Registar ugovora - Komunalac doo

988.531,84. 25.7.2016. 120 kalendarskih dana od dana sklapanja Dodatka ugovora. CENTROGRADNJA. d.o.o., II Plemićko. 12, 10 090 Zagreb. 3. 03-16-MV.

Registar ugovora - Komunalac doo - Srodni dokumenti

Registar ugovora - Komunalac doo

988.531,84. 25.7.2016. 120 kalendarskih dana od dana sklapanja Dodatka ugovora. CENTROGRADNJA. d.o.o., II Plemićko. 12, 10 090 Zagreb. 3. 03-16-MV.

registar ugovora - Komunalac Sisak

27 pro 2018 ... Makromikro Grupa. d.o.o. 50467974870. 09.10.2018 24 mj. 31.858,00. 7.964,50. 39.822,50. 27.12.2018. 1.1-18. Industrijska sol za posipanje.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - Komunalac - Opatija

15 velj 2018 ... otvoreni. HRK. 1.059.679,00. 21.3.12. 2 godine GP Krk d.d. Krk. 14.11.2013. ... Toma trgovina. d.o.o.,Jastrebarsko. 15.12.2017. HRK. 9.268,00.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - Komunalac Opatija

15 velj 2018 ... 30 kal.dana EOL-EKOS d.o.o.. 18.05.2017. HRK. 86.080,36. 88. Ugovor o nabavi novog kamiona smećara. HRK. 169.000,00. 12.06.2017.

registar ugovora i dodataka ugovora koje je grad prelog sklopio s ...

22 stu 2018 ... Rotocommerc d.o.o.. 27.09.2013. 25.000,00 kn. -. -. ROTOCOMERC d.o.o.. PRELOG. OIB 75858680107 URBIA. d.o.o. ČAKOVEC OIB.

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, TE UGOVORA O ...

31 ožu 2018 ... Naziv i OIB ugovaratelja. Naziv i OIB ... OIB:49756748234 nije primjenjivo. 4.11.2016. ... Ugovori. VIPnet d.o.o., Vrtni put. 1, Zagreb. OIB: ...

Registar Ugovora

Marić B.A.U., Mirkovci-Vinkovci. 23.12.2013. 124.010,98. Nabava betonskog željeza za 2013. godinu. E-MV-08/13; 2013/S 002-0009984. Otvoreni postupak.

registar ugovora - HZZ

13 pro 2017 ... PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA;. INSTRUKTAŽNI CENTAR ... OFFERTISSIMA D.O.O. 00643859701. 01.01.2018. 31.12.2018.

REGISTAR UGOVORA - PLINACRO doo

29 pro 2017 ... (RUČNICI I PROSTIRKE ZA PLAŽU). PN-UP-337/17-ZŠ. 19.5.2017. 44.061,00. 45 dana. CLARIS d.o.o., ZAGREB. 19.6.2017. 44.061,00. 42.

registar ugovora - Zelenilo

8 svi 2019 ... Drvo trgovina Mikša. d.o.o. OIB. 17396531731. 17396531731. 19.02.2018 Rok isporuke: 30 dana od narudžbe. 38.222,00. 9.555,50. 47.777,50.

Registar ugovora 2014. - TVZ

199.556,14. Foto oprema. BG-15. 2014/-0BP-00227 bagatelna nabava. 60.854,40 16.07.2014. 01.08.2014. KODAK CENTAR. 01.08.2014. 60.854,40. Adaptacij.

registar ugovora 2018 - APN

uprava međimurska, usluge jednostavna nabava. E-2017/53. 71242000-6 nema. ENERGONOVA. d.o.o.. 13653098314 nema. 2.1.2018. 3 mjeseca. 189,000.00.

REGISTAR UGOVORA - FKIT

16 stu 2017 ... EMMEZETA - FLIBA D.O.O.,. GOSPODARSKA ULICA 5, 10255 DONJI. STUPNIK. 29,99 kn. 37,49 kn. __. 37,49 kn. KORACELL, Petrinjska 5.

registar ugovora - Parkovi

18 ožu 2019 ... Rasadnik Iva 82837995610. 01.01.2018 12 MJ. 9.119,36. 1.185,51 ... T.O. BOBICA 92833610033. 01.01.2018 12 MJ. 400,00. 52,00. 452,00.

Registar ugovora 2017.

11. Kućice za rezervne igrače. Jednostavna nabava. Ghia sport d.o.o.. Pazin. OIB: 35157849903. Narudžbenica. 20.09.2017. 26.950,00. 33.687,50. 12/2017.

registar ugovora - APPRRR-a.

15 pro 2019 ... Otvoreni postupak ORCUS PLUS. d.o.o. 70812508533. 25.09.2019 12 mjeseci. 37.106,00. 9.276,50. 46.382,50. 15.10.2019. MV-05/2019.

registar ugovora - Virkom doo

31 sij 2019 ... VIROVITICA. 79416000 ... pranja pješčanih filtera vodocrpilišta BIKANA. Virovitica. 90492000. Jednostavna ... ZANATPROMET-. TRGOVINA ...

registar ugovora - Grad Krk

10 svi 2019 ... Trgovina Krk d.d.. 66548420466. 09.01.2018 ... 45233120 2018/S 0F3-0022210 Otvoreni postupak GP KRK d.d.. 05146274847. 10.08.2018 12 ...

registar ugovora - UniZd

10 sij 2020 ... Osijek, Varaždin, Zadar i. Rijeka. 09100000 2019/S 0F3-. 0020312. Otvoreni ... Sancta domenica. d.o.o. 35409850545. 20.05.2019 10 radnih ...

registar ugovora - Grad Vinkovci

27 tra 2018 ... 0,00. 179.126,00. EBV-3/18-1. Nabava prijevoznih sredstava - bicikala za program „Zaželi“. 34430000. Jednostavna nabava. BIKE ZONE, obrt.

registar ugovora - Plitvička jezera

10 sij 2020 ... SGM Informatika. d.o.o. 09168707993. 15.02.2018 ... Rijeka d.o.o.. 42177896849. 14.03.2018 ... Jednostavna nabava INSTAR. INFORMATIKA.

Registar ugovora - Hrvatske vode

22 stu 2019 ... Treći dodatak Ugovoru o izradi projekta za dovođenje u funkcionalno stanje nasipa Gornji ... KONTROLIRANOG PROPUŠTANJA KROZ GRAD KOPRIVNICU ... postojećim vodocrpilištima Grada Zagreba -analiza današnjeg i prognoza ... D1 Prostorna i vremenska distribucija pronosa onečišćivača (nitrati,.

III. Registar ugovora 2018 - KBC Rijeka

1 lis 2018 ... PEVEC, 73660371074. 13.7.2018. 30.3.2019. 1.841,66. 460,42 ... Perilica posuđa za potrebe Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i ...

REGISTAR UGOVORA 2016-1 g (003).xlsx

1 ožu 2016 ... 12.02.2016. MINIGRADNJA d.o.o. Put za Gačeleze 7 VODICE. 7. UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA /CESIJA/. 07.03.2016. 805.827,00.

ČISTOĆA D.O.O. ZADAR - REGISTAR UGOVORA

16 srp 2018 ... Eol-ekos d.o.o.. 95915932567. 03.04.2018 20 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. 109,800.00. 27,450.00. 137,250.00. 23.04.2018.

registar ugovora 1-9 mj. 2019. - KBC Rijeka

9 ruj 2019 ... NAMJEŠTAJ MIMA d.o.o., 24769473247. 18.3.2019. 30.3.2020. 3.715,97. 928,99. 4.644,96. 18.3.2019. 29.7.2019. 4.619,96. 165 B 110/19.

Registar ugovora 2017. godine

vozila Lučke uprave Rijeka jednostavna nabava ... RIJEKA, zastupano po članu. Uprave Toniju Dujmoviću ... R.B. AUTO d.o.o. kojeg zastupa direktor Robi ...

registar ugovora - Općina Konavle

4 srp 2018 ... Vatro-protekt. d.o.o.. 51735568305. 18.01.2018 5 dana. 25,900.00. 6,475.00. 32,375.00. 21.06.2018. PJN 21/18. Prijevoz učenika srednjih.

registar ugovora - Vodovod Dubrovnik

10 pro 2018 ... REGISTAR UGOVORA. Naručitelj: VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. ... Atis Dubrovnik. j.d.o.o.. 52334134760 ... FRENDY d.o.o.. 66977869240.

Registar Ugovora 06-2017 - KBC Rijeka

PEVEC. 311,65. 138. Vješalice, lokoti i podnica za ležaj za potrebe Klinike za pedijatriju. Roba. B 93/17 ... 154 PERILICA I SUŠILICA RUBLJA. Roba. B 111/17.

II. registar ugovora 2019 - KBC Rijeka

9 ruj 2019 ... PEVEC, 73660371074. 16.5.2019. 30.3.2020. 1.677,60 ... Mjerni instrument multimetar digitalni za potrebe Odjela medicinske opreme. Roba.

registar ugovora - Grad Senj

30 stu 2019 ... 2019/S 0F3-0006462. Otvoreni postupak Zajednica ponuditelja: Vodogradnja Rijeka. d.o.o.; BSK commerce d.o.o.. 79606812499. 18.02.2019.

Registar ugovora i narudžbenica - 2018.god.

3 sij 2018 ... Narudžbenica. Vatropromet. 1.380,00. Roba ... Vatropromet. 1.560,00. Roba. 23. 29.3.2018 ... Narudžbenica. Prostor-Split. d.o.o.. 18.500,00.

REGISTAR UGOVORA ZA 2017. GODINU

SUZANA JAZBEC. 112-03/17-01/5 trajno. 11. ... skrbi djeteta-Fran Večerić. MARJANA VEČERIĆ ... Snježana Večerić Topolovec. 112-04/17-01/1 trajno. 33.

registar ugovora - Općina Đurmanec

18 sij 2019 ... Kamenolom Gorjak. d.o.o. 70092623710. 16.02.2018 1 godina. 23.970,00. 5.992,50. 29.962,50. 31.12.2018. 7.715,16. 03.01.2019. JN/11/2018.

II . Registar ugovora za 2018 - KBC Rijeka

31 pro 2018 ... MEBLO TRADE. d.o.o.,. 61918537027. 29.5.2018. 30.3.2019. 4.547,95. 1.136,99. 5.684,94. 29.5.2018. 12.9.2018. 5.684,94. 280 B 222-1/18.

REGISTAR UGOVORA 2018. GODINE

Uređenje skretnica i kolosijeka. 34941200-7. Jednostavna nabava. CENOZA PROMET d.o.o.,. OIB:27354142833. 63/18 L.U.. 3.4.2018. 31.12.2018. 88.350,00.

registar ugovora - Općina Podstrana

18 pro 2018 ... Vatropromet d.o.o.. 57189591567. 13.04.2018 30 dana. 25.158,00. 6.289, ... 45000000-7 Jednostavna nabava. GRAĐEVNO ZEC. d.o.o. Split.

registar ugovora - Promet Split

2 sij 2020 ... D.D. ZAGREB. 22694857747 ... RABLJENA OSOBNA. VOZILA. 34110000. Jednostavn a nabava. PSC Dalmacija. d.o.o.. 54069837861.

REGISTAR UGOVORA 2017. GODINA

30 lip 2019 ... 12. 2017. LAKMUS d.o.o. BUZET. OIB: 97943998009. 30.12.2016. Razlog financijskog prekoračenja ugovora: Veća prodaja vode od planirane ...

GRAD VUKOVAR REGISTAR UGOVORA

22 sij 2014 ... Po ispostavljenom računu. Sanel Nedić. GRAD VUKOVAR. TRGOVAČKO DRUŠTVO. VINKOPROM d.o.o. UGOVOR O PRIJENOSU PRAVA.

Registar ugovora jednostavne nabave

17 kol 2018 ... nabava. Pirini trade d.o.o.. OIB: 55605723916. 19.02.2018 31.12.2018. 3.266,00. 816,50. 4.082,50. CIJENA IZ UGOVORA JE. JEDINIČNA PO.

Registar ugovora - Lječilište Topusko

31.12.2012. 08.08.2012. 25.520,00. Održavanje Programa za poslovanje odjela za liječenje. Nabava čl.18.st.3. ZJN. Fokus Infoprojekt. d.o.o. Sisak. Održavanje.

registar ugovora 2018. - Grad Senj

1 lip 2018 ... 1 godina. DRŽAVNI ARHIV U RIJECI, Rijeka, Park Nikole Hosta 2. 31.12.2018. ... ZAJEDNICA PONUDITELJA VODOGRADNJA RIJEKA. d.o.o. ...

registar ugovora - Lučka uprava Rovinj

11 ožu 2019 ... 7.887,40. 39.437,00. 15.06.2018. 28.06.2018. 23-18/JN. Nabava privezišne opreme. 34931500. Jednostavna nabava. Comiter trgovina. d.o.o..

registar ugovora - Studentski centar Dubrovnik

30 sij 2019 ... Usluge restorana. 55300000. Jednostavna nabava. Dubrovački zalasci sunca d.o.o.. 20.04.2018 20.04.2018. -. 31.12.2018. 8.884,31. 1.318,44.

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA HRVATSKIH ...

31 pro 2017 ... Antoš - trgovina d.o.o., Dubrava. 16.04.13 ... BASH ELECTRONIC d.o.o., Dugo. Selo. 28-ožu-13. 146.100,00 ... K.S.T. TRGOVINA d.o.o., Zagreb.

registar ugovora - Dom zdravlja Zagrebačke županije

24 srp 2018 ... VB TRGOVINA I. SERVIS- ... ANTHOS A INTER za Dom zdravlja ... Uređenje specijalističke ordinacije u ispostavi Dugo. Selo. 45400000.

registar ugovora - Grad Sveta Nedelja

20 pro 2018 ... ulici u Brezju. 45233100 2018/S F20-. 0026142. Otvoreni postupak. Pedom asfalti d.o.o.. 73063070814. 29.01.2018 5 (u mjesecima). 5.380,03.

III. registar ugovora od 1-12-2019-u tijeku - KBC Rijeka

11 pro 2019 ... 69 B 12/19. Popravak TRS bušilice za potrebe Centra ... PEVEC,. 73660371074. 16.5.2019. 30.3.2020. 1.677,60. 419,40. 2.097,00. 16.5.2019.

registar ugovora - Županijska lučka uprava Rab

28 kol 2018 ... G.P.P. MIKIĆ. 15.06.2018. 697.950,00 kn. 24/2018. Vođenje stručnog nadzora u TP. Mišnjak. Jednostavna nabava. 3 mjeseca. 08.03.2018.

registar ugovora i okvirnih sporazuma - EFRI

29 velj 2020 ... Naručitelj: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. Adresa: ... INSTAR. INFORMATIKA. D.O.O.. OIB: 64308723629. 12.03. 2018. 4.601,24 kn. 17.

registar ugovora i okvirnih sporazuma - Predsjednik.hr

29 velj 2020 ... BAUHAUS d.o.o.. 67041641563. 01.01.2018 31.12.2018. 13.000,25. 3.250, ... Radna odjeća i obuća - tehnička služba, hortikultura. 18100000.

REGISTAR UGOVORA JAVNE I JEDNOSTAVNE ... - Virkom doo

20 velj 2019 ... ZANATPROMET-. TRGOVINA ... Virovitica, Izgradnja postrojenja ... vode od pranja pješčanih filtera vodocrpilišta BIKANA. Virovitica. 90492000.

registar ugovora - Lučka uprava Zadar

9 sij 2019 ... dir 12 10 2018 geodetske usluge radi elaborata pretvorbe i proširenja lučkih područja. 71355000. Jednostavna nabava. ACES d.o.o. Zadar.

Registar ugovora - Krapinsko-zagorska županija

31 pro 2018 ... hodnika na 1. katu zgrade KZŽ na adresi Magistratska 1, Krapina - ... 5403 Ugovor o nabavi računala i računalne opreme - PC- automati. 26.4.

Registar ugovora o javnoj nabavi - PLINACRO doo

31 pro 2017 ... LAKTIĆ & PARTNERI, ZAGREB. 21.08.2013. ... SAUCHA I PARTNERI, ZAGREB ... Odvjetničko društvo Pavlak, Slanina Fabijanić, Katić. Pavlak ...

registar ugovora -objava 2014. - MORH

12 srp 2019 ... STRELJANA LAS d.o.o.. 27-ruj-14. NND-203-14-325. BV-203-14-610. Nabava ... Sanacija elektroinstalacija za potrebe AS. "Vrapčanski potok".

registar ugovora - Općina Plitvička Jezera

29 sij 2019 ... Konzum d.d.. 29955634590. 30.03.2018 30 DANA. 627,86. 156,97 ... 3 M CVJEĆARNICA vl. EVICA KATIĆ. 20.09.2018 1 MJESEC. 1.491,92.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2018..pdf

5 velj 2019 ... Adresa: Vladimira Nazora 49, Pula. OIB:25275875455 ... Brionka d.d. Pula. 08.02.2019. U tijeku. 7 ... DURAVIT d.o.o.. U tijeku. U tijeku. 11.