Уредба о јединственим методолошким принципима за ... - RFZO-u

Испостава - Ораховац. (Грачаница). Испостава - Сува Река. Испостава - Вучитрн (Прилужје). Испостава - Звечан. Испостава - Зубин Поток. Испостава - ...

Уредба о јединственим методолошким принципима за ... - RFZO-u - Srodni dokumenti

Уредба о јединственим методолошким принципима за ... - RFZO-u

Испостава - Ораховац. (Грачаница). Испостава - Сува Река. Испостава - Вучитрн (Прилужје). Испостава - Звечан. Испостава - Зубин Поток. Испостава - ...

Уредба о Програму рада, развоја и организацији ... - RFZO-u

Члан 3. За развој интегрисаног здравственог информационог система неопходно је остварити: интероперабилност система података у примарној ...

Rb Mesto gde se nalazi apoteka Filijala RFZO kojoj ... - RFZO-u

12 мар 2020 ... Subotica. Beograd. "Benu". 13. Broj 13 - Subotica Korzo. Korzo 1. 024/524-436 ... Broj 286 - Prokuplje Mala pijaca. Ratka Pavlovića broj 105.

111. УРЕДБА 112. 113.

опрема за развод на следните гранки и групации ^на стопанството: ... лар Васе Јелена, Матозан-Милош Јосипа Агица,. Мишкељин Светозара Стеван ... нце Иван, Оргон Мије Јосип, Радан Ј?аве Мато, Рај- новић Стјепана Иван ...

458. УРЕДБА

Среда, 18 септември 1968 војниците: Вареш Стипе Матија, Николић Ми- ... Бањац Мирјана, Бегенишић-Мољац Софија, Бељан- ски Владимир, Берењи ... сандар, Баришић Мирка Јозо, Басарић Јове Петар,. Башотај Зефе Пашко ...

УРЕДБА КАО ИЗВОР ПРАВА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ ...

правни акт који има моћ мању. од закона". Оно што је спорно и око чега се сукобљавају у правној теорији различита мишљења јесте питање "њене.

Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката ...

tekstu: restrukturiranje) odnosno prodaju njegove imovine metodom javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda pisanim putem. Član 2. Restrukturiranje ...

Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018 ...

Овом уредбом усклађује се номенклатура Царинске тарифе са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2018. годину, која ће се примењивати ...

Уредба о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга ...

се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција. Члан 1. ... сваку АРРА за ову врсту услуге, Развојна агенција уз сагласност.

Уредба о забрани продаје, употребе и услуживања алкохолних ...

алкохолних пића лицима Млађим од 18 година у угости- тельским ... (1) Забрањено је продавати алкохолна пића лицима ... држи више од 0% алкохола,.

уредба о ратификацији конвенције о укидању потребе ... - HCCH

Ова конвенција примењује се на јавне исправе које су сачињене на територији једне државе уговорнице, а треба да се употребе на територији друге ...

република српска влада приједлог уредба о службеној униформи

каиша, рукавица и ципела. (2) Кошуља jе свијетлоплаве боjе, а каиш, рукавице и ципеле су црне боjе. ... Разлика између мушке и женске кошуље jе у томе што се копчаjу на различите стране: мушка на ... Кожне рукавице. 1. 3. 11.

JUH!mH~j - RFZO-u

5 сеп 2011 ... Kada se radi 0 proizvodima koji imaju EAN-13 bar kod (slika 1.), RZZQ-u se prijavljuje numericka interpretacijabar-koda koja predstavlja GTIN ...

ДЗ Јагодина - RFZO-u

17 мар 2016 ... недељно радно време запослених траје 35 часова у служби хитне медицинска помоћи, односно 30 ... време и уговоре о раду са Актом о процени ризика и тако одреди скраћено радно време. ... 6.1.2016). 9.2.2016 |.

правилник - RFZO-u

лабораторијске анализе, упућивање на стоматолошки преглед, оцена вакциналног статуса, уколико се термин давања вакцине поклапа са термином.

Листа помагала - RFZO-u

29 мар 2017 ... ЛИСТА ПОМАГАЛА. 1. Протетичка средства (протезе). Табела 1. Рок трајања најмање у месецима. Обавеза враћања помагала.

На основу члана 11 - RFZO-u

(13) осигурање у смислу закона којим се уређује здравствено осигурање - за лица која нису ... месеци након порођаја; лица старија од 65 година живота; особе са ... 7) датум и основ престанка осигурања и то: дан, месец, година и основ престанка ... о заснивању-престанку радног односа и Е-3/1 - Пријава о ...

шифарник помагала - RFZO-u

Ортопедске ципеле. 073. Ортопедске ципеле са улошцима. 07311 ципела по гипсаном отиску са повишицом 1,5-6 цм кожа или скај - 1x1. 07312.

правила шифрирања у ендокринологији 4 ... - RFZO-u

шифрирања 0002 Пратеће дијагнозе и компликације. Када се неодређена “општа гојазност” (Е66), хипертензија (I10) или поремећаји метаболизма ...

закон о јавном здрављу - RFZO-u

3 сеп 2009 ... унапређење здравља становништва путем свеобухватних активности друштва усмерених на очување физичког и психичког здравља ...

ЗАКОН о здравственом осигурању - RFZO-u

3 апр 2019 ... ЗАКОН о здравственом осигурању. „Службени гласник РС”, број 25 од 3. ... здравственог осигурања у току трајања уговора о допунском, ...

правила шифрирања у пулмологији 10 респираторни ... - RFZO-u

Астма није одговарајућа. Шифра Ј45 Астма искључује хронични бронхитис (Ј44.-). Шифру Ј44. ... (опструктивни) бронхитис (Ј44.-). На пример, акутна ...

правила шифрирања – мускулоскелетни систем 13 ... - RFZO-u

... се дијагноза „истегнуће/ушинуће леђа“ односи на дуготрајну (стару) повреду, она се не шифрира као акутно истегнуће, већ се користи шифра М54.5.

правила шифрирања у инфектологији 1 неке ... - RFZO-u

(ХИВ) треба користити за пацијенте који су дијагностиковани као ХИВ позитивни, ... Поглавље 0044 Хемиотерапија). Да би се означио ХИВ/АИДС ...

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ... - RFZO-u

3. Документација која је потребна за утврђивање основа за обавезно социјално осигурање, односно здравствено осигурање прописана је Уредбом о.

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у ... - RFZO-u

10 нов. 2014 ... документацију чине медицинска документација о пацијентима и основна документација о здравственој установи, приватној пракси и ...

Преглед картице здравственог осигурања - RFZO-u

Провера синхронизованости података са КЗО и података у бази РФЗО-а. ... се налазе у чипу картица здравственог осигурања произведених у ... У сваком тренутку могуће је проверити статус података у чипу картице са подацима ...

Правила шифрирања у гинекологији и акушерству - RFZO-u

Неозначен побачај. 1511 ПРЕКИД ТРУДНОЋЕ. 1. Ако је до прекида трудноће дошло пре феталне вијабилности, због утврђене или суспектне феталне ...

ПРАВИЛНИК о ценамa здравствених услуга на ... - RFZO-u

14 нов. 2014 ... Цене услуга из члана 1. овог правилника не примењују се на здравствене услуге за које. Републички фонд за здравствено осигурање ...

Овим правилником прописују се медицинско ... - RFZO-u

C40 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIS ET CARTILAGINIS ARTICULI ... C88 MORBI MALIGNI IMUNOPROLIFERATIVI ... M75 MORBI ARTICULI HUMERI.

Остваривање права из обавезног здравственог ... - RFZO-u

Својство осигураника, односно осигураног лица, стиче се по различитим основима осигурања ... број осигураника. ЈМБГ-Јединствени матични број грађана ... ако нема личну карту. ➢ Фотокопија радне књижице (оригинал на увид).

Правила шифрирања дијагноза и процедура по ДСГ ... - RFZO-u

0039 РЕОПЕРАЦИЈЕ. Шифре за реоперације ... имунодефицијенције. (ХИВ) треба користити за пацијенте који су дијагностиковани као ХИВ позитивни,.

Остваривање права на медицинско - техничка ... - RFZO-u

Право на пелене за одрасле се остварује уз мишљење специјалиста неуролога, физијатра и уролога и оверу обрасца издатим од стране изабраног ...

Obrazac 2 - Izveštaj o profesionalnom oboljenju - RFZO-u

Образац 2. ИЗВЕШТАЈ О ПРОФЕСИОНАЛНОМ ОБОЉЕЊУ. I. ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ. 1. Обвезник подношења пријаве о професионалном обољењу.

правила шифрирања у психијатрији 5 душевни ... - RFZO-u

одговарајуће шифре тровања лековима и хемикалијама. У случају да из историје болести није могуће јасно дефинисати четврто кодно место из ...

Правилник о начину, поступку и условима за обављање ... - RFZO-u

закључивањем уговора о допунском раду са директором здравствене установе, односно оснивачем приватне праксе. Уговор о допунском раду може се ...

Правилник о условима и начину упућивања осигураниx ... - RFZO-u

сржи, плућа и срца које су утврђене у Листи обољења, стања и повреда за ... Листа чекања за упућивање осигураног лица на лечење у иностранство ... Неурологија и неурохирургија ... KBC Zagreb, Klinika za neurokirurgiju, Загреб.

Nomenklatura sa cenama finalna verzija sa predlogom ... - RFZO-u

Епидурална инфузија осталих или комбинованих терапеутских супстанци ... Затворена репозиција прелома дисталног чланка прста на руци. 11.020,59.

Tabela uz Pravilnik laboratorija 2019.xlsx - RFZO-u

12. L000117. Albumin u krvi - POCT metodom. 247,15. 13. L000125. Alfa-amilaza u krvi - POCT metodom. 220,15. 14. L000133. Alkalna fosfataza (ALP) u krvi ...

Правилник о медицинско техничким помагалима која се ... - RFZO-u

ПРАВИЛНИК о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. "Службени гласник РС", бр.

правила шифрирања у хематологији 3 болести крви и ... - RFZO-u

Трансфузије крви и крвних производа шифрирају се увек када су урађене. Вишеструко давање истих крвних производа у истој епизоди лечења треба.

Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih ... - RFZO-u

E04.2. Struma multinodosa atoxica. Gušavost sa više netoksičnih čvorova. Struma cystica NOS. Struma cystica multinodosa NOS. E04.8. Struma atoxica alia ...

1.Abdominalna hirurgija i gastroenterologija-barkod.xlsx - RFZO-u

gastrointestinalni trakt. Biliary Prosthesis E10F15. 10 F, dužina 15 cm. 5906868956310. Aptus d.o.o. Beograd. Biliary Prosthesis. 097. Stent za gastrointestinalni ...

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

Samo za decu. 1021562. J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina. KLAVOBEL BID film tableta blister,14 po. (875mg 125mg). Belupo,ljekovi i kozmetika d.d.

Lista A1. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

ZOFECARD film tableta blister, 28 po 30 mg. A. Menarini Manufacturing. Logistics and Services. S.R.L.. Italija. 739.70. 30 mg. 26.42. 75%. Esencijalna arterijska ...

Lista A-Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

tableta boca plastična, 100 po 500 mg. Recipharm Uppsala AB. Švedska. 1,082.70. 2 g ... FOLACIN tableta blister, 20 po 5 mg. JGL D.O.O. BEOGRAD-. SOPOT.

Lista A1- Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu ... - RFZO-u

ZOFECARD film tableta blister, 28 po 30 mg. A. Menarini. Manufacturing Logistics and Services S.R.L.. Italija. 745.50. 30 mg. 26.63. 75%. Esencijalna arterijska ...

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog ... - RFZO-u

RAPIDOL film tableta blister, 30 po 400 mg. PharmaSwiss d.o.o.. Republika. Srbija. 98.70. 1,2 g. 9.87. -. 1162513. M01AE01 ibuprofen. RAPIDOL film tableta.

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet ... - RFZO-u

atropine sulfate injekcija. 1 mg/1 ml. N003822 ... atropin kapi za oči, rastvor. 0.50%. N003103. S01FA01 atropin kapi za oči, rastvor. 1%. V. N002535. V03AB.