Aleksandra Horvat Daniela Živković Knjižnice i autorsko pravo - CORE

raju po imenu autora, a češće po imenu prepisivača ili vlasnika. Izum tiska sredinom 15. ... b. štiti pravom sui generis. Primjer: telefonski imenik, TV program.

Aleksandra Horvat Daniela Živković Knjižnice i autorsko pravo - CORE - Srodni dokumenti

Aleksandra Horvat Daniela Živković Knjižnice i autorsko pravo - CORE

raju po imenu autora, a češće po imenu prepisivača ili vlasnika. Izum tiska sredinom 15. ... b. štiti pravom sui generis. Primjer: telefonski imenik, TV program.

Aleksandra Horvat, Daniela Živković. Između javnosti i privatnosti ...

Aleksandra Horvat, Daniela Živković. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada,. 2012. 190 str.

Knjižnice i autorsko pravo *** Libraries and copyright - bosniaca

Aleksandra Horvat i Daniela Živković. ... objavljena knjiga „Knjižnice i autorsko pravo“ Aleksandre Horvat i Daniele Živković, renomiranih profesorica sa. Odsjeka ...

autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u virtualnom ... - Srce

E-UČENJE U MEDICINI. AUTORSKO PRAVO. I PRAVO KORIŠTENJA AUTORSKIH DJELA. U VIRTUALNOM OKRUŽENJU. ISKUSTVA S MEDICINSKOG ...

zašto autorsko pravo nije temeljno ljudsko pravo? - Clubture

Room, Tai Chi klub "Pula", Mali Mrak, Labin Art. Express ... novom prostoru upravo otvaramo klub. Cilj Udruge je ... MOČVARA-klub udruženja za razvoj kulture.

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF

Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim sadržajima unutar mrežnih stranica Fakulteta) sustavno uveden na ...

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS ... - MEF-LMS

Autorsko pravo i pravo korištenja autorskih djela u LMS okruženju. Činjenica da je e-učenje, odnosno MEF-LMS (programski sustav za upravljanje nastavnim ...

Što je autorsko pravo? - HDS ZAMP

Autorsko pravo daje autoru ili nositelju prava, drugim riječima vlasniku tog djela, mogućnost da kontrolira njegovo korištenje. Autorsko pravo započinje ...

AUTORSKO PRAVO U ENCIKLOPEDIČKOM RADU

autorsko pravo u pogledu tih dijelova, a također i u pogledu zbirke kao cjeline. Ako su dijelovi zbirke autorska djela u pogledu kojih autorska imovinska prava ...

umetnost i autorsko pravo - BalkanKult

Igra Branite autore i izvo aše. Šta je upravljanje digitalnim pravima? Kako se dela mogu zaštititi na Internetu? Igra Uošite povredu autorskih prava. ZAKLJUĞAK.

Bonton i autorsko pravo u digitalnom okruženju - CARNet

Bonton se uči cijeli život jer za svaku novu životnu situaciju postoje pravila koja bi trebalo poštivati. Tako razlikujemo npr. bonton u kazalištu, restoranu, prometu, ...

autorsko pravo u arhitekturi - Hrvatska komora arhitekata

kako zaπtititi autorsko pravo na djelu arhitekture ili autorskom djelu arhitek- ture u radnom odnosu s pozicije poslodavca. Je li baπ svako djelo svakog arhitekta ...

vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije - BIRN-a

AUTORSKO-PRAVnA ZAŠTITA nOVInARSKIH TEKSTOVA. 16 ... svoju prvu publikaciju, Vodič posvećen zaštiti i poštovanju autorskih prava u onlajn sferi.

uvod u autorsko pravo u it poslovnom okruženju - Razvoj karijere

Autorsko i srodna prava. Pravo autora. Srodna prava. Kolektivno ostvarivanje aisp. Pravo industrijskog vlasništva. Patent. Žig. Industrijski dizajn. Geografske.

Građansko pravo, prva knjiga: Opšte pravo i Stvarno pravo, 1927.

Прохибитивно, императивно, пермисивно и интерпретативно право. III. Постајање објективног права (Правни извори). 1. У опште о постанку ...

The emigration story of Ana Horvat and Marija Horvat from ...

Ana Horvat (Anna Horváth) was born in Števanovci/Apátistvánfalva (Hungary) in 1894 and she was one of 4 siblings. Her sister Marija Horvat was also born in ...

Ana Horvat PISMOPRIČE - Ana Horvat Poetry

tražila jer nema pojma gdje je i što je to Zagrebački velesajam! Jedan me pak 981- ... ne zove ga prisiljeno zelje, nego nekako drukčije, nenasilnički. Iz tog ću.

inkluzivne knjižnične usluge u mreži knjižnice tina ujevića i knjižnice ...

IN THE LIBRARY NETWORKS OF THE TIN UJEVIĆ LIBRARY ... prikaz suradnje dviju mreža narodnih knjižnica, mreže Knjižnice Tina Ujevića i mreže. Knjižnice ...

od pavlinske knjižnice do gradske knjižnice ivana belostenca ... - unizg

16 e-građa. 23.976. 10.044. 2.748. Izvor: Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava 2010.-2014. godina. Arhiva. Grafikon 1: Članovi od ...

Visokoškolske knjižnice kao hibridne knjižnice - UNIRI

4 stu 2016 ... U ovome radu, kako i sam naslov sugerira, Visokoškolska knjižnica kao ... 23 Izvor: http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=21 (5.11.2016.) ...

Visokoškolske knjižnice kao hibridne knjižnice - NSK

4 stu 2016 ... U ovome radu, kako i sam naslov sugerira, Visokoškolska knjižnica kao hibridna ... Primjer takvog kataloga je katalog knjižnice Filozofskog fakulteta u ... 23 Izvor: http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=21 (5.11.2016.) ...

DANIELA SLANČOVÁ - SAV

2 Sýkora, František a kol.: Telesná výchova a šport. Terminologický a ... nautika, meteorológia, klimatológia, environmentalistika atď.)“. Okolie vied o športe tvoria.

HORVAT UNIVERZAL Doo - Vinarska oprema – Horvat univerzal

HORVAT UNIVERZAL D.o.o. | KATALOG. ČEPOVI. Šifra. Cijena po komadu. (bez PDV-a). ČEP JPS AGLOM.JPT 44x24mm. Pakiranje 100 komada. 2113.

Ispitna pitanja iz predmeta Uvod u građansko pravo i stvarno pravo ...

Građansko pravo i druge grane prava – pročitati. 4. Pojam, struktura, vrste i karakteristike pravnih sistema - pročitati. 5. Razvoj evropskokontinentalnog pravnog ...

Europsko radno pravo i pravo socijalne sigurnosti - Pravni fakultet

pitanja iz područja europskog radnog prava i prava socijalne sigurnosti. ... Definirati pravo europsko radno i socijalno pravo, ovo i u odnosu sa drugim granama ...

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog ... - pravri.uniri.hr

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci raspisuje. Natječaj. 1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz ...

Zavod za pravo društva i financijsko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci ...

1. za najbolji diplomski rad obranjen u 2009. godini koji obrauje temu iz jednog od tematskih područja kojima se bavi Zavod za pravo društava i financijsko ...

Daniela Matetić Poljak

Marco in Venice slightly differs from our exemple, Deichmann 1981, San Marko catalogue no.13, Taf 2, 13., ... pretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Rijeka 2007.

Gračan Daniela - Lumens5plus

3 ruj 2018 ... Job-related skills. Redovita profesorica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji od listopada 2017. godine. Profesorica sam ...

autorsko djelo i - Srce

28 ruj 2016 ... (1) Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, ... nedovršeno autorsko djelo, naslov te dijelovi autorskog djela koji.

pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u ...

pravo korištenja na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu. Iznimke, u neko ... postavke kako za nasljeđivanje, tako za druge pravne osnove (dosjelost,.

UPORABE RIJEČI PRAVO. PRAVO I MORAL. JEZIK PRAVA

1) pravni naturalizam. (jusnaturalizam). ✓ pravo je, po definiciji, skup dobrih i pravednih normi. Aurelije Augustin. (354-430). ”Stoga mi se zakon koji nije.

Socijalno pravo u objektivnom smislu, to je pravo koje se reguliše na ...

propisa – pravnih normi iz te oblasti. •Socijalno pravo u subjektivnom smislu , je pravo koje se ostvaruje od strane pojedinog subjekta – fizičkog lica u skladu sa ...

institut za uporedno pravo uvod u pravo sad institute of comparative ...

pomorskim slučajevima, sporovima u kojima su Sjedinjene Američke Države jedna strana, sporovima između dve ili više država-članica, između države i.

české právo životního prostředí - Česká společnost pro právo ...

14. listopad 2018 ... souhrnné údaje o inkasu této daně v ČR včetně výtěžnosti, která je ... K návrhu se vyjádřily i další subjekty, konkrétně ASOCIACE MURIEL ...

Svjetlana Bogeljić: Pravo na odbitak i pravo na povrat PDV-a

Zakon o PDV-u, uz to, izrijekom propisuje da nema prava na odbitak PDV-a, ... Prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u, mali obveznik koji primjenjuje poseban po-.

Daniela Ramos - El Diario de Coahuila

29 Sep 2019 ... Conchita Leza, Eloísa Cabello, Ana Luisa Leza y Rosalba Leza. Page 20. 20. Foto s: Elena Hernánde z / EL ...

Naknada za isporučeno autorsko djelo - Regos

17. Naknada za isporučeno autorsko djela. Obračun honorara. OPIS. IZNOSI. 1. IZNOS PRIMITKA. 8.000,00. 2. IZDATAK 30%. 2.400,00. 3. DOHODAK. 5.600,00.

Interpretativno čitanje, Daniela Kuić - Škola za život

(Superčitači) učenici mogu pogledati priču Crvenkapica te učiti engleski jezik. ... (2019-08-02). Super Why: Crvenkapica - sinhronizirano. ... Torta je u frižideru,.

Autorsko i srodna prava u Bosni i Hercegovini - Institut za ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima uređuje pravo autora na njihovim djelima iz područja književnosti, nauke i umjetnosti (autorsko pravo), prava izvođača ...

diplomski rad - daniela sestric ispravljena verzija - unizg

Suvremena informacijska služba transformacija i izazovi. Diplomski rad. Mentorica: prof. dr. sc. Daniela Živković. Studentica: Daniela Sestrić. Zagreb, 2016.

Daniela Ardalić, Slavica Spasić, Brankica Gulan

de potrebno je da postoje referentne vrednosti za sva- ki parametar koji se odre|uje u laboratoriji. Proces do- bijanja referentnih vrednosti uklju~uje definisanje ...

11 Tibor Zivkovic.vp - doiSerbia

Повеља у којој се Коломан јавља као rex Ungarie, Chroa- tie atque Dalmatiе, сачувана је у копијалној књизи оплатица Св. Марије у Задру. 8. Повеља из ...

Đurđica Blažinkov-Živković

Temeljni dokument kojim se propisuju postupci vještačenja je Uredba o ... Uredba i dalje radi na približavanju metodologija vještačenja i ostvarivanja.

2016 Editorial Board | Adelaide Serras Ana Daniela Coelho Ana

Sava Savanović appears in the story Posle devedeset godina (After Ninety. Years, 1880) – published 17 years before Bram Stoker's Dracula (1897) – written by.

daniela blažon poslovna etika kao konkurentska prednost poslovanja

U radu se definiraju pojmovi poslovna etika i postizanje konkurentske prednosti koju organizacija postiže implementacijom etike u sustav poslovanja.

Cykl apokaliptycznych egzegez wizji proroka Daniela w ... - CEJSH

Spróbujmy zatem przyjrzeć się im nieco bliżej. Pierwszy z tekstów opatrzony jest tytułem Wizja, której doświadczył prorok. Daniel (BHABNÏE EXE BAAD AANÏHAD ...

sveučilište u splitu medicinski fakultet daniela veljačić provjera ...

Stupanj II: povrat mokraće u ureter i pijelon s čsšicama bez dilatacije. • Stupanj III: dilatirane čašice bubrega uz očuvane oštre rubove. • Stupanj IV: jača dilatacija ...

bauhaus *innen räume 1919-2019 - Daniela Flörsheim

19. Mai 2019 ... „Der Bauhaus-Tapete gehört die Zukunft.“ (Werbeslogan 1931). Die Bauhaus-Absolventin arbeitete später für das Baubüro von Walter Gropius ...

przyczyna trudności w odczytaniu inskrypcji z księgi daniela - pwtw

Pozytywnym bohaterem opisywanych wydarzeń jest prorok Daniel. Nasze infor- macje na jego temat przedstawiają się niezwykle skromnie. W księdze Ezechiela ...

Daniela Dvořáková, Barbara von Cilli – Die Schwarze Königin (1392 ...

o odnosu Stibora von Stiboricza i Žigmunda Luksemburškog), Das Pferd und der ... nastale legende o “Crnoj kraljici” u Hrvatskoj, jer je Barbarin otac Herman II.

Lektira, Bremenski muzikanti, braća Grimm, Daniela ... - Škola za život

Lektira, Bremenski muzikanti, braća Grimm. Predmet (ili ... Zašto se razbojnici nisu vratili kući? Što je tim ... Razbojnici su pobjegli jer su mislili da je duh.

ko se boji marihuane još? - Ivona Zivkovic

Snimljeni su u tom periodu i filmovi kao "Cigara ludila" (1936) "Marihuana -tajni ubica mladih" ... Nervoznim i napetim ljudima je običan “džoint”. (smotuljak) ...

Marija Živković - Etnografski muzej

Milovan Gavazzi bio je pionir u korištenju filmske kame- re u hrvatskoj etnologiji, te je zajedno sa Širolom na terenu fonografski snimao na- rodnu glazbu.

Predrag Živković MEĐUPOSMATRAČKA POUZDANOST I ...

dobre interne konzistencije (Cronbach α = 0.83), zadovoljavajuće međuposmatračke pouzdanosti ... tračke pouzdanosti: koeficijent interklasne korelacije (ICC) (Liao et al.,. 2010 ... Pouzdanost je određivana Krombahovim alfa koeficijentom.

Zdravko Živković TRADICIJSKO GRADITELJSTVO U DALMACIJI

častog kamena, kuće su se pokrivale kupom kanalicom. Bilo je to ... nim potporama, kao što su one za uređenje starih tradicijskih kuća za bavljenje seoskim ...

Tajana Živković Zagreb, 2016. - unizg

5 tra 2016 ... Knjižnica posjeduje vlastiti katalog kojeg je moguće pretražiti putem ... na: http://www.svkst.unist.hr/O-knjiznici/povijest-knjinice.html (5.4.2016).

PRAVO NA ŽIVOT I PRAVO NA SMRT

Kako je za dobro implementiranje ljudskih prava u svakodnevni život jedne države ... ozljeđena, ili joj je zdravlje teško narušeno ili je prouzrokovana smrt trudne žene, učinitelj će se ... i nerado pristaje na izvršenje eutanazije. Takvi slučajevi bi ...

3.2. trgovaĉko pravo i građansko pravo - Fer

Trgovaĉko pravo zasigurno predstavlja jednu od najdinamiĉnijih pravnih grana. Ubrzani razvoj znanja i tehnologija uopće, a osobito u gospodarskim ...

suzana pajović živković - GALERIJA ATELJE DADO

u sebe i sama sebi dovoljna, a isto vremeno i slobodno otvorena na sve strane za dalja ... Izdavač: NARODNI MUZEJ CRNE GORE > Tekst: SUZANA PAJOVIĆ ...