Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora - Grad Rijeka

S – popravak računala i ostale osobne uslužne djelatnosti (pranje i kemijsko čišćenje, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega tijela, pogrebne usluge i sl.) ...

Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora - Grad Rijeka

S – popravak računala i ostale osobne uslužne djelatnosti (pranje i kemijsko čišćenje, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, njega tijela, pogrebne usluge i sl.) ...

Prijedlog Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup - Grad Pazin

10 ruj 2019 ... Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ ... Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na određeno vrijeme, ...

Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora - Grad Rijeka

8 svi 2018 ... kojima ističe rok zakupa naveden u ugovoru o zakupu poslovnog prostora te su predložene odredbe kojima se utvrđuje tko može stupiti u ...

Prijedlog zaključka korištenja poslovnog prostora - Grad Rijeka

2 lip 2009 ... U nastavku navodi da je totalna rasprodaja zakonom dozvoljena samo prilikom zatvaranja, prenamjene ili adaptacije, pa mu je namjera bila da.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje ... - Grad Rijeka

14 ožu 2017 ... HR/051100023 od dana 26. lipnja 2008. godine kod HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, u predloženom tekstu. 2. Prijedlog odluke ...

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

12 tra 2019 ... NOGOMET. 1.045.115. 803.117. 77. 4.335.810. Hrvatski nogometni klub ˝Rijeka˝ s.d.d.*. 646.482. 348.241. 54. 720.550. Hrvatski nogometni ...

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ... - Grad Rijeka

kandidatkinja - Ivana Lulić, privremena ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Rijeka. Nadalje, Upravno vijeće je utvrdilo da je prijava pristigla u ...

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... vozni red koji utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o. uz suglasnost ... prometu, kao i da prije polaska vozila sa stajališta i tijekom vožnje sva vrata ...

čl. 17. Odluke o davanju u zakup - Grad Pula

28 velj 2017 ... 1035/1, k.o. Pula, najpovoljnija ponuda je ponuda ponuditelja trgovačkog društva ČOPRA. MODA (OIB: 47000244098, MBS: 060254831), ...

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog ... - Grad Rijeka

16 tra 2018 ... je Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za ... podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.

Zaključak o korištenju poslovnog prostora - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... Naime, podzakupnik je nepropisno izveo metalni dimnjak iz peći na drva uz dio fasade u kortilu zgrade Riva 12 i Zanonova 1. Temeljem prijave ...

8. d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ... - Grad Sisak

8 tra 2019 ... (1) Ispraćaji i ukopi u pravilu se obavljaju radnim danom od ponedjeljka do petka. (2) Iznimno, ispraćaj i ukop može se obaviti subotom, na ...

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ... - Grad Dugo Selo

11 srp 2019 ... 82.470.435,00 HRK). Potpisan ugovor sa Zajednicom ponuditelja Elektrocentar Petek d.o.o., Kapitel d.o.o. i. Cvipek d.o.o. 30.05.2019. god.

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ... - Grad Trogir

7 stu 2017 ... 1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koju tvrtka B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb ima prema ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o grbu i ... - Grad Rijeka

U sljedeća dva desetljeća Rijeka nije imala ni grba niti zastave, a potom je 29. prosinca. 1970. Skupština općine Rijeka prihvatila grb, i iz njega izvedenu ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova - Grad Rijeka

6 pro 2012 ... Odluku o najmu stanova ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj ... ugovora o koncesiji, kao i utvrditi obvezu koncesionara da godišnji plan ... Drugi i svaki daljnji polog jamčevine, Komisija će zaprimati od ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj ... - Grad Rijeka

lokalne i podrućne samouprave nije izdala obvezni prekršajni nalog za ... odnosno ne prijavi promjenu razlike obujma gradevine za koju se doprinos plaća.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ... - Grad Rijeka

17 stu 2017 ... li Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za KD Kozala? ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih ...

Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom ... - Grad Rijeka

SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | ARHIVA | TRAŽILICA |. IMPRESSUM. Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003. GRAD RIJEKA. 56. Na temelju ...

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

26 sij 2016 ... ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU, Svetošimunska 107, 10000 ZAGREB raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela poslovnog ...

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

Grada Zagreba broj 10/12, 3/18), Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Robni terminali. Zagreb, Jankomir 25, Zagreb raspisuje. J A V N I N A T J E Č A J.

Natječaj - zakup poslovnog prostora - Klinička bolnica Dubrava

11 velj 2013 ... Namjena poslovnog prostora: proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda ... objavit će se na službenoj internet stranici KB Dubrava www.kbd.hr,.

prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o davanju u ...

4 lis 2019 ... DOMA ZDRAVLJA BELI MANASTIR. Dana 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj ...

Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka

6 velj 2019 ... daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi ...

Prijedlog odluke o komunalnom redu - Grad Rijeka

18 velj 2019 ... Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko- ... Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti površina javne namjene na način da se ista ne ... propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva ...

TOČKA 17. Prijedlog odluke o dozvoljenom ... - Grad Rijeka

Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), koji se primjenjuje u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ...

TOČKA 10. Prijedlog odluke o komunalnom linijskom ... - Grad Rijeka

13 ruj 2019 ... da vozni red mora sadržavati naziv KD Autotrolej d.o.o., naziv i broj linije, ... dok prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje, sva vrata na ...

Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja ... - Grad Rijeka

16 pro 2019 ... 3. i 4. Zakona o muzejima (NN 61/2018) Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke podnosi. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada ...

Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Gradske ... - Grad Rijeka

Programska osnova za novu zgradu GKR na Klobućarićevu trgu : projektni ... zakljuşiti ugovor o radu na neodreÿeno vrijeme za radno mjesto knjižnişarskog.

TOČKA 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu. I. Uvod. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, ... Citiranim je člankom Zakona o komunalnom gospodarstvu, nadalje, utvrđeno da ... gradnji, odnosno Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke - Grad Rijeka

6 pro 2019 ... novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i ... poreza koji pripadaju Gradu, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope ...

TOČKA 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i ... - Grad Rijeka

trebali Rijeci vratiti imidž pomorskog i mediteranskoga grada. ... za obavljanje djelatnosti dječjih vrtića, igraonica za djecu, privatnih liječničkih ordinacija i ... prijedlog lokacija za uređenje eko otoka i cestovnog priključka na trasu skupljanja,.

TOČKA 24. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u ... - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... navedenim stavkama na dan sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina. R.broj. Stan br. najamnina. Kamata na najam. Komunalna naknada.

Toşka 5. Konaşni prijedlog Odluke o donošenju ... - Grad Rijeka

16 svi 2012 ... dopuna Urbanistişkog plana ureÿenja podruşja Pehlin. GRADONAıELNIK mr.sc. ... dom zdravlja sa više razlićitih ordinacija, crkva Sv. Franje ...

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog ... - Grad Rijeka

19 lip 2017 ... osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Rubeši ... vlasništvu može osnovati pravo služnosti u korist vlasnika određene druge nekretnine, koji ugovor ... Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti.

TOČKA 1. Izbori i imenovanja a) Prijedlog odluke o ... - Grad Rijeka

Lucian Vukelić razriješi dužnosti člana Odbora, te da se umjesto njega za članicu Odbora izabere Nada Rupčić, dipl. pravnica iz Rijeke, zaposlena u Zavodu za ...

A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... ... čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta. Turkovo i Riva Boduli - sklopljen sa trgovačkim društvom EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo.

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34. Posebno se ističe da se radi o nekretninama na kojima su srednjoškolske ustanove ranije bile ...

b) Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna ... - Grad Rijeka

17 ruj 2019 ... URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o ... Lučka uprava Rijeka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Grad ... Židovska općina i sinagoga.

a ) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i ... - Grad Rijeka

26 stu 2019 ... VIŠKOVO. VIŠKOVO. VIŠKOVO ... potrebe javne rasvjete prilikom uređenja pješačkih ulica, trgova i slično. 2.2.2. Javna i društvena ... edukaciju i sl.), gradnja i uređenje poslovnih prostora (prodajni salon vozila s izložbenim ...

Prijedlog odluke o zamjeni zamljišta u k.o. Plase - Grad Rijeka

Građevnu česticu urbanističke oznake M1-4 čine slijedeće nekretnine u k.o. Plase: - k.č.br. 203/1 – dvorište od 2891 m2 - vlasnik Toranj Krnjevo d.o.o. Zametska ...

TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i. TRANS RI d.o.o. za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela ...

Prijedlog odluke o određivanju imena trga na području ... - Grad Rijeka

koji se proteže sjeverno od Trga Svete Barbare i južno od Užarske ulice prema zapadu do ... Na području grada Rijeke ne postoji ulica ili trg s tim imenom.

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ... - Grad Rijeka

3 srp 2018 ... Rujevica, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka. ... Obzirom na opseg i karakter novog programa gradnje, postojeći kapacitet i razmještaj.

Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno ... - Grad Rijeka

11 lis 2017 ... Hrvatskih voda, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka. 6. Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice.

Prijedlog odluke o osnivanju prava stvarne služnosti ... - Grad Rijeka

21 lip 2017 ... održavanja sanitarne kanalizacije i vodovoda. TABULARNA ISPRAVA. Članak 14. Grad Rijeka se obvezuje, kada za to budu ispunjeni uvjeti, ...

Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava ... - Grad Rijeka

15 pro 2009 ... Zanatska zadruga Gradin, Rijeka, Splitska 2/III. 67.215,00. KD Kozala d.o.o., Rijeka, Petra Kobeka 13. 67.953,40. Eurograniti d.o.o., Brseč ...

Prijedlog odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na ... - Grad Rijeka

19 stu 2010 ... Popis ulica i trgova sadržan u Registru prostornih jedinica sadrži nazive ulica bez riječi. "ulica". Tako na primjer: - za Ulicu Antuna Branka ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o ... - PGŽ

Ljekarna „Jadran“ dostavila je zahtjev za davanje suglasnosti osnivača na navedeni ... Ljekarna ,,Korzo" nalazi se u Rijeci, Korzo 22. Ljekarna ,,Lovran“ nalazi ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu ... - PGŽ

„Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, koncesionar može s trećim osobama ... Rijeka, Bože Starca Jurićava 47, OIB 86208678362, za pružanje sportsko- ... SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zodar 18AN: HR 4724070001100365752, ... SURADNIK se obvezuje poštivati radno vrijeme od minimalno 8 sati rada dnevno.

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloge ...

30 ruj 2015 ... Osnovna škola Josipa Lovretića, Otok. 7. Osnovna škola Stjepana Antolovića, Privlaka. 8. Osnovna škola Ane Katarine Zrinski, Retkovci. 9.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Lokve za ... - PGŽ

14 ožu 2016 ... buduće čestice na kopiji katastarskog plana, zk. izvadak i izvadak iz katastra za ... http://e-izvadak.pravosudje.hr/pretraga-zk-ulozaka.htm ...

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prodaju nekretnine u ...

Skohki odbor OS Ane Katarine Zrinski iz Retkovaca donio je odluku o prodaji zemljista u vlasnisffu Skole po umanjenoj cijeni bududi da se na natjedaj po ...

8. d) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće ...

8 tra 2019 ... rovac d.o.o., Sisak, Antuna Grahovara 2, OIB: 47991523864 na Opće uvjete ... kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja podrazumijevaju se ... sve informacije biti dostupne putem dežurnog telefona na broju koji će ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim ... - PGŽ

Županijska lučka Stalno. Zaposleni na. R.B. određeno uprava sleni vrijeme ... Krk. Mali Lošinj. Novi. Vinodolski. Opatija -. Lovran-. M.Draga. Rab. UKUPNO. 11.

prijedlog odluke o davanju suglasnosti prirodoslovnom muzeju ...

5 stu 2019 ... ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok od 10 godina. Prirodoslovni muzej Rijeka planira preuzeti obveze po ugovorima temeljem.

b) prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ... - Međimurska županija

s Odlukom Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec da se ostvarena dobit Ljekarne u 2018. godini, nakon uplate poreza, u ukupnom iznosu od 1.823.008,63 kuna, ...

Prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu ...

25 stu 2019 ... desalinizator. Navedeni projekt osigurava opskrbu pitkom vodom i sigurnu odvodnju koncentrata dobivenog desalinizacijom morkske vode na ...

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune ... - PGŽ

STATUTA THALASSOTHERAPIE OPATIJA-SPECIJALNE BOLNICE ZA ... bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija na svojoj.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku o proširenju ... - PGŽ

1 pro 2016 ... Tu činjenicu potvrđuje i dogovor Doma zdravlja i KBC-a Rijeka o ... masovnih bolesti Doma zdravlja u Rijeci, Park Nikole Hosta 4 u kojem se nalaze ... radiologija, RTG zubi i medicinska biokemija, sukladna Zakonu o ...