slepi miševi i procena uticaja na životnu sredinu - Prirodnjački muzej

Ovaj priručnik je napravljen u okviru projekta Slepi miševi i procena uticaja na životnu sredinu: ... provodi naglavačke i snalazi se u mraku kao po danu? Naravno - slepi ... kao mačke, kune, lasice, ali i sove. Ipak, njihov ... Bat Workers' Manual. ... <http://www.bach-freilandforschung.de/download/Harbusch Bach 2005.pdf>.

slepi miševi i procena uticaja na životnu sredinu - Prirodnjački muzej - Srodni dokumenti

slepi miševi i procena uticaja na životnu sredinu - Prirodnjački muzej

Ovaj priručnik je napravljen u okviru projekta Slepi miševi i procena uticaja na životnu sredinu: ... provodi naglavačke i snalazi se u mraku kao po danu? Naravno - slepi ... kao mačke, kune, lasice, ali i sove. Ipak, njihov ... Bat Workers' Manual. ... <http://www.bach-freilandforschung.de/download/Harbusch Bach 2005.pdf>.

KONAČNA STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

1284, 1285, 1287 i 1288 (novi premjer) K.O. Ravnice. RADNI TIM: ZORAN GAČIĆ, dipl.inž.tehn. Mr MLADEN M. DALMACIJA, dipl.inž.zaš.živ.sred. VLADIMIR ...

STUDIJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ... - Autoputevi RS

Rhamnus intermedius stendel – primorska krkavica, crni trn. 30. Rhamnus orbiculatus bomm. – orlenska krkavina, okruglolisti pasji dren. 31. ... sadnica šumskog drveća i grmlja, te kultura za pejsažnu arhitekturu, takoer je vid prihvatljive.

elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ...

2 дец 2019 ... nepokretnosti 177 – prepis, broj : 119-956-5707/2017 od 11.11.2019, izdatim od PJ ... je montaža i funkcionisanje klima komore za zrenje pršuta, zapremine 4750 m3. ... 2 mreže protiv insekata (50x35 cm) ... normativa, a kojima su obuhvaćena sledeća područja: urboekologija, zaštita od požara, zaštita.

izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za pup ...

prvenstveno gubara. Od tvrdokrilaca (Coleoptera) dvije su vrste zaštićene na nacionalnom nivou Lucanus cervus L. (jelenak) i Oryctes nasicornis L. (nosorožac).

izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ... - Coe

Zaštićene su i dvije vrste tvrdokrilaca: jelenak (Lucanus corvus) i nosorožac (Oryctos nasicornis).Za održavanje ekosistema, kao bioregulatora, treba staviti pod ...

02 Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

заштитних зона, тј. границе захвата плана. ... Lokacije kroz koje prolazi Jadransko jonski auto put na kojima se redovno vrše ... Submerzni tepisi algi harofita.

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

šipak (Punica granatum), Clematis flamula, šparožina (Asparagus acutifolius). Na hladnijim pozicijama pridružuje im se crni jasen (Fraxinus ornus), a rijeđe i ...

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu u prostornom ...

2. PRAVNI ASPEKTI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA U CRNOJ GORI . ... kog značajnog negativnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu do koga dolazi ...

Studija procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Oznaka. Karakteristika. Y8 mineralnih ulja ili uljnih supstanci (npr. mulj od struganja). Y26 ... sredstvima (viljuškari, kamioni) za dopremu i otpremu,. – zaposleni ...

inovirani elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu ... - Opština Bar

4 сеп 2019 ... Prema DUP-u “Marelica” BarOsnovni ... tehnologijom prenosa TV signala a u skorijoj bududnosti ofekuju se i razvoj mreža drugih.

Procjena uticaja na životnu sredinu brana na ... - NVO Green Home

koji meandrira i okružena niskim terenom koji ona plavi i koji je obrastao u livade ... imaju eho – soundere (fish-finder), brze čamce ili brže i bolje motore na svojim ... najbolji crnogorski proizvod i bilježi se stalan ekonomski rast u ovoj oblasti.

studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje ...

planiranog projekta na činioce životne sredine, definišu mere i uslovi za sprečavanje, ... Takođe je predviđeno instaliranje dva rervoara za DM vodu. ... rashladno sredstvo) je na potisu cirkulacionih pumpi za rashladnu vodu. ... koristi za pranje betonskih površina, platoa i opreme, kao i za dopunska hlađenja u toku leta.

elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta ... - Herceg Novi

parangali i drugi udičarski alati i obalna mreža potegača (srdelara), koji se ... mreža stajačica, a slijede ih trostruke stajačice, obalne potegače, parangali, ...

STUDIJA O UTICAJU NA ŽIVOTNU SREDINU

prosenjak (Hydnum repandum), mrka trubača (Craterellus cornucopioides), panjevčice. (Kuehneromyces mutabilis), puza ili medenjača (Armillariella mellea), ...

STUDIJA O UTICAJU NA ŽIVOTNU SREDINU projekta farme za tov ...

6 сеп 2018 ... kom je dat kratki pregled primljenih mišljenja zainteresovanih organa sa obrazloženjem da li ... Sastav podloge tla užeg područja oko objekta farme u hidrogeološkom smislu čini ... 02 01 02 otpadna životinjska tkiva. 02 01 03 ...

Budžetirajne za bolju životnu sredinu - Kosovo Women's Network

Departman za prostorno planiranje, izgradnju i stanovanje ...................................................................... 22 ... Odeljenje za stanovanje . ... Hidrometeorološki zavod .

(28. Direktiva 85-337-EEC o proceni uticaja projekata na živ. sredinu)

Cilj: primena svih neophodnih mera da bi se, pre davanja saglasnosti za izgradnju, obezbedilo da projekti koji mogu imati značajniji uticaj na životnu sredinu po ...

Za sve vjetroelektrane neophodna je procjena uticaja na životnu ...

Energija vjetra u strateškim dokumentima razvoja Crne Gore ...... 8. 5. Uredba o projektima za koje se izgrađuje elaborat o procjeni uticaja za životnu sredinu.

ELABORAT PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU ... - Herceg Novi

Predmet ovog elaborata procjene uticaja je autopraona, samouslužna ... 2) podatke o potrebnoj površini zemljišta u m2, za vrijeme izgradnje, sa opisom fizičkih.

heteroptera - Prirodnjački muzej

5 Dolycoris baccarum Linnaeus – smrdljivi martin......... 199. 7. 1. 6 Eurydema ornata (Linnaeus) - kupusova stenica.......... 200. 7. 1. 7 Eurydema oleracea ...

Životinjsko carstvo - Prirodnjački muzej

Kičmenjaci su skoro sve najpoznatije i najveće životinje na svetu. ... Gmizavci su poikilotermne životinje čija te- ... cela severna Afrika i veći deo istočne, uklju-.

Procena uticaja ispuštanja otpadnih voda na kvalitet ... - doiSerbia

15 апр 2014 ... pritisaka i uticaja na kanal DTD Bečej–Bogojevo. Pritisak zagađenja je ... vodostaja Tise i Dunava, a ulazi u obe prevodnice su upravni na tok ...

natura montenegrina, podgorica, 2, 2003, 9-17 - Prirodnjački muzej ...

Na lokalitetima: Radovan luka, riječica Ljutica, Bijelim vrelima i Bailovića sigama uzorkovali smo materijal iz vode i njene bliže okoline. Putem od Radovan luke ...

Ono što Prirodnjački muzej u Beogradu izdvaja je i bogata kolekcija ...

14 авг 2016 ... Jelena Jovanović, kustos zbirke sisara u Prirodnjačkom muzeju: Rogovi kod rogatih sisara služe za borbu, za odabranu i za udvaranje ...

Petar Mijović Djuro Ostojić Voli Shop- dekoracija Prirodnjački muzej

1 дец 2019 ... ovog nježnog cvijeta prouzrokovali su veliko interesovanje i ... 150 g kokosovog brašna ... Priprema: Pomiješati kokos, šećer, orahe i petit keks.

Slepi ubica

8 мај 2015 ... priče (romani Proročica, Gospodarica lopova, Alijas Grejs, zbirka pripovedaka Jaje ... Sluškinjine priče je bez sumnje u najtežem položaju.

Slijepi miševi Kozare

Zimski san ili hibernacija je još jedna od specifičnosti slijepih miševa. S prvim jesenjim hladnoćama kada se i brojnost insekata smanjuje neki slijepi miševi ...

muzej miroslava kraljevića 1961. u požegi - Gradski muzej Požega

27 svi 2013 ... te Grad Požega kroz otkupe predmeta iz obitelji Kraljević. ... JA. Grčevito nosi i lomi ko bujica snažna. Zamamni život slabu mi dušu, vuče.

OSHO STRAH Kako razumeti i prihvatiti životnu ... - Knjizara.com

OSHO je registrovani zaśtitni znaN Osho medunarodne organizacije, koji se koristi uz licencu. Sva prava su rezervisana. Nijedan deo ove knjige ne może se ...

muzej u loncu i - Gradski muzej Požega

da je tjedni događaj u kući bio pečenje kruha u krušnoj peći ... čušpajzi) ili jela od tijesta, dok se zimi uglavnom ... kruha jednom tjedno, od ostataka starog kruha,.

PRIJAVNICA MUZEJ IZA KULISA - Arheološki muzej

MUZEJ IZA KULISA – ŠKOLA U MUZEJU. (prijavnicu je moguće popuniti na računalu prije printanja i ovjere potpisom). Prijavljujem se na sudjelovanje u ...

šta je procena rizika - ILO

18. Priručnik za procenu rizika bezbednosti i zdravlja na radu, radnog prava, tehničkih propisa i standarda, propisa u oblasti zdravstvene zaštite, higijene rada, ...

Procena akcija - Frikom

Procena vrednosti akcija otvorenog akcionarskog društva FRIKOM A.D. ... 6.739.596. Sladoled. Interna ocena kapaciteta tražnje. Konkurencija na tržištu je ...

ANALITIČKA PROCENA MOGUĆNOSTI ... - Semantic Scholar

ispitivanjima su korišćene elektrode sličnog hemijskog sastava (Castolin 71D) i austenitne elektrode na bazi nikla (Castolin 2222 Xuper Nucleo Tec). Dobijeni.

SKRINING I PROCENA NUTRITIVNOG STATUSA SCREENING ...

Ključne reči: malnutricija, nutritivni status, skri- ning, testovi ... nutritivni skrining, prevalenca malnutricije u geri- ... jatrijskih pacijenata.8 Malnutricija je usko pov-.

Finansijska globalizacija: Ponovna procena - doiSerbia

tržišta akcija, obveznica i novca, kao i direktno vlasništvo stranog kapitala ili ... 465–504. ______ , 2005, “Does Financial Liberalization Spur Growth?” Journal of ...

procena rizika od pada hospitalizovanih pacijenata sa ...

2 апр 2013 ... skale za procenu rizika od pada: Morseova, Skala STRATIFY i Hendrich II skala. Za potrebe ekstrahovanja podataka iz medicinske do-.

PROCENA FUNKCIJE POSLE POVREDE I REHABILITACIJE ...

PROCENA FUNKCIJE POSLE POVREDE. I REHABILITACIJE ... ligamenata. • Terapija je ... Prosečan oporavak iznosi od nekoliko, do 35 dana, u zavisnosti od ...

procena odgovora karcinoma rektuma na neoadjuvantnu ...

nodularni izgled ili opacifikacija kontrastnim sredstvom mogu da ukažu na prisustvo ... T2w, angulirane konture i slaba postkontrasna opacifikacija ukazuju na ...

procena rizika u planiranju revizije - Pempal

Bodovanje rizika za određivanje uticaja i verovatnoće. 22 ... Bodovanje događaja u smislu verovatnoće i uticaja (uzimanje u obzir aktivnosti ... remi/hardveru.

PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ĆELIJA JETRE KOD ...

PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ĆELIJA JETRE KOD. MLEČNIH KRAVA NA OSNOVU PROMENA SERUMSKE. AKTINOSTI AST,ALT,GGT I LDH.

Hidronefroza-procena stanja bubrežnog parenhima

Bolovi kod hidronefroze su tupog karaktera i dugotrajni, u vidu tištanja i nela- godnosti ... bilo drugih fokalnih promena na bubrezima (ciste, tumori, parenhimska ...

PROCENA KVALITETA ŽIVOTA - SADAŠNJI PRISTUPI

života, uticaju i načinu merenja kvaliteta života kroz društvene, kulturne i zdravstvene intervencije, uzimajući u obzir socijalne i ekonomske odrednice. Sa ciljem ...

preoperativna procena, priprema i izvođenje anestezije kod ...

„Preoperativna priprema bolesnika i izvođenje anestezije“ (Beograd, oktobar ... Operativni rizik, prema verovatnoći nastanka AIM u 30 dana nakon operacije.

procena vrednosti laparoskopske u odnosu na otvorenu ...

uporedna analiza vrednosti klasične i laparoskopske holecistektomije, na osnovu dužine trajanja operacije, dužine hospitalizacije, početka ali- mentacije, procenta ... rurškog iskustva u laparoskopskoj tehnici (procenat bilijarnih komplikacija) i.

ODREđIVANJE UTICAJA ELEKTROMAGNETNOG POLJA ...

Aparat: Ispravljač LCH 375 Uljanik Pula,. Transformator VEKA 400 LK Elektroda Zagreb i inverter Master MIS 2500 Kemppi,. • Osnovni material i dimenzije: Čelik ...

101 tehnika uticaja - D.R. Gilbert Centar

(„energetski vampiri“), kada naiđemo na onoga ko pozitiv- nu energiju daje, nas to pokreće, motiviše, daje nam volju. 3. Čovek kao društveno biće ima potrebu ...

Finansijsko-ekonomska analiza i procena vrednosti ... - Singipedia

... analiza i procena vrednosti kapitala privrednog društva. „Carnex“. Beograd, mart 2017. ... Horizontalna analiza bilansa stanja i uspeha Carnex .

procena ishoda trudnoća komplikovanih urođenim ... - Index of

Od analitičkih metoda bili korišteni Hi kvadrat test za procenu značajnosti razlike ... vrednost na sledeću trudnoću nego trombofilija sama, žene s trombofilijom i ... Mueller S, Riedel HD, Stremmel W. Direct evidence for catalase as the ...

procena rane prognoze bolesnika obolelih od metaboličke ...

pravcu će ići bolest isključivo zavisi od trajanja poremećaja. Ukoliko npr. srčani ... iscrpljujućih dijeta, proliva i povraćnja (43). Poremećaj u ... Oni mogu biti imunski posredovani i udruženi sa cirkulišućim anti neuronalnim ... (candida albicans), dok su se za analizu brisa rane koristile krvne podloge, MacConkey podloge ...

Procena morfoloških promena jetre izazvanih ... - doiSerbia

Uvod/Cilj. Proučavanje morfoloških lezija jetre kod heroinomana omogućava precizno ... ročito izražena (hronični hepatitis), ali i difuzna fibroza sa anarhičnom ...

procena čvrstoće betona pri pritisku, korišćenjem veštačkih ...

da očvršćavanje betona počinje tek nakon određenog vremena od ... 28 dana / days. Čvrstoća na savijanje. Flexural strength. (MPa). 3,5. 8,7. Tabela 2. Hemijski ...

Procena zahvaćenosti aksilarnih limfnih nodusa u ... - doiSerbia

Limfni nodusi aksile sa tkivom dojke obrađivani su u Insti- tutu za patologiju Kliničkog centra u Nišu. Za analizu su korišćeni podaci iz istorija bolesti, opera-.

procena stanja u podstandardnim romskim ... - Housing centar

Naselje Bosutska je bespravno izgrađeno, nastalo u periodu od 1946. do 1990. godine i još uvek se grade novi stambe- ni objekti. U građevinskoj je zoni ...

Procena kliničke depresije udružene sa posttraumatskim ... - doiSerbia

stresnog poremećaja (PTSP) i depresije je pojava često pri- sutna u kliničkoj praksi. ... were evaluated using Student t test and by means of the cor- relational ...

procena faktora rizika za posttraumatski stresni poremećaj kod ...

U analizi razlika izmeu grupa (obolelih od PTSP-s i zdravih) u proceni dobijanja socijalne podrške tokom i nakon dejstva traume korišćen je t-test za nezavisne ...

Procena efekata modifikovane ultrafiltracije u pedijatrijskoj ... - Index of

kohorte (velika kohorta p= 0.001; mala kohorta p=0.04). U postoperativnom toka pacijenti. MUF grupe ređe su zahtevali transfuziju deplazmatisanih eritrocita ...

procena ekološke opravdanosti korišćenja brzorastuće ... - UviDok

Potencijal za uzgoj miskantusa u agroekoškim uslovima Srbije . ... poljoprivrednih i energetskih useva što pak povećava emisije ovog gasa u atmosferu. ... [60] J. Y. Kim, S. Oh, H. Hwang, Y. H. Moon, and J. W. Choi, “Assessment of miscanthus.