Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (u daljnjem.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti - Srodni dokumenti

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti

Članak 1. Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti (u daljnjem.

Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o ... - HZZO

Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka ... A06.1 Kronična crijevna amebijaza ... Virusne i druge specificirane crijevne.

PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA ...

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji. Član 2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada može ...

Pravilnik-o-metodologiji-rokovima-za-izradu-i-dostavu-načinu ...

državnog ureda za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ) donosi ... (2) Na dostavljeni prijedlog program javnih potreba i financijski plan SDUŠ daje suglasnost u roku ...

pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima ... - Paragraf Lex

O osposobljavanju kandidata za vozače (u daljem tekstu: kandidat) vode se sledeće evidencije: 1) registar kandidata za vozače;. 2) dnevnik teorijske obuke;.

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti SR MLD

Hrvatska komora zdravstvenih radnika (dalje: HKZR) odlučuje o priznavanju, kategorizaciji i vrednovanju svih oblika trajnog stručnog usavršavanja iz svoje ...

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku trajnog stručnog ...

usavršavanja primalja, primaljskih prvostupnica i primaljskih asistentica donesene ... kojoj se plaća kotizacija, a kojim ugovorom organizator preuzima obvezu ...

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda ...

(1) Ovim se Pravilnikom, radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika, osim ... zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene ... medicine rada pri ocjeni zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s ... (3) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslovima koje ...

Pravilnik o kriterijumima vrsti ocjena i postupku ocjenjivanja ...

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi, vrste ocjena i postupak ocjenjivanja borbene ... Ocjenjivanjem borbene gotovosti Vojske utvrđuje se stepen borbene ... Vojske može biti potpuno (po svim elementima, podelementima i pokazateljima).

PRAVILNIK o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika ...

Hrvatskog fizikalnog društva. PREDMET: PRAVILNIK o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskoj ustanovi ...

Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih ...

19 velj 2019 ... Opće odredbe. Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom propisuje se odgovarajuća vrsta obrazovanja koju moraju imati učitelji i stručni suradnici u.

Preuzmi Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i ...

b) Na osnovu glavnog projekta javne ceste mo`e donijeti upravni akt kojim se izdaje odobrenja za gra|enje. c) Na osnovu izvedbenog projekta mo`e izgraditi ...

pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih ...

Ovim pravilnikom propisuje se stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Član 2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog ...

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za građenje i rekonstrukciju ...

b) Na osnovu glavnog projekta javne ceste mo`e donijeti upravni akt kojim se izdaje odobrenja za gra|enje. c) Na osnovu izvedbenog projekta mo`e izgraditi ...

Pravilnik o postupku rokovima i načinu vrsenja revizije bibliotečkih ...

Ovim pravilnikom propisuju se postupak, rokovi, način vršenja revizije ... Redovna revizija se vrši u zavisnosti od obima bibliotečke građe i obuhvata ... Član 11. Kriterijumi za izlučivanje i otpis bibliotečke građe, zavisno od vrste biblioteke, su:.

pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i ...

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika, stručnih ... lice koje ispunjava uslove za nastavnika stručne škole, odnosno stručnog ... dana stupanja na snagu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj ... odgovarajuća za nastavnika, stručnog saradnika i saradnika u nastavi u stručnoj školi.

Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u ...

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u ... školi;. 7) nastavnik odgovarajućeg stranog jezika sa položenim stručnim ...

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov na pojedine vrste divljači u ...

ma|arska vi`la kratkodlaka, ma|arska vi`la o{trodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epawel breton, kortalsov grifon, ~e{ki fousek, pointer, engleski ...

PRAVILNIK o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja ...

Pripravnički staž obavlja se praktičnim radom u zdravstvenim ustanovama, ... Pripravnički staž se obavlja pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, ...

Pravilnik o vrsti i jačini lovačkog oružja i minimalnom kalibru i jačini ...

Na osnovu člana 58 stav 4 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", broj 52/08), uz saglasnost. Ministarstva ... lovačko oružje sa užlijebljenim cijevima - lovački karabin;. - lovačko ... Kuna bjelica, kuna zlatica, lasica mala, tvor, fazan, patka.

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Trovanje arsenom ili njegovim jedinjenjima. Poslovi i radna mesta na kojima postoji ekspozicija arsenu ili njegovim jedinjenjima (Dokaz o intenzitetu i trajanju ...

Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti - Računovodstvo ...

Trovanje arsenom ili njegovim jedinjenjima. Poslovi i radna mesta na kojima postoji izloženost arsenu ili njegovim jedinjenjima (Dokaz o intenzitetu i trajanju ...

Pravilnik o klasifikaciji bolesti životinja, načinu prijavljivanja i ...

Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija zaraznih bolesti životinja, način prijave i obavještavanja o ... 140 Crveni vjetar / vrbanac svinja Swine erysipelas.

pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti ...

Radi suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti pčela Pestis avium (u daljem tekstu: američka kuga pčelinjeg legla), Acariasis apium (u daljem tekstu: akaroza), ...

PRAVILNIK O RADU - Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu ...

16 velj 2015 ... Drago Čop“ (u daljnjem tekstu: Poliklinika) ... koje proizlaze iz organizacije rada, a Poliklinika je obvezna radniku za obavljeni rad isplatiti.

Pravilnik o kućnom redu - Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu ...

icinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Cop", Zagreb, Mihanovićeva 3,. (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 16. redovnoj sjednici ...

Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti, bolničkih infekcija ...

A 06.9 amebijaza, neoznačena (Amoebiasis, non specificata). A 07.1 lamblijaza, uzročnik Lamblia intestinalis (Lambliasis). A 07.2 kriptosporidijaza, uzročnik ...

Proces obračuna refundacija bolovanja

17 sij 2013 ... obračun plaće, izraĎuje se potvrda o plaći, obračunava se plaća za bolovanje na teret HZZO-. a i provjera šifre bolovanja za obrazac R-Sm .

Obračun bolovanja od decembra 2005.

osnov za naknadu zarade na teret Zavoda je prosečna zarada koju je osuguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kome je nastupila sprečenost ...

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA

KADA POSLODAVAC ZA SVO VREME BOLOVANJA OBEZBEĐUJE SREDSTVA OSNOV ZA OBRAČUN. NAKNADE UTVRDJUJE SE U VISINI PROSEČNE ...

naknada plaće za vrijeme bolovanja - ÖGK

Kod bolovanja dok ste u radnom odnosu ili odmah poslije toga (poslije prekida radnog odnosa za vrijeme bolovanja): 50 % osnovice za obračun - do 42. dana.

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA Novi Sad

BOLOVANJE DO 30 DANA NA TERET POSLODAVCA ... NAKNADU ZARADE ZA PRVIH 30 DANA BOLOVANJA OBEZBEDJUJE POSLODAVAC IZ SVOJIH.

Tablica s upisnim rokovima

Stručni studij- Javna uprava. 5. Učiteljski fakultet. Savska cesta 77, Zagreb www.ufzg.unizg.hr. Odsjek Čakovec,. Učiteljski studij. 1 do 24. 6. Razina B2 hrvatskog.

Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana - Zavod ...

PREDMET: Zahtjev za refundaciju bolovanja preko 42 dana;. Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH, broj:30/97 i.

zahtjev za refundaciju bolovanja - Zavod zdravstvenog osiguranja ...

ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU BOLOVANJA. SPISAK. Isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad ne teret Zavoda zdravstvenog ...

knjiženje isplata naknade zarada po osnovu bolovanja i refundacija ...

одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и ... Привремена исплата боловања средствима послодавца.

Zahtjev za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme bolovanja ...

(mjesto za prijemni žig HZZO-a). POSLODAVAC. PRAVNA ILI FIZIČKA OSOBA. OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA. 1.NAZIV. 2.ADRESA. 3.BROJ OBVEZE. 4.

Polutani dugog trajanja

nestabilnima poradi “manjka željene pažnje” ili pak kao povrijeđe- nih osvetnica, konzumentica “viška neželjene pažnje” te njihova pri- kazivanja kao silovanih u ...

Informacije o garantnim rokovima za proizvode ... - Gazelakomerc doo

1 godina. Lemforder. Kompletan asortiman. 1 godina. LPR. Kompletan asortiman. 1 godina. LUK. Set kvačila sa zamajcem. 2 godine. Zamajac. 1 godina. CSC.

Krivulje trajanja protoka - ResearchGate

sliv Cetine. R. Žugaj, Ž. ... vodostaj ili protok jednak danim količinama ili veći od njih bez ... čaju gologa krša za sliv rijeke Cetine kada je na osnovi podataka od ...

Uputstvo o rokovima i uslovima skladistenja roba - GOMADJO & Co

PREUZIMANJE ROBE NA SKLADIŠTENJE. Član 10. Preuzimanje robe za robne rezerve se vrši: - ako je roba poreklom iz uvoza, na skladištu skladištara;.

ODLUKA o rokovima prijelaza sa sveučilišnog dodiplomskog studija ...

... se podnosi u studentskoj referadi, se obvezno dostavlja studentska isprava (indeks) ... indeks, iksica), uplata se obavlja na IBAN: HR0923600001101243148; ...

1 16. ENERGETSKI TRANSFORMATORI (ET-i) Prema vrsti izolacije ...

Primenjeni način hlađenja uljnih transformatora označava se sa 4 slova: 1. I slovo označava unutrašnje rashladno sredstvo, može biti: O – izolaciono ulje, ...

Odabir hormonske kontracepcije ovisno o fenotipu sindroma ...

Hiperandrogenizam (HA), oligo/anovulacija i policistična morfologija ... Tip I, fenotip A ili klasičan fenotip, najčešći je te ga odlikuju hiperandrogenizam (HA),.

Vrijednost koncentracije glukoze u krava ovisno o geografskom ...

visoko mliječnih krava je često opterećen, s obzirom na genetsku predispoziciju za visoku proizvodnju mlijeka, a i reproduktivne zahtjeve. Povećane energetske ...

Ponašanje mekih stijena ovisno o naprezanjima i vremenu

15 sij 2013 ... Vremenski ovisne deformacije - puzanje stijene, kao i većine drugih materijala, kada je stanje naprezanja ispod uvjeta popuštanja (σ<σF, slika ...

NAČINI PLAĆANJA: POPUSTI OVISNO O NAČINU ... - Unikomerc

*CIJENE GUMA U NAŠIM CJENICIMA SU ISTAKNUTE SA VEĆ URAČUNATIM. POPUSTIMA OVISNO O NAČINU PLAĆANJA, CRVENOM BOJOM ZA ...

energetske karakteristike trave miscanthus x giganteus ovisno o ...

ograničenih količina, ali i visokih cijena fosilnih goriva, sve se više ljudi okreće ... kvalitetu biomase je također važna i vlaga kako se biomasa ne bi morala umjetno sušiti. Prije ... kompostiranom supstratu miskantusa dobro rastao bršljan.

Obavijest vinogradarima! Vinova loza se ovisno o lokalitetu i ...

Breskva,nektarina,marelica,šljiva, višnja. Palež cvijeta i rodnih mladica. Difcor. Marelica,breskva,šljiva. Palež cvijeta i trulež plodova,kovrčavost lista breskve.

Popis naselja sa rokovima uručenja/List of ... - Trgo Agencija

9 stu 2015 ... 10292 Šenkovec. Zabok. 10200 ZAGREB da da. Pripadajući poštanski ured s dostavnim područjem/Belonging post office with delivery area ...

Popis naselja sa rokovima uručenja/List of settlements with delivery ...

10 lip 2019 ... 10200 ZG da da. D 2. Pripadajući poštanski ured ... 1558 Strmec Samoborski. 10431 Sveta ... 4817 Selca kod Starog Grada. 21460 Stari Grad.

popis dijelova policijske odore s količinama za zaduženje i rokovima ...

Cipele visoke zimske. 1. 3 godine. 16. Cipele niske (muške i ženske). 1. 1 godina. 17. Rukavice zimske. 1. 5 godina. 18. Dvodijelni kišni komplet s kapuljačom. 1.

Zaključak o Nacrtu pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja ...

28 ruj 2018 ... Pravilnika o odgovarajucoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi od 24. rujna 2018. među učitelje hrvatskoga jezika ...

Odluka o vrsti pojedinačnih nagrada za učesnike u ... - Lutrija BiH

petim i posljednjim izvučenim brojem TV Tombole Binga osvaja poklon paket srećaka. Član 2. Poklon paket srećaka se sastoji od 30 komada srećaka ...

Zimsko-hranjenje-gradskih-ptica-ovisno-o-klimatskim-elementima

2 ruj 2014 ... Većina ptica tijekom zime voli masniju hranu i sjemenke. ... izostale kao što su: crnoglava sjenica, jelova sjenica, crvendać i batokljun, a neke ...

ŠIFARNIK DATUMA IZVJEŠĆA OVISNO O DANU ... - Porezna uprava

1 sij 2019 ... ŠIFARNIK DATUMA IZVJEŠĆA OVISNO O DANU PODNOŠENJA. - za 2019. godinu – datum redni broj dana u godini. 1.1.2019. 1. 2.1.2019. 2.

ČELIČNI LIJEV ZA OPĆU UPOTREBU Ovisno o sadržaju ugljika ...

ČELIČNI LIJEV ZA OPĆU UPOTREBU. Ovisno o sadržaju ugljika, dobijaju se nakon normalizacije, zatezne čvrstoće od 370 do 600 Nm/mm2. Ovi čelici ...

kvaliteta plodova jagode sorte monterey u hidroponima ovisno o ...

8 pro 2014 ... Ključne riječi: jagoda, Fragaria x ananassa, sorta neutralnog dana, ... antikancerogeni učinak te da prehrana bogata jagodama usporava ...

razlike u zadovoljstvu brakom ovisno o profilu egograma i stilu ...

Prema teoriji transakcijske analize (u daljnjem tekstu TA) osnovnu strukturnu ... koje se primarno bave unutrašnjim svijetom pojedinca, transakcijska analiza u ...

Promjena fizikalno - kemijskih svojstava ovisno o dužini skladištenja ...

Kristalizirani med. Izvor: https://receptiasmir.wordpress.com/2016/11/11/postupak-s-kristaliziranim-medom/. 3.2.2. Viskoznost. Med je gusta viskozna tekućina.