podacima - Pravobraniteljica

31 ožu 2018 ... Tumačenje prava na naknadu političkim strankama za ... ako je, između ostaloga, privremeno nesposoban za rad zbog bolesti i komplikacija.

podacima - Pravobraniteljica - Srodni dokumenti

podacima - Pravobraniteljica

31 ožu 2018 ... Tumačenje prava na naknadu političkim strankama za ... ako je, između ostaloga, privremeno nesposoban za rad zbog bolesti i komplikacija.

01_IZVJESCE_2014_CJELOVITO.pdf - Pravobraniteljica

1.5.1. ISTRAŽIVANJE o zastupljenosti žena i muškaraca na upravljačkim ... nezaposlenih, većinu zaposlenih na određeno vrijeme, većinu u potplaćenim sektorima, ... razdoblju od početka 2013. do kraja 2014. stopa nezaposlenosti među radno ... Važno. 333 http://katalozi.net/konzum-katalog/konzum-katalog-igracke-2014 ...

Žene u vatrogastvu.pdf - Pravobraniteljica

Vatrogasni vjesnik travanj 2012. tema broja. 39. U. ) SUSREĆU. Katica Kaja Va- lečić je prva žena vatrogasni teh- ničar i prva žena viši vatrogasni časnik u.

14. OPERACIJE NAD PODACIMA

količnik delilac deljenik delilac količnik ostatak količnik jednostruke dužine količnik dvostruke dužine. Sl. 6.9. Dužina količnika kod operacije deljenja. Tab. 6.3.

Izvjesce o radu za 2004.pdf - Pravobraniteljica

razvoda braka i donošenja odluke o skrbi za djecu do razvoda, pobliže navodeći da je ... Adriadese d.d., Kristina Luketić - predstavnica Grada Duga Resa, Zdenka ... državne uprave Virovitičko – podravske županije, Željko Kumrić – pročelnik.

ISTRAŽIVANJE o zastupljenosti i načinu ... - Pravobraniteljica

5 3 news portala: Index.hr, Net.hr, T-portal5; 3 portala dnevnih novina: Jutarnji ... 8 U praćenom razdoblju bilo je ukupno 30 neradnih dana računajući vikende i ... Svi ovi izrazi imaju utjecaj i na žene, a pogotovo djevojke i mlade žene, koje su ...

Kom se on uopće Dan žen. Ženama'i Teško! - Pravobraniteljica

7 ožu 2020 ... DA JE U REDU TUĆI ŽENU. Kom se on uopće. Dan žen. Ženama'i. Teško! Bro zapanjuju. Ovo istraživ pokazuje da se isti stari obrazac žilavo.

Izvješće o radu Pravobraniteljice za ... - Pravobraniteljica

29 pro 2018 ... Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi ... 1) Provesti edukaciju o spolnom uznemiravanju te o institutu zaštite ... Također, niti po pisanju medija, odnosno prema medijskim izjavama susjeda, ...

Izvjesce o radu za 2010.pdf - Pravobraniteljica

uznemiravao, pokazivao joj erotske i pornografske slike i filmove na računalu, pokazivao ... zaposlenih, jedna žena koja radi na dobro plaćenom radnom mjestu u ... Uzeli su broj mobitela pritužiteljice i rekli da će je iduće jutro netko zvati radi ... odlikovanje najzgodnijeg fizičara „Čovjek zbog kojeg je znanost postala seksi“.

u Glasilu sindikata umirovljenika - Pravobraniteljica

u sortimnici. 10200 Zagreb. SUA ... Preobraženska 4/1. 10000 ZAGREB ... domu u Zagrebu, nakon višemjesečnih priprema održana cjelodnevna Konfe-.

Rodna analiza udzbenika iz povijesti.pdf - Pravobraniteljica

Ž. Ravnopravno. M i Ž. Prevladavaju. M. Bez osoba ili je nejasno likovno prikazano*. 5. razred. 0. 3. 2. 2. 6. razred. 0. 5. 0. 2. 7. razred. 0. 3. 4. 2. 8. razred. 3. 2. 0.

Izvjesce o radu za 2013 Pravobraniteljice za ... - Pravobraniteljica

20 ožu 2014 ... Pravobraniteljica je utvrdila da dostavljeno policijsko izvješće i ... „U mreži prvog“, HR1; Radio Sljeme, Radio Mrežnica, HR Pula, Terezija.

Glas Slavonije, 14.1.2016.pdf - Pravobraniteljica za ravnopravnost ...

Izvor, država: Glas Slavonije, Hrvatska. Kategorija: Tržište rada, Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Površina: 2066,74 cm2. OTS: 29.094 (izvor: ...

analiza osnovnoškolskih udžbenika hrvatskog ... - Pravobraniteljica

Likovno-grafički zahtjevi i standardi propisano je da likovna rješenja u ... 2. autorstvo tekstova i likovno-grafičke opreme udžbenika, radnih bilježnica i svakog ... 36 udžbenika za 5., 6., 7., i 8. razrede osnovnih škola iz hrvatskog jezika i ... čitanka za VIII. razred osnovne škole, Ante Bežen i Olga Jambrec, Zagreb 2007., str.

ISTRAŽIVANJE o osobnim odnosima djeteta s ... - Pravobraniteljica

skrb (CZSS) Zagreb (prostor Obiteljskog centra na Borovju) i Dom za djecu i ... CZSS Vrbovec, Jastrebarsko i Dugo Selo, a CZSS Samobor je imao jedan takav ...

Za 93% nasilnika u obitelji samo novčane ili ... - Pravobraniteljica

19 ožu 2019 ... vaju postupci protiv počinitelja i brže dolazi do kazne. INES. BOJIC odvjetnica. Prelazak nasilja u obitelji u potpunosti u kaznenu sferu bio bi ...

rodna analiza osnovnoškolskih udžbenika iz ... - Pravobraniteljica

obzirom na uloge značajnih osoba u povijesti, tj. onih koji su pisali povijest. Kategorija ... Međutim, ista autorica u radnoj bilježnici (Povijest 8) na stranicama 10. i ...

nema muških i ženskih zanimanja - Pravobraniteljica

LJUDICIC piše Sanja Plješa [email protected] Deset vodećih tržišta za poslovanje ... Privredni vjesnik, 12.3.2018., str. 48, A3. Briefing-Mediji d.o.o. ...

istraživanje: praksa zdravstvenih ustanova u ... - Pravobraniteljica

KBC – Klinički bolnički centar. KB – Klinička ... porasla i u OB Virovitica (za 1.500 kn), KBC Sestre Milosrdnice (1.400 kn), ŽB Čakovec (1.300 kn), OB Bjelovar ...

rodni aspekt u udžbenicima vjeronauka za ... - Pravobraniteljica

Istraživanjem su obuhvaćeni svi udžbenici vjeronauka propisani za uporabu u osnovnim i ... 1 OŠ - Učimo ljubiti Boga i ljude, radna bilježnica (Glas koncila).

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak je ... - Posi.hr

imaju mogućnost ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja. Ovo je ... način kroz udruge kao nositelje postupka za osiguravanje osobnog asistenta, pokazao.

Baza poslovnih žena - Stakleni Labirint - Pravobraniteljica

Nelsi Rončević, članica Uprave Splitske Banke d.d.. Nataša Rapaić, članica Uprave HT d.d.. Branka Slaveska, predsjednica Uprave Heineken Hrvatska d.o.o..

Izvješću o radu Pravobraniteljice za 2016. godinu - Pravobraniteljica

Ravnopravnost spolova, kao ustavna vrednota Republike Hrvatske je cilj za ... 252 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX: ... Hrvatska lutrija d.o.o. obavijestila je Pravobraniteljicu da su uvažili njezine preporuke te.

provedba aktivne politike zapošljavanja u 2016 ... - Pravobraniteljica

Svijest o stvaranju jednakih mogućnosti za žene i muškarce, kako bi bili jednako prisutni ... Poticaji do 31.12.2016. još uvijek nisu bili dodijeljeni, stoga ovaj dio analize ... Zagrebačka županija: Dodijelila je 20 potpora za žene poduzetnice, ...

rodni aspekt u udžbenicima prirode i društva ... - Pravobraniteljica

Rodni aspekt u udžbenicima prirode i društva, prirode i biologije za osnovnu školu. 2. S A D R ... 6. razred) i Biologija (7.-8. razred) u ... dopunskih nastavnih sredstava: 31 udžbenik, 31 radna bilježnica i 4 zbirke zadataka ... moguća rješenja za svaki korak, ali tako da se staviš u ulogu djevojke, a onda i u ulogu mladića. (…) ...

PRAVO NA PRISTUP PODACIMA U MEDICINSKOJ ...

liječničke djelatnosti.46 Medicinska dokumentacija je uredno vođena i onda ako zabilježeni podaci ... uputnice specijalistu ne sadrže sve potrebne podatke.72. 67 Tako ... kojih boluje ozlijeđeni radnik (šifra prema MKB) te predviđeno trajanje.

KATALOG PROIZVODA SA TEHNIČKIM PODACIMA

Ytong sistem gradnje. KATALOG PROIZVODA. SA TEHNIČKIM PODACIMA. Page 2. 2. SPOLJNI ZIDOVI. Stranice 4, 5, 9, 11. UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI.

SQL Rukovanje podacima _DML_.pdf Preuzmi

SELECT * FROM insekti ORDER BY id; id ime datum porijeklo. 1 kućna muva. 2010-07-01 kuhinja. 2 stonoga. 2010-07-01 kolovoz. 3 skakavac. 2010-07-01 ...

izvjestaj zene srpske manjine trziste rada_final - Pravobraniteljica

Tako je i istraživanje koje je 2008. godine proveo portal Moj Posao. 18 ... edukaciju za taj posao te putne troškove za relaciju Šibenik-Knin. (HHO, Knin).

Rodni aspekt u udžbenicima etike za srednju školu - Pravobraniteljica

Udžbenici za PRVI razred. • Ćiril Čoh, Marija Lamot, Ksenija Matuš: Etika 1 (Školska knjiga). • Ivan Čehok: Etika 1: čovjek - biće susreta (Školska knjiga).

informacije o postupanju s osobnim podacima klijenata i ... - IKB

uporaba, prijenos te brisanje. Obrada je ... pružatelji usluga izrade kartica i PIN-ova, HROK, odvjetnici, i sl ... brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja.

katalog proizvoda s tehničkim podacima - Borplastika

DEHIDRATOR. MEHANI KI PREDTRETMAN. Č. RAZDJELNO. OKNO. DENITRIFIKACIJA. NITRIFIKACIJA. SEKUNDARNI TALO. ŽNIK. DEZINFEKCIJA. IZLAZ.

Web-aplikacija za prikazivanje i upravljanje biografskim podacima

tima obilazak svih lokacija osmišljena je mobilna aplikacija. Pomocu nje ... Za razliku od razreda, modul se ne može instancirati niti može biti naslije ¯den. Oni postoje ... Kako bi mobilna aplikacija mogla lako dohvatiti sva poglavlja vezana za ...

katalog proizvoda sa tehničkim podacima - Joter DOO

Ytongblok puna opeka polistiren (stiropor) beton. 1. 5. 7-12. 25. 60. Shema spratnosti objekata sa vertikalnim serklažima. OTPORNOST PRI ZEMLJOTRESU.

Katalog proizvoda s tehničkim podacima - Ytong

Ytong CLASSIC blok pogodan je za gradnju nosivih i nenosivih zidova sukladno važećim tehničkim propisima. Ytong CLASSIC. Oznaka proizvoda. Dimenzije.

katalog proizvoda sa tehničkim podacima - Ytong

Ytong sistem gradnje. KATALOG PROIZVODA. SA TEHNIČKIM PODACIMA. Page 2. 2. SPOLJNI ZIDOVI. Stranice 4, 5, 9, 11. UNUTRAŠNJI NOSEĆI ZIDOVI.

nedosljednosti u podacima o ozljedama na radu objavljenih na ...

dinih podataka prikupljenih ESAW metodologijom o ozljedama na radu do- ... klasifikacija ozljeda na radu, te učestalosti i te ini ozljede kod industrijskih nesreća.

Upotreba tablica s termodinamičkim podacima - FKIT

p – T dijagrama za čistu vode i trojna točka vode ravnotežna krivulja pare i kapljevine trojna točka led pregrijana para podhlađena kapljevina ravnotežna krivulja.

Sustavi za upravljanje (osobnim) podacima, informacijama ... - e-Škole

Na poveznici http://pcchip.hr/softver/sigurnost/pohranite-lozinke- · na-sigurno/ ... https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/12196 ... sustavu ettaedu.

Pravila postupanja s osobnim podacima - Raiffeisen mirovinski ...

25 svi 2018 ... obrađujemo. Najbolji način za to je pisanim putem na [email protected] Vaše podatke možemo dostaviti ili vama ili drugoj osobi koju nam.

pravila postupanja raiffeisen leasing doo s osobnim podacima

usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. "GDPR" (engl. ... registar obveza po kreditima d.o.o. (dalje: HROK). 7. Osobni podaci koji se ...

Pravila postupanja s osobnim podacima - Raiffeisen Invest

sučelje za razmjenu podataka s RBA iDIREKT-om). Svaki zahvat (promjena, brisanje i sl.) na osobnim podacima u Primera INVEST rezultira promjenom tog ...

Znanost o podacima: Postupci testiranja hipoteze - Repozitorij ...

11 ruj 2018 ... Pitanja koja se susreću tijekom faze evaluacije ... (preko 1000), čak i male vrijednosti r, kao što je -0.1 ≤ r ≤ 0.1 mogu biti statistički značajne. ... Broj pogledanih videa ne ovisi o bodovima iz kvizova. Unos ... 2/Basic%20concepts%20in%20hypothesis%20testing(Rosalind%20L%20P%20Phang).pdf. 6.

Obaveštenje o obradi i rukovanju podacima o ličnosti Podaci o ...

OTP Leasing Srbija d.o.o Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. ... broj telefaksa: 381 11 222 1 388, e-mail: [email protected] internet stranica:.

Pravilnik o sigurnosti informacija i postupanje s osobnim podacima

Ukoliko otvorena zamolba za zapošljavanje ne sadrži pisanu privolu podnositelja zamolbe da voditelj obrade može koristiti, a izvršitelj obrade može obrađivati ...

Tema 03 Rad s podacima u jeziku Python - Univerzitet Singidunum

osobine = (pacov, vo, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas, ... print('Vaš znak u kineskom horoskopu je', astroloske_zivotinje[broj_ciklusa],' ').

Obrazac 2 - Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade ...

ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ. ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ ...

Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržan

“Službeni glasnik BiH“, broj 32/01. Član 1. Pravilnikom o obrascu lične karte i podacima sadržanim u lienoj karti državljana Bosne i. Hercegovine (u daljem ...

izvješće o podacima iz registra onečišćavanja okoliša - HAOP

19 pro 2017 ... objavljen je Hrvatski nacionalni portal registra onečišćavanja okoliša 9 (u daljnjem tekstu: HNPROO). Izrađen je po uzoru na sustav Europskog ...

Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u ... - HAMAG BICRO

18 tra 2018 ... Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u matidnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje uvjerenje nadleZnog suda da ...

Proizvodnja i globalna potrošnja papira Prema dostupnim podacima ...

Proizvodnja i globalna potrošnja papira ... Osnovni sastojci za izradu papira (kartona i ljepenke) su vlakna (ili vlakanca), te dodaci. Vlakna mogu biti, i najĉešće ...

Ažuriranje baze podataka zemljišne knjige podacima iz katastra i ...

Nakon završene dodjele ZK uložaka u novoj K.O. u skladu sa tačkama 1. i 2. novootvorenim ZK ulošcima se dodjeljuje broj DN-a i to tako da svaki ZK uložak ...

Pravilnik o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj ...

Tabla je pravougaonog oblika (zlatni presjek), trodimenzionalne, ... strani od glavnog ulaza u gradilište neposredno izvan ograde gradilišta i osvjetljava se.

Izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima ... - HAOP

15 pro 2018 ... Zagrebu. U 2017. godini prijavljeno je 700 područja postrojenja obveznika Priloga II.A. Najviše ih je ... Žitnjak“ proveo prijavu kao „prijeteća opasnost od štete“, odnosno po svojoj vrsti i načinu odvijanja ne ... Kutjevo, Rasadnik.

operativni sustavi i kontrola pristupa podacima - Svarog NUBL

OPERATIVNI SUSTAVI I KONTROLA. PRISTUPA PODACIMA. Doc. dr Marijan Mijatović1. Nezavisni univerzitet Banja Luka. Apstrakt: Operativni sustavi ...

Zahtjev za pristup osobnim podacima - Opća bolnica Zabok i bolnica ...

BOLNICA HRVATSKIH VETERANA. Bračak 8. Zabok. ZAHTJEV ZA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA. Temeljem članka 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog ...

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu ("Narodne novine" br ...

25 sij 2019 ... 8. medicinska dokumentacija je skup medicinskih zapisa i dokumenata nastalih u procesu pružanja zdravstvene zaštite kod ovlaštenih ...