Odluka o imenovanju Povjerenstva za ... - Ministarstvo znanosti

Zdenka Ribić Dugandžić, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin, članica. III. Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od tri godine.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ... - Ministarstvo znanosti - Srodni dokumenti

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ... - Ministarstvo znanosti

Zdenka Ribić Dugandžić, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin, članica. III. Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od tri godine.

Odluka o imenovanju regionalnih voditelja i ... - Ministarstvo znanosti

Centar za pružanje usluga u zajednici “Kuća sretnih ciglica“, Sl. Brod. 103. ... MARIJA MATIČEVIĆ Osnovna škola „Dragutin Tadijanović“, Slavonski Brod.

Odluka o imenovanju povjerenstva

24 stu 2017 ... Oreškovićeva 25, 10 000 Zagreb tel. 01/6642220 FAX.6642221. OIB: 13582015490. Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva ...

Odluka o imenovanju Povjerenstva ALU za reakreditaciju

Natalija Nikpalj Polondak. 6. doc. art. Tomislav Buntak. 7. Zorana Mladinov, tajnica ALU. 8. Romana Nikolić, studentica b) Studijski programi. 1. izv. prof. mr. art.

Odluka o imenovanju povjerenstva - ZTB STAN doo

ZTB STAN doo. Ankice Opolski 2 ..42000 Varaždin .. Hrvatska / Croatia. T 385(0)42 660 541 F 385(0)42 211 187 E [email protected] W www.ztbstan.hr.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova stručnog povjerenstva za ...

31 sij 2019 ... opasne tvari za područje postrojenja Skladište gospodarskog eksploziva „Sičane“ operatera BRODOMERKUR trgovina i usluge d.d.. Članak 1.

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za certifikaciju ... - cezih

www.hzzo.hr. Na osnovi članka 35. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 18/09, 33/10, 8/11, 18/13, 1/14 i 83/15) i točke II.

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva ... - Opća bolnica Varaždin

Alen Pajtak, dr.med., predstavnik Opće bolnice Varaždin, član. 3. Sandra Kocijan, dr.med., predstavnik Opće bolnice Varaždin - Služba Novi Marof, član. 4.

Odluka o imenovanju Interventnog tima - Ministarstvo poljoprivrede

fax: 051/808-622, e-mail: [email protected] 1.14. Nedjeljko Reljac - Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Delnice,. Šumarija Prezid ...

Odluka o financiranju UP.03.1.1.03 Provedba ... - Ministarstvo znanosti

22 velj 2019 ... Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, ... Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Lorenza Jagera 9,31 000 Osijek, OIB: ...

Odluka o dodjeljivanju novčane potpore ... - Ministarstvo znanosti

27 kol 2019 ... međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019. ... Osnovna škola Jurja Dobrile, Rovinj ... OŠ Ivana Rabljanina Rab.

Odluka o dodjeli sredstava ustanovama i ... - Ministarstvo znanosti

23 pro 2019 ... 08-071-033 CENTAR ZA AUTIZAM RIJEKA. 01-073-003 ... 21-114-149 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA. 17-126-535 ...

Odluka o Nastavnom planu i programu ... - Ministarstvo znanosti

AZILA, AZILANTE I STRANCE POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM ... učenja, poslije im hrvatski može postati drugi jezik) jedna je od ključnih kompetencija koje pojedinac ... Kao i leksik, materijali za učenje hrvatskoga jezika, posebno izvorni ...

Odluka o financiranju nabave informatičke ... - Ministarstvo znanosti

29 kol 2018 ... OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ ... OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA ... HRVATSKIH ŽRTAVA 13, VINKOVCI.

Odluka o osnivanju Stručne radne skupine za ... - Ministarstvo znanosti

Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, član. 14. doc. prof. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek.

R J E Š E NJ E o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava ...

14 pro 2017 ... Čakovec, __.__.2017. godine ... Javni poziv objavljen je na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska- ... u časopisu Javni bilježnik.

prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu ...

16 lis 2018 ... Marinela Rosso (član Kluba laringektomiranih osoba Osijek),. 3. Denis Ćosić (ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog ...

RJE Š ENJE o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva ...

Za članove Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije imenuju se: 1. DRAGUTIN ... bile u listu Međimurje i listu Međimurske novine. Ponovno su o ...

Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice Etičkog povjerenstva ...

Igor Radeka: Pedagogija Stjepana Patakija u kontekstu razvoja suvremene povijesti pedagogije u. Hrvatskoj. Filozofski fakultet u Rijeci, travanj 2000.

PoY 2009 - Odluka Povjerenstva - PMI Croatia

Gradski električni automobil –XD koncept – nositelj: Dok-Ing, Zagreb; voditelj projekta: Vjekoslav Majetić. • HYBRID - multi-TFLOP hibridni GPU-CPU klaster ...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ...

4 tra 2019 ... Ivan Nekić – vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule-Pola - član Povjerenstva. - Gordana Ferenčić – vijećnik Gradskog vijeća Grada Pule-Pola ...

Odluka o osnivanju Povjerenstva za znanstvenu čestitost - Hrvatska ...

... Katavić, predsjednik Povjerenstva za znanstvenu čestitost (Medicinski fakultet ... Klara Buršić Matijašić (Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli), ...

Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za nabavu ... - MORH

4 srp 2019 ... brigadir Željko Ninić, Samostalna služba za upravljanje projektima. Ministarstva obrane, član. Zadaća Međuresornog povjerenstva iz stavka 1.

odluka o imenovanju povjerenika cz op

Mjesni odbor Poličnik. Ante Lončar. Ivica Bogović. 8. Mjesni odbor Gornji Poličnik ... Davor Lončar. KLASA: 810-01/17-01/7. URBROJ: 2198/06-02-17-1. Poličnik ...

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - Vio

Web: www.vio.hr, e-mail: vio [email protected] hr, tel.: 01 61 63 000, fax: 01 61 63 100. Trgovački sud u Zagrebu. Tt-13/25476-2, Temeljni kapital: 2011.000.000,00 ...

Odluka o imenovanju vještaka - ZOSI

17 pro 2018 ... Vladimir Boschi, dr.med., spec. opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, u Područnom uredu Split;. - Wendy Matoz, dr.med., spec. psihijatrije, ...

Odluka o imenovanju - Libertas Dubrovnik

... pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Ante Vojvodić direktor LIBERTAS -. DUBROVNIK-a d.o.o. donosi sljedeću: ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA.

Odluka o imenovanju članova Savjeta ISVU

Davor Jurić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, predstavnik Agencije za ... Davor Cafuta, Tehničko veleučilište u Zagrebu, predstavnik veleučilišta i ...

Odluka o imenovanju - Brodsko-posavska županija

14 velj 2020 ... Maja Gačić Dimić, univ.spec.oec. (posjeduje važeći certifikat u području javne nabave) – zadužena za ekonomska pitanja,. 2. dr.sc.

Odluka o imenovanju voditelja i koordinatora za financijsko ...

Sladoljev, voditeljica Službe za proračun i financije. Voditelj za financijsko upravljanje i kontrole u suradnji s koordinatorom za financijsko upravljanje i kontrole ...

Odluka o imenovanju školskog administratora za e-Dnevnik u ...

Nastavnik/ica Tina A., predmeta informatike, imenuje se za školskog administratora. eDnevnika u JU Druga gimnazija Sarajevo, za školsku 2019/2020. godinu.

Odluka o imenovanju vanjskih vještaka - ZOSI

16 srp 2019 ... Saša Jevtović, dr.med., spec. psihijatrije i uže spec. psihoterapije, zaposlen u Kliničkom bolničkom centru Zagreb (za potrebe Područnog ureda ...

Odluka o imenovanju službenice za informiranje - FFRZ

Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) dekan Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, prof.dr.sc. Ivan Koprek, donosi slijedeću.

Odluka o imenovanju ravnatelja - Agencija za mobilnost

3 srp 2018 ... imenuje se Antonija Gladović. 2. Ravnatelja se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 3. srpnja 2018. 3. Ova Odluka o ...

Odluka o imenovanju osobnih pomagača - ncvvo

22 svi 2015 ... Osnovna škola Nad lipom, Zagreb. Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek", Vinkovci. | Osnovna škola Otona Ivekovića, Zagreb. Centar za ...

Zapisnik sa 5. sjednice Povjerenstva za ... - Ministarstvo uprave

Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, gosp. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave i koordinator Povjerenstva, gđa. Tatjana. Prenda Trupec ...

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima ...

sukladno Pravilniku. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja iobjavljuje se na oglasnoj plodi iinternetskoj stra nici Skole www.brlici.hr. Ravnatelj.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka OŠ ...

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči OŠ „Kajzerica“u Zagrebu. Vršitelj dužnosti ravnatelja. Igor Rukljač ...

Odluka o imenovanju ovlaštene osobe o ... - Medulinska rivijera

13 kol 2018 ... MAJA BIZJAK, glavna urednica Medulin FM-a i predsjednica Uprave, imenuje se ovlaštenom osobom za pristup podacima sa video nazdora. II.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja 2016

Psihijatrijska bolnica Lopada, Lopada ll,5l2l8 DraZice. 61. Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb ,,Sveti Rafael" Strmac, Sumetlica. 87,35404 Cernik.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja ... - HNK Split

informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE te periodički ... APN-Odjel za sustavno gosp. energijom i ISGE, Savska cesta 41/VI, 1000 Zagreb. 5.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - DV MATIJE GUPCA

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i članka 77. i. 78. Statuta Dječjeg vrtića MATIJE GUPCA, ravnateljica Lidija ...

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - Vodovod Dubrovnik

VODOVOD DUBROVNIK... ZA VODOOPSKRBU I KOMUNALNU HIDROTEHNIKU. VEraa t{sq'a 19. AI0O U.O.tid(. Iet O2lU414{01 Fa: O2U11i>.718. PegErr!*d ...

2. Odluka o imenovanju članova Tematskog inovacijskog vijeća za ...

3 pro 2018 ... Goran Malčić, Tehničko veleučilište u Zagrebu. 12. Tibela Landeka Dragičević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 13.

Odluka o imenovanju članova upravnog odbora - APTF

www.apfmo.org, e-mail: [email protected], [email protected] žiro račun: 3381002200282256; ID: 4227102650009. Devizni račun: ...

odluka-o-osnivanju-i-imenovanju-clanova-koordinacijskog-tima-za ...

Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. ... promicanje dojenja u Koprivničko-križevačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Koordinacijski.

Odluka Vijeća od 12. ožujka 2019. o imenovanju članova ... - EUR-Lex

15 ožu 2019 ... g. Dantes Nicolae BRATU. Slovenija g. Nikolaj PETRIŠIČ g. Vladka KOMEL ... Ivan KOKALOV g. Ognyan ATANASOV g. Aleksandar ZAGOROV.

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje ...

Izv. prof. dr. sc. Leo Rafolt, ovlastenje, osim poslodavca, primati i rjesavati prituzbe vezane za zaititu dostojanstva radnika, a sve sukladno dlanl<u 134. Zakona o ...

Odluka o imenovanju voditelja studenata I. godine preddiplomskog ...

21 stu 2017 ... Josip Juraj Strossmayer University of Osijek . FACULTY OF ... Tuđa. 36. Petra. Uvodić. 37. Hrvoje. Vučković. (091/224-0746). Željka Vukić, v.

Odluka o imenovanju rukovoditelja obrane od ... - Hrvatske vode

1 ožu 2019 ... Krešimir Žabek, dipl.ing.građ. Mario Repić ... Krešimir Zubčić, struč.spec.ing.aedif. sjeverni dio područja ... Leo Lešić, dipl.ing.grad. Igor Licul ...

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za ... - ASOO

Nada Prlić, Medicinska škola Osijek. 4. Slavko Ivanković, prof., Srednja škola Sesvete. 5. Božo Čužić, prof., Strojarska tehnička škola Faust Vrančić Zagreb. 6.

Odluka o imenovanju voditelja studenata I godine Preddiplomskog ...

23 lis 2018 ... Marta. Katušić. Mario. Knežević. Doc.dr.sc. Ivan Kraus kabinet II.37. (091/224-0774). Ema. Kobašević. Dorotea. Kojić. Martina. Komadina.

Odluka o imenovanju v.d. studentskih ... - Studentski zbor FFZG

2. mrežnoj stranici Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 3. pismohrana, ovdje. Zagreb, Ivana Lučića 3 (A-015) | szbor.ffzg.hr | [email protected] ...

Odluka o imenovanju službenika za informiranje - Lučka uprava ...

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. JA SPLIT. UPRAVA. OP. MORE. RAVNATELJ: Domagoj Maroević, dipl.iur. Dostaviti: Imenovanoj, Ena Matković.

Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva02 ... - GRAD METKOVIĆ

Na temelju članka 28. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Grada Metkovića. (,,Neretvanski glasnik" broj 4/14.) i 48. Statuta Grada Metkovića ...

Odluka o imenovanju demonstratora na ... - Hrvatski studiji - unizg

Ena Rajić na predmetu Uvod u razvojnu psihologiju, nositeljice doc. dr. sc. Eve Anđele Delale. Sara Kovačić na predmetu Psihologija odrasle dobi i starenja, ...

Odluka o imenovanju vanjskih vještaka - Zavod za vještačenje ...

prim.dr.sc. Franjo Rudman, dr.med., spec. opće kirurgije i uže spec. plastične kirurgije, ... (za potrebe Područnog ureda Zagreb, Izdvojeno mjesto rada Sisak);.

1. Odluka o imenovanju članova Tematskog inovacijskog vijeća za ...

3 pro 2018 ... Bernarda Cecelja, Bernarda d.o.o.. 8. Ivan Marchiotti, BioGnost d.o.o.. 9. Dino Giergia, Dea Flores d.o.o.. 10. Dragan Primorac, Specijalna ...

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka - Vern

e-mail adresa: [email protected] Službenik za zaštitu podataka ispunjava uvjete iz čl. 37. st. 5. Opće uredbe o zaštiti podataka. Službenik za zaštitu podataka ...

Odluka o imenovanju osoba koje će izrađivati ispitne ... - ncvvo

KriZak Timur. 1 8. Lazi6-Marinkovi6 Smiljana. 19. Lu6ki Stjepan. 20. Marin Dinko. 21. Moinar Lidija. 22" Palavra Zdravko. 23. Peri6 Petar. 24. Pe5orda Suzana.