Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij MEDICINA RADA I ...

Žuškin, Eugenija; Mustajbegović, Jadranka; Schachter, E.Neil; Kern, Josipa; ... Rimac, Davor; Macan, Jelena; Varnai, Veda Marija; Vučemilo, Marija;. Matković ...

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij MEDICINA RADA I ... - Srodni dokumenti

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij MEDICINA RADA I ...

Žuškin, Eugenija; Mustajbegović, Jadranka; Schachter, E.Neil; Kern, Josipa; ... Rimac, Davor; Macan, Jelena; Varnai, Veda Marija; Vučemilo, Marija;. Matković ...

specijalistički poslijediplomski studij - EFZG

www.efzg.unizg.hr/mm. SPECIJALISTIČKI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ ... Makroekonomija prof. dr. sc. Zoran Kovačević. 25. 0. 2. Mikroekonomija prof. dr. sc.

SVEUČILIŠTE U RIJECI Poslijediplomski specijalistički studij ...

U Australiji je sekta kupila farmu na kojoj su se bavili proizvodnjom otrovnih ... Management in the 1995 Sarin Attacks on the Japanese Subway System, BCSIA ... uzorka u vremenu od 15 minuta do jednog sata nakon čega se pločica sprema ...

poslijediplomski specijalistički studij ... - Veterinarski fakultet

KLINIKA ZA PORODNIŠTVO I REPRODUKCIJU ... 4 hrvatski veterinarski kongres s meunarodnim sudjelovanjem Šibenik (2008.). 14. ... reproduction techniques in goats // Proceeding of the 2nd General Meeting of GEMINI Maternal.

Poslijediplomski specijalistički studij Promocija ... - MedRi - UNIRI

Posljediplomski specijalistički studij „Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti“ ... javno zdravo, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ... studijskog programa (navesti postoji li mogućnost pohađanja nastave u dijelu radnog vremena – izvanredni.

Poslijediplomski specijalistički studij Javno pravo i ... - Pravni fakultet

Koprić, Ivan (prir.) (2003) Modernizacija hrvatske uprave. Zagreb: Društveno veleučilište u. Zagrebu. Hayward, Jack, Anand Menon (2003) Governing Europe.

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija

Davor Bobić redoviti profesor. Akademija za umjetnost i kulturu. 13. Red. prof. art. Darko Lukić redoviti profesor. Akademija dramskih umjetnosti u. Zagrebu. 14.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poljoprivredne znanosti

digestiju Büchi digestion system K-437, uređaj za destilaciju Büchi Distilation unit ... 600 Ruby, vertikalna elektroforeza Owl T-Rex Aluminum Backed-Sequencer S3S ... trošak može obračunati u ukupnom iznosu cijene studija kalkulacijom dopunskog troška. ... Groves, C. P., P. Grubb (1987): Relationships of living Cervidae.

Poslijediplomski doktorski studij Dentalna medicina - Stomatološki ...

Nives Pećina-Šlaus izv. prof. dr. sc. ... Nives Pećina-. Šlaus ... PROTRKA N, KATUNARIĆ M, DUKIĆ W: Erosive lesions in patients with drug depence. Caries.

Specijalistički poslijediplomski rad STRUKTURA VANJSKE ...

19 velj 2008 ... Izražena komparativna prednost (RCA). ... Komparativna analiza hrvatskog izvoza s odabranim zemljama EU (Slovenija, Mađarska,.

Marijana Gikić, poslijediplomski specijalistički rad - Repozitorij ...

vijcima što ima velike prednosti za meka tkiva oko implantata te mogućnost popravka rada u slučaju potrebe, a ... kutne nadogradnje (17° i 30°). ... uglavnom akrilatne garniture zuba koje obično koristimo pri izradi totalnih proteza. Osnovni.

Vjerojatnost i matematicka statistika - Poslijediplomski specijalistički ...

Geometrijska razdioba. Izvodi se niz nezavisnih jednako distribuiranih Bernoullijevih pokusa s vjerojatnosti uspje- ha θ sve dok se ne dogodi (prvi put) uspjeh.

poslijediplomski specijalistički studijski program „vođenje i ... - UniZd

4 srp 2016 ... MOTIVACIJA, RADNO PONAŠANJE I. DOBROBIT izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić doc. dr. sc. Ana Slišković. 30. 15. 5. Izborni. RAVNATELJ U ...

Stella Mešić Studij: Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjet

10 lip 2017 ... Autoportret s majmunom, 1943. i Ranjena košuta, 1946.).3 ... može se pronaći u njihovom psihološkom stavu kako to ističe Marino Tartaglia u.

Izvedbeni plan nastave – Sveučilišni poslijediplomski ... - unios

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Studij Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij ... - UniZd

primjerima iz fizičko-geografske osnove Hrvatske. - Osposobljavanje za ... Prirodno-geografska osnova hrvatskih regija: obilježja panonskog, gorskog i ...

Vodic za poslijediplomski studij u inozemstvu

(recimo, Stanford je takav primjer). M.Sc., pa Ph.D.: Ovo je ... krenimo redom. . . Kao prvo i osnovno, počnite s pisanjem motivacijskog eseja što je prije moguće.

Poslijediplomski doktorski studij - UniZd

Akademski kalendar aktivnosti. Akademskim kalendarom Sveuĉilišta u Zadru ... tia; Promet, FPZ, Vol. 6, Zagreb. Uputnica na cijelu bibliografiju. Hrvatska ...

poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike - FFZG

glotodidaktika kao interdisciplina zasniva, i to uz izrazito znanstvenoistraživački pristup tim disciplinama. Realizacija programa podrazumijeva unutarsveučilišnu ...

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PEDAGOGIJE - UniZd

poslijediplomski sveučilišni doktorski studij, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Rani odgoj i obvezno obrazovanje (www.ufzg.hr);. - poslijediplomski ...

poslijediplomski stručni studij za poslovno upravljanje ... - Građevinar

MBA (Master of Business Admini- stration) jedan je od najcjenjenijih programa poslovnog obrazovanja, a razvijen u okviru zapadnjačkoga tržišnog modela.

Poslijediplomski znanstveni studij “Arheologija istočnog ... - UniZd

limitacija agera municipija, centurijacija kolonija. Razgraničenja, postavljanje terminacijskih natpisa, izrada formae. Municipalizacija provincije i promjene u ...

Poslijediplomski doktorski studij SMJER: PRAVO ... - Pravni fakultet

Petar. Miladin. Trgovačko pravo- opći dio. Predmet smjera 5,5. I. Akademik. Jakša Barbić. Prof. dr. sc. Zoran Parać ;. Prof.dr. sc. Siniša Petrović ;. Doc. dr. sc.

pravni fakultet sveuĉilišta u mostaru poslijediplomski doktorski studij ...

pravo. 15. 5. Prof. dr.sc. Damir Primorac. P3COPKP16. Kriminologija s ... kaznenog prava u Europi, u: Rodin, S. et al. ... osnovama kaznenog pravosuĊa,.

Politehnički specijalistički diplomski stručni studij na TVZ

25 stu 2005 ... http://upisi.tvz.hr/specijalisticki http://specijalisticki.tvz.hr prijave u tijeku do 20. prosinca treba izabrati specijalizaciju i grupu predmeta paralelno: ...

3. Specijalistički diplomski stručni studij kineziologije - UMAS

materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ... obrazovanje (izvanredni studij) obvezno trebaju pročitati dodatak posebnog dijela ... Završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva, Fizioterapije, Radiološke.

specijalistički diplomski stručni studij „ekonomika ... - EFZG

državljane). • Puni akademski naziv: stručni specijalist ekonomike energije i ... S obzirom na brojna energetska i komunalna poduzeća, kao i njihov kontinuiran.

Politehnički specijalistički diplomski stručni studij informatike ... - TVZ

inženjerskim procesima. Po svakom usmjerenju dodatno će usvojiti i slijedeća znanja i vještine: Za Modul INFORMACIJSKI SUSTAVI – usmjerenje e-Zdravstvo:.

SPLIT Specijalistički diplomski stručni studij Management ...

16 kol 2016 ... POSLOVNA ETIKA U POSLOVANJU NEPROFITNIH ... Rad se sastoji od pet poglavlja: uvod, poslovna etika, neprofitne organizacije,.

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije

POS TRADE d.o.o. - Split. 1.1.3. Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama. Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije ...

veleučilište u karlovcu specijalistički diplomski stručni studij ...

frustrirajuć, ali koji joj u perspektivi može donijeti iskustvo, znanje ili neki drugi ... Neke biljke (astralgus, ginseng, sladić, rhodiola, boražina i ashwagandha) ...

Specijalistički studij iz psihosocijalnog pristupa u ... - Pravni fakultet

Obiteljska je medijacija izrasla iz prakse socijalnog rada. (Kruk ... praksa u zemljama gdje je razvijena obiteljska medijacija kao alternativni način rješavanja ...

specijalistički diplomski stručni studij strojarstvo - Repozitorij ...

12. http://brod.sfsb.hr/~ikladar/Materijali%20I/Vlacni%20pokus.pdf. 13. Prof. dr. sc. Ivica Kladarić – Materijali I, mehaniĉka svojstva materijala, ispitivanje udarnje ...

specijalistički diplomski stručni studij „ekonomika poduzetništva”

Važnost studija ogleda se u tome što su energija i okoliš dva područja od iznimnog značaja za gospodarski razvoj Hrvatske i EU. Energenata je svakim.

sveučilište u dubrovniku specijalistički diplomski stručni studij ...

Ključne riječi: komunikacija, pregovaranje, poslovno pregovaranje, banke, prodaja bankarskih ... Diplomski rad se sastoji od 7 (sedam) dijelova: - Prvi dio rada ...

specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti - Visoka škola za ...

zapovijedati akcijama u akcidentnim situacijama. • obavljati menadžerske poslove na području organizacije sigurnosti i zaštite na radu. • planirati i izrađivati ...

medicina rada - PORODICNA MEDICINA

Direktna akcija - Izbegavanje štetnih uticaja, suprotstavljanje tim uticajima ili njihovo ... neke akcije u cilju sprečavaja nezgode (npr. Zaustavljanje mašine ...

Opća medicina Medicina rada

Doma zdravlja, Doma zdravlja željezničara, Ustanova za medicinu rada i u privatnim ordinacijama medicine rada. Ukupno su zaposlena 52 zaposlenika u 24 ...

sveučilišni studij

28 stu 2014 ... FOI Varaždin. Ekonomika poduzetništva ... inženjerstvo okoliša preddiplomski. 3. 6. 4,46 ... Informacijsko i programsko inženjerstvo diplomski. 1.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ LOGISTIKA I ...

Pr. Vj. ECTS. 1. Dr. sc. Biserka Draščić Ban. Mr. sc. Ivoslav Ban. MATEMATIKA. 3 ... Biserka Rukavina. POMORSKE AGENCIJE. 2. 0. 3. LJETNI SEMESTAR (VI).

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I ...

... e-pošta: [email protected]; mreža: gf.sum.ba. SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ. ARHITEKTURE I URBANIZMA. VODIČ ZA RAZREDBENI ISPIT. 2018./2019.

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIOLOGIJE

14 lip 2019 ... duhovni izazovi, Suvremeni izazovi društvene obnove, Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo). Tako su sada u ponudi 24 izborna kolegija, ...

Preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizma - PMF Split

sveučilišnog studija Nutricionizam Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split,. Teslina ulica 12/III (u daljnjem tekstu: predmetni studij).

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - FINANCIJSKI ... - EFOS

M. Zekić-Sušac. Prof.dr.sc. B. Dukić. S. Dugandžić, mag.oec. A. Has, mag.oec. D. Šebalj, mag.oec. Informatika. 2. 1 vj. 1 s. 5. Prof.dr.sc. A. Klobučar. Matematika.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STROJARSTVA ... - RiTeh

11 velj 2020 ... 0069088769. Jakov. Čarija. 0069087121. Fran. Čubranić. 0069087436. Borna. Čulinović. 0069087639. Luka. Damjanović. 0069087046. Fran.

Sveuĉilišni diplomski studij sestrinstva - UniZD

Naziv studijskoga programa. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva. Nositelj/i studijskoga programa. Sveučilište u Zadru. Vrsta studijskoga programa*.

sveučilišni preddiplomski studij znanosti o okolišu - PMF

stanica (biljna i životinjska stanica); Organizacija biomembrana, model tekućeg mozaika i prolaz tvari kroz membranu; Stanična jezgra – organizacija i funkcija ...

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ BRODOSTROJARSTVO I ... - PFRI

2. Dr. sc. Predrag Kralj. KOGENERACIJSKA POSTROJENJA. 2. 1. 5. 3. Dr. sc. Axel Luttenberger. POMORSKO RADNO PRAVO. 2. 0. 4. 4. Dr. sc. Đani Mohović.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAFIČKE TEHNOLOGIJE

Izrada mentalnih mapa po grupama i njihova prezentacija (0,20ECTS). 5. Upoznavanje ... do 5 studenata)-Mentalna mapa/Studija slučaja. Praćenje vlastitog ...

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NAUTIKA I TEHNOLOGIJA ...

1. Dr. sc. Mirano Hess. UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM. 2. 1. 5. 2. Dr. sc. Renato Ivče. PREGLED I PLANIRANJE ODRŽAVANJA BRODSKIH. SUSTAVA.

preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta - UniZd

MP2208 Financijski menadžment. 6. MP2408 Nacionalna ekonomija Hrvatske. 6. MP2908 Kontroling. 6. MP2508 Poslovna organizacija. 6. MP3008 Izb. pr.

sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva izvod iz

(http://www.mathos.unios.hr/~jukicd/ ) ... http://www.gfos.unios.hr/portal/index.php/nastava/studiji/sveucilisni-preddiplomski-studij/inzenjerska-geologija/399-.

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NAUTIKA I ... - PFRI

1. Dr. sc. Mirano Hess. UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM. 2. 1. 5. 2. Dr. sc. Renato Ivče. PREGLED I PLANIRANJE ODRŽAVANJA BRODSKIH. SUSTAVA.

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ LOGISTIKA I MENADŽMENT U ...

Mirano Hess. UPRAVLJANJE OBALNIM PODRUČJEM. 2. 1. 5. 3. STOHASTIČKI PROCESI. 2. 2. 6. 4. Dr. sc. Livia Maglić. PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE ...

sveučilišni preddiplomski studij - menadžment - EFOS

Doc.dr.sc. I. Kristek. Mikroekonomika. 3. 1 vj. 5. Doc.dr.sc. M. Ham. Doc.dr.sc. D. Dujak. Doc.dr.sc. H. Štimac. A. Pap, mag.oec. Marketing. 3. 1 s. 5. Prof.dr.sc.

Odjel za psihologiju Preddiplomski sveučilišni studij Studijski ...

Sati. Evolucijska psihologija. 3. 2. Psihologija religioznosti. 3. 2. Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji. 3. 2. Neurokemija ponašanja s osnovama ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI Sveučilišni preddiplomski studij politehnike ...

Simbol za ambalažu od višeslojnih materijala. [15] . ... Simbol za recikliranje. ... Temelj za provedbu kružnog gospodarstva je sortiranje otpada i recikliranje što u ...

Preddiplomski sveučilišni studij Nautika - Sveučilište u Dubrovniku

Preddiplomski sveučilišni studij. Nautika www.unidu.hr. O STUDIJU. TRAJANJE STUDIJA. Svim zaljubljenicima u more i daleke luke namijenjen je upravo studij ...

Odjel za komunikologiju Diplomski sveučilišni studij Komunikologija ...

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću. Studijski program s popisom predmeta, ECTS ...

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stomatologije

telefon: 01/4807364 e-mail: [email protected] ... 1.2.1. Metodološki predmeti i vođeni praktikumi – predmeti prve bodovne skupine ......................................... 2. 1.2.2.