Bilješke uz financijski izvještaj Grada Zadra za 2017 ... - Grad Zadar

31 pro 2017 ... Predmet se po žalbi društva Centrogradnja d.o.o. Zagreb nalazi na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu). Tužba – Tužitelj: Montmontaža d.d., ...

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Zadra za 2017 ... - Grad Zadar - Srodni dokumenti

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Zadra za 2017 ... - Grad Zadar

31 pro 2017 ... Predmet se po žalbi društva Centrogradnja d.o.o. Zagreb nalazi na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu). Tužba – Tužitelj: Montmontaža d.d., ...

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2017 - Grad Osijek

14 velj 2018 ... revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku i prenamjeni kulturno javnog ... Grad Osijek sklopio je dana 01.08.2014. sa OTP bankom d.d. Zadar ugovor o kreditu ... Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o. CADDY KOMBI 1.2.

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015 - Grad Osijek

povećanje rezultat realiziranog kratkoročnog kredita kod OTP banke d.d. u svoti od ... banke d.d. Zagreb i GPP d.o.o. Osijek kod Unicredit leasing d.o.o..

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016 - Grad Osijek

postati imovina ili obveza Grada Osijeka (pregled sudskih procesa, hipoteka i sl.) ... AOP 064 – Novčana sredstva u banci manja su za 3.748.863 kn. ... (1.420.846 kn) odnosi se na zatvaranje ugovornih predujmova za Projekt IZ Nemetin. ... Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000 kn, kamatna stopa 2,78% fiksna, rok vraćanja ...

Biljeske-uz-Financijski-izvjestaj-2017 - Park Maksimir

Javna ustanova Maksimir ... Gradski ured za financije. Trg Stjepana ... Matični broj poslovnog subjekta je 01438174, OIB: 78356795960, a šifra djelatnosti. 9103.

GRAD RIJEKA BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ za razdoblje ...

13 velj 2019 ... Bilješka broj 1 - Grad Rijeka primjenjuje proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu ( ... (firma KIK) moraju se očitavati.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje 1.siječanj ... - Grad Solin

15 velj 2019 ... 31.12.2018. godine Grad je vodio gradonačelnik ... Prihod se odnosi na uplatu dividende od strane Pevec d.o.o. u čijoj strukturi ... kamiona nakon isteka leasinga za potrebe Vlastitog pogona te 15 komada bicikli za potrebe.

grada zadra - Grad Zadar

Plan je sadržan u elaboratu: ”Prostorni plan uređenja Grada Zadra – Izmjene i dopune ”, koji se ... DV/KB 35 kV Kožino - Ugljan - TS Dugi Otok. - KB TS Silba - ...

glasnik grada zadra - Grad Zadar

28 ožu 2008 ... Zadra zabranjeno je postavljanje rashladnih i drugih uređaja koji su vidljivi s javnih površina, bez ... Cijena usluge utvrđuje se na temelju planiranih – ostvarenih troškova s ... Urbanistički plan uređenja zone Pevec-Ričina. 59.

Statut Grada Zadra - članak 27. - Grad Zadar

17 svi 2019 ... Grad Zadar je proveo projekt „Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije. Sjeverna ... Škornica, Sabunike, Tureta, Ostaci crkve sv.

gradskom vijeću grada zadra - Grad Zadar

14 stu 2018 ... Saziv Gradskog vijeća 2017- 2021 godine broji 31 vijećnika . ... Raspisuje se natječaj za dodjelu 115 novih stipendija od kojih 15 stipendija za učenike ... -aktivnost 1011-02 Stipendije učenicima i studentima ... rata te jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji.

Strategija razvoja grada Zadra - Grad Zadar

Proces brendiranja grada Zadra, može biti jedna od akcija ... Vikend-kuće ... Kaufland, Trgovinski centar Zadar, Merkur, Mercator, Interspar, Lidl, Supernova i dr.

izvješće o stanju okoliša grada zadra - Grad Zadar

1 sij 2016 ... benzinske postaje INA Industrija nafte d.d. i Tifon d.o.o. te Jolly Autoline d.o.o.. 3.2. Ostvarenje ciljeva i mjera strateških i planskih dokumenata.

program zaštite okoliša grada zadra - Grad Zadar

ženskog stanovništva. Radni kontingent u Zadru čini 50.709 osoba. ... benzinske postaje INA Industrija nafte d.d. i Tifon d.o.o. te Jolly Autoline d.o.o.. 3.2 Ciljevi i ...

prostorni plan uređenja grada zadra - Grad Zadar

13 pro 2016 ... fel: 01137 82-444. Faxi 01137 72-822 ... zastupan po direktoru: Zeljko Predovan, dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje strudnih ...

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Gledališče Koper i SNG Nova Gorica; Robert Harling „Čelične magnolije“. • Kazalište Moruzgva; Nina Mitrović „Kako život“. • Zagrebačko ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra - Grad Zadar

7 ožu 2011 ... ... trgovini pridružili su se veliki domaći i strani trgovački lanci poput: Getro, Pevec, Solin graña, ... Ptihodi od usluga otkupa ambalaže i odvoza plastične ... 3949. Otpadne gume,limovi, limene bačve. MJESNI ODBOR MOLAT.

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA – PREDMET ... - Grad Zadar

13 svi 2016 ... Trgovačko društvo SIGMA MODUL d.o.o. uputilo je, dana 22. veljače 2016. godine. Gradu Zadru prijedlog Ugovora o izgradnji komunalne ...

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET ... - Grad Zadar

18 ožu 2019 ... aplikacije Zadar Bike Magic,. • sudjelovala na Europskom tjednu mobilnosti 2018. godine u Zadru gdje je predstavila projekt MOBILITAS i ...

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - Prijedlog ... - Grad Zadar

17 velj 2015 ... učila su se pravilnoj prehrani; pravilnom odabiru odjeće i obuće u skladu s promjenom sredine i ... Planet Zoe, Zagreb. - Dennison, P.E. (2013): ...

GLASNIK GRADA ZADRA Str.:144 broj: 6 08.lipnja ... - Grad Zadar

8 lip 2018 ... Za vrijeme pripravničkog staža pripravniku pripada osnovna plaća u visini od 85% od najniže osnovne plaće za radno mjesto njegove stručne ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje ... - Grad Zadar

16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije. 0.11. 0.07. 0.41. 0.35. 20 01 34. 0.02 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod. 20 01 33.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik ... - Grad Zadar

6 pro 2017 ... Zadar, Zadarskom komornom orkestru i HPGD-u „Petar Zoranić“ te kulturnim manifestacijama ... Izložbene aktivnosti u Galeriji Kapetanova kula.

Dan Grada Zadra 2017 - Turistička zajednica grada Zadra

Turnir Gradu s ljubavlju sportska škola košarke zadar. NEDJELJA, 26.11. 12:00 ... Prezentacija sportova djece predškolske dobi Volim te. Zadre dsr loptica.

HDLU bilješke uz financijski izvještaj 2018.

financijskih planova neprofitnih organizacija. Iznosi u financijskim ... Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom ...

Biljeske-uz-Financijski-izvjestaj-2018 - Park Maksimir

Matični broj: 1438174. OIB: 78356795960 ... Gradski ured za financije ... Javna ustanova «Maksimir», Maksimirski perivoj bb, Zagreb osnovana je na temelju.

8. Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. g. - Gradska knjižnica ...

KRIŽEVCI: 28.01.2019. Ur.br. 28/2019. Bilješke uz financijske izvještaje 01.01.2018. -31.12.2018. godine. Knjižnica je kao samostalna, neprofitna ustanova u ...

bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu - Muzejski ...

112/2018. mijenjaju se obvezne Bilješke uz financijske izvještaje i u tom smislu MUZEJSKI. DOKUMENTACIJSKI CENTAR, dana 31.12.2018. donosi slijedeće ...

Strategija razvoja grada Zadra - INOVAcija Zadar

Krešimira IV. Uz bedeme se nalazi srednjevjekovna "Kapetanova kula", a najprepoznatljiviji i najatraktivniji dio bedema čine Kopnena vrata na „Foši“ iz 1543. g., ...

Izvjestaj o radu i Financijski izvjestaj Turističke zajednice grada ...

1 velj 2017 ... veljača, 2017. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj. Turističke zajednice grada Rijeke za 2016. ... uspjeha“, sajmove cvijeća i završnu akciju.

Strategija razvoja urbanog podrucja Zadra 2014. - Grad Zadar

8 srp 2016 ... S druge strane površinom i demografski najmanja JLS je Općina Kukljica s 741 ... Izvor podataka: Centar za socijalnu skrb Zadar, 2015. Potrebno je i razvijanje usluga ... uz turizam (a potencijalno i uz jezike). Premda neće biti ...

BILJEŠKE Općina Lipovljani Godišnji izvještaj 2017 razina 23

11 ožu 2018 ... Dječji vrtić Iskrica - izvršenje je 39,3% manje u odnosu na prošlu ... presudio u korist dobavljača koji je na trik-prevaru uručio tel. imenik HR na ...

Financijski izvještaj 2017 - NK Istra

Stevan Muidža, Zamjenik predsjednika; Anja Šegota Žgomba, član; Darko Podnar, član; Darko Raić-Sudar, član Izvršni direktor: Darko Podnar.

Financijski izvještaj 2017 - BaBe

financijskih planova neprofitnih organizacija. Iznosi u financijskim ... Okvir za knjiženje poslovnih događaja jest kontni plan definiran Pravilnikom o neprofitnom ...

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-30.09.2017. - ZSE

4 lis 2017 ... poslovnog prostora sa zakupnikom PEPCO Croatia. d.o.o., a koji predstavlja europski lanac ... Gotovi proizvodi. 038. 4. Trgovačka roba. 039. 5.

Financijski izvještaj - 2017. - Erste Leasing

31 pro 2017 ... Pula, Rijeka, Zadar, Split, Varaždin i Dubrovnik. 2. MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE. Realni BDP u četvrtom tromjesečju 2017. veći je za 2 ...

Financijski izvještaj 2017 - Komunalije-Plin doo

Izvješće neovisnog revizora. Račun dobiti i gubitka. Izvještaj o financijskom položaju (bilanca). Izvještaj o promjenama kapitala. Bilješke uz financijske izvještaje.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DND-a POREČ ZA 2017. godinu

1.800,00. 1.800,00. 3531 Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba, usb, Valamar B1, IS, lions. 43.800,00. 39.337,50. Istarski marketi. 5.000,00.

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014 - Grad Osijek

vlansištvu Grada Osijeka Vodovod-Osijek d.o.o. u svoti od 10.500.000 kn, isknjiženja potraživanja ... Telefon za kontakt: 031 229 223 ... PEVEC D.D.. ال) [.

Strategija razvoja grada Zadra - Zadra NOVA

bedema čine Kopnena vrata na „Foši“ iz 1543. g., djelo poznatog talijanskog renesansnog ... zbog ne mogućnosti održavanja kvalitete usluge uz početnu razinu cijene. ... trgovini pridružili su se veliki strani i domaći trgovački lanci kao što su: Billa, Getro, Pevec, Plodine, Konzum, ... br. novih garažnih i parkirališnih mjesta.

godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu za ... - Inspire Investments

alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/2018, u nastavku „Zakon" ili „ZAIF") ... Sukladno odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, ...

Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu - RK Zagreb

RUKOMETNI KLUB ZAGREts, ZAGREB. REVIDIFIANI GODISNJI FINANCIJSKI IZVJE$TAJI ZA 2Ol7.GODINU. Zagreb, svibanj 2018. godine rwla. T€1,: i185 (1) ...

konsolidirani financijski izvještaj za 2018. godinu - Grad Kastav

2017. godine ostvaren je značajan prihod od MIMA namještaja za novu investiciju. ... odnosi se na 100.000 kapitalne donacije KBC Rijeka za uređenje prostora ...

makroekonomski razvoj grada zagreba i financijski ... - Grad Zagreb

Makroekonomski pokazatelji je Drţavni zavod za statistiku odnosno gradska statistika, a za II. dio, Godišnji financijski izvještaji poduzetnika za 2015. godinu,.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018 ... - Istria Tourist Board

31 pro 2018 ... strateški i operativni marketing plana Istre (2016. r 2018.) tako da su ... mreža, specijaliziranih sajmova i ostalih vidova promocije. Kao krovna.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj - Istria Tourist Board

31 pro 2018 ... Planer putovanja. ✓ Integracija sa vanjskim sustavima. ✓ Interaktivna karta. ✓ Chatbot (bit će realiziran u sljedećoj fazi). ✓ Medijski repozitorij.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada ... - Grad Vinkovci

17 lip 2019 ... Vinkovci, 17. lipnja 2019.god. ... Grad Vinkovci u 2018. godini nije se kreditno zaduživao, te je stanje ... RIBOLOVNO DRUŠTVO "LAVANDA".

godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada pule za ... - Grad Pula

5 lip 2019 ... i obrtnika izvan javnog sektora. Lidl K.D.. d.d.. Izgradnja ceste ... rashode za službenu odjeću i obuću za prometne i komunalne redare i ... novih nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom prijevozu, stalci za bicikle;.

Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

13 velj 2019 ... Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji ... sveobuhvatnije slike u području rada s mladima i za mlade, držimo važnim ...

Izvještaj o radu i financijski izvještaj - Istra.hr

31 pro 2018 ... Planer putovanja. ✓ Integracija sa vanjskim sustavima. ✓ Interaktivna karta. ✓ Chatbot (bit će realiziran u sljedećoj fazi). ✓ Medijski repozitorij.

4.1.Izvještaj 2017.pdf - Grad Dubrovnik

Vlaha, tradicionalno penganje jaja i pletenje poma u suradnji s Udrugom Dubrovački primorski svatovi. 17. 04. 2017. Organizacija manifestacije Uskrs u ...

U sredini starog Zadra diže se jedna od najljepših zadar- skih ...

ižli.jel:::ani renesansni akroterij. 16) H. Folnesics-L. Planiscig, Bau-und Kunstdenkmaler des Ki.isten · landes. T. 69. Wien 1916. 17 ) Lj. Karaman, o. e., 103; ...

PUZOP NOVO ZADAR, POLICNIK, BIBINJE, ZEMUNIK ... - Grad Zadar

Hrvatske (Zagreb – Karlovac – Gospić – Zadar – Šibenik – Split – Ploĉe – Dubrovnik). Drţavna cesta D502 predstavlja glavni razvojno-vezni pravac za ...

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

Program rada s Financijskim planom Turističke zajednice grada Zadra za 2019. ... 7. nastavak suradnje po modelu udruženog oglašavanja preko sustava ...

Strategija razvoja grada Zadra - INOVAcija

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju prilika je za Zadar da se kao novi grad ... Domaćoj trgovini pridružili su se veliki strani i domaći trgovački lanci kao što su: Billa, Getro, Pevec, Plodine, Konzum, ... radno vrijeme prilagođavati potrebama obitelji.

1 GRAD ZADAR Narodni trg 1, 23000 Zadar OIB: 09933651854 ...

1 lis 2019 ... RENAULT kod ovlaštenog servisera. Jednostavna nabava. Evid.br.: JN 13/17. 01.01.2017. 5.722,50. Tijekom 2017. PETA BRZINA d.o.o.. Zadar.

Program natječaja Gradsko groblje grada Zadra.pdf

„Prostornim planom Grada Zadra“ lokacija Novog gradskog groblja ... Među naseljima u sastavu Grada Zadra samo se gradsko naselje Zadar ističe ... Umrli. Zadarska županija. 1.607 1.559 1.541 1.482 1.611. 1.701. 1.594 1.714 1.641. 1.794.

Lavovi sv. Marka – Mletačko naslijeđe grada Zadra

ratu uvelike promijenila svoju vizuru, mnogi mletački lavovi – kao simbol ... Još je jedna teorija koja govori da su simboli četiriju evanđelista nastali na temelju ...

Urbano naslijeđe grada Zadra kroz stoljeća

(Suić, 1981: 225–269) Tako je antički Zadar u ranom. Carstvu poslužio kao model ... rimskog društvenog života svakog grada glavni je gradski trg – forum.