Nabava edukativnih anatomskih modela - Hrvatski zavod za javno ...

23 lis 2018 ... Model Educa d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10 000 Zagreb. 2. KREATIVA d.o.o., Ostrogovićeva 12, 10 000 Zagreb. 3. NEB- TRGOVINA d.o.o. ...

Nabava edukativnih anatomskih modela - Hrvatski zavod za javno ... - Srodni dokumenti

Nabava edukativnih anatomskih modela - Hrvatski zavod za javno ...

23 lis 2018 ... Model Educa d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10 000 Zagreb. 2. KREATIVA d.o.o., Ostrogovićeva 12, 10 000 Zagreb. 3. NEB- TRGOVINA d.o.o. ...

izrada anatomskih 3d modela pomoću računalne tomografije

Računalna tomografija jedna je od najvažnijih metoda u dijagnosticiranju brojnih bolesti, tumora, i tjelesnih oštećenja i kao takva, od neprocjenjive je važnosti ...

Vodic kroz hrvatski zdravstveni sustav š - Hrvatski zavod za javno ...

Porin - u Zagrebu; azilanti, tražitelji azila, ilegalni migranti ... informirajte se koja je dežurna ambulanta Doma zdravlja ili ... Gradske ljekarne Zagreb (www.gljz.hr).

ovdje - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Cijena brisa utvrĊena je zakonom. Smjernice za postupak sa ţenama ĉiji su ... pregled, dezinfekcijska krema ili tekućina, lubrikant, vaginalni lijek, vaginalni tuš ili.

Debljina - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vježbaj u svakoj prilici. Dovoljno se naspavaj. Educiraj se. Vozi bicikl. ✓ Multidiscilnirani tim. ✓ Antropometrijska mjerenja. ✓ Savjetovanje. ✓ Praćenje. ✓ Sve je ...

Pravilnik - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

21 pro 2018 ... Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07 ... c) Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu ...

Untitled - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Stockholm, Sweden. Hermann ... Stockholm, Sweden ... Eksperimentalne studije provedene u kontekstu probira na rak dojke pokazale su da je niţa cijena.

Ozljede u RH - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

posljedice vanjskih uzroka ozljede su svrstane u dijagnostičke podskupine prema ... podskupine T66-T78 nalazi šifra T71 koja se odnosi na asfiksiju (tablica 6).

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Rockefellerova 7 10 ...

dio poslovnog prostora – Zagreb, Rockefellerova 12 prizemlje, dio hodnika radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti - postavljanjem samposlužnih aparata 1 kom ...

odluka - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

13 velj 2018 ... kojom se odabire ponuda 108 od 29.01.2018.ponuditelja A&B d.o.o., Heinzelova 15a, 10 000. Zagreb, OIB 93613785608. Obrazlo ž e nje.

Slajd 1 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

duhanske proizvode. 21.11.2018. od 11h do 13h, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ... U zemljama s visokim dohotkom povećanje cijene cigareta za 10 % dovodi do smanjenja ... Geneva, Switzerland: World Health Organization. 2017.

CEZIH - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

A3 Dijagnostička pretraga. 4.801.616. 28.219. A4 Drugo mišljenje prema indikaciji izabranog liječnika. 9.169. 92. A5 Konzultacije (uputnica bez osigurane ...

European Map - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rezultati istraživanja u Hrvatskoj. Istraživanje provedeno u sklopu Zajedničke akcije („Joint action“) za smanjenje štete povezane s alkoholom (JA RARHA).

Psihoza - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

poremećaja, paranoidne psihoze, shizofrenije, bipolarnog poremećaja, ... ili opći anksiozni poremećaj, socijalna fobija, opsesivno kompulzivni poremećaj i.

ESPAD-a - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

proizvode od svoje trinaeste godine, što je tada jako štetno za zdravlje, mnogo više nego za zdravlje odraslog čovjeka. Dostupnost ... Red Bull, Burn,. Monster)? ...

Centri za HIV testiranje i savjetovanje - Hrvatski zavod za javno ...

Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska 107, Zagreb. Telefon: 01/ 23 83 800. Osoba za kontakt: Blaženka Retkovec, dr. med. DUBROVNIK. Adresa: Zavod ...

Odluka i zapisnik - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

23 srp 2019 ... Školska oprema Gregić j. d.o.o.. 2.Dem d.o.o.. 3.Iverart interijeri j.d.o.o. sukladno Pravilniku o postupku provođenja jednostavne nabave ...

Usluga cateringa - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

27 ožu 2019 ... Rimski njoki. Lungić u umaku, rizi-bizi. Fino teleće pečenje, palenta sa žara. Marinirana piletina, povrće na žaru. Ražnjići od tune, raštika lešo.

Mikrobiološke podloge - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

22 sij 2018 ... HRVATSKI ZAVOD. ZA JAVNO ... Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 5. Pravilnika ... Trypcas soy agar- dehidrirana podloga.

Ostali testovi - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

13 velj 2018 ... Grupa 4: Imunokromatografski testovi za dokaz antigena Helicobacter pylori i ... hemaglutinacija za serološku dijagnostiku luesa sa test i kontrolnim ... Za šifru artikla 1617-003: cijena 1 testa uključuje reagens svih 6 grupa. 3.

HBSC 2010 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Kälin W, Müller L, Wyttenbach J, eds. ... razinom šećera i masti (slatkiši, slatka ... Slatkiši 06. Slatka pića 06. Slatkiši 10. Slatka pića 10. 11 godina. 13 godina.

Usluga arhiviranja - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

22 svi 2018 ... 19.03.2018. ponuditelja ARHIV TREZOR d.o.o., Stupničke šipkovine 62, 10255 Donji ... Pismohrana servis d.o.o., Iločka 9, 10000 Zagreb. 4.

Slavonski Brod 2 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

10 tra 2018 ... Slavonski Brod 1 (2010-2016). SO. 2. , H. 2 ... (uzorkivači). Slavonski Brod 2 (2014-2016). SO. 2. , H. 2 ... SPAR, Svačićeva, K - caffe. 30.3.2018.

Brosura-rak-maternice - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Tipovi 16 i 18 najrizičniji su tipovi HPV-a za razvoj premalignih promjena i raka vrata maternice. Virus. HPV-a prenosi se kožnim kontaktom u području ge-.

priručnik za hiv savjetovanje i testiranje - Hrvatski zavod za javno ...

ne znaju da su zaražene kako bi se na vrijeme započelo liječenje i povećala kvaliteta ... Alan Medić, dr. ... Radno vrijeme CST -a određeno je ... savjetovanje i testiranje bilježio je Zagreb (49), Split (33) i Rijeka (24), a najmanji Pula ... Serokonverzija uslijedi nakon akutnog retrovirusnog sindroma (ARS), međutim, ARS.

Prehrambene smjernice - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Iz hrane nam energiju daju masti, ugljikohidrati i bjelančevine, a izražavamo je u kilokalorijama (kcal) ... kiseline poput trans-masnih nalazimo u brzoj hrani,.

2015. godine - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

godine puše prosječno 11,2 cigarete dnevno, u dobi 25-44 godine 15,4 cigareta dnevno, u ... Slika 20. Udio ispitanika koji su dobili savjet o prestanku pušenja - pušači koji su tijekom proteklih ... zdravstvene organizacije, iznosio je 21,49 kn.

Zdravstvena pismenost - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Martina Markelić, Anita Vulić-Prtorić, Vesna Ivasović, Diana Jovičić Burić. Projekt „Živjeti zdravo“. Služba za promicanje zdravlja. Referentni centar Ministarstva ...

Darovanje krvi - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

14 lip 2014 ... Prema podacima Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, u Hrvatskoj ima 42 darivanja na 1.000 stanovnika (oko 4% stanovništva su ...

Priručnik poligon - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

1. Elementi višenamjenskog skupa kinezioloških pomagala. 8. 2. Primjena u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. 17. 2.1. Nastavne cjeline i nastavne teme. 17.

kombinirano cjepivo - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

su redovito cijepljena i docijepljena DI-TE-PER cjepivom u dobi od tri godine ili ... Ako je dostupno cjepivo protiv difterije, tetanusa i hripavca za adolescente i odrasle ... vrlo neugodne posljedice/nuspojave (limfadenitis, apsces, ulceraciju).

clean (DNA i RNA free - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

29 ožu 2019 ... Mogućnost spajanja na postojeći sustav za proizvodnju čiste vode (stupanj čistoće. Priprema ultra čiste vode čije karakteristike zadovoljavaju ...

Preporuke za proljetno-ljetnu prehranu - Hrvatski zavod za javno ...

kelj), mahunarke (grah, soja, slanutak, leća), integralne žitarice (smeđa riža, kvinoja, proso, pšenica, heljda, ... povrtne polpete od tikvica pire od mrkve i batata.

tečaj „higijenski minimum“ - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

U članku 28. stavku 2. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »godinu dana«. Članak 5. Članak 35. mijenja se i glasi: »Troškove zdravstvenih pregleda ...

Rad bolnica u Hrvatskoj 2018. g. - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Opća županijska bolnica Vinkovci, Opća ... rata Ogulin, Opća županijska bolnica Našice i Opća i veteranska bolnica.

mentalni poremećaji u republici hrvatskoj - Hrvatski zavod za javno ...

Shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji (šifre F20-F29). ▫ Afektivni poremećaji (šifre F30-F39). ▫ Neurotski, vezani uz stres i somatoformni poremećaji (šifre ...

Pravilnik o zaštiti od požara - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

i ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže. Il. e. Pregled i ispitivanje sustava za dojavu požara i P P zaklopki. 12. i Pregled i ispitivanje plinskih instalacija.

incidencija raka u hrvatskoj - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Novodijagnosticirani i umrli od raka u 2015. godini. Ukupan broj novodijagnosticiranih zloćudnih bolesti (šifre. C00-C97 MKB, bez raka kože - šifra C44) bio je ...

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje

broj: 534-03-3/1-18-23 , Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći. JAVNI NATJEČAJ. Za prijem u radni odnos na ...

Poziv na dostavu natječajne dokumetacije - Hrvatski zavod za javno ...

16 pro 2019 ... Zagreb, Rockefellerova 12 prizemlje, dio hodnika radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti - postavljanjem samposlužnih aparata 1 kom za.

Informacije o cijepljenju protiv gripe - Hrvatski zavod za javno ...

Zašto se cijepiti protiv gripe? Gripa (influenca) je zarazna bolesti. Gripu uzrokuje virus influence, koji se prenosi direktno kašljanjem, kihanjem i nosnim sekretom ...

Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor - Hrvatski zavod za javno ...

25 velj 2019 ... Predmet nabave: Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor. Grupa 3: Staklo prema uzorku - izrada. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): ...

IVAN LJUBIČIĆ, mag.ing.preh.ing. - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Temeljem Suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/14-03/95, Ur.br.: 534-07-1-3-2/2-14-05, članka. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i ...

Usluga održavanja web portala - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

10 srp 2019 ... zdravlje.hr/oglasnik), https://jrazvoj.razvoj.javno - zdravlje.eu ... okolinu onih koji otklanjaju eventualne nedostatke (bug fix), zakrpe (patch) i ...

Program obveznog cijepljenja – 2017. - Hrvatski zavod za javno ...

29 tra 2017 ... Skup će biti bodovan prema pravilima HLK i bodovi upisani elektronskim putem. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO.

Usluga analiza vanjskih laboratorija - Hrvatski zavod za javno ...

pip. 161 www.hzjz.hr. Datum: 04.06.2018. Klasa: 406-09/18-09/73. Ur.broj: 381-09-92-18-5. Broj poziva: U 17/18. Naručitelj Hrvatski zavod za javno zdravstvo, ...

Ro?eni prema dobi majke - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

zatim slijede novotvorine, ozljede i trovanja, bolesti probavnog sustava, te bolesti dišnog sustava. (tablica 2. i slika 2). Na prvom mjestu uzroka smrti prema ...

dojenačke smrti u hrvatskoj - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

R95 Sindrom iznenadne dojenačke smrti. 12. 6,0. P77 Nekrotizirajući enterokolitis u fetusa i novorođenčeta. 8. 4,0. Q91 Edwardsov sindrom i Patauov sindrom.

30. 9. 20113. (upit zabrinute majke) P - Hrvatski zavod za javno ...

29 stu 2013 ... O: Imunoglobulin protiv tetanusa se daje nakon ozljede samo ako je prošlo više od deset godina nakon zadnjeg cijepljenja. Neke zemlje ...

više niste sami - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

o prestanku pušenja i koja Vam nudi razloge zašto te smjernice kako to učiniti. Brošura je ... i jednostavno prestati. Izgleda lako, ali većini pušača nije. ... većina pušača i po nekoliko puta neuspješno pokušava prestati pušiti. No to ne treba ni ...

Upute za liječnike obiteljske medicine - Hrvatski zavod za javno ...

17 ožu 2020 ... mima bolesti treba se javiti medicinska služba na te ... Dnevno čistite i de poput noćnih ormari ... kreveta i ostalog namještaj anstva trebaju se ...

Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb, 3. ožujka 2020 ...

3 ožu 2020 ... ZA JAVNO ZDRAVSTVO. Rockefellerova 7. HR-10000 Zagreb. T: 385 1 4863 222. F: 385 1 4863 366 www.hzjz.hr. Hrvatski zavod za javno ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ovim Pravilnikom o zaštiti na radu (dalje u tekstu: Pravilnik) sukladno ... osigurava Ustavom zajamčeno pravo na sigurne uvjete rada, a za slučaj ozljede ... utvrđuje se također i na osnovu opažanja, otvaranja novih radnih mjesta kao i prilikom.

Popis radnih mjesta s koeficijentima - Hrvatski zavod za javno ...

citogenetičar, psiholog, fonetičar, fizičar, defektolog/ edukacijski rehabilitator, koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja stručni suradnik stručni savjetnik.

priručnik o popunjavanju potvrde o smrti - Hrvatski zavod za javno ...

Specifični oblik; npr. infantilni, Parkinsonova bolest. Parkinsonova bolest Navesti je li riječ o Parkinsonovoj bolesti ili o posljedici akutne moždane infekcije.

Dijabetes u Hrvatskoj i svijetu - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Dijabetes je kronična bolest koja nastaje kao ... Ako se ne liječi dijabetes može ... Pravilo polovice, Regionalni dijabetes forum „Ekonomski učinak dijabetesa“, ...

Obavijest Postdiplomski tečaj 2016.cdr - Hrvatski zavod za javno ...

U Zagrebu, u hotelu Wes n, 1. i 2. travnja 2016. godine organiziramo ... Dobrić, dipl. physioth., asistentIca pri Studiju fizioterapije ZVU; Poliklinika Helena, Zagreb.

Ovdje - croneuroarbo hzjz - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

19 lis 2018 ... bolesnik je postao afebrilan uz postupnu regresiju ostalih tegoba. Kontrolna RTG snimka srca i pluća učinjena sedmog dana bolničkog ...

Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece - Hrvatski zavod za javno ...

Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Ukupan iznos projekta: ... Glavni dio sata. 21 ... Elementarne igre i štafetne igre. 27 ... b) Ubaci predmet u krug/torbu.

Letak-spolno zdravlje-2012_MSM - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Neke SPI imaju slabo izražene ili nemaju nikakve simptome, pa ljudi ne znaju ... razgovor s liječnikom › Posavjetujte se s liječnikom prije prvog spolnog odnosa. ... ako niste koristili zaštitu (kondom) prilikom spolnog odnosa s nepoznatom ili ... 1. stadij (3 tjedna nakon infekcije): bezbolna ranica (čir) na spolovilu, čmaru.