MADE IN YU - Založba ZRC - ZRC SAZU

estetika predmetov, okus in vonj hrane, zvok glasbe, atmosfera nogometne- ga stadiona ob derbiju – gradijo ... police v taistih posttranzicijskih shopping-mall približkih. Ta premik v ... Sam, kljub dejstvu, da spadajo keksi Domačica med ikone.

MADE IN YU - Založba ZRC - ZRC SAZU - Srodni dokumenti

MADE IN YU - Založba ZRC - ZRC SAZU

estetika predmetov, okus in vonj hrane, zvok glasbe, atmosfera nogometne- ga stadiona ob derbiju – gradijo ... police v taistih posttranzicijskih shopping-mall približkih. Ta premik v ... Sam, kljub dejstvu, da spadajo keksi Domačica med ikone.

med normo - ZRC SAZU, Založba ZRC

3. posamezni drugi izrazi: faux pas, jazz, disco;. 4. večina imen za vozila (npr. ... bóa -e ž Doma ima veliko pernato boo; razstava boj in šalov. Géa -e ž; oseb. i.

FIĆO - Založba ZRC - ZRC SAZU

8 jun 2016 ... »zahodnjaki«), medtem ko so bila vzhodna vozila na zahodu bolj kurioziteta in eksotika, doma ... Nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija ... slovenski voznik Zastave želel najti rabljena rezervna vrata. ... Ta salon, z imenom »Crveni fičko«, bo zvezda Zastavine ponudbe!

Preobrazbi - ZRC SAZU, Založba ZRC

Ključne besede: nemška književnost / Kafka, Franz / judovska mistika / duša / preobrazba. 139. Primerjalna književnost (Ljubljana) 35.3 (2012). »Preobrazba« je ...

nine nane - ZRC SAZU, Založba ZRC

ključne besede: uspavanke, aplikativna etnomuzikologija, krepitev položaja,(samo)refleksija, kontekst. The following article focuses on the issues of application.

jan sobieski - ZRC SAZU, Založba ZRC

This article presents how the image of Jan Sobieski evolved between anniversaries of the Battle of Vienna celebrated in. Poland from 1783 to 1983. Which figure ...

vestnik 82_1.qxd - ZRC SAZU, Založba ZRC

du je mo ne kaj značil nih živ lje nje pi snih pou dar kov in za ni mi vo sti o člo ve ku, ko le gu in stro kov nja ku, o ka te rem ni smo ve de li ve li ko tudi zato, ker se ...

supernatural beings - Založba ZRC - ZRC SAZU

similar tradition was described by Pajek who depicted Šent as a “mean ghost with ... Kerševan, Krebelj 2003: Nada Kerševan & Marija Krebelj, Duša na bicikli.

Problematiziranje epistemologije - ZRC SAZU, Založba ZRC

se je Bachelardov epistemološki diskurz večinoma vzpostavljal in oblikoval per ... prizadevanja za oblikovanje filozofije znanosti kot tudi v tisti epistemološki.

proteus anguinus - ZRC SAZU, Založba ZRC

Zgodovina raziskovanja človeške ribice (Proteus anguinus. Laurenti 1768) v Sloveniji ... and the Town of Kranj, Aljančič set up a biospeleologi- cal laboratory in the Tular ... animals for some years in the basement of the Zoo- logical Institute in ...

prostori neskladij - Založba ZRC - ZRC SAZU

vsakdanje življenje in »tradicionalna« kuhinja, sva ponovno slišali odgo- vor, ki je bil ... sto govorijo o bratovščini vellazëri ali soseski mehallë kot sinonimih fisu.

jezikoslovni zapiski - ZRC SAZU, Založba ZRC

Для Прекмурья и Порабья в ОЛА отмечено только образование от ... nologiji so bili Ivan Tavčar, Jakob Kavčič, France Oblak, na začetku 20. stoletja ... primarno namenjen pravnikom različnih profilov – od odvetnikov, sodnikov in.

trubadurska ljubezen - ZRC SAZU, Založba ZRC

sprotje, in sicer, da trubadurska lirika upesnjuje novost ljubezni v izrazu, ki sam po sebi ne stremi k novosti - namreč v konvencionalnemu izrazu, kakršen.

Je nagon strukturiran kot vic? - ZRC SAZU, Založba ZRC

teoretični del. V prvem Freud našteje tehnike vicev in tendence vicev, v drugem spregovori o mehanizmu ugodja in motivih vicev oziroma o vicu kot družbenem.

iz preteklosti koroške - Založba ZRC - ZRC SAZU

mesta Slovenj Gradec, pri čemer je poudarek na pipah za kajenje tobaka, ki ... procese izdelave, kot je ulivanje ali pihanje v kalup.113 Natančen kraj in začetek ... Norik, Zagrad, Juena, nagrobni spomeniki, tipološka razvrstitev, dekorativni motivi in upodobitve ... Bil je sekundarno uporabljen kot oporni kamen pri kozolcu.

HistoRioGRAFiJA in PostMoDeRnizeM - ZRC SAZU, Založba ZRC

HistoRioGRAFiJA in. PostMoDeRnizeM. F. R. Ankersmit izhodišče pričujočega prispevka tvori sedanja hiperprodukcija v naši disci- plini. vsi poznamo dejstvo, ...

THE CASE OF Špancirfest - ZRC SAZU, Založba ZRC

and the lexeme that the festival's name is derived from: špancir 'stroll'. ... Stojić and Turk (2017: 38) write about German loanwords that entered all Slavic ...

paths oF glorY - ZRC SAZU, Založba ZRC

nals ramiz delalić ćelo, mušan topalović Caco and jusuf prazina juka. according to sociologist ozren Žunec, they stood out as the leaders of “a sort of gangster ...

Polona Sitar - Založba ZRC - ZRC SAZU

Helizim: belina, ki jo lahko pokažete. Faks Helizim – dišeča čistoča in ... in akcije. V »habitualnem spominu« je preteklost nekakšna usedlina v telesu, ki prikliče ...

Zmoremo, torej moramo - ZRC SAZU, Založba ZRC

državo. Zato mora filozofija afirmirati dvoje: idejo komunizma na eni strani, na drugi pa ravno zato mora afirmirati, da noben posameznik ni za vedno obsojen.

Esej in interdiskurzivnost: vednost med ... - ZRC SAZU, Založba ZRC

Ključne besede: literarni žanri / esej / singularnost / interdiskurzivnost / estetska ... jih besedil v letih 1580–88 prvi uporabil Michel de Montaigne, se namreč.

cantabrian mountains, nw spain - ZRC SAZU, Založba ZRC

V PARKU BABIA IN LUNA (KANTABRIJSKO GOROVJE,. SZ ŠPANIJA). Rosa Blanca GONZáLEZ-GUTIéRREZ1,*, Javier SANTOS-GONZáLEZ1,*, Amelia ...

Celostna umetnina kot nostalgija - ZRC SAZU, Založba ZRC

Ditiramb kot zborovska satirska pesem z glasbenimi, plesnimi in recitativnimi ... kako se Aristoteles zaveda specifičnega položaja tragedije glede na ditiramb,.

SLOvar BOvŠKEGa GOvOra - Založba ZRC - ZRC SAZU

Plet. šeflja; gl. tudi ženfandelc, žufangelc šibra || šě:bra -e; -e ž – 1. šipa; 2. naboj, napolnjen s šibrami šic* || šě:c -a; -ĝ m – dober, natančen strelec šica* || ší:ca ...

Svetovne književnosti in obrobja - ZRC SAZU, Založba ZRC

Vojislav Likar. ... sanse quattrocenta sploh ne moremo zamisliti (Mazzocco 2006; Oberman in. Brady, ur ... de.wikiquote.org/wiki/Leopold_von_Ranke /dostop 31.

the invention of musical illyrism - ZRC SAZU, Založba ZRC

1 Katičić, “Ilirci i ilirski jezik”, 681. Izvleček: Star rimski izraz »Illiricum«, ki ga je. Katoliška cerkev v 17. stoletju uporabljala za pro-.

Acta 1999/2 slike - ZRC SAZU, Založba ZRC

In the surrounding area are situated the Lukina jama - Trojama cave system (depth: 1392m, the deepest cave in Croatia), Patkov gu{t (depth: 553m) and Ledena ...

Specializirani pravopisni priročnik - ZRC SAZU, Založba ZRC

aachenski mir, abesinski – abesinska vojna, abonma – zeleni abonma).11. Ponazarjalni zgledi pri pisnih leksikalnih krajšavah oziroma simbolih, okrajšavah,.

heidegger, adorno in mimezis - ZRC SAZU, Založba ZRC

HEIDEGGER, ADORNO IN MIMEZIS. T om H uhn. »V tukajšnjosti templja se dogaja resnica. To ne pomeni, daje tukaj nekje pravilno upodobljeno in ponovljeno, ...

Cogito ergo mundus tališ est - ZRC SAZU, Založba ZRC

petnajsti Shakespeareov sonet. Seveda ... Kako naj vnaprej vem, daje to ravno petnajsti Shakespeareov sonet, ne pa na primer slavni Chomskyjev (ne)stavek:.

Težave in možne izboljšave reliabilizma ... - ZRC SAZU, Založba ZRC

plauzibilno teorijo za upravičbo prepričanj. III. Območje zanesljivosti moramo omejiti. Na razpolago imamo več možnosti: (i) zanesljivi so tisti procesi, ki vedno ...

acta historiae artis slovenica - ZRC SAZU, Založba ZRC

Plenerizam, secesija, simbolizam, minhenski krug, impresionizam, ekspresio- nizam. 1900–1920 (ed. Miodrag B. Protić), Muzej savremene umetnosti, Beograd ...

Jakob Müller, jezikoslovec in slovarnik - ZRC SAZU, Založba ZRC

nika, ki je bil dolga leta tajnik Inštituta za slovenski jezik in vodja del za SSKJ. Ob ... Jakob Müller spada med tiste slovenske izobražence, ki delujejo na različnih.

likovna analiza Rembrandtove slike - ZRC SAZU, Založba ZRC

besedo in sliko: likovna analiza. Rembrandtove slike. Jurij Selan. Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana [email protected]

Zdravstvo v Sloveniji Shëndeti në Slloveni - Založba ZRC - ZRC SAZU

COMPASS Zdravstvo v Sloveniji pridružili nekaterim že obstoječim ... Spletna stran Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (v angleščini):.

Heterotopije: drugi prostori ali drugo prostora? - ZRC SAZU, Založba ...

jasno izreči, da heterotopija ne more več biti prostor (ampak da topos v pojmu he- terotopije nastopa le še metaforično), pa Certeaujeva misel stori prav ta korak, ...

Zorin na obisku pri Juliji. Stritar in Rousseau - ZRC SAZU, Založba ...

Tone Smolej: Zorin na obisku pri Juliji. Stritar in Rousseau ... beremo pisma, ki jih junak pošilja svojemu prijatelju iz Francije nekega juni ja, v povprečju vsak ...

Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso - ZRC SAZU, Založba ZRC

Ključne besede: Kralj, Lado / teorija drame / zgodovinska avantgarda / ekspresionizem / slovensko gledališče / eksperimentalno gledališče / EG Glej / Pekarna ...

Slovenski jezik Slovene Linguistic Studies - ZRC SAZU, Založba ZRC

V jutro smo začeli ob trex mlotiti že (Zorko 1998: 232). in morning AUX1PL ... kamena; zidana ~a kuća od opeke; (za razliku od drvene ili kuće od ćerpiča)]; hiža.

prevod, priredba, prevod priredbe - ZRC SAZU, Založba ZRC

Prevod in priredba sodita k različnima besedilnima zvrstema, a se pogo sto tudi prepletata v ... mi Romeo in Julija prevedla prozno, neoznačenih citatov Shakespe arovega ... besedilih - natisnjenih, govorjenih, uprizorjenih, tj. gledaliških, film ... 1964, 1967, 1996), vendar v zadnji, glede na prevajalca in na pisca spremne ...

Made of BiH

na stranicama bojanke za odrasle, ali i na nakitu kojeg izrađuju u srebru, rozoj boji, pozlati i antercitu. Svoje bojanke i nakit inspirisan Mostarom možete kupiti u ...

P r iP oje dke - Založba Pivec

kuhalce / priredba zgodb Jane Yolen ; recepti Heidi E. Y. Stemple ; ilustracije ... Z enska je prikimala: »Vsaka juha je boljša z malo čebule.« S la je v shrambo ...

Made in Italy

C I A K. 18. ______. CIAK design Altacom. PER CHI CERCA UN TAVOLO SEMPLICE E POCO IMPEGNATIVO, CHE FA IL SUO DOVERE NELLA VITA DI TUTTI ...

pdf, 7 MB - Made in Russia

РизОТТО «ПО-МилАНСки». Ту 10.85.13-083-21040966. Ту 10.85.13-083-21040966. Дядя Ваня приготовил классический винегрет и не забыл добавить в ...

MADE IN RUSSIA

14 Nov 2019 ... Denis Kazannikov, Project manager for export support of agro- ... Vyacheslav Deniskin, Representative of the Chamber of Commerce and.

made in Germany

mrlje. Tepih čini svježim i odstranjuje neugod- ne mirise. Odstranjivač algi i mahovine ... odstranjuje stare voštane i polirane premaze ... također za duboko ukorijenjene i stare mrlje od ulja ... ulja i masne naslage, hrana ili ostaci sapuna,.

Rastko Močnik - Založba /*cf.

zapirajo v njegovo idiosinkratično zgodovi- no in so predvsem "pred-pomenske" for- malne strukture, ki so sposobne generirati pomen, "zapademo" ideologiji.

custom made - Borovo

Such productions develop famous fashion brands like Startas, Boromina, Borosana, Rubber,. My Ballerinas and The Big Blue. Borovo constantly strives for ...

Born to Win - Made For Success

includes chapter thirteen by Tom Ziglar, Born to Win for Business ... in life you want if you will just help enough other people get what they want.” Zig Ziglar. 2 ...

AKU SNAGA. made by STihl.

Za više informacija kao i za testiranje uređaja posjetite svog STIHL ovlaštenog trgovca. Više na www.unikomerc.ba. BEZ KABELA, KOMPAKTNA. I KOMFORNA.

The Word made Flesh:

Chesterton, J. R. R. Tolkien, Flannery O'Connor, and Gene Wolfe. All of these authors wrote within the last 100 years, and have garnered high praise in their ...

MADE in gErMAny - Pelipal

Schritt: Waschtischunterschrank Dekor oder glas? glAs- ... Schritt: Welches Dekor passt zu meinem bad? Weiß glanz ... kORpus: riviera Eiche quer nachbildung.

made in italy - Manere usi

Catalogo pomoli per mobili. Furniture knobs catalogue ... impreziosite dai magici cristalli SWAROVSKI. ELEMENTS. ... Inside the site is a rich product catalogue.

BauNetzWoche#152 Made in Japan

27. Nov. 2009 ... Das „Moriyama House“ in Tokio von Ryue Nishiza- wa aus dem Hause SANAA funktioniert als ein Puz- zle aus zehn verschieden großen ...

Made in Germany - Bumm

150 Lux. Busch Müller is Made in Germany. The production facility of the family-owned enterprise has ... factor when considering a headlight, because it.

priročnik za učitelje - Založba Izolit

in nonsens določata besedilni svet ljudske pesmi Pleši, pleši črni kos, ki je sestavljena kot otroško poigravanje z vprašanji in odgovori in kot stopnjevanje ...

dialogi 2015 1–2 - Založba Aristej

"navlake avtorizma" nikoli ne doseže neposrednosti in približka objektivnosti, ki jo premore ... Upi doku- mentarnega filma za spremembe v družbi pa vendarle ležijo na veliko tanjši, bolj ... Fela Kuti, ikonični nigerijski pevec, ki je ... of capital and autocrats of all stripes, etc., cultural and artistic practices often arise that are ...

Krompir - Založba Kmečki glas

Pečeni krompirji. 95. V alufoliji pečen krompir. 97. Pečeni krompir s kumino. 97. V alufoliji pečen krompir s slanino. 99. Polnjeni pečeni krompir z zelenjavo. 99.

Antologija anarhizma 1 - Založba Krtina

doseže goli minimum znosne eksistence. Konstruktivna ... explain and oppose these tendencies, but to date without notable suc- cess. ... potem si želijo cenzure. ... duhovščino, plemstvom, buržoazijo, bi se samo prestrašili; morda bi nas.

Jagodičje - Založba Kmečki glas

47 Ameriške borovnice – skromne, a vseeno izbirčne ... Kosteničevje (Sibirska borovnica) 116 ... kosmulje, borovnice, brusnice, bezeg, aronija, medvrstni.