ZAGREBAČKI HOLDING doo I. IZMJENA I DOPUNA PLANA ...

31 pro 2018 ... 207 REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNALNE POSLUŽITELJE HP ... REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS VOZILA MARKE PEUGEOT.

ZAGREBAČKI HOLDING doo I. IZMJENA I DOPUNA PLANA ... - Srodni dokumenti

ZAGREBAČKI HOLDING doo I. IZMJENA I DOPUNA PLANA ...

31 pro 2018 ... 207 REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNALNE POSLUŽITELJE HP ... REZERVNI DIJELOVI, POPRAVAK I SERVIS VOZILA MARKE PEUGEOT.

ZAGREBAČKI HOLDING doo III. IZMJENA I DOPUNA PLANA ...

31 pro 2018 ... 509 IZRADA STUDIJE TRANSFERNIH CIJENA. 2016-1425. 50.000,00. Bagatelna ... DROBLJENA CIGLA - TENISIT. III izmjena i dopuna plana.

ZAGREBAČKI HOLDING doo II. IZMJENA I DOPUNA PLANA ...

31 pro 2018 ... REZERVNI DIJELOVI I POPRAVAK VOZILA MARKE KIA. II izmjena i dopuna ... REKONTSRUKCIJA VENTILACIJE U PJ ŽITNJAK. II izmjena i ...

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA ...

arhitektonskiBIROanteKUZMANIĆ D.O.O. za projektiranje SPLIT ... ponton (oznaka PL-M1) namjenjen za pristan plovila javnog prijevoza, tematski plutajući ...

II. izmjena i dopuna Plana nabave Ministarstva poljoprivrede za ...

31 pro 2018 ... nabave ožujak 2018. UPRAVA RIBARSTVA svibanj 2018. 32551200-2. 52/2018/JN. Nabava telefonske centrale. Narudzbenica. 40.000,00 kn.

web metodologija izrade financijskog plana te izmjena i dopuna

Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija) ... Financijski plan – primjer 1.

izvješće o javnoj raspravi i. izmjena i dopuna prostornog plana ...

2169/02-02-15-01). I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lopar izrađuju se na osnovi: Odluke o ... turistička zajednica. Rtić. Melak nije ali bi ...

Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada ...

20.10.2017. godine, donijelo je. ODLUKU ... („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/17) članak 3. mijenja se i glasi: „Pravna osnova za izradu i ... rok za dostavu izvornika Plana je sedmi dan od dana objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku ...

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ...

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZASTITU OKOLISA, Trg S. ... GRADSKA CETVRT PESCENICA - ZI1NJAK, Zapoljska 1, Zagreb;. 7.

Izrada Izmjena i dopuna VI. Generalnog urbanističkog plana Grada ...

19 srp 2019 ... Statuta, Gradsko vijeće Grada Osijeka na 21. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je sljedeće Odluke koje su objavljene u ...

Odluka o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ...

24 srp 2019 ... Statuta Općine Klana («Službene novine Primorsko goranske ... ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Delnice, Šumarija Klana, Klana 185,.

Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ...

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski. Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/02, 20/07, ...

I. dopuna i izmjena Plana nabave MDOMSP za 2019. godinu

31 kol 2019 ... kroz projekt "Hrvatska pamet. Hrvatskoj 2019." 92400000-5. 150.000,00 ... Hrvatske 2. izdanje (Bežovan,. G. i sur., 2019.) 22110000-4. 25.714, ...

Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito ...

Prostorni plan uredenja Grada Biograda na Moru ("SluZbeni glasnik Grada ... Uskladenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Slu2beni glasnik ...

odluku o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ...

29 pro 2017 ... bazen i aquapark; R1.2 – nogometno igralište'';. 8. promjena ... Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka.

PDF 9. Prijedlog Izmjena i dopuna Akcijskog plana javnih potreba u ...

25 ruj 2019 ... zdravstvenim ustanovama u gradu Zagrebu i povećati sigurnost i ... Sufinanciranje dežurne ljekarne za područje grada Zaprešića i okolnih ...

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ...

17 pro 2018 ... (1) Prostorni plan Općine Rogoznica donesen je 08.04.2009. obuhvaća područje Općine Rogoznica sa pripadajućim otočićima i akvatorijem.

Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko ...

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije. Članak 2. ... Željeznički koridor za povezivanje luke „Split“ i BiH, uvršten je u.

Izrada II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

20.10.2017. godine, donijelo je. ODLUKU ... („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/17) članak 3. mijenja se i glasi: „Pravna osnova za izradu i ... rok za dostavu izvornika Plana je sedmi dan od dana objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku ...

Izrada VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca ...

29 srp 2019 ... HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i Gornju Dravu, ... IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec, Vladimira Nazora 96 b, 42240 Ivanec. 14.

Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada ...

29 lis 2018 ... Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik. 4. HRVATSKE ŽELJEZNICE d.o.o., HŽ infrastruktura Zagreb, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb,. 5.

NACRT Izmjena i dopuna Plana gospodarenja ... - Grad Virovitica

Karlo Fanuko ing.el. Hrvoje Pandža mag.ing.traff. Matea Šušić mag.ing.aedif. ... garderoba, sanitarije i čajna kuhinja) s tri parkirna mjesta za osobne automobile.

Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine ...

18 srp 2019 ... vijeće Općine Topusko, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi. ODLUKU o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog ...

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana ... - Općina Podstrana

Geoprojekt d.d.. 0758-U3-11-14-1. Sukoišanska 43. Prijedlog. 21000 SPLIT. Izmjena i dopuna PPU-a Općine Podstrana za područje lučice Strožanac. Veljača ...

Izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška

7 kol 2019 ... (1) V. izmjene i dopune PPUO Baška izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj ...

Izmjena i dopuna Plana održavanja objekata javne ... - Grad Rijeka

26 srp 2019 ... Geodetski zavod Rijeka,. Izomonting zamjena dijela cjevovoda. 0,00. 50.000,00. -. 3.29 Zametska 12a. Tapiker d.o.o. sanacija terase. 0,00.

Izrada I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje

(„Neretvanski glasnik", broj 3/07.) (u daljnjem tekstu: Odluka). Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje je Jedinstveni.

Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Unešić

Stranica 80 - Broj 18 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 31. prosinca 2018. IV. ... U Proračunu Općine Unešić za 2019. godinu plan- iraju se ... varanje preduvjeta za uravnotežen i svrhovit prostorni razvoj:.

Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno ...

Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik, 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na II. jednici održanoj 28. srpnja 2017. godine donijelo ...

Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Svačićeve ulice u ...

Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Svačičeve ulice u. Splitu ... koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 32. sjednici održanoj 22. ožujka ... kulturne baštine. POPIS. SEKTORSKIH. STRATEGIJA,. PLANOVA, STUDIJA.

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina

13 velj 2019 ... JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA: ... Splitsko-dalmatinska županija, UO za graditeljstvo i prostorno uređenje,. Ispostava Trogir; Put Muline 1, Trogir . Splitsko-dalmatinska županija, Zavod za prostorno uređenje,.

izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja područja ... - Grad Rijeka

zgrada „Mima), niti jedan od spomenutih programa gradnje nije realiziran. Međutim, u novije ... Rijeka i prometni pristup zgradi Fakulteta zdravstvenih studija.

procurement plan of zagreb city holding for 2018 - Zagrebački Holding

NAJAM DOSTAVNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ SPREMNIKA ZA OTPAD ... POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI PRIJENOSNIH TERMINALA I PRINTERA.

pregledna karta izmena i dopuna plana izmene i dopune plana ...

GRANICA PLANIRANOG GRAEVINSKOG PODRU^JA NASEQA PREMA PLANU. GENERALNE REGULACIJE ZA NASEQENO MESTO KOVIN ("[email protected] ...

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

... DIJELOVI I POPRAVAK TRAKTORA PROIZVOĐAČA TOMO VINKOVIĆ. 2016- ... 418 ODRŽAVANJE HARDVERSKE SISTEMSKE INFRASTRUKTURE ZGH ...

Zagrebački holding doo - ZSE

1 sij 2018 ... Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave. • Daniela ... Svaki dan. Komentar Ane Stojić Deban, predsjednice Uprave Zagrebačkog holdinga.

Grupa Zagrebački holding - ZSE

1 sij 2018 ... u koji smo se uključili 2014., Grupa je razvila vlastite aplikacije Moj račun i Moj VIO, a u 2018. godini napravljen je korak dalje u digitalizaciji ...

Untitled - Zagrebački Holding

3 sij 2016 ... TOKIC, DOO,. VINOGORSKA 49,. 10360 SESVETE. 30.228,91 25.01.2014. 30.06.2014. 4.11.2014. 11.06),56. 18-13/NOS-. 56 17/12.

ovdje - Zagrebački Holding

zgradi, zemljištu, izračun zaštićene najamnine, brisovno očitovanje i sl. zaprimanje žalbi na rješenja o KN i NUV zaprimanje zahtjeva za izdavanje potvrda ...

Broj U In2 - Zagrebački Holding

28 pro 2018 ... SMIT-COMMERCE D.O.O.,. GORNJOSTUPNIČKA 9B, 10255 GORNJI. STUPNIK. FDS-TRGOVINA D.O.O., MAJSTORSKA. 1G, 10000 ZAGREB.

Grupa Zagrebački holding

15 srp 2016 ... VIO, a od svibnja ove godine dostupna je i aplikacija ZgPark ... Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je u prvih šest mjeseci izgradila ukupno 11,2 km ...

Biologija izmjena dopuna

Papratnjače. - da zna latinske nazive razreda i glavnih prestavnika: prečica, selagina, poljski rastavić, navala, papratka, oštra paprat, jelenak, bujad. Sjemenjače.

Obrazac prijave - Zagrebački Holding

PODRUŽNICA ZAGREBPARKING. Šubićeva 40/III. 10 000 Zagreb. Ime i prezime ponuditelja / Ime i prezime vlasnika i naziv obrta odnosno naziv pravne osobe.

annual statement - Zagrebački Holding

3 Aug 2018 ... In 2017, the back of the single bill of Zagreb Holding was redesigned, which increases its value due to the fact that it includes more educa- tional ...

TD Tržnice Zagreb doo - Zagrebački Holding

24 pro 2018 ... Meštrovićev trg kod Avenije. Dubrovnik. 3. 1. I. 2.000,00. 22. Ulica Svetog Mateja. 1. I. 2.000,00. 21. Barčev trg sjeverno kod parkirališta. 3. 3.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZAGREBPARKING ...

PODRUŽNICA ZAGREBPARKING. Šubićeva 40/III. 10 000 Zagreb. Ime i prezime ponuditelja / Ime i prezime vlasnika i naziv obrta ... broj kontakt telefona: ...

ZAGREBAČKI HOLDING doo Podružnica ... - HUZP

16 sij 2010 ... Šubićeva 40/III. 10000 ZAGREB. Poštovani ,. Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja u članku 4. stavak 3. Javna parkirališta moraju ...

Izvješće o održivosti - Zagrebački Holding

Izvješće o održivosti za 2017. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – pruža usluge ... mojRačun Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o. i Moj ViO. Vodoopskrbe i ...

Company Profile - Zagrebački Holding

companies Flora, Rasadnik in Jankomir and Unikum-Hortikultura merged into one company under the name Zrinjevac. 1909 Zagreb Fair starts to operate as a ...

Zagrebački holding - ZGportal Zagreb

6 ruj 2010 ... benik, stari Zadar, stari Karlovac i stari Varaždin. ... stava tražilica pokojnika na webu bit će ažurnija. ... katastra zelenila Grada Zagreba.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. SLUŽBA ZA NABAVU

25 sij 2016 ... Okvirni sporazum. POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILA MARKE MAZDA ... AUTO ARBANAS D.O.O., SISAĈKA 45, 10410 VELIKA GORICA u izvršenju. 32 ... RABLJENA INFORMATIĈKA OPREMA ZA KONTROLU.

godišnje izvješće - Zagrebački Holding

1 sij 2019 ... vac, Tržnica Zagreb i Robnih terminala Zagreb sa kojima se krenulo ... stjecanja i troškova koji nastaju dovođenjem software-a u radno stanje. Ovi ... čajno vrijeme da bi bilo spremno za svoju namjeravanu uporabu ili prodaju, ...

1. Izmjena i dopuna PP DNŽ - Dubrovačko-neretvanska

1 ožu 2019 ... luka nautičkog turizma ACI marina Dubrovnik - Komolac ... Kupari II - villa. T2 (N). 5,0. 400 pt da ... Stambena zgrada Villa Šeherezada. VI/7. E.

annual statement 2018 - Zagrebački Holding

also developed its own applications – Moj račun (“MyBill”) and Moj VIO (“My Water Supply and Drainage”). In 2018, we also made a step forward in the service ...

Izmjena i dopuna pogrebnih usluga - GTG Vinkovci

U cjeniku pogrebnih usluga društva GTG VINKOVCI d.o.o. mijenja se stavka pod rednim brojem 4, koja je ... Elvis Kovačević, mag.ing. GIG VINKOVCI d.o.o..

Zagrebački holding uspješno izdao obveznice u iznosu od 1.8 ... - ZSE

1 sij 2016 ... Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo-GSKG. d.o.o. u 100% -tnom ... revalorizacijskih pričuva u odnosu na stanje istih iskazanih na dan.

Godišnje izvješće Zagrebačkog holdinga za ... - Zagrebački Holding

kacije Moj račun i Moj VIO, a u 2018. godini napravljen je korak dalje u digitalizaciji usluga. Postojećem portfelju usluga u sustavu e-Građani, dodani su ...

Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu ... - Zagrebački Holding

{zvještaj o promjenama glavnice Zagrebački Holding d.o.o., Zagreb. Izvještaj o novčanom ... Naziv podružnice. 1. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo.

1 OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZAGREBAČKI HOLDING ... - Sljeme

Članak 2. Zaštita osobnih podataka. 2.1. Podaci o klijentima Hotela Tomislavov dom ili TA Snježna kraljica, kao i činjenice i okolnosti koje je Hotel Tomislavov ...

Prijedlog izmjena i dopuna Operativnog programa ... - Agroklub

Podignuti trajni nasadi u razdoblju 2004. – rujan 2007. godine (neslužbeni podaci. HZPSS-a). OPERATIVNI PROGRAM (ha). UKUPNO (ha). Voćnjaci. 300,74.