Iva Kladar ANALIZA OPERATIVNOG POSLOVANJA ROBNO ...

POSLOVNA JEDINICA JANKOMIR. Robni terminali Zagreb (RTZ) moderno su hrvatsko poduzeće koje je svojim značenjem nezaobilazno kako u gospodarstvu ...

Iva Kladar ANALIZA OPERATIVNOG POSLOVANJA ROBNO ... - Srodni dokumenti

Iva Kladar ANALIZA OPERATIVNOG POSLOVANJA ROBNO ...

POSLOVNA JEDINICA JANKOMIR. Robni terminali Zagreb (RTZ) moderno su hrvatsko poduzeće koje je svojim značenjem nezaobilazno kako u gospodarstvu ...

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA ...

investiranja → pokazatelji uspješnosti poslovanja. • pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

ANALIZA PROFITABILNOSTI POSLOVANJA EUROHERC ...

neto profitna marža = dobit poslije poreza prihod od prodaje. ×100 (4). • marža neto preostalog profita: marža neto preostalog profita = [ dobit poslije poreza.

Analiza poslovanja stambenih štedionica u RH - HNB

30 lip 2001 ... tr`i{tu, a evidentan porast broja stambenih {tedi{a i izno- sa prikupljene {tednje govori o ... su vlastiti uredi/poslovnice te pomo}u interneta (samo.

Izjava poslovodstva i analiza poslovanja - INA, dd

U Kini je u 2018. godini gospodarski rast usporen na 6,5%, ali je još ... 18,5. FOB MED CIJENA PROIZVODA I MARŽI. Bezolovni super 10 ppm (USD/t). 548. 662.

VERTIKALNA I HORIZONTALNA ANALIZA POSLOVANJA NA ...

25 kol 2016 ... Problem istraživanja predstavlja specifičnost analize poslovanja horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ...

Barbara Lukaĉić ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ...

3 ruj 2019 ... postoji zamjenski proizvod na trţištu te u tom sluĉaju njegova cijena ima ... 154 Namal je tzv. zidarski cement čija je namjena priprava morta za ...

VERTIKALNA I HORIZONTALNA ANALIZA POSLOVANJA ... - Unist

25 kol 2016 ... Problem istraživanja predstavlja specifičnost analize poslovanja horizontalne i vertikalne analize financijskih izvještaja. Predmet istraživanja ...

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća podravka dd

Predmet ovog rada je financijska analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo stanje poslovanja poduzeća. Horizontalnom i vertikalnom analizom analizirat će se ...

ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU TVRTKE PODRAVKA D.D.

Analiza poslovanja u ovom diplomskom radu će se raditi na primjeru tvrtke Podravka d.d.. Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica osnovana je u ...

VELEUČILIŠTE U RIJECI ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA dm ...

zemljama. Navedeni trend jasna je slika uspješnog poslovanja dm-a u Europi, što ga ... Izvor: izrada prema dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb, 2016. Izvješće ...

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća tim kabel doo

10 pro 2015 ... H2.4: Pokazatelji ekonomiĉnosti poduzeća Tim Kabel d.o.o. pokazuju da poduzeće posluje s dobitkom. H2.5: Pokazatelji profitabilnosti ...

STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA ...

Pokazatelji kao informacije za upravljanjem ... pokazatelji uspješnosti poslovanja. ... Imovina je ekonomski resurs kojeg poduzeće koristi u ostvarivanju svoje ...

vERTikAlNA i hORizONTAlNA fiNANCiJSkA ANAlizA pOSlOvANJA ...

Berislav Bolfek, Milan Stanić, univ. spec. oec., Sanja Knežević, dipl. oec.: Vertikalna i horizontalna financijska analiza poslovanja tvrtke. Dr. sc. Berislav Bolfek*.

analiza uspješnosti poslovanja društava za osiguranje

Komparativna analiza se provodi za razdoblje od. 2012. do 2015. godine. Odabrana osiguravajuća društva su Croatia osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d. i ...

ANALIZA POSLOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA - UPUZ

®Saniranje dugova kliničkih bolnica (1.3 mlrd). ®Saniranje dugova HZZO-a za lijekove na recept(1.7 mlrd),. ®Saniranje županijskih ustanova koje su ušle u ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA KONZUM d.d. I ...

4 ruj 2016 ... Statističke metode i tehnike, te prikazi grafikonima i tablicama omogućuju ... k.d., Kaufland Hrvatska k.d., Tommy d.o.o. i Studenac d.o.o.. 15.

analiza poslovanja poduzeća „kraš“ - Unist

PRIHODI I TROŠKOVI U POSLOVANJU PODUZEĆA. 5. 2.1.Prihodi poduzeća. 5. 2.1.1. Poslovni prihodi. 5. 2.1.2. Financijski prihodi. 6. 2.1.3. Izvanredni prihodi.

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika

29.989. 3. 20.015.592. 3. 667,4. 6. Osijek. 2.811. 4. 4. 21.539. 4. 14.004.444. 4. 650,2. 7. Zadar. 2.512. 6. 5 ... SANCTA DOMENICA D.O.O.. SVETA NEDELJA.

SARA KMET ANALIZA POSLOVANJA INVE

saznanja o preferencijama klijenta i njegovim sklonostima riziku (Agram brokeri,. 2016.). U nastavku slijedi prikaz upravljanja portfeljem i skrbništvo nad ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA SOCIETE GENERALE ...

Dana 20. travnja 2006. potpisan je ugovor o prodaji HVB Splitske banke francuskoj Societe. Generale Group ... Societe Generale – Splitska banka d.d. je hrvatska tvrtka koja se bavi bankarstvom i koja je u ... Nekretnine i oprema. 236. 201. -35.

ANALIZA POSLOVANJA TURISTIČKIH AGENCIJA I ... - HrTurizam

Zagreb, srpanj 2018. ... POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA U HRVATSKOJ. 4. 3. ... Prije svega to su mikro i male turističke agencije koje isporučuju.

analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća ... - Sveučilište Sjever

Predmet rada je horizontalna i vertikalna analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo ... U odnosu na horizontalnu analizu, vertikalna analiza predstavlja uvid u ...

Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u Virovitičko ...

31 pro 2018 ... Virovitica je po broju poduzetnika (418) na osamnaestom mjestu među ... 30745961182 ZEA d.o.o.. Virovitica. 01.11 - Uzgoj žitarica (osim riže), ...

statistička analiza financijskih izvještaja na temelju poslovanja dm-a

12 Rozga, A., (2009): Statistika za ekonomiste, Ekonomski fakultet Split, Split, str. 17 ... Najveći konkurenti poduzeća su Müller, Bipa i Konzumov Kozmo.

ANALIZA POSLOVANJA GEOPROJEKT dd SPLIT - Sveučilište u Splitu

EKONOMSKI FAKULTET. ZAVRŠNI RAD. ANALIZA POSLOVANJA GEOPROJEKT. d.d. SPLIT. Mentor: Student: Prof.dr.sc.Dejan Kružić. Damjan Meštrović. Split ...

analiza uspješnosti poslovanja farmaceutske kompanije pliva ...

5 HSFI 1, http://www.osfi.hr/Uploads/1/2/136/137/Hrvatski_standardi_financijskog_izvjestavanja.pdf. 6 BELAK, V., Menadžersko računovodstvo, RRiF, Zagreb, ...

analiza poslovanja otvorenih investicijskih fondova u republici ...

3 ožu 2017 ... 0,35. OTP novčani fond. 0,27. PBZ novčani fond. 0,24. ZB europlus. 0,23. Allianz Cash. 0,22. HPB Euronovčani. 0,22. PBZ Euro novčani. 0,14.

ANALIZA MODELA sLABLJENJA POsLOVANJA KROZ MODELE ...

vanje, odnosno životni ciklus poduzeća. Model životnog ciklusa poduzeća temelji se na pretpo- stavci da je živi organizam (poduzeće, organizacija), kao i ostali ...

Financijska analiza poslovanja hrvatske brodograđevne industrije

srednjih i 352 mala brodogradilišta koja su zapošljavala oko 16.500 djelatnika i ostva- rila ukupni prihod 8.8 mlrd. kn.5 Mala brodogradnja u Hrvatskoj već 20 ...

analiza marže profita kao odrednice profitabilnosti poslovanja ...

se može povezati sa sposobnosti poduzeća da ostvaruje visoke marže profita, ... dostupno u izvještaju o financijskom položaju, a drugi preferiraju izračun pro- ...

analiza poslovanja stambenih štedionica u republici hrvatskoj

18 ruj 2016 ... Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.......... 19. 3.3. ... stambena štedionica najbolja prema tom pokazatelju.

financijska analiza poslovanja odabranih trgovinskih poduzeća ...

LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., ... poduzeća ( npr. osobna prodaja, samoposluga, prodaja putem kataloga, ... 46 http://www.lidl.hr/hr/Povijest.htm [03.08.2016.] ...

Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u ...

Slavonski Brod, 28. kolovoza 2019. ... Grad Slavonski Brod, kao županijsko središte Brodsko-posavske županije, nalazi se na ... ĐURO ĐAKOVIĆ TEP D.O.O..

analiza poslovanja podjetja akrapovič dd - Univerza v Ljubljani

Širitev in selitev podjetja v Črnomelj in nagrada Red Dot. 2015. Nova generacija izpušnih sistemov. Stoti naslov svetovnega prvaka. 2016. Podjetje Akrapovič ...

ekonomsko finansijska analiza poslovanja preduzeća u ... - Singipedia

vidivi uslovi za sticanje prihoda. To upućuje i na primenu ... komuniciranja; kvalitet i asortiman hotelskih usluga; uslovi rada; koeficijent fluktuacije; zadovoljstvo ...

analiza poslovanja poduzeća tommy doo i usporedba s odabranim ...

Komparativna analiza poslovanja Tommy d.o.o i odabranih konkurenata . ... Primjena AHP i PROMETHEE metode na problem diversifikacije, Zadar, str 15.

statistička analiza poslovanja društva tromont doo i usporedba s ...

10 kol 2017 ... stoga će se pomoću podataka iz njih analizirati poslovanje društva Tromont d.o.o. Svi poduzetnici dužni su sastavljati financijske izvještaje.

ZAVRŠNI RAD STRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA OPTIKE ANDA

Glavni konkurenti Ande su Ghetaldus, Optika M i Poliklinika Salmoiraghi & Vigano koji ... (proizvod, cijena, distribucija i promocija) sve više do izražaja i potrebe ... će se način osnažiti suradnja usluga pregleda i izrade dioptrijskih naočala te ...

analiza uspješnosti poslovanja pbz dd u razdoblju od 2010. do 2014 ...

FINANCIJSKI POKAZATELJI PBZ d.d. I NJIHOVA ANALIZA .... 34. 4.1. Pokazatelji odnosa ... Usporedba PBZ d.d. s ostalim bankama . ... BANKA KOVANICA. d.d..

TIJANA PAVELIĆ ANALIZA POSLOVANJA LEASING DRUŠTVA U ...

OPTIMA LEASING d.o.o., OTP Leasing d.d., PBZ-LEASING d.o.o., PORSCHE LEASING. d.o.o., PROleasing d.o.o., Raiffeisen Leasing d.o.o., SCANIA CREDIT ...

analiza uspješnosti poslovanja društava za osiguranje u republici ...

motornih vozila (kasko, auto odgovornost) c. grupacija osiguranja transporta i kredita (kargo, kasko, krediti) d. grupacija osiguranja osoba (nezgoda, život). 5.

statistička analiza uspješnosti poslovanja erste & steiermarkische ...

ovoga rada biti će statistička analiza financijskih izvještaja Erste banke kako bi se ... ističe usluga "Slikaj i plati", a odnedavno i aplikacija "Redomat" i "Erste.

analiza pokazatelja uspješnosti poslovanja na temelju ... - Veleri

investiranja → pokazatelji uspješnosti poslovanja. • pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

analiza poslovanja wiener osiguranja dd i usporedba s glavnim ...

20 srp 2016 ... Wiener osiguranje – Vienna Insurance Group d.d. . ... Metode rada koje će se koristi su: analiza, sinteza, usporedba i prikaz podataka ...

financijska analiza poslovanja euroherc osiguranja dd u radzdoblju ...

U radu je prikazana financijska analiza društva Euroherc osiguranje d.d. u razdoblju od 2012. do 2014. godine ... ERGO ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D. ... osiguranje d.d. ih ima ukupno 14: Zagreb,Varaždin, Bjelovar, Osijek, Pula, Rijeka, Zadar,.

13. Obračun i knjiženje amortizacije, presek poslovanja (analiza).pdf

I. Pre knjiženja troškova amortizacije potrebno je u kontni okvir dodati račun 0239 –. Ispravka vrednosti postrojenja i opreme. POSTAVKE / KONTRNI OKVIR / O ...

Analiza financijskih rezultata poslovanja ... - Grad Grubišno Polje

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2010. – 2017. godinu. Dinamika investicija u novu dugotrajnu imovinu, prema podacima ...

analiza poslovanja građevinskih poduzeća prije i nakon ulaska ...

Hrvatskoj te zakonski okvir za obavljanje građevinske djelatnosti. Ujedno su ... Radi dobivanja što potpunije i realnije slike o perspektivi tvrtke čija ... Među najveće dioničare Viadukta d.d. uvršteni su : Unipor grupa u stečaju (7,98%), Viadukt.

analiza poslovanja podjetja žito šumi doo - Univerza v Ljubljani

vplivajo na uspešnost samega podjetja, saj zaposleni oziroma delovna sila ustvarjajo novo. – dodano vrednost. Sicer pa bom v okviru analize poslovnih funkcij ...

analiza poslovanja poduzeća hep prije i poslije liberalizacije tržišta

kao vlasnika, niti menadžmenta, koji je vrlo često politički postavljan od vladajuće ... poduzetnik na određeni datum posjeduje na računu/računima u banci i u blagajni. ... Horizontalna analiza prikazuje dinamiku promjena u iznosima osnovnih ...

analiza poslovanja podjetja peugeot slovenija - Univerza v Ljubljani

28 dec 2006 ... analize je torej poslovanje podjetja Peugeot Slovenija. ... delov), nabava in prodaja novih vozil Peugeot v Sloveniji ter rezervnih delov in ...

celovita analiza poslovanja podjetja pekarna blatnik - Univerza v ...

Krušna peč in Mobipek) ne poznajo dovolj dobro (Leskovšek, 2009, str. 14). ... kjer opravljamo kontrolo kakovosti proizvodov, ali na mestu, kjer gotove proizvode.

Analiza poslovanja naftne tvrtke u promjenjivim tržišnim uvjetima

srednjoeuropske naftne kompanije, INA Grupa, Grupa MOL i Grupa OMV, ... Lož ulje. 1 365 859 1 303 536 1 284 140. 1 267 287. Ostala goriva. 3 264 168 ... Dobava i prodaja prirodnog plina tarifnim i povlaštenim kupcima - Prirodni plin d.o.o.;.

završni rad strateška analiza poslovanja optike anda - Sveučilište u ...

Student: Vanja Marović. Split, kolovoz 2016. ... Strategija predstavlja definiranje glavnih dugoročnih ciljeva, usvajanje akcija i alokaciju ... Glavni konkurenti Ande su Ghetaldus, Optika M i Poliklinika Salmoiraghi & Vigano koji pariraju Andi po ...

financijska analiza poslovanja poduzeća koestlin - Sveučilište Sjever

Financijska analiza poslovanja mi je zanimljiva jer se jako puno informacija može ... Dostupno na URL: http://web.efzg.hr/dok/OIM/dhruska/SWOT_analiza.pdf,.

Analiza poslovanja investicione banke - Centralna banka Crne Gore

investiciono bankarstvo mijenja (finansijska teorija, regulacija tržišta, Internet, konkurencija. ... IKB Deutsche Industriel Bank AG – banka iz Diseldorfa, specijalizovana za ... Naravno, investicione banke kao poslovni subjekti zapošljavaju.

Robno - Synesis

OTPIS, KALO, LOM ... praćenje ulaza i izlaza trgovačke robe sa veleprodajnog skladišta, odnosno praćenje ulaza ... izlaz robe sa skladišta (po prosječnoj cijeni).

robno-materijalno knjigovodstvo

PROGRAMSKI SEGMENT – ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO. Ovaj dokument definiše funkcionalni sadržaj programskog segmenata kao i njegove ...

Materijalno & Robno knjigovodstvo - Digit

Osnovna svrha podsistema FIS Materijalno & Robno knjigovodstvo je količinsko i vrednosno evidentiranje podataka o: Prometu sirovina. Rezervnim delovima.