2014_06_01_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri

1 lip 2014 ... SANJA RASPOR JANKOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; ... računala, tableta, pametnih telefona). ... računarstva u oblaku po skupinama korisnika u sektoru ... Imenik LDAP-a predstavlja datoteka ili skupina organiziranih ... Navedenim SQL kôdom kreirat će se tablica u bazi po imenu user i to s ...

2014_06_01_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri - Srodni dokumenti

2014_06_01_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri

1 lip 2014 ... SANJA RASPOR JANKOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska; ... računala, tableta, pametnih telefona). ... računarstva u oblaku po skupinama korisnika u sektoru ... Imenik LDAP-a predstavlja datoteka ili skupina organiziranih ... Navedenim SQL kôdom kreirat će se tablica u bazi po imenu user i to s ...

2013_04_06_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri

dvije najčešće barijere u pristupu znanstvenim informacijama, a to su cijena pristupa i stroga pravila zaštite ... digitalni materijali dostupni besplatno za otvoreno korištenje u svrhu poučavanja, učenja ... Konzum je dioničko društvo čijim se dionicama trguje na Zagrebačkoj burzi. Većinski ... satelitski prijemnik. U svrhu ...

2016_03_31_Veleuciliste Zbornik.pdf - Veleri

1 tra 2016 ... Mafini, C., Pooe, D. (2013) “The relationship between employee ... prethodnom dijelu rada izdvaja dva koja na najjednostavniji način daju ...

pokazatelji - Veleri

Pokazatelji analize financijskih izvještaja. • financijski izvještaji financijski izvještaji - strukturna podloga za izračunavanje različitih financijskih pokazatelja.

Pravilnik o studiranju.pdf - Veleri

17 ruj 2019 ... poslovnim sustavima, smjerovi: Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i Poslovni informacijski sustavi, studij traje dvije godine,.

programme of study - Veleri

Polytechnic of Rijeka, Professional Study of Entrepreneurship, Program of Study, 2013. 0 ... Majda Rijavec: Uspješan menadžer, Mep consult, Zagreb,1994.

1. Računala i procesi - Veleri

inkorporirani u tehnički proces, kabeli te ulazno/izlazne analogne i digitalne jedinice koje su sastavni dio procesnog računala. Procesno računalo, dakle ...

P10-Voda i navodnjavanje - Veleri

-cijena m. 3. -količina vode (da li je osigurana i preko ljeta dovoljna količina vode) ... Sustav navodnjavanja kap po kap se razvio tek nakon drugog svjetskog rata.

raĉunovodstvo za poduzetnike - Veleri

... moţe odgoditi neizdavanjem raĉuna ... za primatelja predujma, predujam najĉešće ima svrhu ... Primljen je predujam za uredsku opremu u iznosu od. 100.000 ...

1 alkoholna fermentacija - Veleri

1 ALKOHOLNA FERMENTACIJA. Alkoholna fermentacija ili kako se često naziva alkoholno vrenje biokemijski je proces transformacije monosaharida (glukoza ...

6. osnove elektronike - Veleri

šupljina. - PN spoj je temelj za rad poluvodičkih dioda, tranzistora i ostalih poluvodičkih elemenata. Temeljna PN struktura: a) načelni spoj; b) spoj s označenim.

Zvonimir Peranić - Veleri

Reful d.o.o. - Svid Radio 98,4, Rijeka (Hrvatska) siječanj 1996. ... Voditelj okruglih stolova na Tjednu suvremenog plesa u Rijeci, 2009., 2010. Županijski ...

11 vinifikacija crnih vina - Veleri

Klasična vinifikacija crnih vina provodi se maceracijom krutih dijelova grozda ... sumporenje u količini od oko 10 g/hl k-metabisulfita (ili tekući ili plinoviti). ... Danas postoje posebno konstruirane inox cisterne za fermentaciju i maceraciju ... Kada se maceracija odvija u otvorenim bačvama, kako smo vidjeli, kontakt masulja sa.

uvjeti pbz educa kredita - Veleri

tekući račun studenta otvoren u Banci. Iznos mjesečne tranše ne može biti veći od 700 EUR kunske protuvrijednosti. Ukupni iznos isplaćenih mjesečnih tranši ...

Pearsonov koeficijent korelacije - Veleri

Pearsonov* koeficijent korelacije. • Pearsonov koeficijent korelacije (r ) mjeri jakost i smjer linearne korelacije. • Računa se po formuli: *Karl Pearson (1857.

pravilna prehrana i zdravlje - Veleri

hrana i isti način prehrane imaju različit utjecaj kod ljudi itd (Afman i Muller, 2006). Do sada je ... i crijeva i defekacija, a kemijskih akcija je jako puno (Guyton i Hall, 2003; Markić i. Bulović, 2004). ... (oblozi), parfemi, vodice i dr. Neki od ...

Izvedbeni plan nastave - Veleri

Sve učionice na Veleučilištu imaju na raspolaganju računala i projektore za prezentiranje nastavnog ... Štambuk Lj. : Poslovna matematika 1, Karlovac, 2006. ... Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Centar za ekonomska istraživanja (CEIB),. Beograd, str. ... Grammatica italiana, Progetto Lingua, Firenze.

StudIS Web - Priručnik za korisnike - Veleri

stranicama Veleučilišta u Rijeci nalaziti će se veza prema StudIS Web-u. Klikom na vezu: ''login StudIS'' otvara se novi prozor preglednika na kojem se prijavljuje ...

Korelacijska i regresijska analiza - Veleri

pojavama bavi se regresijska analiza. ... Regresijski modeli mogu izražavati i linearne* i nelinearne ... pravac regresije veličine X u odnosu na veličinu Y. Taj.

kemijski sastav vina - Veleri

(NaOH) upotrebljene za neutralizaciju svih kiselina vina, u nas se izražava ... Za odležavanje vina u bačvama vrlo su bitni temperaturni uvjeti (idealna.

Osnove teorije grafova - Veleri

Teorija grafova jedna je od grana matematike koja nalazi veliku primjenu u prometu. Jedan od najstarijih problema vezanih uz teoriju grafova upravo je iz ...

Stručni studij Telematika - Veleri

17 ruj 2019 ... putem prijavnice ili odjavnice koja se predaje Odjeljku – studentska referada u propisano radno vrijeme u slučaju prekida rada internetske ...

4. TEHNIČKE MJERE SIGURNOSTI U IZVEDBI ... - Veleri

otpor zaštitnog vodiča R. PE. – otpor zaštitno-neutralnog vodiča R. PEN. – otpor namota transformatora R. T . Zbroj svih otpora petlje kvara naziva se otpor petlje ...

Veleučilište u Rijeci Procesi i dretve - Veleri

Latentna dretva (engl. idle thread). • Što ako nema niti jedne pripravne dretve? • Zbog takve mogućnosti u sustav se dodaje jedna neproduktivna dretva ...

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti 2018 .pdf - Veleri

(informacijski paket). 3. TIJELA IZDAVAČKE ... prijedlog formata za tisak; pripremljen tekst / rukopis za tisak, odnosno probno elektroničko izdanje na fizičkom.

KONAČNO IZVJEŠĆE PO STRATEGIJI OSIGURAVANJA ... - Veleri

Promet Rijeka. 4,03. 4,16. Promet. 3,98 ... Studenti su uključeni u rad svih ključnih tijela Veleučilišta i imaju ... radovi u domaćim časopisima s dom. Recenzijom.

prolaznost studenata u akademskoj godini 2017/18 - Veleri

30 ruj 2018 ... 368SIGURN. U PROMETU ROBA I LJUDI. 25. 25. 0. 0,00. 24 96,00 24. 0. 4. 6. 14. 4,42 82,86. 0,76. 96,00. StudIS - STU55 - 7.214 - 15.10.2018.

Predavanje-regresija i korelacija [Način kompatibilnosti] - Veleri

grafički prikaz (dijagram rasipanja);. – izračunavanje brojčanog pokazatelja (koeficijent korelacije). Dijagram rasipanja. • Dijagram rasipanja je grafički prikaz ...

prolaznost studenata u akademskoj godini 2016/17 - Veleri

Veleučilište u Rijeci. Trpimirova 2/5 ... RIJEKA. Od 1.10.2016 do 30.09.2017. O C J E N E. DEVIJAC. STATUS. 2 ... 245 TEORIJA GORENJA I GAŠENJA. 58. 58.

2. istosmjerna električna struja i strujni krugovi - Veleri

3.13 Međusobno spajanje otpornika. 3.14 Električne mreže. 3.15 Energija električne struje – električna energija (rad). 3.16 Snaga istosmjerne električne struje ...

defining loyalty of local inhabitants towards a tourist ... - Veleri

8 velj 2019 ... The Journal is indexed by the Emerging Sources Citation Index (ESCI) –Web of Science Core Collection ... Mr. sc. EDA RIBARIĆ ČUČKOVIĆ, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, ... restaurants”, Tourism management 26 (4), 549-560.

analiza pokazatelja uspješnosti poslovanja na temelju ... - Veleri

investiranja → pokazatelji uspješnosti poslovanja. • pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti.

polytechnic of rijeka occupational safety department study ... - Veleri

Polytechnic of Rijeka, Study Programme of Specialist Professional Graduate Study of Occupational Safety. 1. 1. INTRODUCTION. The rapid development of ...

Veleučilište u Rijeci Povjerenstvo za kvalitetu ožujak 2017 ... - Veleri

Veleučilište u Rijeci. Povjerenstvo za kvalitetu ožujak 2017. IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA ANKETIRANJA STUDENATA. - STAVOVI STUDENATA O KVALITETI ...

zbornik radova zbornik radova - HAZU

5. Robert. Baković. SK Samobor, Samobor, HBSD, Zagreb. HR. 6. Ana. Bakšić. SO PDS Velebit, Zagreb. HR. 7. Teo. Barišić. SO HPK Sv.Mihovil, Šibenik. HR. 8.

zbornik radova zbornik radova - HAZU-a

Jama Nevidna voda - najdublja u BiH. 4. Jama Amfora. 9 ... 1991), koja dubinom od 576 m postaje 1985. g. najdublja jama Hrvatske sve do otkrića Lukine jame ...

Porezi Porezi - Veleri

Razvoj poreza. • Pojava vezana uz nastanak zajedničkih javnih funkcija u ustroju života zajednice. • Tipičan razvoj poreza u suvremenom smislu opisan je na ...

ZBORNIK

Ovaj postupak je još više zbližio seljački narod sela. Sokolova i Donjeg Ratkova ... cesti i Dnolučku šumu, II bataljon u pokretu prema Kruščici, treba da posjedne ...

ZBORNIK II

dana na glavnom putu Dobava—Ljubljana pucano je na auto u kome se nalazio ... se može resiti samo na taj način, što će se izvršiti izvesna reor- ganizacija u ...

ZBORNIK IV

Od ukupno pokazanog brojnog stanja ljudi ima 41 drugarica; ... bacačka baterija južno od sela Gnojnice, u blizini k. ... Inžinjerski bataljon: vrši pokret od Bado-.

ZBORNIK IX

sastav svoje divizije.3 IV. brigada XIII. divizije ranije a danas. II. brigada ... cegovine, Crne Gore i Sandžaka od kraja januara do kraja avgusta. 1943 (vidi tom IX, ...

ZBORNIK V

rilskog'odreda „Kik“, boraca iz Donjeg Lapca i oko 70 boraca iz kore- ničke i udbinske opštine, ... nika općine Trilj, odnijevši mu svu hranu, posuđe i haljine. Oko.

Zbornik-100 let OŠ FRS

Posebna zahvala velja Sandri, Mojci in Maji, ki so vložile neizmerljivo število ur dela, da imamo pred seboj dokumentiran stoletni pregled delovanja šole.

Zbornik B 6 - IJS

14 sep 2006 ... Ontology-Based Decision Modeling and Support / Šaša Ana, Rajkovič ... šoli / Kern Martina, Gorjanc. Janja, Pust Bojanka, Jurančič Alenka .

Zbornik (Recovered)

25 окт 2016 ... plate više za programe putovanja koje organizuju turističke ... u hotelu upotrebljava povratna ambalaža. ... sistem obradi više od 30 miliona rezervacija ... Agency, Beograd, Arriva Litas, Požarevac, Plana Turs, Velika Plana) i.

TARTAGLIA - zbornik

Bjelovar. U radu se razmatra političko stajalište koje je zastupao Ivo Tartaglia ... P.S.javljeno depešom, naručeno 26.9.1929., autoportret kliše da pošlje uveče ... Marino, moj drugi sin nije u Rimu.80 On je ove godine u Firenci, gdje imade.

ZBORNIK PROCEEDINGS

KOKA d.d., Varaždin / KOKA Inc., Varaždin. Predsjednik ... 18,73 µg/jaje. Henry i Wyatt ... tjedna ili 224 dana nesenja u prosjeku snijela 130,98 jaja, odnosno ...

zidovi - e-ZBORNIK

graditeljske ruke naših predaka vadile su (lokalno raspoloživo) kamenje raznih ... kamenjar. na strmim terenima u obliku gustih redova terasa, a na onim manje ...

zbornik - CDI Univerzum

Urednici: Mateja Vurnik, Polona Franko. Lektorici: Marija Anzeljc, Janja Štefan. Prelom in oblikovanje strani: Janja Štefan. Obdelava fotografij: Sašo Skočir, ...

zbornik - Arnes

9 nov 2018 ... Češnjevar Glavina, Bojan Glavina, Nuška Gregorič, Tatjana Jercog, Jasna Jerman, Darinka ... KLJUNASTA FLAVTA: Rok Jambrošić, 1. r., Iris Salihovič, 1. r. ... G. Donizetti (Arr.: B. Gay): Una furtiva lagrima, Trombone & Piano.

Zbornik radova 1

12 мар 2016 ... zasijano oko 527.000 ha, ugari i neobrađene oranice čine 478.000 ha, ... 1,89c. 100,00c. Аmbition. 23. 1,17c. 6,52b. 2,69ab. 62,50a. Dido. 29.

zbornik v - znaci.net

je putem u pravcu z. dijela Bebrine, zatim izašla na cestu, ces- tom kroz Kute do ... U ovoj borbi utrošeno je 2500 metaka, izgubljene su dvije puške, jedna koju ...

zbornik sažetaka

U prvom dijelu prezentacije je ispitana vremenska promjena broja dana s ... sinoptičke skale na broj dana s maglom na postaji Maksimir koja predstavlja grad Zagreb. ... značajna kašnjenja letova te velike materijalne troškove, pa je kvalitetna prognoza magle uz ... Analizirano je sedam fenoloških postaja (Rab, Hvar, Vela.

zbornik - znaci.net

se drug Crevar Tomo.— ... mobil, 18 trokolica, 6 motorcikla, jedan tal. p. mitraljez, dva šmajsera ... Štab je mišljenja da bi drug Popović Tomo i drug Breka Mane.

Krčki zbornik, sv. 70.

Lovorka ČORALIĆ, Krčki vojnici u mletačkim prekomorskim kopnenim ... Ključne riječi: Arrius, Baška, epigrafija, Fortunata, latinski natpis, nadgrobni natpis ...

Zbornik - Azoo

2 lis 2015 ... Samo danas, u pola cijene, dobit ćete životno osiguranje. U pola cijene. ... lutkice za rođendan ili stavljati novac u džepove kad moji roditelji ne bi gledali. ... kođer, ostale nisu zanemarive: tnx (thank you – hvala), lol (laughing.

zbornik iv - znaci.net

Taj dopis je donijela moja sestra. Na pisao sam ... sa Sikire Srebrenicu.3 40 ustaša bjegom se spasilo, sudbina ... 43)3 maršem iz Brčkog preko Brezovog Polja.

zbornik i - Biblioteka

Moralo bi da bude na raspoloženju dovoljno auto- matskog oružja, pošto ga ... liaka sa 20 jutara oranice, na porez 937 kuna pri opštinskom irezu od 100%.

zbornik sažetaka - FZS

15 svi 2015 ... Nada Prlić mr. sc. ... obavlja stručni nadzor nad radom medicinskih sestara ... Zdravstvena njega bolesnika sa OSA zahtjeva holistički pristup s.

TEMIŠVARSKI ZBORNIK

82. 0,97. — Nekretnine i usluge firmama. 188. 2,22 ... Radi taňnijeg utvrivawa popisa nekretnina ... mitresku Bušulenga, Elion, Bukurešt 2000, 400 str.). Original.