Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne ... - Grad Rijeka

28 pro 2017 ... 96.02 – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje- ativnost: frizerski salon. 3. ... Zakupnik: MIĆIĆ VESNA iz Rijeke, Aleksandra Mamića 4.

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne ... - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne ... - Grad Rijeka

28 pro 2017 ... 96.02 – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje- ativnost: frizerski salon. 3. ... Zakupnik: MIĆIĆ VESNA iz Rijeke, Aleksandra Mamića 4.

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti za poslovne prostore - Grad Rijeka

5 ožu 2019 ... Djelatnost i Šifra NKD. J. SAMO ZA: 62.0 – Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima. M. UREDSKI PROSTOR ZA ...

Zaključak o utvrđivanju djelatnosti u poslovnom ... - Grad Rijeka

25 velj 2019 ... 8, DM-DROGERIE MARKT d.o.o., sklopi Dodatak ugovora o zakupu temeljem kojeg će se regulirati način korištenja lifta koji se nalazi u ...

Zaključak o utvrđenju djelatnosti za poslovne prostore ... - Grad Rijeka

2 lis 2019 ... Zakupnik: Ustanova za zdravstvenu skrb PRO VITA – MEDICINA RADA iz Rijeke, Trpimirova. 2. Poslovni prostor nalazi se na adresi Trpimirova ...

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ... - Grad Pula

22 srp 2019 ... pješa ke staze i zone te bicikli kojima se odvija promet, ... a i grmlja, sakuplja i odnosi plodine, kopa i odvozi zemlju, p us, odnosno postupa ...

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga VI. Izmjena ... - Grad Pula

17 srp 2019 ... Statuta Grada Pula – Pola („Službene novine Grada Pule“ br. ... Izmjena i dopuna GUP-a pokrenut je sukladno odredbama članka. 86. Zakona ...

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o ... - Grad Pula

22 svi 2019 ... 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ... plan, odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije ... prodaje dionica trgovačkog društva Pevec d.d. koje je Grad Pula imao u vlasništvu. ... na plan, odnosi se na dobavu i montažu klima uređaja za mjesni odbor ...

Zaključak o davanju prethodne suglasnoti TD RIJEKA ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... URBROJ: 2170/01-15-00-19-36. Rijeka ... Zagrebačka ulica - Sredina ... Prodajni prostor 2-3, 5, 11-16,19 — namjena: prodaja mesa i mesnih ...

Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknada za ... - Grad Rijeka

Kod analize postojećih cijena u ... prosjećno oko 35% sukladno prosjećnom porastu cijena, odnosno prosjećnoj ... zastori od betona, granitne kocke i sl.

Zaključak o odgodi deložacije - Grad Rijeka

25 tra 2019 ... predsoblja, hodnika i dva balkona, ukupne površine 70,44 m2. ... naknade koju prima S. J. i dječjeg doplatka za troje maloljetne djece.“.

Prijedlog odluke o utvrđivanju Popisa ulica i trgova na ... - Grad Rijeka

19 stu 2010 ... Popis ulica i trgova sadržan u Registru prostornih jedinica sadrži nazive ulica bez riječi. "ulica". Tako na primjer: - za Ulicu Antuna Branka ...

Zaključak o korištenju poslovnog prostora - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... Naime, podzakupnik je nepropisno izveo metalni dimnjak iz peći na drva uz dio fasade u kortilu zgrade Riva 12 i Zanonova 1. Temeljem prijave ...

Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice na ... - Grad Rijeka

18 stu 2019 ... ... godine u kojem je prije svega utvrdio da dioba predmetnog stana nije moguća (geometrijska ili etažiranjem) već samo civilna (prodaja na.

Zaključak o djelatnostima koje se obavljaju u ... - Grad Rijeka

11 ruj 2018 ... Zaključkom Gradonačelnika od 26. ožujka 2018. utvrđene su niže navedene djelatnosti: Područje. Djelatnost i Šifra NKD. C i/ili S. SAMO ZA:.

Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva za odgodom ... - Grad Rijeka

11 ožu 2019 ... NE PRIHVAĆA se zahtjev tuženika AUTONIPPON d.o.o. iz Rijeke, Zdravka Kučića 38/B,. (OIB:68301523238) da Grad Rijeka na temelju ...

Zaključak o odobravanju preodgađanja ovrhe za ... - Grad Rijeka

18 velj 2019 ... 5791/16 od 04. siječnja 2019. godine, iseljenjem ovršenice Štefanić Dukić Ksenije te ispražnjenjem od svih stvari iz poslovnog prostora u ...

Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva trgovačkog ... - Grad Rijeka

29 kol 2016 ... predmet obračuna, te da je utvrđeno kako obujam zgrade iznosi ... temeljem podataka iz glavnog projekta i Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u ... površine i obujma u projektima zgrada ("Narodne novine" 90/10, ...

Zaključak o provedbi mjera kibernetičke i ... - Grad Rijeka

12 stu 2019 ... n/r Željka Jurića i Danijela Antonića. 2. pročelnicima odjela gradske uprave, ... E-mail: [email protected] R E P U B L I K A H R V A T S K A.

Zaključak o dodjeli nepovratnih subvencija ... - Grad Rijeka

28 pro 2018 ... BRIBIRSKA 2; Slastičarski obrt "Bomboneta", ZAMETSKA 65; AO16 ... Mihanovićeva 47; Beauty atelier Mia, J.P.Kamova 15; Dobreć Rijeka ...

Zaključak i Pravilnik o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

17 pro 2019 ... prima stranke i pruža informacije strankama te ih usmjerava zaduženim ... obavljanje poslova (računalo, uredski namještaj i pribor).

Zaključak o izuzimanju iz upravljanja dijelova ... - Grad Rijeka

27 sij 2020 ... Rijeka, ukupne površine 67,12 m² etažno je upisan kao vlasništvo ... izloga ukupne površine 56,63 m² (ID: 201675) – zakupnik Cortina d.o.o..

Zaključak o prihvaćanju informacija o organizaciji ... - Grad Rijeka

23 stu 2018 ... Public pub, Pommery, Brasserie AS, McDonald's i Wokabilly - po potrebi od 23. studenoga 2018. do 10. siječnja 2019. godine u suradnji s ...

Zaključak o sufinanciranju programa produženog ... - Grad Rijeka

15 lip 2018 ... skupina), OŠ Vladimir Gortan (4 skupine), OŠ Zamet (4 skupine) te u dvjema osnovnim školama drugih osnivača: Osnovnoj waldorfskoj školi (1 ...

Zaključak o davanje suglasnosti za podzakup dijela ... - Grad Rijeka

27 stu 2018 ... prostorije i wc-a, ADDIKO BANK d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6, za ... površine 2 m2, uz jediničnu cijenu podzakupnine za bankomat u ...

Zaključak o provedbi revizije dokumenata poslovnih ... - Grad Rijeka

23 srp 2019 ... ustrojen je Registar rizika Grada Rijeke te je donesena Strategija upravljanja rizicima Grada. Rijeke. Mapa poslovnih procesa Grada Rijeke i ...

Zaključak o odgodi zakazane ovrhe pljenidbom ... - Grad Rijeka

30 lis 2017 ... ovrhovoditelja Grada Rijeke protiv ovršenika D.M., radi naplate, a u kojem je postupku za dan. 7.11.2017. godine u 12.30 sati, zaključkom ...

Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu s Ljekarnama ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... objektima poslovne i javne namjene da sa ZDRAVSTVENOM USTANOVOM LJEKARNA JADRAN iz Rijeke, Vlačićev trg 3, OIB: 97301922466, ...

Zaključak kojim se daje suglasnost KD Čistoća d.o.o. ... - Grad Rijeka

31 pro 2018 ... Cijena minimalne javne usluge određuje se na način opisan u ... Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od dana 1. siječnja 2019. ... obavlja prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada iz gradova Rijeka, Bakar,.

Zaključak o dostavi zamjenskog sredstva osiguranja ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... 3.1.izdati brisovno očitovanje za nekretnine u vlasništvu zakupnika koje su upisane na k.č. br. 1210/4 – poslovno-prodajni centar, okoliš, u zk.ul ...

Zaključak o davanju na korištenje bez naknade stana ... - Grad Rijeka

30 lis 2017 ... OIB: 74578677561, MBS: 03090353, daje se na korištenje radi obavljanja ... ugovor o korištenju bez naknade stana koji bi bio namijenjen ...

zaključak o davanju prethodne suglasnosti KD Kozala ... - Grad Rijeka

31 svi 2019 ... 7. Iskop jame za sahranu djece; urnu; posmrtne ostatke; dječje opće polje kom. 408,36. 102,09. 510,45. 8. Ispraćaj i sahrana umrle osobe kom.

Zaključak i Plan upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

21 pro 2018 ... PRILAZA. POTHODNIKU. KOMERCIJALNO. REKREACIJSKI. SADRŽAJ. SUNCOBRANI,. LEŽALJKE. 20 kom. za 1 osobu. 20 kom za 1 osobu.

Zaključak o radnom vremenu ugostiteljskih objekata ... - Grad Rijeka

17 sij 2019 ... 37. MLJEKARSKI TRG. 38. MUZEJSKI TRG. 39. PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA. 40. PAVLINSKI TRG. 41. POD KAŠTELOM. 42. POD VOLTUN.

Zaključak o privremenom korištenju javnih površina za ... - Grad Rijeka

10 tra 2018 ... Gradonačelnik je 10. travnja 2018. godine donio sljedeći. z a k l j u č ... Kao specifičnost navedenog sajma je prigodna prodaja cvijeća, cvjetnih.

Zaključak o korištenju javnih površina za organiziranje ... - Grad Rijeka

25 velj 2019 ... prigodnu prodaju cvijeća u svibnju i rujnu na otvorenom prostoru i u privremenim objektima na ... Prilikom održavanja sajma odabrani ponuditelj je organizirao ... 17. rujna 2018, odobreno je TD Rijeka plus d.o.o. privremeno ...

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o zakupu ... - Grad Rijeka

18 ožu 2019 ... Grad Rijeka kao zakupodavac i Turistička zajednica Grada Rijeke kao zakupnik sklopiti će. Dodatak IV. Ugovoru o zakupu KLASA: ...

Zaključak o izmjeni zaključka od dana 29. siječnja ... - Grad Rijeka

7 sij 2020 ... ukrašavanja centra grada Rijeka za vrijeme trajanja manifestacije „Rijeka Advent“. 480.000,00 kuna. Turistička zajednica grada Rijeke.

Zaključak o sklapanju ugovora o prijenosu prava ... - Grad Rijeka

24 lip 2019 ... ETAŽA udio (0/0): Zgrada u Rijeci, Blaža Polića 6: Stan broj 15 na petom katu koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje s blagovaonicom, ...

Zaključak o uspostavi založnog prava na nekretnini - Grad Rijeka

27 svi 2019 ... vrijednosti iz elaborata procjene i sa rokom trajanja pet godina (izdana od Triglav osiguranje d.d.,. Podružnica Rijeka, broj police: ...

Zaključak o rješavanja međusobnih odnosa Grada ... - Grad Rijeka

16 lis 2017 ... priznavanje predmetnih troškova morao od Martinkovac gradnja d.o.o. zaprimiti ulazni račun. (prefakturiranje troškova) s PDV-om po sada ...

Zaključak za kasniji završetak radnog vremena ... - Grad Rijeka

28 lis 2019 ... Grad Rijeka, Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka, Hrvatska ... zahtjevu naveo da produženje radnog vremena traži povodom „Halloween i Salsa ...

Zaključak o zauzeću nerazvrstane ceste odnosno ... - Grad Rijeka

27 sij 2020 ... javno-prometne površine radi izvođenja radova na lokaciji u Rijeci, Korzo 24 (Radio Rijeka) - preuređenja pročelja, ulaznog trijema i terase ...

Zaključak o davanju ovlaštenja za izradu projektne ... - Grad Rijeka

25 ruj 2018 ... Grad Rijeka i ARTURIUS VERONA d.o.o. zaključiti će Ugovor kojim će se ... trenutku kada se steknu uvjeti za isto, a sve prema ugovoru SPAR ...

Zaključak o načinu naplate potraživanja-naknade od ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... BRODOKOMERC NOVA d.o.o., Rijeka, Jelačićev trg 4, prema Gradu Rijeci s osnove zakupnine i naknade zakupnine, koje na dan 9. rujna ...

Zaključak o očitovanju Grada Rijeke kao vlasnika ... - Grad Rijeka

14 ruj 2018 ... izrađen od GPZ d.d. Rijeka / glavni projektant Davor Pavušek struč.spec.ing.aedif., sukladno grafičkom prilogu. 2. Grad Rijeka kao vlasnik ...

Zaključak kojim se odobrava storno računa naknade ... - Grad Rijeka

9 srp 2018 ... korisniku prostora Kick boxing klubu „Mega centar“ iz Rijeke, Giuseppe Duella 12, (OIB: 44125272856) po ugovorenoj cijeni zakupnine od 1,80 ...

Zaključak o nastavku ovršnog postupka radi prisilne ... - Grad Rijeka

12 lip 2018 ... Štefanić Dukić Ksenije iz Baške, Bodulska 8. 2. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, n/r Denis Šulina, Marine Superina, Mladenke ...

Zaključak o nadoknadi troška sanacije stropa u stanu ... - Grad Rijeka

7 ožu 2016 ... 1-1, koju je dostavila tvrtka VIS GRADNJA d.o.o., koji iznos Alessio ... Okvirnom sporazumu između Grada Rijeke i ZZ BARIĆ GRADNJA (za cca ...

A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... ... čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta. Turkovo i Riva Boduli - sklopljen sa trgovačkim društvom EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Analize ...

18 stu 2019 ... Predloženim aktom analizira se stanje sustava civilne zaštite u Gradu Pula-Pola u 2019. godini te se daje pregled aktivnosti: Stožera civilne ...

katalog djelatnosti - Studentski centar Rijeka - UNIRI

katalog djelatnosti. Tel.: 051/584 530 • Fax: 051/452 135. Radno vrijeme ureda: ponedjeljak – petak. 8:00 – 16:00 www.scri.uniri.hr • e-mail: [email protected]

Zaključak - Grad Zagreb

4 ožu 2020 ... Marica Kostelić, Zagreb, Gračanske Dužice br. 10,. 6. Matej Nikolić, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 133,. 7. Ivan Oremus. Stubičke toplice, Ulica ...

Pravilnik o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda - Grad Virovitica

Grad Virovitica za Hrvatske vode vrši obračun i naplatu naknade za ... Članak 8. Naknada za korištenje javne površine ... Javni bilježnik donosi rješenje o.

9 2010 odluka o utvrđivanju mreže osnovnih škola ... - Grad Krapina

23 ruj 2010 ... Upisna područja OŠ «Ljudevit Gaj» Krapina: -ulice Grada Krapine: Trg Ljudevita Gaja, Ulica dr.Ljudevita Gaja, Šetalište hrvatskog narodnog ...

53 - Zakljucak.pdf - Grad Slavonski Brod

28 ruj 2017 ... KIKA Mirko Duspara,dy.med. 18- RED. GRADSKO. 4NIJAY. Dostaviti: 1. Gradonačelnik. 2. Gradsko vijeće. 3. Dosje. 4. Dokumentacija. Zapisnik.

Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za ... - Grad Rijeka

16 stu 2017 ... Charles Dickens BOŽIĆNA PRIČA (Ciklus Pričopredstava). B. REPRIZNI REPERTOAR. Gradsko kazalište lutaka Rijeka igralo je 11 naslova iz ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2018 ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Primorsko-goranske županije, jedinica lokalne samouprave koje Bibliobus obilazi i. Ministarstva kulture za nabavu građe. Knjižnica Čavle u ...

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020 ... - Grad Rijeka

31 kol 2018 ... projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (dalje: EPK) ... suradnje sa Sveučilištem u Rijeci ističemo formiranje radne skupine za ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017 ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... odjel Stribor, Odjel periodike i Narodna čitaonica i Ogranaka: Turnić, Zamet, Drenova, Trsat, i Knjižnica Čavle. Gradski bibliobus svakodnevno ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2016 ... - Grad Rijeka

16 stu 2017 ... Gradski bibliobus svakodnevno obilazi gradska stajališta radnim danom te dvije subote u mjesecu. Ima ukupno 23 stajališta u naseljima, pored ...