Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda(6) - Vodovod Metković

8 tra 2017 ... Zajednica ponuditelja: Centrogradnja d.o.o., MGA NEKRETNINE d.o.o., 2. Plemićko 12, 10090, Zagreb, oib -. 04722246743, Centrogradnja ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda(6) - Vodovod Metković - Srodni dokumenti

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda(6) - Vodovod Metković

8 tra 2017 ... Zajednica ponuditelja: Centrogradnja d.o.o., MGA NEKRETNINE d.o.o., 2. Plemićko 12, 10090, Zagreb, oib -. 04722246743, Centrogradnja ...

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Sisački vodovod

29 srp 2019 ... Ja, javni bilježnik Gordana Briševac Imprić, Sisak, Trg Lj. Posavskog 3, potvrđujem da je stranka: GORAN ODŽIĆ, OIB 40860332397, SISAK, ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - JV 71/2019 - KD Vodovod i ...

24 svi 2019 ... Autocentar Obrt za automehaniku i. Marinići d.o.o. autolimariju Kovačevi. AUTOCENTAR MARINIĆI AUTO KOVAČEVI. Trampov breg 21.

Prilozi uz Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf - Baranjski vodovod

Broj: 01-899/19 - 2. Emax d.o.o.. Vinkovačka 104. 31000 Osijek. Predmet: Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Baranjsko Petrovo Selo, Ev.br. JN 10/19.

POUP-Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ... - Baranjski vodovod

3 lip 2019 ... EMAX d.o.o.; Vinkovačka 104, 31000 Osijek; OIB: 01316531064. 2. Vodovod-Montaža d.o.o.; Poljski put 1, 31000 Osijek; OIB: 06137568928. 3.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Virkom doo

29 sij 2020 ... Sistematski pregledi zaposlenika. 3. ... POLIKLINIKA Medikol, Dragutina Mandala 7, 100000 Zagreb. 5. DATUM ... Ukupna cijena ponude nakon računske kontrole (kn) ... OTVARANJE, PREGLED I OCJENU PONUDA : 1.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s privitcima - Eko doo

11 svi 2018 ... „LAVČEVIĆ ZADAR“ d.o.o., Zadar su u svojoj ponudi dostavili valjano jamstvo za ozbiljnost ponude koje je u skladu s traženjima Naručitelja.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

PARANGAL d.o.o., Kneza. Trpimira 8, 31000 Osijek. 13. 6. 2019. 12:55. 376.949,00. 47L.L86,25. 2. BOSKOVIC d.o.o, Dragutina. Zani6a Karle 12, 32100.

MV 012-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - HBOR

KANALOKOPAČ DONDI DMR 45 (seri.br.0623) (nije uključen rizik krade). PODRIVAČ NOŠENI PEGORARO MEGA DRAG 7 (ser, br. 112023) (nije uključen.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - FFRI

19 tra 2016 ... 4. MIKRONIS d.o.o., Nova cesta 166, 1000 Zagreb. : 5. HRVATSKI TELEKOM d.d., R.F., Mihanovićeva 9, 10 000 Zagreb. 6. NETCOM d.o.o. ...

MV 005-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - HBOR

Ponuditelj ALFATEC Group, Tuškanova 37, Zagreb, dostavio je Ponudu koja je izrađena u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje, sadrži sve tražene dokaze ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - APIS IT

... priloge zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Članovi Uprave: Denis Krestak. Lovro Mateš. IBAN: HR2023900011100825448. Hrvatska poštanska banka d.d. ...

ZAPISNIK O pregledu i ocjeni ponuda - Općina Ribnik

26 kol 2016 ... ARKADA ponuditelja: građevinske. KARLOVAC. d.o.o. usluge. d.d.. Kolodvorska. Belaj 27A, 47 250 Poslovni park. lA, 47 250. Duga Resa.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Osijek

Zajednica ponuditelja: Promet građenje d.o.o., Industrijska 28, Požega i Geokod. d.o.o., Matije Gupca 30 Slavonski Brod. 2. Zajednica ponuditelja: Osijek ...

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - Grad Ivanec

31 svi 2019 ... COLAS Hrvatska d.d., Međimurska 26, 42000, 385 42233688, Varaždin, 58701507957, ponuda. 03555.01/2019, zaprimljena elektroničkim ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Strukturni fondovi

31 svi 2019 ... Zagreb. OIB: 10964027716. 7.993.541,58 HRK. 9.991.926,98 HRK. 31.05.2019. u 09:32. 5. Zagrebgradnja. d.o.o., Zagreb. OIB: 39233442442.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Ministarstvo pravosuđa

30 tra 2019 ... MEDVEN TRGOVINA. d.o.o.. Popis sastavnih dijelova ponude i broj stranice na kojima se nalaze - sadržaj potvrda porezne uprave o stanju ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.pdf - Elektrokem

Teh-gradnja d.o.o., Ksenije Kantoci 3, 10 020 Zagreb, 2. srpnja 2018. godine. II. Vodovod i odvodnja. 1. Graditeljstvo Jolić. d.o.o., Novoselečki put 93B, 10 040 ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Solin

17 pro 2018 ... Imperito, Susedsko polje 47, 10090 Zagreb, OIB: 28.11.2018. u 9:50 sati. 909796174408. 28.11.2018. u 10:40 sati. Biroprint d.o.o., Vijenac ...

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA (nabava novog ...

Auto kuća Gašperov d.o.o. Split ponudio je vozilo marke Dacia Sandero za cijenu od. 72.404,00 kn bez PDV-a, PDV iznosi 18.101,00 kn, Trošarina iznosi 3.285 ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Općina Breznica

OIB:04662316393,. VODOLIM, vl. Vanja Brundula, Nova ulica 3/a, lo anja brundula, Nova urca sa, 2.307.401.77. 49240, Donja Stubica, OIB: 71497445564,.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Narodne novine

6 lip 2019 ... ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s.

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Baraćeve Špilje

Ukupna cijena ponude s PDV-om. 487.500,00 kn ... Cmin– najniža ponuđena cijena valjanih ponuda (bez PDV-a) ... Dani ljepote i fitnessa, Naručitelj Callegari.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf - Strukturni fondovi

16 sij 2020 ... Procijenjena vrijednost nabave: 227.425,00 kn bez PDV. 6. Poziv na ... ponuda, cijene ponuda preračunavat će se u kune (HRK) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) na ... EUR euro. GBP funta sterlinga.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Komunalac Vukovar

VRTNI CENTAR JUG, Josipa Reihl Kira 143, 31000 Osijek, OIB 61529845155. 7. TRES-M-FLOS, Vjenceslava Novaka 21, 10000 Zagreb, OIB 47606109343.

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Slunj

Dana 02.05.2016. godine poslan je zahtjev za potvrdom prihvaćanja računske pogreške u roku od ... Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu od.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Buzet

6 pro 2019 ... 02.11.2005. MICK D.O.O.. KUKULJANOVO 447, 51227 ŠKRLJEVO,. BAKAR. OIB: 04021334723. REGOB: 3072326805. 01g 02m 25d. RADNI.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda RADNE ODORE - Jadrolinija

TRGO-LEPTIR d.o.o. Rijeka, OIB 52639870872. Broj (oznaka) ponude jadro 67. 1299/-16-ZI. Cijena ponude u kunama, bez PDV-a. (prije računske provjere).

Prilog 1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Sinj

11 ožu 2019 ... 60/1, Zagreb. Kerschoffset d.o.o., Ježdovečka. 112, Zagreb. LOGIC MARKETING d.o.o.,. Međimurska 21/IV, Zagreb. DESNI KLIK d.o.o., Siget 7,.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-Izgradnja i ... - Grad Klanjec

17 svi 2019 ... 1) MDK GRAĐEVINAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Dubrovčan 3 B, 49214 Veliko. Trgovišće, OIB:88960810798. 9. Analitički prikaz traženih i ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za grupu 3 - Središnji državni ...

14 svi 2018 ... PREMIUM d.o.o.. ZP: NN d.d. i. SAPONIA d.d.. INSAKO d.o.o.. SMIT-. COMMERCE. d.o.o. . . . L. Ponuditelj je dostavio traženola jamstvola.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Vukovarsko-srijemska županija

24 srp 2017 ... Pregledom i ocjenom ponude ponuditelja Automehanika, d.o.o., Vinkovci, koji je podnio ponudu za Grupu 1. i Grupu 4. utvrđeno je da je u ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od ... - Općina Visoko

7 kol 2018 ... ... naziv i sjedište ponuditelja koji su podnijeli ponudu prema redoslijedu iz Upisnika o zaprimanju ponuda: 1. PEDOM ASFALTI D.O.O. Trsatska ...

POUP-Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda - Osječko ...

Lumar d.o.o., Ulica Nikole Tesle 21, Beli Manastir. 5. Valenčak d.o.o., Trg dr. ... Potpisao javni bilježnik Boris Godžirov. Uplata novčanog pologa u iznosu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda I. dio - Središnji državni ured za ...

29 ožu 2018 ... Autowill d.o.o., Kudeljara 5, 32000 Vukovar. OIB: 12631083049. Autowill d.o.o., Kudeljara 5, 32000 Vukovar. OIB: 12631083049. 1111. 29.03.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Središnji državni ured za ...

7 kol 2017 ... ALD Automotive d.o.o., Betinska 1, 10010. Zagreb,. OIB: 45116797997. (dalje u tekstu: ALD d.o.o.). ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING.

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - Akord Županja

SCHACHERMAYER d.o.o., Vrtni put 5, 10 000 Zagreb, OIB: 96769806716. Grupa 2. R.br. Naziv, adresa i OIB ponuditelja. Cijena ponude (bez PDV-a) Cijena ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za nabavu - Hrvatska ...

25 lis 2017 ... K O M O R A. C R O A T I A N M E D I C A L C H A M B E R. TUŠKANOVA 37 • 10000 ZAGREB • HRVATSKA • TEL 01/4500 830 • FAX 01/4655 ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-JN-20_18 - Opća bolnica "Dr ...

24 svi 2018 ... Alfa-Inženjering d.o.o., Osječka 125., 35000 Slavonski Brod e-mail: [email protected] Elvi d.o.o., Vinogradska 53., 35209 Bukovlje.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Grupa 4 - Park prirode Telašćica

16 ožu 2018 ... Printshop d.o.o., Ulica braće Miroslava i Janka Perice 12, 23000 Zadar, Hrvatska. 9. PODACI O POJAŠNJENJU I/ILI UPOTPUNJAVANJU ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Izgradnja vrtića - Grad Klanjec

1 srp 2019 ... 1) MDK GRAĐEVINAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge, Dubrovčan 3 B, 49214 Veliko. Trgovišće, OIB:88960810798;. 2) AGRAD PROJEKT d.o.o. ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- senzorna soba - "Slava Raškaj ...

22 stu 2017 ... IDA DIDACTA d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, ZAGREB. I- Biskupa J. Galjufa 5. 41.287,00. 51.608,75. 8. ANALITiČKI PRIKAZ TRAŽENIH ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Kolone za kromatografiju

AlphaChrom d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10000 Zagreb, OIB 18966227376. Vita Lab Nova d.o.o., llica 37, 10000, Zagreb, OIB 67956870959. Medic d.o.o., Trg ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude - Jadrolinija

UR. BROJ. BIONATURA BIDON VODE d.o.o., Rakitnica 3, 10040 ZAGREB. 1267 / 2014. MATIĆ d.o.o., Kolodvorska 137, 10410 VELIKA GORICA. 1269 / 2014.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Odluka o odabiru

Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad, OIB: ... Provjera računske ispravnosti ponuda: Stručne osobe naručitelja provjerile su ima li ...

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

saponia d.d., Matije Gupca 2, osijek, e-mair: [email protected] ... Zagreb. 23.01.2018. Zapisnik o pregredu, ocjeni i odabiru ponuda - stranica 2 od 7. R.B..

Ponovljeni zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponude ...

21 stu 2017 ... ... prije nego je nastupila izmjena. 1. Osjedka trgovina papirom d.o.o., Osijek:[email protected] ... MM dizajn j.d.o.o.. Osjecka trgovina papirom d.o.o..

Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni ... - Općina Vladislavci

Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Beli Manastir. 7.2. Veterinarska stanica Vetam d.o.o., Biljska cesta 7, Osijek. 8. ANALITIČKI PRIKAZ ...

zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i prijedlogu ... - Opcina Punitovci

21 lip 2018 ... e-mail: [email protected] Stjepana Radića 58. IBAN: HR2923400091836100000 ... Osječka 23a; Tenja; OIB: 02847267714.

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude-Usluga ...

23 kol 2018 ... Ulica grada Vukovara 271/111,. Zagreb. . . . . NE. NE. NE. - Izvadak iz sudskog registra. - Izdavatelj: Javni bilježnik Dabelić. Marina.

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude-Sredstva za ...

22 svi 2018 ... Velekem d.d., Solin: [email protected] 2. Insako d.o.o. ... Ponuditelj Saponia d.d., M. Gupca 2, Osijek u svojoj je ponudi dostavio potvrdu ...

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude-Materijali i ...

30 sij 2018 ... Hexmat d.o.o., Ul. Sv. L. B. Mandića 243a, Osijek: [email protected] 7. PRISTIGLE PONUDE PREMA REDOSLJEDU ZAPRIMANJA: R.B..

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i ... - Ustavni Sud Crne Gore

Za svih 8 (osam) vozila predmet nabavke je: obavezno osiguranje, tehnički pregled kao i ... učešća osiguranika u šteti, - Kupoprodajna (nabavna cijena vozila: 34.000 ... auto AD Podgorica (ponuda je neposredno predata na arhivi Ustavnog suda ... Cijena najpovoljnije ponude – zajedničke ponude ponuđača Smokva DOO.

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude- Uredski ...

6 tra 2018 ... ... [email protected] 2. Atika interijeri j.d.o.o., Laslovo: [email protected] 3. Bonavia d.o.o., Tenja: [email protected]

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju ponuda.pdf - Strukturni fondovi

25 ožu 2019 ... BROLEX društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge, Momjanska ulica 2, 52460 Buje, OIB: 99214387010. 2. relatio ES ...

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda (.pdf) - Grad Lepoglava

c) Mipcro d.o.o., Adalberta Georgijevića 3, 42240 Ivanec, OIB:74266568215. Ponude su otvorili ovlašteni predstavnici Naručitelja dana 13.10.2017. godine u ...

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda - Muzej grada Koprivnice

9 lis 2014 ... Baltazar d.o.o., Obrtnička 6, Koprivnica. 2. Bogadi grafika d.o.o., Dubovečki breg 10, Koprivnica. 3. Tiskara Rihtarić, Gorička 16, Koprivnica.

zapisnik o otvaranju, pregledu iocjeni ponuda - Opća bolnica ...

18 srp 2017 ... samo jedna ponuda ito sljedećeg ponuditelja·. Ponuditelj. Adresa. Ur.br. Datum prijema. Sat prijema. ALMEL DUBROVNIK. Ivana Zajca 5, 20 ...

rješenje OIB - Vodovod Metković

Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) ima značenje javne isprave. Potvrdom osoba dokazuje svoj osobni identifikacijski broj (kratica OIB).

Troskovnik - REKAPITULACIJA 1-2-3 bez funkcija - Vodovod Metković

Razbijanje postojećeg asfaltnog zastora. Stavka obuhvaća i utovar, prijevoz i odvoz na deponiju te plaćanje naknade za korištenje deponije. S otpadnim ...