Ovrha kod drugog dohotka - ProFi

OVRHA KOD DRUGOG. DOHOTKA ... ovrhe mogla isplatiti na zaštićeni račun nužna je da : 1. ... Potvrda o visini dohotka i primitaka (Fina ). ❖Prilikom predaje ...

Ovrha kod drugog dohotka - ProFi - Srodni dokumenti

Ovrha kod drugog dohotka - ProFi

OVRHA KOD DRUGOG. DOHOTKA ... ovrhe mogla isplatiti na zaštićeni račun nužna je da : 1. ... Potvrda o visini dohotka i primitaka (Fina ). ❖Prilikom predaje ...

najavljene promjene u oporezivanju plaća i drugog dohotka - ProFi

31 pro 2016 ... Primjer –OBRAČUN POREZA IZ PLAĆE OD 1.1.2017. Opis. Iznos u kn ... drugi dohodak (osim iznosa drugog dohotka koji se uvjetno.

Oporezivanje drugog dohotka - Porezna uprava

20 srp 2015 ... 2015. godine naknade autorima vanjskim suradnicima za autorski rad. Prebivali{te auto ra je u gradu sa stopom prireza porezu na dohodak ...

Obračun drugog dohotka od 1.1.2017. – praktični primjeri

1 sij 2017 ... Kod obračuna drugog dohotka po osnovi ugovora o djelu i sličnih isplata od ... Primjer 2 - preračun neto naknade u bruto pomoću koeficijenta:.

isplata drugog dohotka od 1. siječnja 2017. godine - Poslovni ...

24 ožu 2017 ... UGOVOR O AUTORSKOM DJELU – obvezan pisani oblik, osim za tzv. mali nakladnički ugovor iz čl. 59. Zakona). Propisani sadržaj ugovora:.

isplata drugog dohotka od 1. siječnja 2017 ... - Poslovni edukator doo

24 ožu 2017 ... SIJEČNJA 2017. ... Osnovica za obračun doprinosa je primitak po osnovi drugog ... AUTORSKI HONORAR – naknada za isporuku autorskog.

Ovrha na nekretnini - HGK

2. 3. Opće odredbe o ovrsi na nekretnini. 3.1. Ovršne radnje kod ovrhe na nekretnini. I nadalje ... prikupi nijedna valjana ponuda, druga elektronička javna dražba počinje objavom ... OZ promijenjena je osoba koja vodi očevidnik nekretnina i.

ovrha na plaći ovršenika - Udruga Franak

13 pro 2017 ... Ovrha na novčanoj tražbini po računu koju provodi FINA temeljem osnova ... svodi se na to da od ovrhe izuzeti iznos plaće uplati na zaštićeni.

OVRHANAPOKRETNINI UVODNE NAPOMENE Ovrha na pokretnini ...

predložiti da sud donese rješenje o ovrsi na pokreninama ne naznačujući ... osobi kojoj je naložena isplata, te žalba protiv takve odluke ne odgađa ovrhu. 5.

SUVLASNIŠTVO NA BRODU I OVRHA NA UDJELIMA BRODA

Ključne riječi: ovrha, udjeli broda, zajedničko vlasništvo, suvlasništvo na brodu, poredbena analiza. 1. UVOD. Specifičnost ovršnog postupka na brodu ...

Ovrha na nekretnini - Hrvatska gospodarska komora

javna dražba. Naime, izmijenjenim čl. 97. OZ-a18 propisuje se da se prodaja nekretnina obavlja elektroničkom javnom dražbom, te da ista počinje objavom ...

ovrha porezne uprave - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

ovršnih i vjerodostojnih isprava (ovršni postupak) te postupak po kojemu sudovi i javni ... porezni dužnici kontaktiraju Poreznu upravu i obaviještavaju je o ... Zahtjev sadrži podatke o imenu i prezimenu, odnosno nazivu ovršenika, adresi.

zaštita najboljeg interesa djeteta u postupcima ovrha odluka u ...

žalba na rješenje o ovrsi. 15. PRIVREMENE MJERE RADI UZDRŽAVANJA. Mjesna nadležnost. U čl. 530. propisano je da je za određivanje privremene mjere ...

EKONOMIJA_23_MERENJE NACIONALNOG DOHOTKA.pdf

Bruto domaći proizvod (BDP) je tržišna vrednost svih ... U BDP su uključena dobra i usluge koji se ... BDP deflator iskazuje promene u ceni proizvoda i usluga.

Porezni tretman naslijeđenog dohotka

na dohodak, dok se na nasljedstvo što ga je ostavitelj stekao za života te mu je isplaće- no za života (čime je porez na dohodak uplaćen u ime i za račun ostavitelja), ... što ih se, na temelju zakona, ne uračunava nasljedniku u njegov nasljedni ... VJESNIK 10/2016. Obračun plaće za nasljednika. Red. broj. Opis. Svota. 1. 2. 3.

Paušalno oporezivanje dohotka u Federaciji BIH - PUFBiH

Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/09 ... Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće: proizvodnja.

specifičnost primitaka i izdataka i utvrđivanje dohotka od samostalne ...

Prema Zakonu o obrtu (NN 143/13), Obrt je samostalno i trajno obavljanje ... obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i ... dohodak umanjuje se za osobni odbitak te se dobije porezna osnovica na ... dječje sjedalice za automobile te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica.

Razdioba dohotka i borba protiv siromaštva - UniZd

Lorenzova krivulja. • krivulja stvarne raspodjele dohotka se nalazi između krivulje apsolutne jednakosti i krivulje apsolutne nejednakosti. • što je raspodjela ...

Paušalno oporezivanje dohotka u Federaciji BIH - Porezna uprava ...

samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, odobriće se plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu pod uslovima utvrđenim ... PAUŠALNI IZNOSI POREZA NA DOHODAK ... POPIS TRADICIONALNIH I STARIH OBRTA.

Predrag Bejaković: Obilježja i promjene oporezivanja dohotka i ...

POREZNI VJESNIK 7-8/2016. Obilježja ... obzirom da se tekuće obveze na osnovi poreza na dobit plaća prema dobiti u godini prije. Na takva ... poreza na dohodak: raspored poreznih stopa, osobni i ostali odbici te umanjenja porezne obveze.

mirovinski sustav i preraspodjela dohotka - Institut za javne financije

30 stu 2011 ... Osnovna obilježja modela za izračun mirovina . ... Izračun mirovine iz sustava me ugeneracijske solidarnosti. ... Primjer izračuna mirovine.

Zrinka Perić: Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

porez na promet nekretnina, πto ga se utvr uje i pla a sukladno Zakonu o porezu na promet ... porez na dodanu vrijednost, kojim se prema Zakonu o PDV-u3, oporezuje novo- ... ZOO-a, ugovor o dosmrt- ... enjem nekretnina. Primjer. Obveznik s prebivaliπtem u Dubrovniku otu io je nekretninu u sijeÀnju 2013, uz ugovo-.

oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi ... - FIMA Global Invest

porez na ostvareni kapitalni dobitak (ispunjavanjem JOPPD obrasca) te izvršiti uplatu poreza i prireza ... Količina stečene imovine – broj kupljenih udjela u fondu.

Primjer valjane Potvrde o visini dohotka i primitka koju izdaje ... - Fina

URBROJ: 513-07-24-04-15-1. ZAGREB, Draškovićeva 15, 19. lipnja 2015. Ministarstvo financija, Porezna uprava, PODRUČNI URED ZAGREB, ISPOSTAVA.

COP - ProFi

pogreške prilikom unosa u Registar ... Nakon obračuna plaća zaposlenika, aplikacija nudi opciju „Slanje u OKP“. ... Registar zaposlenih u javnom sektoru i COP.

Hub 3A - ProFi

Ispis HUB 3A na A4 printer. • Funkcionalnost koja se mora registrirati. • Registracijom funkcionalnost ispisa HUB 3A instalira se u svim PROFI aplikacijama gdje ...

Profi Mix - Landmaschinenimport.ch

MAMMUT hat hier mit seinen individuellen Lösungen einen neuen Weg eingeschlagen und mit der Entwicklung einer Kompakt-Futtermischerserie „Profi Mix“ es ...

GSB 162-2 RE Professional - Profi Al

Svrdla za beton, ciglu, kamen itd do Ø 20mm. Krune za ... Zmijoliko svrdlo za drvo do Ø 32 mm. Svrdlo za bušenje šarnir otvora Ø 50mm. Plosnato svrdlo za drvo ...

Skil - Profi Al

1 ožu 2011 ... snaga < 1 mW radno područje 15 m, točnost ± 1mm / 1m. Vrijeme niveliranja > 5 sec ... Bauhaus-Zagreb k.d.. Ind. zona Kukuljanovo 346 ... Split. Trgometal d.o.o.. Mažuraničevo Šetalište 44. 021/533-090. Šibenik. Građa d.d..

Bolovanje - ProFi

do zadnjeg dana bolovanja, ako je završeno prije ... dana bolovanja (bolovanje na teret poslodavca) ... Ispraviti obračun naknade; ovisno o okolnostima - povrat.

profi jan_A4_2020.cdr

LOPATA DRVENA 40 cm. Šifra: 026632. LILLY 350/1. LOPATA 30cm INOX. Šifra: 026642. LILLY STALAK 5. Šifra: 041383. WAS LOPATA ZA PIZZU.

Katalog Profi

Porotherm DRYFIX.extra lepilom za opeko. Porotherm DRYFIX.extra lepilo in Porotherm PROFI opeka omogočata gradnjo tudi pozimi do -. 5ºC. Porotherm ...

GSB 162-2 RE Professional - profi-al

Svrdla za beton, ciglu, kamen itd do Ø 20mm. Krune za ... Zmijoliko svrdlo za drvo do Ø 32 mm. Svrdlo za bušenje šarnir otvora Ø 50mm. Plosnato svrdlo za drvo ...

Obrazac br. 6a - Profi Sistem Com

Допунска настава.. ..... Евиденција о сарадњи са родитељима ...... Записници са родительских састанака..... Запажања о прегледу дневника ...

Ortiva - Maag Profi

Wirkung. Ortiva ist ein breit wirksames Fungizid gegen alle wichtigen Pilzkrankheiten. Sein Wirkstoff Azoxystrobin gehört zur chemischen Gruppe der ...

Obrazac br. 4 - Profi Sistem Com

У одельку Допунска настава наводе се наставни предмети из којих је ученик похађар допунску наставу. Урдельку Додатни рад наводе се наставни ...

Arhivska građa - ProFi

Arhitektonski nacrt. • Dijagram. • Model. • Prezentacijski list. • Skica. • Tehnički nacrt. • Ostalo. • Neodređeno. • Film ... Mješano. • Ostalo. • Plan. • Položajni nacrt ...

PROINTER PVC - Profi Keramika

10 mm. 2,7. INOX SJAJ. "PROINTER PVC" Pvc čvrsta vinylna smola. "PROINTER ALU" aluminij eloksirani (srebro). "PROINTER ACC" inox AISI 304/1.4016 ...

i PROFI CARD - Bauhaus

Pogodnostima PROFI CARD kartice i našom pojedinačnom uslugom ... PROFI CARD popuste možete koristiti u svim centrima ... centar u blizini, pristupnu izjavu.

profi mega - Grundbichler

INO BREŽICE d.o.o.. 8262 Krška vas 34 b, Slovenija. Tel.: 386 (0) 749 59 233;. Fax: 386 (0) 749 59 151. E-mail: [email protected] Internet: ...

Profi Shop - Caparol

MODULI. Dimenzije. Opis. Cijena. Modul za mix mašinu, uključujući svjetlosni zaslon, metalne stražnje stijene, glatke, dvije police š: 103 cm (AM 100 cm).

Porotherm Profi - Wienerberger

1. sep. 2019 ... Plná tehla odľahčená 25. P20. 50. 0,35. 0,42. 17,50. 21,00. Porotherm Profi. 38 KOMBI Profi. P10. 16. 2,89. 3,47. 46,24. 55,49. 38 KOMBI Profi.

SKIL Masters - Profi Al

1 sij 2011 ... graničnik dubine, zupčasta setzna glava / adapter, 13 mm. F015 1790 MA. 8710364040858. 1.399. Akumulatorski alati. SKIL MASTERS cjenik ...

IZO Profi katalog proizvoda

Posebno dizajnirana Porotherm IZO Profi opeka uveliko doprinosi smanjenju debljine ... Opeka Porotherm IZO Profi zadovoljava postojeće propise o toplinskoj ...

Katalog Porotherm IZO Profi

Opeka in kamena volna sta odporni na visoke temperature ... Opeka Porotherm IZO Profi izpolnjuje zahteve obstoječih predpisov ... Modul blok 19/29/19.

terapol profi - Samoborka

gips-kartonske ploče. - vlaknocementne ploče. - cementno-vapnene podložne žbuke (VC 40,VC 50,UNIVA 30). - gipsane podložne žbuke (GV-10, INERO 20).

Cjenik 2011 - Profi Al

1 ožu 2011 ... cijene su u kunama s PDV-om. Cjenik 2011. Bosch ručni električni alati za kućne majstore ... Md Profil d.o.o.. Industrijska zona bb. 031/801-900.

Cjenik 2011 - profi-al

1 ožu 2011 ... Li-ion akumulator koji se može puniti neovisno o stanju napunjenosti s ECP ... Akumulatori. 785*. Akumulator ... Bauhaus-Zagreb k.d.. Ind. zona ...

POROTHERM PROFI opeka - PEG ONLINE

POROTHERM PROFI opeka z izjemnimi toplotnimi lastnostmi je natančno brušena z obeh strani v računalniško vodenem postopku. Zidanje opeke je zelo ...

Porotherm IZO Profi - Tera – Umag

proizvoda Porotherm IZO Profi opeke punjene kamenom vunom kod debljine zidova 20-50 cm. Porotherm IZO Profi opeka za vanjske zidove koji zahtijevaju ...

dremel – višenamjenski alat - Profi Al

11 tra 2011 ... DREMEL MULTI-MAX – Novo ! NASTAVCI I PRIBORI. • Prvi nastavak na tržištu višenamjenskih alata za precizno oblikovanje. • Inovativna ...

Porotherm 30 Profi Tehnički list

serklaž (TI) j spoja vanjskog zida od Porotherm 30 Profi sa kosim krovom. TONDACH GLINENI CRIJEP. POPREČNE LETVE (4 cm). UZDUŽNE LETVE (6 cm).

Porotherm 25 Profi Tehnički list

serklaž. 17x17 cm. Dvije vertikalne trake. DRYFIX.extra ljepila u svakom redu u punoj visini bloka. Porotherm. 25 Profi. Porotherm. 25 Profi. Porotherm Profi.

profi line proizvodi - Tesy

Unutarnji toplinski prekidač s automatskim povratom. Kondenzator. Uvijen izvana, bez kontakta s vodom. Ohlađivač. R134a. Opterećenje g. 900. Spremnik vode.

Bosch zeleni 2011 - profi-al

1 ožu 2011 ... Slavonski Brod. Metalka Centar d.o.o.. Matije Mesića 45. 035/449-682. Page 29. 29. Grad. Distributer. Adresa. Telefon. Slavonski Brod.

Blagajna i putni nalozi - ProFi

Otvaranjem blagajne automatski se generira nezaključeno blagajničko izvješće kroz koje unosite uplate i isplate. Page 5. Unos i storniranje uplate ( na isti način ...

Gesamten Testbericht Tehnos Profi MU 280 LW als PDF ...

Tehnos, wer ist das? Das war die ers - te Frage, die unsere Testfahrer an mich stellten, als bekannt wurde, dass wir einen slowenischen Schlegelmulcher.

e-Račun u javnoj nabavi - ProFi

24 svi 2019 ... Fina e-Račun za državu. Izdavatelji ... CEN izdao europsku normu za e-račun i prateće dokumente definirane Direktivom. 16.10.2017. ... Servis e-Račun za obveznike javne nabave e-račun u ... Pristupnica za registraciju na ...

Porotherm 20-50 Profi Tehnički list

Potrošnja opeke m2. 8 kom/m2. Potrošnja opeke m3. 40 kom/m3 ... t.mort. 10 l/m³. Rad. KV. 1,55 sat/m³. PKV. 0,4 sat/m³. Zidanje zidova opekom Porotherm.

Catalogue 2019 - PROFI Lighting

8 Jan 2020 ... Catalogue 2019. SMART ... Pendant Lamp (MINI KIKA). 1 / 4. 25 x 45cm. B. C. A. 3 Options. (You can change the design). KIKA. MINI KIKA ...