Službeni glasnik Grada Sinja - Grad Sinj

3 lis 2018 ... proračuna - sufinanciranje cijene prijevoza ... učenike osnovnih i srednjh škola. 160.000,00 ... 4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim.

Službeni glasnik Grada Sinja - Grad Sinj - Srodni dokumenti

Službeni glasnik Grada Sinja - Grad Sinj

3 lis 2018 ... proračuna - sufinanciranje cijene prijevoza ... učenike osnovnih i srednjh škola. 160.000,00 ... 4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim.

Službeni glasnik Grada Sinja 13. - 2017.g. - Grad Sinj

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji plana i programa rada. Dječjeg vrtića „Blagovijest“ za. 2016./2017. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za ...

Strateški razvojni program Grada Sinja - Grad Sinj

1 ožu 2018 ... Vrijednost hidrotehničkog koeficijenta (HTK) za područje Sinja iznosi 1,7 što pokazuje da su uvjeti ... sija prosječno 327 sati ili 10,5 sati dnevno, dok je broj sati sijanja ... Konzum d.d. – trgovina na veliko i malo (268 zaposlena),. 3. ... Razvijanje programa za mlađe umirovljenike (usavršavanje, tečajevi, itd.).

o izvršenju proračuna grada sinja za 2018. god. - Grad Sinj

ponuđena cijena zemljišta temeljem sklopljenih predugovora ... Rekonstrukcija Centra za razvoj Sinjska alka ... Projek. dokum. izgradnja IEC Sinjska alka.

Strategija razvoja grada Sinja Razdoblje 2015. - Grad Sinj

2011., Državnog zavoda za statistiku, www.dzs.hr; Deloitte, interna analiza) . ... osigurava široki spektar obrazovnih programa koji su verificirani od MZOS te koji se upisuju u ... Sufinanciranje prijevoza učenika ... utjecaja. 10 Izvor: Državni zavod za statistiku, kalkulator inflacije (http://www.dzs.hr/app/rss/stopa-inflacije.html) ...

Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu - Grad Sinj

31 pro 2018 ... SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA. GRAD SINJ ... Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda po stanovniku (za Grad Sinj je 1.244,77 kuna). 2.

Strategija razvoja grada Sinja razdoblje 2015. – 2020 ... - Grad Sinj

Obnovljivi izvori energije. OPG. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. RH. Republika Hrvatska. SDŽ; SD županija. Splitsko-dalmatinska županija. TZ.

Strategija razvoja sporta Grada Sinja 2016. - 2021. godine - Sport Sinj

konstatirati da financijska sredstva koja Grad Sinj izdvaja za ukupan sport nisu mala, odnosno 8.4 % gradskog ... SSŠ BANA JOSIPA. JELAČIĆA. BAN. JELAČIĆ.

Službeni glasnik Grada - Grad Split

31 pro 2018 ... Split, 20. prosinca 2018. godine ... prostori I. Faze Tehnološkog parka Split, odnosno poslovni ... glasi „za pristan plovila javnog prijevoza”.

službeni glasnik grada trogira - Grad Trogir

objektima. (garaže, otvoreni bazeni i sl.) ... kategorijama utvrñuju se kako slijedi: redni broj. VRSTA USLUGE. CIJENA. 1. ... Gradovima Trogiru i Harkany u.

službeni glasnik grada ozlja - Grad Ozalj

Karlovačka cesta- nogostup. 12 h. 12. ... Karlovačka cesta -odvojak do Veterinarske stanice. 12 h. II. 20. Vrhovac ... Ivšić Dolores, Slapno 24a. 29. Ivšić Dorotea ...

(Službeni glasnik Grada Dubrovnika). - Grad Dubrovnik

5 tra 2019 ... Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2014. godinu. 127. ... Udruga antifašista Dubrovnik – „Glas antifašista Dubrovnik“ ... ako umrli u trenutku smrti nije imao imovinu veće vrijednosti i ako nije sklopio neki od.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 4/11 ... - Grad Belišće

31 ožu 2011 ... stomatologija, medicina rada, zdravstvena zaštita žena, zubotehnički laboratorij). Trenutno u okviru Doma Zdravlja Valpovo djeluju ambulatne ...

Službeni glasnik Grada Vrlike br. 5-18 - Grad Vrlika

30 svi 2018 ... pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Sinju. Broj predmeta: P-2553/2016. Tužitelj: Adriatic Energija Sunca d.o.o. Zagreb. Tuženik: ...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 13/18 ... - Grad Belišće

28 stu 2018 ... Gradsko vijeće usvaja Plan i Program rada te Financijski plan Vijeća romske ... u Belišću („Službeni glasnik općine Belišće“ broj 4/95 i „Službeni ... sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek,.

službeni glasnik grada poreča - Grad Poreč

26 tra 2018 ... vođenje stoke i na području Grada Poreča-Parenzo, u vrijeme i pravcima koje odredi upravni odjel naležan ... Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, radno vozilo, te radni stroj parkiran na javnoj ... Umag. 1. 1. 13. Vodnjan. 1. 1. 14. Vrsar. 1. 1. 15. Žminj. 1. 0. Ukupno: 37 ... Prometnica Facinka - Kaufland -.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA ... - Grad Dubrovnik

dalekovod 2x110 kV, uvod DS HE ''Dubrovnik'' - Komolac u TS ''Srđ'', alternativa ... (4) Između ceste (ulice) i kuće obvezno je urediti predvrtove. ... robna kuća,.

službeni glasnik grada splita - Grad Split

o donošenju Generalnog urbanističkog plana Splita. Članak 1. ... utvrñen Prostornim planom ureñenja Grada Splita, a obuhvaća ... Ulica Domovinskog rata, dionica dužine oko 1,0 km; ... dobra koja tijekom vremena budu upisana u popis.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 12/18 ... - Grad Belišće

30 pro 2018 ... GEBRUDER d.o.o. Bizovac, K. Tomislava 80. Članak 3. Za provedbu postupka nabave iz članka 1. ove Odluke imenuju se ovlaštene osobe: 1.

službeni glasnik grada daruvara - Grad Daruvar

2 pro 2015 ... Daruvar zakupniku TISAK d.d.. 376. 4. ... rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od ... sklapanja ugovora o zakupu javne površine, kiosk.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 11/17 ... - Grad Belišće

26 ruj 2017 ... bojanke sa biblijskim motivima ... Obilježeni su svi planirani dani kroz kalendar događanja, ... Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. 8.

Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18 - Grad Zagreb

KPU poduložak. 53760 k.o. Resnik. 623.000,00. C/B stan koristi najmoprimac ... k.č. 343/6. k.o. Trnje. z.k.č. 343/6, KPU poduložak 54916. k.o. Trnje. 628.000,00.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA Br. 9/19 ... - Grad Belišće

11 pro 2019 ... EXPERT d.o.o. Donji Miholjac,. 3. ... Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac,. 5. ... Infokom d.o.o., Županijska 17, OSIJEK.

službeni glasnik grada vrlike - Grad Vrlika

uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,. 6. ... vrtna oprema (vrtni namještaj, posude za cvijeće, ljuljačka, suncobran,…).

službeni glasnik grada garešnice - Grad Garešnica

23 svi 2019 ... Odluka o I. izmjeni Proračuna Grada Garešnice za 2019. godinu. 135. 7. Odluka o ... Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije. - broj 2.b.

Službeni glasnik Grada Omiša br. 10/1 - Grad Omiš

13 tra 2017 ... mjesečno izlaganje i prodaja suvenira. . 2.600,00 kn . Obrt SARAH ... prodaja tekstila,suvenira i sl. 2.550,00 kn 2.555,00 kn mjesečno.

službeni glasnik grada bjelovara - Grad Bjelovar

30 sij 2019 ... ( Arting d.o.o. Bjelovar, TD 6/18-E ) izrada proračuna: Vesna Hršak, dipl. ing.arh. A1318 podaci za proračun strojarskog dijela: Hrvoje Šipušić, ...

službeni glasnik grada đakova - Grad Đakovo

4 pro 2018 ... vjeverica. Lanius minor sivi svračak. Lullulo orborea ševa krunica ... Siva vrana je ptica stanarica i selica u razdoblju kada se ne gnijezdi.

Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 13.pdf - Grad Dubrovnik

Pravilnik o vremenu nošenja i vođenju evidencije službene odore i opreme te službene iskaznice prometnog redara. 116. Pravilnik o izmjenama i dopunama ...

10/16 službeni glasnik grada slunja 21. 09. 2016. - Grad Slunj

21 ruj 2016 ... prodaja plina i naftnih derivata. INA d.d., BP Slunj. Plitvička 56b prodaja naftnih derivata ... motrenja i ophodnja Šumarija raspolaže s više mobilnih telefona. ... izgubljenih životinja, uklanjanje uginulih pasa, mačaka i drugih ...

Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 25.pdf - Grad Dubrovnik

Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum. 182. Rješenje ... Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO ... tržišna cijena umanjuje se za neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika ...

Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 23.pdf - Grad Dubrovnik

Rješenje o poništenju Rješenja o imenovanju upravitelja Zaklade Blaga djela. 146. Rješenje o imenovanju upravitelja Zaklade Blaga djela. 147. Rješenje o ...

9/19 službeni glasnik grada slunja 16. 07. 2019. - Grad Slunj

16 srp 2019 ... Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Slunj. II. Procjena ... Slika 4: Prikaz karte prometnica na području Grada. Izvor: Izvješće o ...

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2 od 4. veljače ... - Grad Osijek

4 velj 2019 ... upravlja trgovačko društvo Tržnica d.o.o. Osijek, Trg Ljudevita Gaja 5a (u ... prehrambenih proizvoda odnosno za bavljenje djelatnošću trgovine ...

Službeni glasnik Grada Vinkovaca 2009 - Grad Vinkovci

29 pro 2009 ... V oditelj projekta: »SLUZBENI GLASNIK«. Broj 13- Stranica 515 ... KOLUVIJ S PREV AGOM SITNICE. Sjeverni i krajnji sjeverozapadni dio. 9.

Službeni glasnik Grada Vinkovaca 2018 - Grad Vinkovci

22 pro 2018 ... za planirane međumjesne plinovode Vinkovci-Jarmina i Vinkovci-Mirkovci ... tihi i čisti manji gospodarski (trgovine maloprodaje - osim prodaje ... Zgrada Marijin dom, (Sabirni centar Državnog arhiva), Vojarska 1c, 1d, 1b i 1e.

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 04/2011 - Grad Bjelovar

Hrvatske ceste d.d. Zagreb, Ispostava Bjelovar. 8. Županijska uprava za cesta Bjelovarsko-bilogorske županije,. 9. Ceste, Bjelovar, Josipa Jelačića. 10. PZC ...

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 9/10 - Grad Bjelovar

trgovačka društva (stanje na dan 31.12.2009. – izvor: FINA-Godišnja ... Lokacija reciklažnog dvorišta i radno vrijeme moraju biti u službi građana kako bi se oni ...

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 8A od 4. lipnja ... - Grad Osijek

4 lip 2019 ... proizvoda (OŠ Grigor Vitez, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Višnjevac, OŠ Vijenac, PKC Mađara u. RH i OŠ Mladost) dok su dvije škole (OŠ Jagode ...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA Broj ... - Grad Dubrovnik

29 ožu 2019 ... otpada, RD–reciklažno dvorište, PS–pretovarna stanica, GO-građevina za obradu građevinskog otpada, koja obuhvaća i reciklažno dvorište.

Službeni glasnik Grada Vodica, god. 2018. br. 4 - Grad Vodice

20 lip 2018 ... Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2018. godinu…………………...100. 1.15. ... Gradonacelnik Hervis, poklon bonovi za RK Olimpiju. 7.500 ... darivanja krvi uruĉene su zahvalnice u Ţupaniji, izraĊen je plan akcija darivanja krvi za 2018. godinu, ... a) motora, bicikli i sl. većih naprava.

Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 14.pdf - Grad Dubrovnik

Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i HRVI iz. Domovinskog ... Zimzelen d.o.o. –produkcija albuma glazbenog sastava Silente.

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 1-2018 - Grad Bjelovar

26 sij 2018 ... 1/10) i Odluka o načinu plaćanja i izvršenju obveza plaćanja cijena komunalnih usluga (“Službeni glasnik. Grada Bjelovara”, broj: 10/84 i 4/91).

Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj - Grad Dubrovnik

13 lip 2016 ... Grad Dubrovnik, administrativno i gospodarsko središte Dubrovačko ... Sanitarna inspekcija u više je navrata postavljala obavijest da voda nije ...

službeni glasnik grada poreča – parenzo - Grad Poreč

22 kol 2019 ... i korisnika usluge ukopa pokojnika unutar groblja: Gradsko groblje u Poreču, te na mjesnim ... prodaju krizantema i božićnih jelki, te sukladno odobrenju i uvjetima Isporučitelja, te u ... kom. 9. Vijenac i cvjetni aranžmani kom ...

Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 1.pdf - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika socijalno ugroženim osobama i osobama ... Vlaha (3 nastupa: Kandelora, otvaranje Feste, Gorica sv. ... suvenire, ambulantna prodaja – škrinja, aparati za sladoled );.

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 11/2008 - Grad Bjelovar

Mrπi , Grad Bjelovar kojeg zastupa gradonaÀelnik Antun ... Bjelovar. »lanak 2. Prijenos proraÀunskih sredstava Grada Bjelovara za ... BRAJKOVIĆ DALIA. 18,75.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12 od 21. kolovoza ... - Grad Osijek

21 kol 2019 ... koji imaju prebivalište na području grada Osijeka. - koji nemaju odobren kredit u slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije u istoj.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16A od 2. prosinca ... - Grad Osijek

2 pro 2019 ... 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 19. točke 2. ... 9. Sportski centar Mačkamama, Gacka 1, Osijek. 10. Boćarski dom ...

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14 od 18. listopada ... - Grad Osijek

18 lis 2013 ... U tablici 2.1 dani su parametri potrošnje toplinske energije po energentu u ... intenziteta osvjetljenja u noćnim satima na ... S obzirom na udio osobnih vozila u 2010. godini i prognozi porasta broja stanovnika Grada do 2020.

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br. 14-2005 - Grad Poreč

Izmjene i dopune proračuna Općine Višnjan za 2005. godinu................... 831. 21. ... Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan I- VI mjesec 2005. godine.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12 od 27. listopada ... - Grad Osijek

27 lis 2017 ... OŠ Dobriše Cesarića, OŠ Mladost, OŠ Jagode Truhelke, OŠ Vladimira Becića, OŠ Svete Ane,. OŠ Ivana Filipovića, OŠ Frana Krste Frankopana ...

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 8/2013 - Grad Bjelovar

Kartografski prikazi : 4.1.2.Bjelovar , 4.4. Ciglena, 4.5. Galovac, 4.8. Gudovac,. 4.9.Klokočevac ... odojci. Konji. Ždrebad ovce i koze janjad, jarad. Kokoši nesilice. Tovni pilići. Purani ... „Jedinična cijena godišnje zakupnine za zakup zemljišta ...

Službeni glasnik Grada Vodica, god. 2018. br. 5 - Grad Vodice

14 ruj 2018 ... „DASKA“ d.o.o., Dubravski put 4, 22 000 Šibenik, OIB: 72918951062. II. ... Gradonaĉelnik ŢKK Vodice, Bonovi-Hervis, nagrada za osvojenu.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA - PARENZO - Grad Poreč

7 velj 2011 ... više razliĉitih tijela (katastar, gruntovnica....). Iz navedenih razloga Grad Poreĉ- Parenzo opredjeljuje se za postupno rješavanje i privatizaciju ...

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8/2018 - Grad Bjelovar

školu u ustanovama Dječji vrtić Bjelovar te u privatnim ... certifikata nakon energetske obnove DV Bjelovar ... jedna zona posebne namjene Vojarna “Bilogora”.

Službeni glasnik Grada Omiša 5-2018.indd - Grad Omiš

5 pro 2018 ... 2020. godine u okviru akcije “Grad Omiš – prijatelj djece” za 2018. ... U članku 3. za radno mjesto pod rednim brojem 1. mijenja se klasifikacijski rang i koeficijent tako ... natjecanje “Klokan” ... 243 93 93 0 Lista grupe birača. 1.

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9 od 1. srpnja 2011 ... - Grad Osijek

1 srp 2011 ... Za upravljanje i održavanje športskih građevina Grad Osijek može osnovati ... Športski objekti i nekretnine dani u zakup športskim klubovima i ...

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 1/2017 - Grad Bjelovar

Bjelovar, 15. ožujka 2017. ... store ispred zgrada (Àlanak 35. stavak 1. ... Mobil- ity Week); organizacija tribina, radionica i okruglih stolova, provo enje anketa i ...

Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja - Grad Grubišno Polje

15 svi 2018 ... Zdenci i Grubišno Polje koje broji 2.917 stanovnika što je više od deset puta veća naseljenost od prosječne gustoće naseljenosti po jedinici ...