Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja ...

20 сеп 2018 ... Poluautomatsko ili s kliznim mehanizmom punjenja (pumperice);. Napomena ML1.b.2. se ne odnosi na oružje posebno namijenjeno za ...

Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja ... - Srodni dokumenti

Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja ...

20 сеп 2018 ... Poluautomatsko ili s kliznim mehanizmom punjenja (pumperice);. Napomena ML1.b.2. se ne odnosi na oružje posebno namijenjeno za ...

Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe ...

gvožđa, prah, rondele, sačma, slabovi, slagovi, sunđerasti metali, štapovi;. Polufabrikati (bilo da su prevučeni, galvanizovani, probušeni ili probijeni): a. Kovani ili ...

Odluka o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne ...

b) Poluautomatsko ili s kliznim mehanizmom punjenja (»pumperice«); c) Oružja koja koriste municiju bez čaure; d) Prigušivači, posebni dodaci za montiranje na ...

Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke ...

grudve, peleti, poluge sirovog gvoţĎa, prah, rondele, sačma, slabovi, slagovi, sunĎerasti metali, štapovi;. Polufabrikati (bilo da su prevučeni, galvanizovani, ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja ...

4 ruj 2015 ... goranske županije da lučko područje luke Crikvenica nije u suprotnosti s ... Policijska uprava odnosno policijska postaja koja je obaviješte-.

Odluka o utvrđivanju Liste ljekova - Ministarstvo zdravlja

28 дец 2017 ... oralne kapi, rastvor. Hemofarm ... Cijena pakovanja. A11DA01 tiamin rastvor za injekciju. 100mg/ml. Z; SZ. A11H ... sprej za nos, rastvor.

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih ...

3 ožu 2017 ... 19. Saša Žužić. Požeška 50, Osijek. 1. 76. 20 Ninoslav Gregorka. Krstova 8, Osijek. 1. 76. 21 ... 1. 68. 30. Slavica Ljepić. Bosutska 15, Osijek. 1.

Rješenje o utvrđivanju liste nastavnika koji nemaju normu časova za ...

Fizika. JU OŠ "9. maj". Radenko. Radović. 11. Bijelo Polje. Ruski jezik. JU OŠ "9. maj". Ranka ... Nina. Knežević. 2. Podgorica. Muzička kultura. JU OŠ "18. oktobar". Sanja. Jočić. 2. Podgorica ... JU OŠ "Dušan Obradović". Aleksandra Karadžić.

O D L U K A o dopunama Odluke o utvrđivanju matičnih oblasti i ...

3 tra 2013 ... PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA. 6.1. Preventivna stomatologija. 6.2. Stomatološka zaštita trudnica. 7. PEDODONCIJA. 7.1. Pedodoncija 1,2, ...

Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za ...

Geobušač. Izolater. Vozač teretnog vozila. Monter. Ukupno: Brodomonter. Ravnač. Elektro zavarivač. Zavarivač. Bravar. Brodocjevar. Brodoskelar. AKZ radnik/ ...

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ... - Grad Pula

22 srp 2019 ... pješa ke staze i zone te bicikli kojima se odvija promet, ... a i grmlja, sakuplja i odnosi plodine, kopa i odvozi zemlju, p us, odnosno postupa ...

Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih ... - PGŽ

1 sij 2017 ... Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka (nastavno: DV Rijeka), ... trg 5, u sastavu kojeg je Područni objekt Mima, Pomerio 13, Rijeka.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi ...

KOVAČIĆ. LIJEVO. TREBARJEVO 3, 099/5661030. 44000 SISAK. ОТР. 501209526007664 HR482407000. 3102776310. 0,6. 0,33. 3.960,00. 0,00. 3.960,00.

Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga mreže osnovnih škola za ...

Osnovna škola Nikole Andrića djeluje na području grada Vukovara kao samostalna osnovna škola. Upisno područje Osnovne škole Nikole Andrića obuhvaća ...

Prijedlog odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na ... - Grad Rijeka

19 stu 2010 ... Popis ulica i trgova sadržan u Registru prostornih jedinica sadrži nazive ulica bez riječi. "ulica". Tako na primjer: - za Ulicu Antuna Branka ...

Odluka o utvrđivanju cijena lijekova sa liste lijekova koji ... - Vlada TK

23 sij 2010 ... lijekova koje su veće od utvrđenih cijena lijekova koje priznaje Zavod. Lijekove iz Tabelarnog ... Dezinficijens. HEXORAL. HEMOFARM.

Predlog odluke o objavljivanju Ugovora između Crne Gore i ...

imajući u vidu odlučnost Crne Gore za sprovođenje reformi na putu prema. Evropskoj uniji i NATO-u te spremnost Republike Hrvatske da na tom putu pruži.

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za ...

modernih, međunarodno konkurentnih auto-kampova za tranzitne karavane i ... livada koje zauzimaju oko 77%, dok oranice čine 12%, a voćnjaci i vinogradi ...

Predlog odluke o donošenju Državne studije ... - Generalni sekretarijat

jedino od svih naselja ovog tipa u području Kumbora, Baošića, Đenovića, koje se ... privlačenja gostiju veće platežne moći (sa krajnjim ciljem povećanja direktnih i ... zadatak NSOR je zaustavljanje nelegalne gradnje i legalizacija objekata uz ... 1.5 ha (standard 15m2 plaže/gostu,uz faktor jednovremenosti 1.4) a da 0.5 ha ...

Predlog odluke o usvajanju Finansijskih iskaza ... - Luka Kotor

18 мај 2019 ... 31.12.2018.godine čine sastavni dio ove Odluke. IV ... studenata elektrotehnike EESTEC LC Podgorica – ovlašćeno lice Nina Drakulić; ... Zahtjev za donaciju broj 0302-2630 od 19.10.2018. godine, podnosilac Latinka Erak;.

PREDLOG Na osnovu člana 3a stav 2 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Crne Gore, po osnovu kojeg može steći crnogorsko državljanstvo prijemom. (u daljem tekstu: poseban program). Upotreba rodno osjetljivog jezika. Član 2.

Predlog Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Marijana Laković-Drašković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe u ... 3) Grozdana Laković, načelnik Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i.

liste 2019 - Liste Art Fair Basel

18 Mar 2019 ... Recently Jonathan Penca has presented solo exhibitions ... Photo: Dario Lasagni. Simone Subal ... Jonathan Penca, DE — Deborah Schamoni.

Sprječavanje proliferacije kemijskog naoružanja - FKIT

bojni otrovi tipa VX i “novičok” (pridošlica) A-234, dok u sirij- skom slučaju u konačnici nije ustanovljena uporaba organofos- fata.1 Organofosfatni bojni otrovi ...

ispitivanje kompatibilnosti sredstava naoružanja i ... - ResearchGate

stvima lične zaštite, spada: vojna uniforma, šlem, zaštitni prsluk, borbeni ranac, cipele sa povišenom sarom, lično naoružanje (puška, pištolj...), optička sredstva i ...

Politika rješavanja viškova naoružanja i municije Oružanih snaga BiH

Svrha Politike rješavanja viškova naoružanja i municije Oružanih snaga Bosne i. Hercegovine (u daljem tekstu: Politika) je utvrđivanje jedinstvenih procedura i ...

Zakon o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće ...

a) malo oružje: je smrtonosno sredstvo koje je izrađeno ili prilagođeno da pod ... (3) Oznaka zemlje proizvodnje iz stavka (1) i (2) ovog članka za Bosnu i.

Ovogodišnji sajam naoružanja i vojne opreme “Partner 2017” bio je ...

Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slo- venija. Osnovni cilj sajma ... Crno koplje i M-93 Crna strela u razornom kalibru. 12,7 mm, odnosno M-07 AS u ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima - Grad Osijek

19 velj 2020 ... predstavljalo povećanje stope prireza za 5,5% u odnosu na Odluku o izmjeni odluke o prirezu na porez na dohodak iz 1997. (Službeni glasnik ...

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... Površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan ... Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Split

5 stu 2010 ... 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,. 82/04 ... u projektima zgrada koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 111 iz 2010. godine, a ... Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u.

obrazloženje prijedloga odluke o izmjeni odluke o porezima grada ...

prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili ... Grad Slavonski Brod gubi daljnjih 1,5 milijun kn prihoda. Također ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju učenika i studenata

3 kol 2019 ... Osječko-baranjske županije ... stipendiranju ako se utvrdi da korisnik stipendije prima drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj ... - Grad Pula

14 sij 2019 ... pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, da sudjeluju u radu. Gradskog vijeća ... oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. ... OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA,.

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima ...

Štrcaljka za ispiranje uha - 1 kom (obiteljska DZ Donji. Miholjac). 0,00. 1.110,00. 1.110,00. Vaga precizna - 1 kom (Služba zaštite na radu DZ D. Miholjac). 0,00.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika ...

5 lip 2019 ... Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ ... Glorija Podnar, mag.oec., Viša stručna suradnica za rad na projektu Kulturno-.

kp odluke o izmjenama i dopunama odluke o ... - Grad Zagreb

UPU Groblje Jakuševec, UPU Termalno kupalište Blato. Detaljna pravila a) javna i društvena namjena: - gradnja novih graĊevina;. - graĊevna ĉestica oblikuje ...

7.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prijedlogu ...

9 velj 2018 ... Područna škola. Upisno područje. OŠ “kraljice Jelene ”. Solin. Za učenike od I. –VIII. razreda: Ulice: Put mira, Marka Marulića, Domovinskog.

KONTROLNE KARTE - DPM

Kontrolne karte predstavljaju grafikon kod koga se na apscisu nanosi vreme odvijanja obradnog procesa, a na ordinatu vrednosti karakteristike kvaliteta. Ovo.

C, Operatori, kontrolne strukture

Grupisanje operanada uz operatore: ✓zagrade (mogu biti ugneždene). ✓prioritet (16 nivoa). ✓asocijativnost (smer grupisanja). ✓na istom prioritetu, grupisanje ...

Pitanja za kontrolne ispite automehanicara.pdf

Ako se kod zamjene brtve glave motora ugradi tanja brtva, stupanj kompresije motora će se: a. povečati b. smanjiti c. ostati isti. ( ispravan odgovor donosi 2 boda ) ...

101 KONTROLNE KARTE KAO SREDSTVO STATISTIČKE ...

kvaliteta. , pp . 10. 1–122. KONTROLNE KARTE KAO SREDSTVO. STATISTIČKE KONTROLE KVALITETA. Aleksandar Ž. Drenovac, 98. vazduhoplovna brigada ...

RJEŠENJA 2. KONTROLNE ZADAĆE IZ DIGITALNE ELEKTRONIKE

Uz rješenja dopisana su i neka objašnjenja i opaske koje nije trebalo pisati u kontrolnoj zadaći. Ti dijelovi markirani su svijetlo-žutom ... sadrži dva člana – izlazni NI sklopovi (koji će se koristiti kao ILI) trebaju biti dvoulazni. Budući da sada znamo da su ... Zadatak 6. Logički blok prikazan je na slici: ? ? ? ? A. B f. D. Q. Q. CP.

kontrolne karte za višedimenzionalna obeležja - Prirodno ...

kontrolne karte pružaju dijagnostičke informacije o procesu;. • kontrolne karte pružaju informacije o sposobnosti procesa. 1.3. Određivanje granica kontrolnih ...

kontrolne karte kumulativnih suma i eksponencijalno ponderisanih ...

(CUSUM-the cumulative sum control chart) i kontrolne karte eksponencijalno ponderisanih pokretnih sredina (EWMA-the exponentially weighted moving ...

primena kontrolne karte aritmetičke sredine u upravljanju ...

Ključne reči: statističke metode, Ševartove kontrolne karte, proces kontrole. THE APPLICATION OF MEAN CONTROL CHART IN. MANAGING INDUSTRIAL ...

10-kontrolne-vec5bebe-4-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

KONTROLNE [email protected] ZA 4. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. PRIRODA I ... SRPSKI JEZIK. 1. Od datih imenica izvedi glagole i prideve. imenice glagoli.

Interna kontrola kvaliteta-kontrolne karte - NETCHEM Project

Kontrolne karte. UVOD: Za dnevnu kontrolu kvaliteta rutinskog analitičkog rada crtanje kontrolnih karti je moćno i jednostavno sredstvo. Za to je neophodno da ...

monitoring kvaliteta proizvodnog procesa primenom kontrolne karte ...

uzoraka, kontrolne karte kumulativnih suma efikasnije su od Ševartovih kontrolnih karata u otkrivanju malih promena procesa. Upravo ova prednost potvrđena je ...

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik ... - WordPress.com

RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk. Zoran Jevti}. Miroslav Marinkovi}.

Prilog F Kontrolne vage i druga merila sa automatskim ... - WELMEC

posledicu previše lažnih alarma. Zbog toga kontrolne karte na kojima se grafički prikazuju uzorački podaci, da bi se dobio topikalni prikaz stanja procesa, često ...

kontrolne vezbe srpski 4 razred u pripremi juzbasic i trkulja

Сваку реченицу допуни истом речи која ће вршити функцију атрибута и ... споро. Спори волови споро пасу. (атрибут). (прилошка одредба за начин).

Mali kornjaš košnice (Aethina tumida) – biologija i kontrolne mjere ...

Mali kornjaš košnice (Aethina tumida) je štetnik u zajednicama socijalnih vrsta pčela, autohton u južnoj Africi. U tom zemljopisnom području pčele koriste.

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

KONTROLNE [email protected] ZA 2. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk.

Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja

Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Član 2. Telesna oštećenja od najmanje 30% i procenti tih oštećenja su: I. GLAVA, USNA DUPLjA I VRAT.