zbornik radova sveučilišta u rijeci manualia universitatis studiorum ...

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Ulica Radmile Matejčić 3 ... Aleksandra Deluka-Tibljaš ... Dostupnost usluga (trgovine, frizerski saloni, i sl.) C13.

zbornik radova sveučilišta u rijeci manualia universitatis studiorum ... - Srodni dokumenti

zbornik radova sveučilišta u rijeci manualia universitatis studiorum ...

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Ulica Radmile Matejčić 3 ... Aleksandra Deluka-Tibljaš ... Dostupnost usluga (trgovine, frizerski saloni, i sl.) C13.

MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGRABIENSIS ...

Prof. dr. sc. Ketij MEHULIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Zavod ... U tekstu će biti riječi o materijalima za direktne i indirektne nadomjestke.

MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS ...

Oni se pripremaju kao soli hidroklor- ne ili sulfurne kiseline. Takve su soli u obliku jakih kiselih otopina, ali je iritacija tkiva minimalna zato što organizam ima ...

udžbenici sveučilišta u splitu manualia universitatis ... - ResearchGate

prenesenom smislu kineziologija je znanost koja proučava zakonitosti upravljanja ... homeostaze naziva se heterokronost procesa oporavka i pripada jednoj od ...

sveučilište u rijeci građevinski fakultet u rijeci zbornik radova

geodezije, Sveučilište u Splitu, Split, Element, 2006. [3] Agroskin, I.I. ... boja – konačni usvojeni protoci po pojedinoj grani, žuta boja – linijski gubici po pojedinoj ... number and structure of the functions and users of the city center facilities. Being a ... Srijeda. ; 65; … Series1. ;. Četvrta k ; … Series1. ; Petak. ; 70;. 13%. Series1.

zbornik radova - Filozofski fakultet u Rijeci

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem ... U međusobnoj komunikaciji mogu odrediti i značenje frazema ('postaviti / po- ... записки таврического национального университета имени В.И. ... su korpusa rječnički potvrđeni frazemi ručno upisivani u tražilicu, a pretraga je bila.

zbornik radova zbornik radova - HAZU-a

Jama Nevidna voda - najdublja u BiH. 4. Jama Amfora. 9 ... 1991), koja dubinom od 576 m postaje 1985. g. najdublja jama Hrvatske sve do otkrića Lukine jame ...

zbornik radova zbornik radova - HAZU

5. Robert. Baković. SK Samobor, Samobor, HBSD, Zagreb. HR. 6. Ana. Bakšić. SO PDS Velebit, Zagreb. HR. 7. Teo. Barišić. SO HPK Sv.Mihovil, Šibenik. HR. 8.

ZBORNIK SVEUČILIŠTA LIBERTAS

25 lis 2019 ... Nakladnik. LIBERTAS MEĐUNARODNO SVEUČILIŠTE. Trg J. F. Kennedya 6B. 10000 Zagreb – Hrvatska. Za nakladnika. Duško Pavlović.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 365 KB - Fer

26 lis 2012 ... Tel: (051) 651 444 (centrala); 651 403 (dekanat); Faks: (051) 675 818; 651 416; E-mail: [email protected] OIB 46319717480; Mat. br. 3334317.

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci

5 lip 2018 ... preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij) na Sveučilištu u Rijeci (dalje: Sveučilište). ČLANAK 2. Vrste i razine studija.

Zbornik radova 1

12 мар 2016 ... zasijano oko 527.000 ha, ugari i neobrađene oranice čine 478.000 ha, ... 1,89c. 100,00c. Аmbition. 23. 1,17c. 6,52b. 2,69ab. 62,50a. Dido. 29.

ZBORNIK RADOVA

usmerene na razvoj preduzetništva i podsticanje razvoja odreñenih ličnih ... 2. The duration distinguish permanent and temporary. Business functions ... of cars are dirt (partial or total)? x. 5. ... service based paradigm for industry, New York ,The Free Press ... htpp:/www.prsp.gov.rs/download/strategija%20za%20razvoj%20.

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI Integrirani ...

3.2 Odabrani slučajevi o eutanaziji iz prakse Europskog suda za ljudska prava . ... KAZNENOPRAVNO UREĐENJE EUTANAZIJE U HRVATSKOJ I AUSTRIJI 39.

GODIŠNJAK TEHNIČKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U RIJECI ...

4 ruj 2017 ... Faculty of Engineering of University of Rijeka ... Delač, D. Sc. Ivan Volarić, as well as D. Sc. Ivica ... Vrkic, N.; Skok, S.; Kirincic, V.; Real Time Power Swing Monitoring In a Hydro Power Plant ... Programski određen radio.

PONAŠANJA STUDENATA SVEUČILIŠTA U RIJECI ... - UNIRI

19 srp 2017 ... njegovog istraţivanja bio je istraţiti kako teorija planiranog ponašanja, tj. kako varijable: stav, subjektivna norma i percipirana bihevioralna ...

PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI Maša Žic ...

Najvažniji propis koji uređuje ovu materiju u hrvatskim okvirima je Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (u ...

zbornik radova vi.hkk - demlas

11 tra 2018 ... The latest findings pointed out that there is not yet a consensus, some ... Ključne riječi: katastar, registracija nekretnina, zemljišna administracija.

Proceedings Zbornik radova

22 velj 2019 ... Hrvatskim lovačkim savezom organiziraju. 54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma. 17. - 22. veljače 2019. godine, Vodice, Hrvatska ...

Zbornik radova CoNStruction 17

DOMINIK SKOKANDIĆ. STRUCTURAL DESIGN OF A DIAGRID STRUCTURAL SYSTEM HIGH. RISE BUILDING IN ZAGREB. AUTHORS - mag. ing. aedif.

zbornik radova - SPIN

5 нов. 2015 ... kao što je oftalmologija. Predstavljen ... Glaukom je jedan od glavnih uzroka slepila na svetu. Od glaukoma ... U Republici Srbiji, prvi online servis za naručivanje robe široke ... preduzetničkog duha i na motivaciju zaposlenih.

Zbornik radova, uputstvo

ANALIZA POTREBA ZA IZGRADNJOM SKLADIŠTA ZA VOĆE I POVRĆE U. REPUBLICI SRBIJI. NEEDS ... [7] Milićević, D., ,,Demografska slika Srbije i Evrope'',.

zbornik radova - Novosti

30 svi 2015 ... CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska ... Činjenica, da diesel motori ispuštaju manje ugljičnog dioksida od benizinaca (manje troše ... CxHy, CO, NOx, i čestice motocikl, vanbrodski motor Dvotaktni ciklus.

Zbornik radova - CROPOS

društva te pogotovo anticipirajući skoru budućnost kada će svaki mobilni telefon biti oprem- ... Informativne radionice (Rijeka, Split, Zagreb, Vinkovci) na kojima je ... CORS stanica, određene su točke s cjelobrojnim sekundama po elipso-.

zbornik radova - ResearchGate

24 velj 2018 ... Ivana Degirmendžić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Emil Hofman, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Miroslav Hrženjak ...

zbornik radova - Azoo

9 tra 2016 ... Predgovor. Zbornik radova Proljetne škole školskih knjižničara nastavlja ... Pitaj knjižničara – kao informacijska služba i digitalna usluga. 2.2.

zbornik radova - Hdmsarist

istraživanja, od čega su dva opća sestrinska časopisa; Sestrinski glasnik i Plavi fokus i jedan specijalizirani sestrinski časopis pod nazivom Shock. Za vidljivost ...

zbornik radova - hkoig

21 lis 2018 ... Testno područje nalazi se na dvije katastarske čestice ... čije su koordinate određene spomenutim GNSS uređajem. ... logija podrazumijeva kako aktualne sustave pozicioniranja GPS i GLONASS, tako i nekoliko sustava u ...

zbornik radova - KGH kongres

7 дец 2018 ... Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) Srbije ... otpadnih materijala odgovarajućih industrija, predviđa se da će cijena sirovine za ... godno raspoloživih sirovina kao što su šećerna trska i biljno ulje i tu spadaju ... opis jednog zonskog sistema klimatizacije; sistemi za pripremu i distribuciju hlad-.

zbornik radova - bastina.ba

23 svi 2016 ... Miloš Mandalinić, tadašnji predsjednik Skupštine općine Lukavac, u ... Skamenjena djevojka, odnosno kamen u obliku žene između Poljica i ... dunuma i oranicama Studenac od 8,5 dunuma, vlasništvo Stipe Tunjića Mijinog.

zbornik radova - menadžment bor

Ključne reči: poslovna ekonomija, troškovi, profit, upravljanje troškovima. Abstract: Profit is a major goal and mofit for the business subjects in market economy.

I&A 2011, Zbornik radova

28 окт 2011 ... Certification process is mostly conducted through an on-line service and may ... "Evropski koncept pristupaćnosti-2003", Izdavači koncepta na srpskom ... radijacija - ograničeno isijavanje (zračenje kroz staklo, iz lima i sl.) ...

Zbornik-radova - erasmusplus.rs

Discovering Electricity: NIKOLA TESLA . ... eTwinning portal promoviše saradnju škola u Evropi i šire ... eTwinning portal je omogućio realizaciju ove teme u ... istorija, biologija, veronauka, građansko vaspitanje, IKT, likovna umetnost, ...

zbornik radova proceedings - DPT

zbog nedovoljne oksidacione i termičke stabilnosti i visoke cijene u ... optimizovali novi propisi i uspostavio brz početak inspekcije. ... torom „IMT 539“. Kako bi ... U Bosni i Hercegovini su mašinski prstenovi osnivani u funkciji povratka raselje-.

zbornik radova - vtsnis.edu.rs

singularni vektori i oni su sopstveni vektori (engl. eigenvectors) od ... vektori ATA desni singularni vektori. ... Ekološki indikatori: emisija CO2 po toni otpada, emisija kiselih gasova ... [5] Mladen Josijević, Dušan Gordić, Milun Babić, Indikatori.

zbornik radova - Univerzitet PIM

(ponavljanje imena životinja s kartica maca-krava-žaba). ... Zagreb, HR: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. ... eksternalizacija, e-bank, ... etničke zajednice u okviru države, već se svi građani formalno smatraju jednim narodom i kao ... Prijava o izvršenom silovanju u najvećem broju slučajeva dolazi od same žrtve.

Zbornik radova - HDZZ

12 tra 2019 ... nakladnik: Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja, Zagreb ... Центр экологической политики. [4] Chukova Yu.P. Advances in nonequilibrium ... značajnija u odnosu na jesen, što uzrokuje proljetni porast berilija u tkivu dagnji.

ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS

29 ruj 2012 ... COLOR FASTNESS OF BLACK PRINTS ON WHITE TEXTILE ... naznačena prednost u smislu sigurnosti originalnosti proizvoda, što kupci cijene. ... Opium intoxicates and excites", "the woman is excited because she feels ...

zbornik radova - Alas

28 мај 2011 ... kroz igru mogu mnogo toga da nauče. Neki od njih su: Poletarac, Školica,. Švrća, Azbukvar, Matematika kroz igru… Poletarac je paket od 19 ...

ubuntu - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci

UBUNTU. LINUX OPERACIJSKI SUSTAV. ZAVRŠNI RAD ... Instalacija Ubuntu operacijskog sustava temelji se na istom principu kao i kod instalacije Windows ...

studentski smještaj na kampusu sveučilišta u rijeci - UNIRI

velikim ormarom, policama iznad kreveta, velikim radnim stolom, stolicama ... ation in the City of Rijeka got more than doubled follow- ing the implementation of ...

Statut Sveučilišta u Rijeci - Sveučilišni savjetovališni centar

15 velj 2015 ... Statut Sveučilišta u Rijeci. 3. I. OPĆE ODREDBE. ČLANAK 1. Predmet normiranja. (1) Ovim Statutom uređuju se statusna pitanja, ustrojstvo, ...

studiji građevinarstva na građevinskom fakultetu sveučilišta u rijeci ...

21 velj 2014 ... U radu je dan prikaz strukture studija na Gf Rijeka te osnosvni pokazatelji ... U nastavku će biti ukratko opisani sveučilišni i stručni studiji Fakulteta kao i ... Iz prikazanog primjera jasnom se može uočiti razlika između ishoda.

ZBORNIK RADOVA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU

transformira u Odsjek za pedagogiju i Odsjek za psihologiju. Moglo bi se ovdje zasebno razmatrati stanje do 1992. godine, dakle do početka rata, te rad Odsjeka ...

O djeci — zbornik literarnih radova

kao krumpiri, a ne kao pisanice, a prva pjesma koju sam morala nau iti svirati ... Sestra uva sve svoje slikovnice, bojanke i neke igra ke. To je njezin na in uvanja ...

Zbornik radova konferencija OMC 2010

1 дец 2012 ... doći još više do izražaja, da je iskop nedovoljno efikasan i da je ... Vertikalni presek etaže uglja koja se otkopavala bagerom SchRs630 (G1) ... površinskom kopu Ugljevik Istok, cijena koštanja jedne tone uglja se kreće u ... jačinu vetrova će se evidentirati sa mini meteorološke stanice koja će biti locirana u.

zbornik radova proceedings - Crosbi

22 velj 2013 ... Vukovarsko-srijemskom županijom organiziraju. 48. hrvatski i 8. međunarodni simpozij agronoma. 17. do 22. veljače 2013., Dubrovnik, ...

zbornik radova - Кемеровский государственный ...

20 нов. 2014 ... JABUKA SORTI AJDARED I ZLATNI DELIŠES . ... razlika (p<0,05) u povećanju vrednosti EBI u poređenju sa kontrolnim tretmanom T1. Najveći stepen ... Bolest se prenosi pljuvačkom smeđeg psećeg krpelja, Rhipicephalus sanguineus, i ... lan d area. S ale rev en u es p ro fit. P ro fitab ility. %. 1.Private.

Zbornik radova-2017.indb

we will get a collocation that, although it might be understood, sounds awkward and ... had not had much experience with LSP at the moment of testing, because ... koristimo za kolegije koji integriraju online aktivnosti s onima u tradicionalnoj ... postaje problem te studenti posežu za prvim ponuđenim prijevodom ili se radije.

Zbornik radova konferencije MIT 2013

испытаний с «сырыми» баллами, она отражается в таблицу MS Excel. ... J. Ð. (1980): Regionalna geografija SFR Jugoslavije, Građevinska knjiga, Beograd.

ZBORNIK RADOVA O KAŽIMIRU ZANKIJU

Dr. Savka Dabčević Kučar u svom prilogu govori. (Kazimir Zanki: ... Slijedi govor Kažimira Zankija (Istovremeno prisustvo Zadra u Zagrebu i Zagreba u Zadru, ...

ZBORNIK RADOVA CONFERENCE ... - Računovodstvo

25 мај 2019 ... Identifikovanje prevara i pronevjera u finansijskim ... 3 Klarić, M., Nikolić, M.: Ustrojstvo javnih službi u Europskom pravnom poretku, Zbornik ... vector machines, Facta universitatis, Series: Automatic Control and Robotics Vol.

zbornik radova - Agencija Expert

Brzom kamerom: Na osnovu brzine od 150 (snimaka/sekund) uz pomoć merne trake na Renou, u momentu ... u sredstvima javnog informisanja, zabrana obavljanja poslova osiguranja od autoodgovornosti, kazne ... pod dejstvom alkohola ili prolazak kroz crveno svetlo. ... Snimljeno lice mesta saobraćajne nezgode.

zbornik radova- proceedings - FESB

Želimir SLADOLJEV- FSB Zagreb ... REPARACIJE TRAJEKTA MARKO POLO ... 1.1 ŽELIMIR SLADOLJEV, Prof. emerit. dr -FSB-Zagreb ... CV - Cost. Variance) itd. Korištenjem pokazatelja vrše se procjene kao što su predviđanje ukupnog.

zbornik radova - Udruga OSVIT

16 svi 2014 ... Damira Benc, Jasenka Sučec, Ivana Lulić, Jadranka Brlečić,. Martina Kapljić, Marina Župan, Slavko Leban, Višnja Majsec Sobota. Redakcijski ...

zbornik radova proceedings - SMEITS

8 јун 2018 ... Prvi pasos, intro, sadrži najnovije, najznačanjije, najneobičnije, najinteresantnije informacije iz izveš- taja. One moraju biti saopštene jasnim i ...

Zbornik radova GeTID 2011

odštampala test karta ECI 2002 (A3). Spektrofotometrijskim merenjima odreÿen je opseg boje na svakom odštampanom uzorku. U odnosu na materijal koji ...

zbornik radova - Filozofski fakultet

nam je poznat koji je prodao dušu za Judine škude, tj. za obećano radno mjesto ili ... štava i koja je primorana raditi nekoliko različitih poslova u isto vrijeme, a često se ... oblike, npr. z elipso drugega dela pregovora Kar se Janezek nauči …

Zbornik radova GeTID&teh 2017

Digitalni tisak je još uvijek u samom začetku raz- voja tehnologija ... ispitanici čitali tekstove su: papir, laptop, tablet, ... je akcija i razmišljanje nekoliko trenutaka u.

Zbornik radova - ZT 2019 - UNIRI

27 ruj 2019 ... Anton Bogdanić, mag. ing. aedif. Ksenija Tijanić ... relationships; make meaning of visual and mental models; make connections to everyday.