uloga marketinga u strategiji poduzeća - Repozitorij UNIPU

U današnje vrijeme, kao što je već prethodno spomenuto, „Ledo“ je najveći proizvoĊaĉ industrijskog sladoleda te ... torte "Griĉ" i "Gradec". 1965. Otvorenje nove ... kulturne i društvene snage – užurbani stil života, humanitarne akcije; politiĉke i ...

uloga marketinga u strategiji poduzeća - Repozitorij UNIPU - Srodni dokumenti

uloga marketinga u strategiji poduzeća - Repozitorij UNIPU

U današnje vrijeme, kao što je već prethodno spomenuto, „Ledo“ je najveći proizvoĊaĉ industrijskog sladoleda te ... torte "Griĉ" i "Gradec". 1965. Otvorenje nove ... kulturne i društvene snage – užurbani stil života, humanitarne akcije; politiĉke i ...

uloga marketinga u odrţivom razvoju turizma - Repozitorij UNIPU

14 kol 2017 ... Predmet: Marketing u turizmu. Znanstveno podruĉje: Društvene znanosti. Znanstveno polje: Ekonomija. Znanstvena grana: Turizam i trgovina.

primjenjivost alata osjetilnog marketinga u strategiji turističkog ...

21 kol 2018 ... McDonalds može koristiti prefiks Mc gdje god to poželi. Cijeli svijet je prepun ... ilegalnih odlagališta. - povećanje cijena komunalnih usluga.

planiranje marketinga u poduzeću „uljanik grupa“ - Repozitorij UNIPU

Marketing planiranje sastavni je dio sveukupnog planiranja poduzeća. ... Kao dio strateškog planiranja tu se nalazi i marketinško planiranje čije je provođenje.

analiza makrookoline poduzeća - Repozitorij UNIPU

poduzeća s osvrtom na poduzeće „Atlantic Grupa d.d.“. Atlantic Grupa je ... neke drţave (mladi, stari, siromašni, bogati, nezaposleni, zaposleni, studenti, radnici,.

Komuniciranje društvene odgovornosti poduzeća - Repozitorij UNIPU

Dok je u prošlosti jedina društvena odgovornost poduzeća bila stvaranje profita, na početku 21. stoljeća, poduzeće ostvaruje profit, u okviru svih vrijednosti, ...

dugoročno financiranje poduzeća jadran - Repozitorij UNIPU

Zlatno bilančno pravilo se odnosi na dugoročno financiranje poduzeća. ... Pravilo financiranja 1:1 (“acid–test) ili brzi odnos stavlja u odnos kratkoročno vezana.

obilježja distribucije s aspekta poduzeća - Repozitorij UNIPU

konzumni Cedevita čajevi,. • ljekoviti Naturavita čajevi, te. • negaziranih i gaziranih mineralnih voda brendovi Donat, Tempel, Tiha,. Karanorne, Kala i Kalnička.

nematerijalna imovina poduzeća podravka dd - Repozitorij UNIPU

26 ruj 2017 ... Fakultet za ekonomiju i turizam. „Dr. Mijo Mirković“ u Puli. ELMIR ČOKO. NEMATERIJALNA IMOVINA PODUZEĆA “PODRAVKA”. Završni rad.

2. uloga kompenzacija u poslovanju poduzeća - Repozitorij ...

na primjeru dva trgovaĉka lanca: DM Hrvatska i IKEA Hrvatska. ... kuhinjske dodatke, posuĊe za kuhanje, posuĊe općenito, rasvjetu, sofe, fotelje, pomoćne.

uloga filma kao instrumenta medijskih komunikacija u strategiji ...

film, pa tako nastaju filmovi Židov Süss i. Vječni Žid. Isti autor ... i TV serije koje su gledali.1 Tanasić (2015) ... joj autor prikazuje atmosferu pred Božićne praznike ...

SANELA OMERČIĆ ULOGA GASTRONOMIJE UT - Repozitorij UNIPU

Za korištenje autorskog djela na gore navedeni način ne potražujem naknadu. U Puli ... zemalja do rijetkih začina iz Azije), te svježe povrće s okolnih rječnih ušća, divljač iz zaleđa, ... 3.4.2 Dalmacija i Dalmatinska zagora. Za ... ili na ražnju, ili bilo koje meso na roštilju, kojoj marinada od ružmarina i maslinova ulja daje.

TEA KALČIĆ ULOGA I VAŽNOST FOTOGRAFIJE - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom „Uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu“ koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao ...

uloga dječje igračke u procesu separacije - Repozitorij UNIPU

15 lip 2016 ... odrastanja, a važna je za shvaćanje dječje psihologije, osobito nas budućih ... Ako njegova akcija nailazi na odgovor, shvatit će da ... The play has an important role in the child's development; it encourages cognitive, physical ...

uloga i značaj edukacije poreznog računovodstva - Repozitorij UNIPU

Porezno savjetništvo je u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o poreznom savjetništvu (NN 127/00, 76/13, 115/16) , a njime se uređuje djelatnost poreznog.

uloga filma u turizmu - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

filmski serijali o Jamesu Bondu, Harryju Potteru (1997.), ali i filmovi Sense ... Serijal se prikazivao u trinaest zemalja zadobivši ogroman broj obožavatelja pri ... zahvaljujući unosnim filmovima poput Harry Pottera, King Konga 3D, ili najnovijih.

uloga filma u turizmu - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

filmski serijali o Jamesu Bondu, Harryju Potteru (1997.), ali i filmovi Sense ... Serijal se prikazivao u trinaest zemalja zadobivši ogroman broj obožavatelja pri ... zahvaljujući unosnim filmovima poput Harry Pottera, King Konga 3D, ili najnovijih.

strategija marketinga poduzeća gradsko-stambeno komunalno ...

PODUZEĆA GRADSKO-STAMBENO. KOMUNALNO GOSPODARSTVO. ZAVRŠNI RAD. Sveučilište u Zagrebu. Ekonomski fakultet - Zagreb. Kolegij: Osnove ...

metrike marketinga u upravljanju cijenama na primjeru poduzeća ...

33. 2.5.3. Određivanje cijena profesionalnih usluga . ... Ukoliko „Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.“ želi usporediti cijenu Coca-Cole sa cijenom proizvoda skupine ...

Primjena marketinga u malom poduzeću – primjer poduzeća Mivit ...

Klara Biondić. Primjena marketinga ... primjer poduzeća Mivit pekare d.o.o. ... Istraživanje primjene marketinga u malom poduzeću - poslovni slučaj Mivit pekara.

uloga novinskog publiciteta i marketinga usmenom predajom u ...

3http://web.efzg.hr/dok/MAR/rbutigan/Promocija.pdf, str. ... Međutim, za postići publicitet potrebna su znanja, vještine, vrijeme i ljudi u ... Empty nesters - (radno aktivni ljudi čija su djeca napustila roditeljski dom i žive ... 54http://www.vup.hr/~skriptarnica/images/RIT/Marketing/osnove%20marketinga%20ii-drugidio.pdf(11.12.

uloga internet marketinga i društvenih mreža u zabavnim ...

Povezanost i utjecaj internet marketinga i društvenih mreža-studija ... Izvor: B.Kontrec: Marketing podržan društvenim mrežama, Seminarski rad, Fer,Zagreb, ...

Damir Mrazović Uloga marketinga u popularizaciji vatrogastva RH

2 ruj 2015 ... nesreća i nezgoda i najvjerojatnije je da će vatrogasci biti ti koji će ... Facebook profile, portale (kao što već postoje vatrogasci Međimurja,.

Uloga marketinga i organizacijska struktura u turističkom poduzeću ...

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA TURISTIČKOG PODUZEĆA „VALAMAR ... Riviera raspolaže sa 30 hotela i ljetovališta te sa 15 kamping ljetovališta na površini ...

uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća ...

analiza okoline, SWOT, vizija, misija, ciljevi, strategija, Maistra d.d., turistička ... Veliki hoteli i resorti uz visoko kvalitetan smještaj nude i cijeli niz različitih ...

uloga biološke imovine u poslovanju poljoprivrednog poduzeća

Proizvodnja cvijeća. 45 ... transformaciju u poljoprivredni proizvod ćemo analizirati preko podataka poljoprivrednih ... Tablica 4: Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva za 2013, 2014 ... Dovoz sadnica za nadosaivanje ... naknadno traženi putem interneta i knjigovodstvenih servisa se najbolje mogu ...

uloga brodskog menadžmenta u poslovanju brodarskih poduzeća ...

Brodski menadžment (ship management ili menad- žment na brodu) je ... Ship management has a significant role when it comes ... [5] Mitrović F., B. Kesić, A. Jugović, Menadžment u brodarstvu i lukama, Split, Pomorski fakultet, 2010.

uloga i značaj virtualnog poduzeća kao središnje točke virtualne ...

Virtualni ured. U suvremenom svijetu fleksibilan rad je kreirao novu dimenziju poslovanja za menadžere u poduzeću. Potrebe za uredskim prostorima su se ...

javna poduzeća u republici hrvatskoj i njihova uloga u javnim ...

30 ruj 2019 ... Utjecaj poslovanja poduzeća u državnom vlasništvu na državni proračun . ... željezničke linije zbog potrebe za svakodnevnim prijevozom učenika u školu), ili zbog loših ... uplatu na ime zaostale dobiti iz 2014. godine, koja je trebala biti ... Državna poduzeća bi trebala razviti ustanove efikasne procedure ...

Inovativnost i interaktivnost viralnog marketinga - Digitalni repozitorij ...

22 ruj 2017 ... istražen, viralni marketing posjeduje ogroman potencijal za preuzimanje tržišta komunikacija te je ovo zasigurno početak jedne velike viralne ...

Upotreba društvenih mreža u istraživanju marketinga - Repozitorij ...

12 velj 2016 ... METODE ISTRAŽIVANJA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA . ... druge pak strane, istraživanje može, uz pomoć dobre prognoze prodaje ukazati ...

erp sustavi u poslovanju poduzeća diplomski rad - Repozitorij ...

19 svi 2018 ... informacijski sustav je poslovni sustav koji omogućava poduzeću korištenje ... Predmet ovoga rada su ERP sustavi, a cilj je analizom dostupne ...

analiza eksterne okoline poduzeća podravka dd - Repozitorij ...

15 lip 2016 ... analizirati eksterna okolina poduzeća Podravka d.d.. ... sa srcem“, pri čemu je crveno-bijelo srce tradicionalno simbol i logo kompanije.

logistički proces hrvatskog proizvodnog poduzeća - Repozitorij ...

16 svi 2015 ... Proces planiranja poslovanja (budgeting) . ... U skladištu se odvijaju dvije skupine procesa, a to su skladišni procesi i procesi kretanja.

proširenje proizvodnog asortimana poduzeća petrol - Repozitorij ...

i drugih motornih vozila, poduzeće Petrol izbacuje na tržište ulja marke Petrol koja su korisnicima ... neophodno i u danom trenutnku dovoljno da bi se postiglo zadovoljstvo klijenta. Prošireni ... 3. Poduzeće Petrol Hrvatska – www.petrol.hr ...

ANALIZA POSLOVNE OKOLINE PODUZEĆA - Digitalni repozitorij ...

SWOT analiza poduzeća „Tankerska plovidba d.d.“ obuhvaća analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji poduzeća. SNAGE. - dugogodišnja tradicija poslovanja.

oblici poduzeća u republici hrvatskoj - Repozitorij Fakulteta ...

unutar poduzeća nailazimo i na razne vrste poduzeća koje se razlikuju po brojnim karakteristikama ... bave trgovinom na malo, ugostiteljstvom, uslužnim djelatnostima i sitnom industrijom. S druge ... Kao primjer možemo navesti dosta tvrtki koje se nalaze na prostoru Hrvatske jer kao što smo ... 19. 14. POPIS GRAFIKONA.

Analiza konkurenata poduzeća Žito doo i Belje dd - Repozitorij ...

Zbog toga savršena konkurencija, bez obzira na značenje riječi konkurencija, podrazumijeva potpuno odsustvo suparništva između poduzeća. Savršeno ...

strateški savezi međunarodnih poduzeća - Digitalni repozitorij ...

29 svi 2019 ... Nadalje, rad će dati prikaz strateških saveza u Republici Hrvatskoj te ... 120 ZGPortal (2016), Eurosender objavio strateško partnerstvo s ERGO ...

mrežni marketing na primjeru poduzeća amway - Digitalni repozitorij ...

se direktna prodaja odnosi se na metodu distribucije, dok se multi-level marketing posebno odnosi na vrstu plana naknada u direktnoj prodaji. Članovi MLM ...

1. UVOD - Repozitorij UNIPU

mijenjala kroz povijest sve do danas. ... Položaj žena u prošlosti i danas se u mnogo čemu razlikuje. ... kroz povijest – borba za prava žena (Hajdarović 2012).

Download PDF 1.82 MB - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2016 ... Proizvodnja „od zida do zida“ karakteristiĉna za Red Bull. ... 47 http://energydrink-hr.redbull.com/red-bull-sastojci ; PrilagoĊeno (Pristup: ...

KRALJEVO - Repozitorij UNIPU

ELEMENTS OF EXPRESSIONISM IN DRAMA “KRALJEVO” BY MIROSLAV. KRLEŽA. Završni rad. JMBAG: 0303052665, redoviti student. Studijski smjer: ...

Download PDF 1.39 MB - Repozitorij UNIPU

4.1 Standardni društveni plesovi. Osobita socijalna vrijednost plesa slijedom cijele povijesti jest okupljanje ljudi. Ples je nastao u kolektivu i u svakom obliku ...

menadžment konflikata - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj završni rad podnaslovom “MENADŽMENT ... Izvor: Konflikt i pregovaranje, dostupno na www.efos.unios.hr (pristupljeno 11.4.2019).

biološka raznolikost - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2015 ... Bioraznolikost se smanjuje i unošenjem stranih vrsta biljaka i ţivotinja zbog njihovog brzog prilagoĊavanja novim ţivotnim uvjetima. Zadaća ...

UTJECAJ CRM-a NA STVARANJE ... - Repozitorij UNIPU

34 Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011., str. 6 ... po jednu poslovnicu, osim Splita u kojem ima dvije, i Zagreba u kojem ima ĉetiri poslovnice.

povijest inka - Repozitorij UNIPU

12 Lips, Eva, Knjiga o Indijancima, Naprijed, Zagreb, 1959., str. 298. ... 59 Sitchin Zecharia, Izgubljena kraljevstva, Zagreb, Teledesk, 2004., str. 140. 60 Isto, str.

KONAČNO IZVJEŠĆE PO STRATEGIJI OSIGURAVANJA ... - Veleri

Promet Rijeka. 4,03. 4,16. Promet. 3,98 ... Studenti su uključeni u rad svih ključnih tijela Veleučilišta i imaju ... radovi u domaćim časopisima s dom. Recenzijom.

KONAČNO IZVJEŠĆE PO STRATEGIJI ... - Veleučilište u Rijeci

Promet Rijeka. 4,03. 4,16. Promet. 3,98 ... Studenti su uključeni u rad svih ključnih tijela Veleučilišta i imaju ... radovi u domaćim časopisima s dom. Recenzijom.

vjerski turizam istre - Repozitorij UNIPU

Pavlinski samostan crkve Svetog Petra i Pavla Apostola u Svetom Petru u Šumi. – Gospa Jasnogorska ... obiĉaji vezani uz Uskrs u Istri su pripremanje pinca, šunke, jaja, bojanje pisanica. Vjerski dogaĊaj koji ... Veleĉasni Jelenić je već na neki.

konstruktivno rješavanje sukoba - Repozitorij UNIPU

uvelike utjeĉe na nenasilno, konstruktivno rješavanje sukoba. 2.3. Ĉimbenici ponašanja u sukobu. Prema Grandt (2005) na nastanak, tijek i razrješenja sukoba ...

razvoj pustolovnog turizma - Repozitorij UNIPU

jedinstveno iskustvo pustolovni turizam svakako je segmenat koji to moţe i pruţiti. Odmor temeljen na iskustvu moţe se okarakterizirai pustolovni turizam što bi ...

vrednovanje intelektualnog kapitala - Repozitorij UNIPU

Virtualna infrastruktura ili nevidljiva prikazuje kulturu u ... Izvor: Zagrebačka burza www.zse.hr (3.2014) ... Na Zagrebačkoj burza poduzeća su svrstana prema.

Preuzmi PDF 879.85 KB - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

novina Bjelovarski list kao glavnog izvora za tumačenje vojnih i društvenih događaja ... promjene mirnim i demokratskim putem bez revanšizma, tražili su novi ...

PRETRAŽIVANJE SEMANTIČKOG WEBA - Repozitorij UNIPU

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?> <rdf:RDF xmlns:rdf = „http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“ xmlns:osoba= http://tania.unipu.hr/personal#>.

RAT I NJEGOVE POSLJEDICE NA STANOVNIŠ - Repozitorij UNIPU

11 ruj 2018 ... Vjerski rat – pokretač je vjerska netrpeljivost, vjerska zatucanost ili mržnja;. • Etnički rat – sukob između etničkih grupa, uslijed etničke.

skriptni programski jezici - Repozitorij UNIPU

SKRIPTNI PROGRAMSKI JEZICI. • Značajan napredak skriptnih programskih jezika unazad nekoliko desetaka godina. • Sadržani su u većini današnjih web ...

Antonella Mendiković - ZAVRŠNI RAD - Repozitorij UNIPU

20 ruj 2018 ... pjevački glasovi, glazbeni oblici i vrste, glazbeno-stilska razdoblja i sl.) (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 2.3. Nacionalni ...

značaj tehnologije u bankarstvu - Repozitorij UNIPU

16 ruj 2016 ... Internet bankarstvo dok šesti dio rada daje zakljuĉak. Za pisanje ... Prednosti ovakvog naĉina plaćanja su (Hrvatska narodna banka, 2015.): ... Poštanske banke, OTP banke, Hypo Alpe Adria, Privredne Banke Zagreb i.