Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62 ...

škola i vrtića, uređenim gradskim plažama i cvjetnjacima. Kretanje ... 6. u parku za pse iza zgrada u Ulici Side Košutić i Gospodske ulice (pokraj reciklažnog.

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62 ... - Srodni dokumenti

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i ... - Općina Žminj

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Na temelju članka 63. stavka 2. i članka 64. stavka 3. Zakona o ...

Uvjeti za rad s darovitim učenicima. Članak 3. (1) Svaki učenik ima pravo biti identificiran kao darovit i uključen u odgovarajući program i oblik rada. (2) Uvjeti za ...

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 84. stavka 5. Zakona o ...

14 pro 2019 ... priznavanja u skladu s odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija uz primjenu odredaba ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8. članka 391. Zakona o ...

razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Me imurske ... Suvlasnici sporazumno odre uju način razvrgnuća, u granicama mogućeg i ...

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8 ... - HANFA

4 tra 2019 ... financijskih usluga, u postupku pokrenutom na zahtjev društva Hrportfolio d.o.o., Zagreb,. Radnička cesta 30, OIB; 63676980783, kojeg ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51 ... - Grad Sisak

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62 ...

škola i vrtića, uređenim gradskim plažama i cvjetnjacima. Kretanje ... 6. u parku za pse iza zgrada u Ulici Side Košutić i Gospodske ulice (pokraj reciklažnog.

Na temelju članka 76. stavka 1. i stavka 4. Zakona o ... - Grad Osijek

turnire (stolni tenis, boćanje, odbojka i kuglanje);. - rekreacijske sportske igre u više od desetak sportova;. - redovne oblike aktivnosti (aerobik, vježbe za osobe ...

Temeljem članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama ...

Zakona o plaćama u javnim službama ... 2015. godine donijela ... U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ... Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Na temelju članka 15. stavka 1. podstavka 3 ... - Grad Crikvenica

upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenice. („Službene ... Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje nekretnine. Članak 11.

Na temelju članka 25.a stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima ...

(3) Za voditelja manje složenih radova iz stavka 1. ovoga članka mogu se u okviru ... 2. ovoga članka, za vođenje tih radova mora se imenovati voditelj radova.

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju ...

posjednika otpada, uvjeti i način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada (uključuje i način vođenja i dostave podataka u taj očevidnik, rokove za dostavu ...

Na temelju članka 104. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Ovom Odlukom uređuju se odnosi u uređenju naselja, način uređenja i korištenja ... Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u ...

Prijedlog Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom ...

UREDBU. O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovom ... rata, postigla bi se jedinstvena metodologija u potpunosti.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim ...

4 pro 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, ... 81/15), članka 20. Odluke o ... vlasništvu Grada Senja. Javnom ...

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o reguliranim profesijama i ...

13 pro 2013 ... Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih ... inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu Zakon). Članak 3. (1) U svrhu ...

Na temelju članka 32. stavka 7. Zakona o preuzimanju ... - HANFA

13 ruj 2007 ... I. Utvrñuje se da je za društvo Konikom d.o.o. iz Osijeka, Ulica Jablanova 43, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: ...

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne ...

Pod neopravdanim izostankom smatra se izostanak za koji razredniku nije dostavljena liječnika ispričnica ili ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i ...

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ...

16 ruj 2019 ... Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i ... u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir predviđeno za ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na ...

31 pro 2017 ... novih članica Eurojackpotu, visina maksimalnog dobitka još više poveća. ... pristupu igrama na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, a posebice za ... gdje se može dobiti pomoć u slučajevima prekomjernog igranja.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih ...

Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda,.

Na temelju članka 139. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne ...

osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove voditelja projekta. Članak 3. (1) Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati i svi sudionici u gradnji, ...

Na temelju članka 48. stavka 1. alineje 12. Statuta Hrvatskoga ... - HTS

HTS u svom postupanju dužan je primjenjivati ITF i TE teniska pravila. II. UVJETI ZA ... u kategoriji djevojčica i dječaka do 14 godina – svi igrači koji u tekućoj.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ...

144/12 i 105/15) i Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz ... zbirkama podataka u postupku azila (Narodne novine, br. 36/08 ... 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17); Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (Narodne novine, broj.

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i ...

19 svi 2018 ... priznavanja sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija uz primjenu odredbi Zakona ...

Gradonačelnik Na temelju članka 7. stavka 2 ... - Grad Varaždin

Zlatan Avar, zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i načelnik Stožera civilne zaštite. Grada Varaždina kao koordinator i voditelj Radne skupine,. 2.

Na temelju članka 36. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ...

10 ruj 2019 ... o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za ...

Na temelju članka 30. stavka 7. točke 1. Zakona o ... - Općina Vir

31 sij 2018 ... biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vir ... 2. stare lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad u: ljekarne, veterinarske ambulante ...

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ...

graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi. PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POŽAR I DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJITI U.

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 lis 2017 ... Mate Ribičić - predstavnik Gradskog vijeća Grada Omiša. 8. ... Natalija Rajčić – predstavnica vijećnika Županijske skupštine Splitsko-.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i ...

(2) OŠ Bratoljuba Klaića upisana je u Trgovački sud u Osijeku 8. srpnja. 1991. godine. ... Bratoljuba Klaića, Bizovac, a u sredini pečata nalazi se grb Republike.

Na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o autorskom ... - HDS ZAMP

priredbe-koncerta. ... koncerta. U zahtjevu je obvezno navesti način, prostor i vrijeme korištenja te ostale podatke ... d) od 1.001 do 10.000 osoba - 2.000 bodova.

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE Na temelju članka 35. stavka 4 ...

25 tra 2018 ... DJEČJI FESTIVAL PIJESME I PLESA – Š. PETEFIJA 1. DOM ... Mađarski folklor, njegovanje jezika, običaja kroz ples, pjesmu, igru i govor.

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o ... - Grad Križevci

13. ostavljati vozila bez registarskih tablica, lake prikolice, kamp – prikolice i druga ... odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ...

Zakon o trgovini („Narodne novine", broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i. 30/14.) 6. Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u ...

„Narodne novine“, broj 16/16. Na temelju članka 45. stavka 5 ...

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obveza, načini i postupci ispitivanja radnog okoliša, rokovi ispitivanja te sadržaj i način izdavanja zapisnika o ispitivanju radnog ...

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

9 velj 2019 ... prijavljenih na natječaj odnosno kandidata koje je Školi uputio Ured državne uprave u Osječko- ... opće i posebne uvjete za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj; ... Javni natječaj će se poništiti i u sljedećim slučajevima:.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima - Općina Fažana

mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa ... Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koji se, u smislu ove ... 3. uvećava se za porez na dodanu vrijednost.

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom ... - Grad Zabok

23 sij 2019 ... Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. ... naknade, nekretnine važne za Grad Zabok koje se u potpunosti ili djelomično ...

Na temelju članka 17. stavka 3. alineje 1. Zakona o sustavu civilne ...

civilne zaštite Grada Zagreba ovisno o jačini potresa vidljive su u Tablici 3. Tablica 3. Upozoravanje o ... dobrovoljno davanje krvi,. - podršku ... Petrova. Ulica Jakova Gotovca 7. 9. Ribnjak. Ribnjak 38. 10. "Stjepan Radić" ... sobom ponijeti tijekom evakuacije osnovne zalihe lijekova, može se dogoditi da zbog starosti, panike ...

Na temelju stavka 5. članka 29. Pravilnika o financiranju ... - Grad Pula

29 ožu 2019 ... Mješovita vokalna skupina Nešpula, 2.000,00 kn za „Troškovi rada udruge“. - Klapa Brnistra, 1.500,00 kn za program „Koncert Sv. Tomi u čast“.

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o zakupu i ... - Grad Zagreb

15 lip 2018 ... glasnik Grada Zagreba 10/12 i 3/18), gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje ... skupina restorani. 3.257,53. 9.772, ... BRAZILSKA 0016. 17,60.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3., a u vezi s ... - Grad Umag

10 ruj 2018 ... TRGOVINSKE TVRTKE: - VAGABUNDO d.o.o. Umag, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo Umag, Murine-Ungarija ...

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba ...

J A V N I N A T J E Č A J za prodaju stanova u vlasništvu Grada Zagreba. 1. ... oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1-.

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata ...

19 srp 2018 ... nositelja zahvata tvrtke Ciglana cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, Maruševec. I. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 4.7.2018.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj ... - Grad Osijek

Centar tehničke kulture organizacijska je jedinica Zajednice tehničke kulture ... Za učenike osnovnih škola organizira se Zima u Domu tehnike, Proljeće u Domu ...

42 Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu ... - Grad Umag

4 lip 2012 ... Gradskog vijeća Grada Umaga („Službene novine Grada Umaga“ 9/09), Gradsko vijeće ... vrijeme čekanja po satu u iznosu do 100,00 kn.

Prijedlog Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike ...

Dravi i šest lokacija za smještaj opreme za servise na rijeci Savi) i usluge interneta, koji je potreban za ... Slavonski Brod - Davor - Sisak, Obilježavanje plovnog puta. Save, Kupe i Une. Sredstva za ... Uredska oprema i namještaj. 142,16. 0452.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (Narodne novine ...

21 pro 2017 ... Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, ... sufinancirat će se korištenje sportskih objekata za školske i druge objekte te ... sportaša i trenera ne ubraja se u sportsku opremu i rekvizite (dresovi, trenirke, tenisice, torbe i.

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o komunalnom ... - Grad Senj

Odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije. Članak 2. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se: - čišćenje i kontrola dimnjaka, ...

Zagreb, 7.travnja 2014. Na temelju članka 12. stavka 1 ... - Hakom

7 tra 2014 ... Savska cesta 144a, 10000 Zagreb, OIB: 41026938268, vezano uz slanje ... društvo Internacionalna Baza Podataka d.o.o., Savska cesta 144a,.

Na temelju ĉlanka 4. stavka 3. Zakona o sluţbenicima ... - Grad Vodice

RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA. Ĉlanak 23. Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja odreĊuje.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite ...

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC, I. G. Kovačića 1e, Čakovec. 5. LJEKARNA Čakovec. 6. BIOINSTITUT d.o.o. Čakovec. 7. VETERINARSKA STANICA Prelog ...

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima - Grad Pula

15 pro 2010 ... (2) Ukopi se obavljaju na Gradskom groblju Monte Ghiro u Puli i na groblju u ... dužan je voditi brigu da ono stalno bude uredno i čisto, zelenilo.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o održivom ... - Grad Trogir

10 tra 2019 ... PLAN GOSPODARENJA OTPADOM Grad Trogir ... Trenutno su zaposleno 2 djelatnika na puno radno vrijeme, 1 djelatnik na ... Kaufland. ZANOTTI PL. PRIM DOLAC. 15.478,001. U prošloj godini ostvareni su sljedeći ciljevi:.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o ... - Grad Zabok

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,. 125/08., 36/09. i 150/11 ...