STAMBENA PRIČUVA Račun za posebne namjene-sreds - IKB

1 tra 2017 ... Račun za posebne namjene –izuzet od ovrhe poseban je račun koji ... otvoriti zaštićeni račun zahtjev za otvaranje računa podnosi u FINA-i, ...

STAMBENA PRIČUVA Račun za posebne namjene-sreds - IKB - Srodni dokumenti

STAMBENA PRIČUVA Račun za posebne namjene-sreds - IKB

1 tra 2017 ... Račun za posebne namjene –izuzet od ovrhe poseban je račun koji ... otvoriti zaštićeni račun zahtjev za otvaranje računa podnosi u FINA-i, ...

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMJENE ZA ... - Coe

Podataka za područje Albanije i Skadra nema, ali nedavni akcident u Bajzi ... Vir je, kao mjesni centar gradskog karaktera, važni saobraćajni čvor, sa društvenim ... košice; grib; pari (parangal); vrša; jaz; karić (kvadratna mreža 3dž3 m); grefulja ...

Kredit za posebne namjene - Raiffeisen Bank

Namjenski kredit za adaptaciju / rekonstrukciju i dogradnju poslovnog prostora. • Namjenski kredit - ostale namjene ( uključujući Kredit za čuvanje matičnih ...

sistemi na čipu mikroračunari posebne namjene - [email protected]

•Von Neumannova arhitektura. •Harvard arhitektura. •Modificirana Harvard arhitektura. -PARALELNE- ... Uglavnom su korišteni za računarske sisteme po Von.

Pamučni materijali unaprijeñene vrijednosti za posebne namjene

zeolit, klinoptilolit, pamučni materijal, funkcionalizirano pletivo, dizajn odjeće. UDK: 677 687(05) ... Gossypium barbadense (Maco, Giza,. Sea Island, Pima).

travanj 2017. OTVARANJE RAČUNA ZA POSEBNE NAMJENE ... - IKB

1 tra 2017 ... agencije. Klijent koji ima potrebe otvoriti zaštićeni račun zahtjev za otvaranje računa podnosi u FINA-i, a Banka postupa prema nalogu FINA-e.

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za ...

modernih, međunarodno konkurentnih auto-kampova za tranzitne karavane i ... livada koje zauzimaju oko 77%, dok oranice čine 12%, a voćnjaci i vinogradi ...

prostorni plan područja posebne namjene za ... - JP Morsko dobro

akvatorijum južnog Jadrana, na koji se primorje naslanja. Hidrografija kopna. Crna Gora u ... područja od značaja za ribolov (bijela-bentoska riba, glavonošci, rakovi ... je njihova izgradnja najskuplja u priobalnom području znatno unapređuju ...

prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro

Republički zavod za urbanizam i projektovanje RZUP – MonteCEP Centar za planiranje urbanog razvoja. PROSTORNI ... granica ide ivicom grebena obuhvatajući plažu Drobni. Pijesak i hotel ... uobičajeno radi sa jednim transformatorom za konzum. ED Tivat a ... ležaljke, prolazi i komunikacije, položaj sanitarnih objekata ...

Okvirni kalendar razdoblja održavanja pričuva u 2016.

11 srp 2015 ... Uzimajući u obzir raspored sastanaka Upravnog vijeća Europske središnje banke za 2016., okvirni kalendar razdoblja održavanja pričuva u ...

Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 - Uzmi racun

16 мар 2018 ... Приређивач наградне игре у роби и услугама под називом ''Узми рачун и победи. 2018 – други круг'' (у даљем тексту: ''Наградна игра'') је ...

Politika – Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi - Uzmi racun

8 мар 2017 ... 3. број картице (ПАН) - приказан делимично (последк>е 4 цифре / првих 6 и по- ... Приређује се Наградна игра у роби и услугама под називом „Узми ... 12телевизора, маркеТе$1а, модел 3253565Н одмах након извлачења коверте, ... дневном листу „Политика" у року од 3 дана од дана сваког ...

PLAN NAMJENE RADIO-FREKVENCIJA

radio-frekvencije namijenjene za pojedinačne servise, kao i osnovni uslovi korišćenja radio- ... Satelitski sistem: Svemirski sistem u kojem se koriste jedan ili više vještačkih ... Dodatni kanali u ove svrhe mogu biti dodijeljeni i iz opsega između.

plan namjene radio-frekvencija - PC5E

radio-frekvencije namijenjene za pojedinačne servise, kao i osnovni uslovi korišćenja radio- ... Satelitski sistem: Svemirski sistem u kojem se koriste jedan ili više vještačkih ... Dodatni kanali u ove svrhe mogu biti dodijeljeni i iz opsega između.

Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Strane pravne i fizičke osobe ne mogu biti vlasnici poljoprivrednog zemljišta, osim ako ... obradivo (Pl) poljoprivredno zemljište čine najkvalitetnije površine po-.

1. Uvjeti određivanja namjene površina - zzpudnz

uređeno kao zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina, na kojoj te ispod i ... (1) Poljska kućica je, u smislu ovih odredbi, zgrada za vlastite potrebe u funkciji ... proizvodnje na poljoprivrednom zemljištu uvjetne površine veće od 1000 m².

11. sat Stambena arhitektura_WC_Kupaonica.pdf

WC – zahod/nužnik/toalet, općenito ... sjedeći – odvod u pod ili u zid. Page 9. Kupaonica – oprema – wc školjka. – konzolni (viseći) – odvod u zid ...

stambena štednja - PBZ

1 velj 2020 ... PBZ stambena štedionica d.d.. Adresa ... Sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje stambena štednja je.

Opće odredbe Namjene kreditiranja Kreditna sposobnost ... - RBA

Kreditna sposobnost utvr uje se u skladu s internim aktima Banke. Dokumentacija. Dokumentacija za dokazivanje visine primanja. Tražitelj kredita obvezan je za ...

gospodarska zona poslovne namjene k1 - vrbovsko - Komunalac ...

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA. URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE. VRBOVSKO. KOMUNALNO PODUZEĆE VRBOVSKO. HRVATSKE VODE.

geoinformacijski model namjene površina kao osnova strateškog ...

29 lis 2018 ... Izvod iz karte namjene površina generalnog urbanističkog plana grada ... Generalizirani prikaz prometnica u GUP-u grada Zagreba (gradske ...

promjena namjene poslovnih prostora u zagrebačkoj ilici

POSLOVNOG PROSTORA. 2. ILICA. PIZZERIA KORZO. PRESTANAK RADA. 3. ILICA 31 SPORT PLUS. PREUREĐENJE. 4. ILICA. KONZUM. ODUSTANAK OD ...

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene - ciraz

HKKOI klaster može poslužiti kao kolaboracijska platforma i za DDU potrebe. 2. Potrebno osigurati potporu radu klastera. 3. Potrebno osigurati potporu ...

Spisak roba dvostruke namjene sa tar.oznakama (2016)

koji može nezavisno da kontroliše pogon mašine u cijelom radnom opsegu, od zahtijevanog ... 1B119 Drobilice s ubrizgavanjem upotrebljive za drobljenje ili mljevenje supstanci ... Veličina čestica od 63 μm (ISO R-565) odgovara 250 meša (po Tajleru) ... pogonskih motora i pogonskih reduktora, specijalno projektovani za.

plan namjene i korištenja radiofrekvencijskog spektra u bosni i ...

Etalon frekvencije i signal tačnog vremena – satelitski: Radiokomunikacijska ... Dodatni kanali za ove uređaje mogu dodijeliti administracije u opsezima između ...

draco® plan 435 geotekstil od polipropilena (pp) za razne namjene ...

Geotekstil je potrebno prekriti slijedećim slojem u periodu od 14 dana od polaganja. Fizičke i tehničke karakteristike. ZNAČAJKA. SVOJSTVO. Debljina (pod ...

stambena štednja u HRK Primjer - RBA

Primjer: stambena štednja u EUR ugovoreni rok štednje. 5 godina ugovoreni iznos EUR. 3.500,00 mjesečna uplata u EUR. 57,00 kamatna stopa na štedni ulog.

plan namjene radio-frekvencijskog spektra - Agencija za elektronske ...

Radio-frekvencija: Osnovni fizički parametar elektromagnetnih talasa ili radio ... Satelitski sistem: Svemirski sistem u kojem se koriste jedan ili više vještačkih ... Dodatni kanali u ove svrhe mogu biti dodijeljeni i iz opsega između 3155 kHz i.

obnova zgrada javne namjene u županijskoj ulici u ... - Građevinar

in the town of Vukovar. However, many public ... čini da je Vukovar i danas u svom središtu ono što je i ... naka, gruntovnica, brojne pisarnice, sudnice, kabineti ...

Betonski proizvodi specijalne namjene od reciklata otpadnih guma

10 lis 2013 ... U radu je prikazano kako reciklati otpadnih guma, upotrijebljeni kao sekundarne sirovine, utječu na ... partnera, oslanja se na dvije tvrtke: Gumiimpex GRP, koja ... cijena industrijskih vlakana gotovo 10 puta veća od cijene.

Utvrđivanje namjene građevine kružnog tlocrta u dvorištu župne ...

Povijesni slijed župa Prelog i Draškovec, Prelog - u povodu 730. obljetnice prvog spominjanja Preloga (1264-1994.), Prelog, 95; Kalšan, V. (2006)Međimurska.

građenje zgrade javne namjene dom zdravlja novi vinodolski

30 stu 2018 ... 1. ''MEDICA MODERNA'' d.o.o. Rijeka, Laginjina 20, 51000 Rijeka, ... Projekt izgradnje zgrade Doma zdravlja Novi Vinodolski bazira se na ...

zone mješovite namjene vitrenjak ii u zadru - Grad Zadar

5 stu 2014 ... Žiro-račun: 2360000-1101848050 otvoren kod Zagrebačke banke ... NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama ... eventualne pohlepe da iskoriste moj nezahvalan položaj, nastao ovim UPU-om ...

Zajednički popis robe vojne namjene Europske unije - EUR-Lex

18 velj 2019 ... Potpuno automatsko oružje; b. Poluautomatsko oružje ili oružje s kliznim mehanizmom punjenja (pumperice);. Napomena ML1.b.2 ne odnosi ...

objekti športske namjene na području grada ... - Grad Duga Resa

Dobri. Dvorana Srednje škole Duga Resa. Nastava. Judo. Jozefinska cesta 27a. 2490. Duga Resa. 2. Srednja škola. Judo klub D.Resa. Z-Active. Srednja škola.

Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ...

„AGROTEHNIKA ŽMINJ" d.o.o.. Žminj, Pazinska cesta bb. 34. „CROSCO“ Naftni servisi, d.o.o.. Zagreb, Ulica grada Vukovara 18. 35. „MONI TRGOVINA“ d.o.o..

Popis objekata javne namjene – objekti u vlasništvu ... - Grad Rijeka

Laginjina 22. P 1. 661,00. 3626/1 STARI. GRAD. 2024/1 , 2024/5,. 2024/6 RIJEKA. GRAD RIJEKA. Dom zdravlja PGŽ,. Krešimirova 52A, OIB: 20043484292.

OUP_13.pdf - Raiffeisen stambena štedionica

Raiffeisen. STAMBENA ŠTEDIONICA. Opći uvjeti poslovanja Raiffeisen stambene štedionice d.d. - OUP/13. I. Sklapanje Ugovora o stambenoj štednji. Članak 1.

stambena građevina bolnička - MEŠIĆ COM

... klima uređajima npr. klase Samsung. - digitalni termostat sa tjednim programom. - u svim prostorijama pločasti radijatori. - u kupaonicama radijatori "ljestve".

Barokna stambena arhitektura u Splitu

Milesi Palace, Radi}ev trg 7, second floor layout. Pala~a Cindro, Kre{imirova 3, tlocrt prizemlja i ju'no pro~elje (Konzervatorski odjel u Splitu). Cindro Palace ...

Naknade za usluge - PBZ stambena štedionica

18 stu 2019 ... Naknade PBZ stambene štedionice d.d. za usluge. (Tarifa naknada Štedionice). Rbr. Vrsta usluge. Visina naknade. I STAMBENA ŠTEDNJA. 1.

Wüstenrot stambena štedionica dd - Wuestenrot.hR

28 ožu 2014 ... u ime Uprave Wüstenrot stambene štedionice čast mi je predstaviti Vam godišnje i revidirano financijsko izvješće. Nastavak ekonomske krize ...

HPB plc_Notice the intent of Merger of HPB-Stambena ... - ZSE

5 Jul 2019 ... Hrvatska poštanska banka, d.d. ⋅ Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia ⋅ tel.: 072 472 472 ⋅ [email protected] ⋅ www.hpb.hr. Bank Management ...

POSLOVNO-STAMBENA GRAĐEVINA PETRINJSKA

POSLOVNO-STAMBENA GRAĐEVINA PETRINJSKA ... Grede se oslanjaju na armirano-betonske stupove dimenzije presjeka 30x30 cm ili armirano-betonske ...

OUP_09.pdf - Raiffeisen stambena štedionica

1. ako štediša kod štednje kraće od 60 mjeseci ostvari pravo na stambeni kredit i obitelji. Članom obitelji u smislu Zakona i Općih uvjeta poslovanja smatraju se ...

„STAMBENA KUĆA U DALMACIJI U SREDNJEM VIJEKU“

Iako se u kuhinjama bogatijih kuća Europe učestalo javljaju muški kuhari, u Dalmaciji ... prsten mogli dobiti 1.3 dukata dok je običan građanin za isti zalog mogao ... kućanske potrepštine, nekoliko srebrenih žlica, Mihovilov pečatnjak s grbom ...

STAMBENA ARHITEKTURA ZADRA 1950-IH I 1960-IH

Razmišljajući o arhitekturi Zadra druge polovice 20. stoljeća, Drugi svjetski rat i snažno bombardiranje grada predstavljaju ključnu polazišnu točku koja je trajno ...

general provisions - Raiffeisen stambena štedionica

6.3.5. Fees for use of the RBA Direkt services. The fee for using the services shall be calculated monthly, in arrears, and charged from the account. RBA DIREKT.

Tarifa naknada Štedionice - PBZ stambena štedionica

15 stu 2018 ... 9. Naknada za prijevremenu otplatu svih vrsta kredita sklopljenih od 20.10.2017. godine bez naknade. 10. Trošak protesta, tužbe i slično.

PBZ stambena stedionica / opci uvijeti poslovanja

Stambene štedionice mogu odobravati stambene kredite samo stambenim ... 3. rekonstrukciju, adaptaciju i popravak te opremanje stana ili obiteljske kuće,.

- I - Raiffeisen stambena štedionica d.d. GODIŠNJE IZVJEŠĆE za ...

spominje se kao "RBSK", Raiffeisenbank Austria d.d. spominje se kao RBA ili Banka. Tečajna lista. U svrhu preračunavanja iznosa u stranim valutama u kunske ...

Opći uvjeti poslovanja - PBZ stambena štedionica

15 stu 2018 ... području Republike Hrvatske. Stambena štednja je posebna namjenska štednja. PBZ stambena štedionica d.d. (u daljnjem tekstu: Štedionica) ...

godišnje izvješće - Raiffeisen stambena štedionica

31 pro 2010 ... narodna banka navodi se kao «HNB», Raiffeisen Bausparkasse GmbH spominje se kao «RBSK». Tečajna lista. U svrhu preračunavanja ...

STAMBENA ZGRADA Koprivnička 3, Varaždin čk.br. - Vartop

Koprivnička 3, Varaždin čk.br.: 3554/1 k.o.. Varaždin. GLAVNI PROJEKTANT: ... Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i ... Trenutna cijena toplinske energije koju naplaćuje kupac toplinske energije ...

Promjenjivost naknada PBZ stambene štedionice - PBZ stambena ...

fiksne ili varijabilne naknade, sukladno Općim uvjetima poslovanja te Tarifi naknada. Tarifa naknada je specifikacija uslužnih poslova i njihove cijene te je, ...

Stambena arhitektura baroknog razdoblja u Splitu

Dubravka Botica. Mima Samodol ... bilo je i kućnih satova za osobnu potrebu te različitog namještaja kao što su pisaći stolovi uno scancello da scolaro.TPF. 124.

STAMBENA ZGRADA Trakošćanska 8, Varaždin čk.br. - Vartop

potrošne tople vode. Naziv građevine: STAMBENA ZGRADA. Lokacija: Trakošćanska 8, Varaždin čk.br.: 1667/7 k.o. Varaždin. Zop: -. Broj projekta: 30-EAIE/ ...

POSLOVNA STAMBENA ZGRADA PETRINJSKA 87 U ZAGREBU

Ugrađenost objekta ograničava na dvostranu orijentaciju, ulica vs. dvorište, a time ograničava i dispozicijska rješenja obzirom na to da obje strane imaju svoje.

Opći uvjeti poslovanja OUP-06 - PBZ stambena štedionica

Kamatne stope na stambenu štednju, na stambeni kredit, na kredit za međufinanciranje i rokovi otplate kredita određuju se ovisno o vrsti stambene štednje.

STAMBENA ZGRADA Koprivnička 7, Varaždin čk.br. - Vartop

Koprivnička 7, Varaždin čk.br.: 3554/2 k.o.. Varaždin. GLAVNI PROJEKTANT: ... Varijanta 2 – kondenzacijski kotlovi na prirodni plin za pojedinu stambenu ...