OBAVIJEST o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ... - Fina

I. Primanje i/ili naknada izuzeta od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog ... 10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke;.

OBAVIJEST o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ... - Fina - Srodni dokumenti

OBAVIJEST o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ... - Fina

I. Primanje i/ili naknada izuzeta od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog ... 10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke;.

OBAVIJEST o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe ...

I. Primanje i/ili naknada izuzeta od ovrhe sukladno odredbama Ovršnog ... Ime i prezime/OIB ovršenika iz isprave temeljem koje se provodi ovrha na plaći/ ...

Suglasnost ovršenika za prijenos zaplijenjenih sredstava prije ... - Fina

Suglasnost ovršenika za prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka zakonskog roka zapljene sukladno odredbama Ovršnog zakona. Ime i prezime/naziv ...

Obavijest o naknadama za stručne ispite - Hrvatski državni arhiv

Stjepan Ćosić. V. Bm. DRŽAVNI. ARHIV. ZAGREB. Marulićev trg 21. Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska | tel: 385 1 48 01 999 - fax: 385 1 48 29 000 ...

Obavijest-za klijente-SCT u FINI_30.3.2016 - Fina

30 ožu 2016 ... pain.001.001.03 odnosno u pojedinačnom nalogu (HUB 3 obrazac ili pojedinačni nalog u servisu e- plaćanja). Podatak model i poziv na broj ...

Izašla nova kuharica Zdrava i fina jela Lijepe Naše a i fin va i fina

regijama u kuharici Zdrava i µna jela Lijepe gijama u ... recepte te koliko je brza za hrana n ... Izašla nova kuharica. Zdrava i fina jela Lijepe Naše. a i fin va i fina.

FINA/CNSG DIVING WORLD SERIES МИРОВАЯ ... - FINA Shop

4 май 2018 ... With the active support of our National. Federations and their best divers, ... Accreditation of all client groups is carried out in strict accordance ...

fina world masters top 10 - long course meters 2018 - fina.org

1:00.20 MAGDALENA DRAB POL. 1:00.30 ... 1:07.62 VALENTINA LUCCONI ITA ... 1:09.83 LEONIE VAN NOORT NED ... 2:51.22 L.BON-ROSENBRAND NED.

FINA National Federations Development ... - Official FINA Website

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

fina world masters top 10 - short course meters 2018 - fina.org

1:04.27 V.EHRENBAUER GER. 1:04.79 LINDA LONZARDI ITA. 1:04.79 NATASHA SUNDIN SWE. 1:05.07 LAURENCE FEDRIGO SUI. 1:05.20 ANNA AHLIN.

FINA National Federations Development Handbook - fina.org

The idea behind creating demand is turning non-customers into customers in- stead of ... Actively shares ideas and information across the organisation.

ZAŠTITA OVRŠENIKA U SVJETLU NOVINA U OVRSI NA ...

19 srp 2017 ... Ključne riječi: ovrha na nekretnini, zaštita ovršenika, Europski sud za ljudska ... mjenama i dopunama Ovršnog zakona iz svibnja 2016. godine.14 ... Ako je ovršenik kao drugo sredstvo ovrhe bio predložio ovrhu na plaći, miro-.

ovrha na plaći ovršenika - Udruga Franak

13 pro 2017 ... Ovrha na novčanoj tražbini po računu koju provodi FINA temeljem osnova ... svodi se na to da od ovrhe izuzeti iznos plaće uplati na zaštićeni.

Pravilnik o naknadama za frekvencije

(1) For the use of radio frequencies from parts of VHF and UHF ranges intended for radio- broadcasting service for broadcasting of radio and television programs ...

IZVJEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA KOMISIJA ZA ... - CIN

R1b. Prezime i ime člana. Organ gdje .iezaposlen. Bro.i rješen.ia. Iznos KM. 1. Pašić Suada. ADS FBiH. 01-14-1-713-4107. 200,00. 2. Bahto Amela. -11-. -11-.

Izvadak iz Odluke o naknadama - Erste

7 sij 2020 ... 01.02.03.06.00. Zamjena kuna i eura (najmanji apoen 1 euro) iz kovanica u novčanice, te novčanica u kovanice bez uplate na račun građana.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA MASTERCARD KARTICE

*Efektivna kamatna stopa (EKS), iznos anuiteta te ukupni iznos otplate Revolving zajma izračunati su pod pretpostavkom da je maksimalni iznos. Revolving ...

Odluka o studentskim participacijama i naknadama - EFZG

Studentska referada. 5. Uredu za međunarodnu suradnju. 6. Skriptamici Fakulteta. 7. Oglasnoj ploči Fakulteta. 8. Izv. prof. dr. sc. Blaženki Knežević, urednici ...

Odluke o studentskim participacijama i naknadama te o ... - EFZG

Statuta Ekonomskog fakulteta - Zagreb, Fakultetsko vijeće na sjednici ... E-mail: [email protected], www.efzg.hr • IBAN: HR0723600001101351242, OIB: ... ponavljanje godine i dopis predmeta s više godine studija, ali tako da njihove ukupne.

Prelazak na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama od 1 ...

1 sij 2015 ... Od 1. siječnja 2015. postupak obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama ... Odredbama novih članaka 125.i do 125.k Zakona propisan je ...

Odluka o naknadama u poslovanju s potrošačima - KentBank

28 srp 2018 ... MAJ STM d.o.o., DALMACIJA AGENT d.o.o. (Šibenik), MAIOR DOMUS d.o.o. ... Gorica d.o.o. (Velika Gorica), BIRO STAN – UPRAVLJANJE d.o.o.. (Šibenik), KV-STAN d.o.o. (Rijeka), DOGMA UPRAVLJANJE d.o.o. (Rijeka), ...

Odluka o naknadama i troškovima kod financijskog leasinga za ...

1 srp 2019 ... NAKNADE ZA OBRADU - PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA web - B_potrošači ... Prefakture za naknada troškova koji proizlaze iz korištenja ...

RL_Odluka o Naknadama V.24 _B Potrošači 01.07.2019_ web.xlsx

1 srp 2019 ... RAIFFEISEN LEASING D.O.O ZAGREB ... Dospijeće plaćanja obračunate naknade za izvršene usluge za pravne osobe i obrtnike, kao i stvarni ...

Izvadak iz Odluke o naknadama OTP banke za ... - OTP Banka

11 ruj 2017 ... OTP banka Hrvatska dioničko društvo (u daljnjem tekstu Banka) za usluge koje obavlja, naplaćuje naknadu po odredbama ove Odluke (u ...

ODLUKE O KAMATAMA I NAKNADAMA ZA POSLOVNE ... - Sberbank

20 pro 2018 ... Odlukom o kamatnim stopama i naknadama za poslovne subjekte utvrđuju ... i čiji se krediti vode u organizacijskoj jedinici Banke nadležnoj za ... NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio ... 9 Ne odnosi se na trajne naloge za zatvaranje rata/anuiteta kredita ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s ... - PBZ

kunski krediti i krediti uz valutnu klauzulu. - devizni krediti ... klijenti s naknadom za nezaposlene koju primaju do mirovine. Naknada za korištenje paketa usluga ...

pravilnik o uslovima, postupku i naknadama za mišljenja porezne ...

daljnjem tekstu: Porezna uprava) izdaje poreznom ... Mišljenje koje izdaje Porezna uprava odnosi se na jednu ... Zahtjev za davanje mišljenja Porezne uprave.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe ... - Sberbank

1 ruj 2019 ... turistički, studentski, krediti za kupovinu ... nenamjenski, hipotekarni, studentski, turistčki krediti) ... Uplata na račun PBZ Card d.o.o. korisnicima.

Uredba o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz ...

električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i ... proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. ... naknade za poticanje te rok plaćanja naknade za poticanje uređuje tarifni sustav za.

ODLUKU o naknadama za usluge u poslovanju sa Mikro klijentima ...

29 sij 2020 ... Plaćanje klijentima na račun kod ADDIKO BANK a.d. Banja Luka. 7.1. Transakcije ... Token-gubitak token-a ili zamjena oštećenog. 40,00 KM.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - Sberbank

3 tra 2019 ... 3.7.2.6. Osiguranje od prekida putovanja ... Izdavatelj računa Vodovod – Osijek d.o.o.3 ... osiguranja života preko Ergo životno osiguranje. d.d..

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank d.d.

31 sij 2017 ... Zamjena kartice prilikom oštećenja/promjene podataka/gubitka/krađe. 30,00 HRK ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice. 2,5% od ...

i člana 40. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog ... - TTF

18 tra 2019 ... Uz putni nalog obavezno se prilaže Izvješće s puta i isprave kojima se dokazuju nastali izdaci (računi za cestarine (ispis ENC), putne karte, ...

Odluka o naknadama troškova - cijenama školarina i ... - Algebra

Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija, ovisno o ... OIB: 14575159920 i matični broj: 2412926 IBAN: HR7523600001102036972 toi.

Pravilnik o naknadama za službena putovanja u ... - Brijuni Rivijera

Dnevnica za inozemstvo može se isplatiti u visini iznosa propisanih za korisnike državnog proračuna za inozemstvo. Članak 5. Izdaci za prijevoz na službenom ...

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim ...

Pojedinadne odluke o isplatipla6e donosi ravnatelj Doma zdravlja. Dom zdravlja Ce, najkasnre petnaest dana od dana isplate plaee, naknade pla6e ili ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u ... - Erste banka

7 sij 2020 ... 591;www.erstebank.hr; e-mail: [email protected] Stranica 1/14 ... Vođenje Erste Club paketa uz žiro račun za mlade. *nakon navršene 26. ... Ispis starih kamatnih stopa za građane na telefonskom bankarstvu. (Erste FonBanking) ... kartice i uplate u korist računa grada Samobora1. Bez naknade.

Zakon o placama i naknadama u institucijama Bosne i ... - Prnjavorac

... Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj ... će prilikom utvrđivanja osnovice za obračun plaće zaposlenom u instituciji Bosne i ... (2) Podatke o visini prosječne netoplaće u Bosni i Hercegovini objavljuje Agencija za ... prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom, ukoliko u instituciji nije ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge u poslovanju s ... - Erste

7 sij 2020 ... 591;www.erstebank.hr; e-mail: [email protected] Stranica 1/14 ... Korištenje usluge internetskog bankarstva (Erste NetBanking). 8,00 kn ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank

31 sij 2017 ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice. Isplate s računa u gotovini u iznosu većem od 300.000,00 HRK, odnosno protuvrijednost u ...

odluka o naknadama za diners club kartice nak-dc/12-2016/01

Mjesečna naknada za paket „SMS Info Stanje“ (mjesečno/tjedno/dnevno). 0,50 kn/ 2 ... Naknada za izmjenu termina dospijeća plaćanja računa za 3 i svaki sljedeći put tijekom ... Naknada po ugovorenom izravnom terećenju za troškove HEP-a.

Izvadak o naknadama _Mobility Concept_lipanj ... - UniCredit Leasing

Naknada za prefakturiranje troškova: ▫ registracija objekta leasinga. ▫ porez na cestovna motorna vozila. ▫ rtv pristojba. ▫ svi ostali troškovi . 20,00 KN. 20,00 KN.

PRAVILNIK o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske ...

2 sij 2016 ... plaće, naknade i druga materijalna prava zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje. (u daljnjem tekstu: Muzej ). II PLAĆE, DODACI ...

(Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank_gra ...

19 stu 2018 ... SMS (tekući račun, žiro račun, osnovni račun, kartice, krediti) ... u korist računa poslovnog subjekta u Banci i izvan Banke s kojim Banka ima sklopljen ugovor – na teret ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice.

odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe sberbank dd u ...

10 tra 2019 ... U slučaju raskida oročenja radi smrti vlasnika, a na temelju originala pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju ... Dječju štednju u ime i za račun Deponenta ugovara Zakonski zastupnik ili Skrbnik. Iznimno, ... eurima i 10 USD za oročenje u dolarima. ... 6.2.1.6. Kreditni transfer u korist računa PBZ Card d.o.o..

odluka o naknadama za diners club kartice nak-dc/06-2018/01

Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC/06-2018/01 stupa na snagu na dan ... Mjesečna naknada za paket „SMS Info Nagradni program“.

VISINA NAKNADE Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge ...

29 lis 2018 ... Bezgotovinski i gotovinski kreditni tranfer u korist poslovnog računa u Addiko. Bank: Wüstenrot stambena štedionice, Wüstenrot životno ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge poslovanja ... - OTP banka

2 stu 2015 ... Plaćanje u korist računa pravnih osoba izvan banke putem Internet bankarstva ... Mjesečna članarina za uslugu mobilno bankarstvo ... Gotovinska uplata/zamjena u novčanice efektivnih stranih kovanica ili zamjena u kune, ...

Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

g) Koeficijent je broj dodijeljen svakoj poziciji razvrstanoj u platne razrede; ... Promjene osnovice za obračun plaće zasnivaju se na dokumentu Politika plaća u ...

uredbuo naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu ...

osam do 12 časova obračunava se pola dnevnice. (4) Za putovanje koje traje do ... dnevnica se ne obračunava. Član 8. (1) Dnevnica za službeno putovanje u.

Cjenik društva IMPULS-LEASING d.o.o. o naknadama i troškovima ...

29 lis 2018 ... IMPULS-LEASING društvo s ograničenom odgovornošću za leasing, 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/1, Trgovački sud u Zagrebu, OIB: ...

Izvadak iz Odluke o naknadama za usluge Addiko Bank dd Područje ...

Naknada za odjavu/otkaz Addiko Pametnog tekućeg računa prije isteka ... Naknada za podizanje gotovine na bankomatu i POS uređaju drugih banaka u HR.

Odluka o naknadama troškova cijenama školarina i usluga ... - Algebra

15 svi 2018 ... Ova Odluka odnosi se na cijene usluga na Visokom učilištu Algebra kako slijedi: A) Naknade školarine na preddiplomskim stručnim studijima ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova u Radio ... - RTCG

o naknadama putnih i drugih troškova u Radio televiziji Crne Gore ... Putni troškovi na službenom putovanju u zemlji, pripadaju zaposlenom u visini vozne karte ...

Pravila o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja

16 stu 2018 ... vezi primjene Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17 i ... visina naknada putnih i drugih troškova za službena putovanja u.

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja

18 tra 2019 ... visina naknada putnih i drugih troškova za službena putovanja u tuzemstvo i inozemstvo, način obračuna i uvjeti isplata naknada putnih i ...

VISINA NAKNADE Izvadak iz Odluke o naknadama ... - Addiko Bank

29 lis 2018 ... Addiko EBank - internetsko bankarstvo ... Addiko Mobile - mobilno bankarstvo ... Zamjena domaćih kovanica u domaće novčanice ... Visinu utvrđene naknade Banka uspoređuje s visinom naknada istovrsnih proizvoda i ...

Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja

1 ruj 2019 ... i uvjeti isplata naknada putnih i drugih troškova službenih putovanja. ... 1) Službeno putovanje obavlja se na temelju putnog naloga koji izdaje Zavod. ... ovjerenog od strane HZZO-a, odnosno na temelju zahtjeva za prijevoz ...

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova ... - GKMM Split

Ovim pravilnikom uređuje se način izdavanja i odobravanja putnih naloga, visina ... obračuna putnih i drugih troškova nastalih na službenom putovanju.