih poslova za koje je ... Pod policijskim poslovima, izuzetno, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se ...

ugovor - Paragraf Lex

UGOVOR. O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ... (u daljem tekstu: jedinstvena naknada), a u skladu sa čl. 117. i 127. Zakona.

o računovodstvu - Paragraf Lex

ZAKON. O RAČUNOVODSTVU. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 - dr. zakon) ... Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:.

strategija - Paragraf Lex

Skraćenice i pojmovi koji se koriste u ovoj strategiji imaju sledeće značenje: ASO ... DAB digitalni radiodifuzni sistemi za prenos zvučnih signala u različitim ...

o trgovini - Paragraf Lex

2) sezonsko sniženje;. 3) akcijska prodaja. U slučaju prodaje robe/usluge sa sniženom cenom, trgovac, odnosno pružalac usluge je dužan da pored ponude ...

o stanovanju - Paragraf

Nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i vlasnik stana u državnoj svojini (u daljem ... Zakupodavac može dati otkaz ugovora o zakupu stana:.

O RADU - Paragraf Lex

Kolektivni ugovor kod poslodavca, pravilnik o radu i ugovor o radu moraju biti u ... Pojedine odredbe ugovora o radu kojima su utvrđeni nepovoljniji uslovi rada ...

o veterinarstvu - Paragraf Lex

životinja mogu preneti na ljude, veterinarsko-sanitarna kontrola i uslovi za proizvodnju i ... Zarazne bolesti životinja, u smislu ovog zakona, smatraju se bolesti koje su ... nisu živina (životinje i ptice u zoološkom vrtu, psi, mačke, pčele, svilena buba, ... 3) naredi u ugroženim područjima dezinfekciju lica i vozila koja prelaze ...

uredba - Paragraf Lex

teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan, u domu zdravlja se obezbeđuje, odnosno obavlja ... 2) Dom zdravlja Zrenjanin - za ciljnu populaciju žena sa teritorije ... Zdravstveni centar Užice (Užice 740 postelja, odeljenje Požega 60 postelja).

o faktoringu - Paragraf Lex

ZAKON. O FAKTORINGU. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018). I OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom uređuju se pojam i predmet faktoringa, ...

odluka - Paragraf Lex

22/2017). I OPŠTE ODREDBE. Član 1. Ovom Odlukom o opštem kućnom redu ... poslovnim zgradama, obavezna za sve stanare, čijim poštovanjem će se obezbediti red, ... redovnu upotrebu zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čistom, ispravnom i ... utvrditi drugačija pravila kućnog reda koja ne mogu biti u suprotnosti sa ...

pravilnik - Paragraf Lex

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, ... Ovim pravilnikom uređuju se standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za ...

o putnim ispravama - Paragraf Lex

ZAKON. O PUTNIM ISPRAVAMA. ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014 i 81/2019). I OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona.

Porodični zakon - Paragraf Lex

Član 20. Srodstvo zasnovano usvojenjem (adoptivno srodstvo) predstavlja smetnju za sklapanje braka na isti način kao i krvno srodstvo. Tazbinsko srodstvo.

javnoizvršiteljska tarifa - Paragraf Lex

Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) uređuju se troškovi izvršnog postupka i postupka obezbeđenja nastali pred javnim izvršiteljem i to: naknada ...

advokatska tarifa - Paragraf Lex

obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, ...

o zdravstvenom osiguranju - Paragraf Lex

Ovim zakonom uređuje se zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji. ... osiguranju ili za koga je zaključen ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju sa ...

o transfuzijskoj medicini - Paragraf Lex

1 јан 2019 ... sprovođenje transfuzijske medicine. Transfuzijska medicina, u smislu ovog zakona, obuhvata pripremu krvi i komponenata krvi, kao i kliničku ...

o poljoprivrednom zemljištu - Paragraf Lex

poljoprivrednog zemljišta, procene pogodnosti za uređivanje i korišćenje poljoprivrednog ... Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

posebni protokol - Paragraf Lex

DECU/UČENIKE. ZNAČENJE POJMOVA ... seksualno uznemiravanje - lascivno komentarisanje, etiketiranje, širenje priča, dodirivanje, upućivanje poruka,.

sudski poslovnik - Paragraf Lex

Tabla sa natpisom se ističe na desnoj strani zgrade uz glavni ulaz. ... Sa kućnim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblje, a izvod iz kućnog reda koji se odnosi na građane ističe se na vidnom mestu u sudu i na drugi pogodan ... Datum prijema žabe ... e. Datum odlučivanj a. Vrste odluka. Žalba odbačen a. Žalba odbijen a.

o matičnim knjigama - Paragraf Lex

O ličnom stanju građana vode se: matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih (u daljem tekstu: matične knjige). U matične knjige ...

o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i ... - Paragraf Lex

v) promovisanje šire saradnje radi ubrzavanja prenosa znanja i iskustva (know-how) i ... Parfemi i toaletne vode ... Regional wine of Mount Athos Agioritikos.

uputstvo za korišćenje - Paragraf Lex Demo

Načelni pravni stavovi, zaključci, pravna shvatanja i autorski obrađene ... Paragraf Kalkulator kamata je program namenjen izračunavanju kamate konformnom.

o bezbednosti saobraćaja na putevima - Paragraf Lex

[email protected] ... vozače, polaganje vozačkih ispita, uslovi za upravljanje vozilom, izdavanje vozačkih dozvola, izdavanje nalepnica za vozila ... dozvola na njihov zahtev bez polaganja vozačkog ispita i ispita iz prve pomoći, na osnovu ...

o autorskom i srodnim pravima - Paragraf Lex

ZAKON. O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019). I PREDMET ZAKONA.

PRAVILNIK O REGISTRACIJI VOZILA.pdf - Paragraf Lex

4) datum prve registracije vozila, prvu registarsku oznaku i naziv organa ... Odjava vozila, 7. ... Vlasnik vozila upisanog u jedinstveni registar može kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka važenja registracije. ... oznaka registarskog područja na njoj nalazi posle registarskog broja vozila.

o osnovnom obrazovanju i vaspitanju - Paragraf Lex

ZAKON. O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU. ("Sl. glasnik RS", br. ... Obrazovno-vaspitni rad u smislu ovog zakona obuhvata nastavu i druge oblike ...

Zakon o planiranju i izgradnji - Paragraf Lex

objekata koji se u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo smatraju ... na plan, naložiće nosiocu izrade planskog dokumenta izradu novog nacrta tog ... 72. i 73. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2019. godine i člana 26. ovog ...

o državnom premeru i katastru - Paragraf Lex

13) "katastarski plan" jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni ... 23) "web servisi" su programske komponente koje omogućavaju izgradnju ... podataka, obavljaju se na osnovu srednjoročnog programa i godišnjeg plana radova. ... Originalne i periodične kopije baza podataka osnovnih geodetskih radova, ...