Модерна америчка књижевност - Филозофски факултет

Роман и новела: Сол Белоу, Искористи дан, Харпер Ли, Убити птицу ругалицу. Џинс проза: Џ. Д. Селинџер,Ловац у ражи, Џ. Керуак На путу. Нови талас ...

Модерна америчка књижевност - Филозофски факултет - Srodni dokumenti

Модерна америчка књижевност - Филозофски факултет

Роман и новела: Сол Белоу, Искористи дан, Харпер Ли, Убити птицу ругалицу. Џинс проза: Џ. Д. Селинџер,Ловац у ражи, Џ. Керуак На путу. Нови талас ...

Модерна и савремена кинеска књижевност - Филозофски ...

I година студија. Пун назив предмета. МОДЕРНА И САВРЕМЕНА КИНЕСКА КЊИЖЕВНОСТ. Катедра. Катедра за синологију- Филозофски факултет ...

Српска књижевност реализма - Филозофски факултет

Поетски реализам. Ј. Веселиновић (1862-1905), Хајдук Станко. 8. Критички реализам. Симо Матавуљ (1852-1908). Далматинска проза: Бакоња ...

Енглеска средњовјековна књижевност - Филозофски факултет

Увод у средњевјековну енглеску књижевност. Англосаксонска књижевност. 2. Паганска поезија:подјела, главне врсте, формалне и стилске одлике; ...

Новија српска књижевност - Филозофски факултет Пале

... књижевноисторијским контекстом српске књижевности 18. вијека. 2. Усвајање основних обиљежја поетика и стилских формација (барок, класицизам,.

Српска књижевност рационализма и романтизма - Филозофски ...

Усвајање основних обиљежја поетика и стилских формација (барок, ... Сарајлија: Избор из лирике- рефлексивне и љубавне теме; поетичке и ...

Филозофски факултет

Sociologija i prostor, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, Hrvatska, ISSN: 1846-5526. 16. Revija za sociologiju, Izdavač: Hrvatsko sociološko društvo, ...

Меша Селимовић - Филозофски факултет

Nas troje/ Meša Selimović. U: Život. - ISSN 0514-776X. - God. 18, br. 2/3 (1969), str. 19-. 28. Č-113 (COBISS.SR-ID 514865764). 1970. 21. Derviš i smrt/ Meša ...

Термодинамика - Филозофски факултет - Универзитет у ...

ТЕРМОДИНАМИКА. Катедра. Катедра за физику- Филозофски факултет Пале. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар. ECTS. МФ2-3 обавезан.

Европа од XII до XVI вијека - Филозофски факултет

Монархија III: Стогодишњи рат и династички сукоби Ланкастера и Јорка; бирократизација монархије; успон Бургундије; Француска до краја владавине ...

Теорија књижевности 1 - Филозофски факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ. Филозофски факултет Пале. Студијски програм: Општа књижевност и театрологија. I циклус студија. I година ...

Диференцијална геометрија - Филозофски факултет

Назив публикације, издавач. Година. Странице (од-до). Блажић,Н. Бокан, Н. Увод у диференцијалну геометрију, Математички факултет Београд. 1996.

интердисциплинарност и јединство ... - Филозофски факултет

јач звали су Безубица.19. Сем њих на основу изгледа, вјероватно је надимак добио и Влаку- ша Вукшић звани Бијелац, који је у неколико наврата ...

био-библиографија - Филозофски факултет у Нишу

језик, под менторством проф. др Бранка Милановића. ... 52)(12) Оцјена урађеног мастер рада и одбрана мастер рада кандидата Ане Марић ... ПРОЗА (Јелике и оморике, Кроз маглу, Кроз свјетлост, У магли, Пјесма младости, ... ДОКУМЕНТАРНО-УМЈЕТНИЧКА ПРОЗА (Змијање, Слике из Старе Србије и ...

Историја филозофије I - Филозофски факултет

Филозофија и њена историја. Значај античке филозофије. Географске, историјске и културне претпоставке настанка филозофије у Грчкој. 2. Грчка ...

Социјални рад са групом - Филозофски факултет

3. препознати и применити технике које се користе у раду са групом. 4. водити ... Ђукановић, Б и Филиповић,. С. Групни социјални рад, Нови Сад: ИКЗС.

Социјална педагогија - Филозофски факултет

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. Студијски програм: Социологија. Основни студиј. Четврта година студија. Пун назив предмета. СОЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА.

Извештај комисије - Филозофски факултет у Нишу

19 мар 2019 ... Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за филозофију,. Асистент ... Последњи блог (Филозофски есеј 2019) је.

Савремени енглески језик 2 - Филозофски факултет

усмено-писмене вјежбе, граматичка вјежбања и вјежбе превођења – енглески/српски; ... Classification of Adjectives; језичке бјежбе; језичке бјежбе; језичке бјежбе. Adjectives 2: ... Comparison; језичке бјежбе; језичке бјежбе; језичке.

Квантитативне методе у географији - Филозофски факултет

Наставник/ -ци др Милка Грмуша, доцент. Сарадник/ - ... (Хи-квадрат тест). 13. Анализа временских серија: Тренд као метод анализе временских серија.

филозофски факултет у нишу департман за ... - Prijemni.rs

Неоправдана функционална аналогија б. Стереотипност ... У дефиницији појма који реч представља и има исто значење за све који је употребљавају,.

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Филозофски факултет ...

Хенри Џејмс, Амбасадори; Хериет Б. Стоув: Чича Томина колиба. Марк Твејн, Авантуре Хаклбери Фина. Дефинисање поетике америчке књ. XIX вијека.

Основи клиничке психологије - Филозофски факултет

Клиничка психологија као методска дисциплина.Методска начела у ... Клиничка психологија у медицини – здравствена психологија. Појам здравствене ...

Психологија личности - Филозофски факултет - Универзитет у ...

Структура, динамика и развој личности. 4.Структура личности и предвиђање понашања. 5.Приступи проучавања личности и теорије личности. 6.

Историја дипломатије - Филозофски факултет - Универзитет у ...

Дипломатија у вријеме велике Источне кризе 1875-1878. године. 11. Улога дипломатије у стварању војно-политичких блокова (Антанта; Тројни савез).

Дијалектологија српског језика - Филозофски факултет

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Катедра. Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар.

Untitled - Филозофски факултет - Универзитет у Источном ...

идентитет има значење само у разлици и без истовременог постојања разлике ... афинитет:affinity (вероватно преко стфр. afinité и нем. Affinität [в. и ...

Морфологија српског језика - Филозофски факултет

Значење, функција и облик ријечи, врсте ријечи у српском језику: промјењиве и непромјењиве. 2. Морфолошке категорије, значење и функције ...

3 - Филозофски факултет - Универзитет у Источном Сарајеву

3 сеп 2019 ... Крњевић је мајстор за Привиђења господина Протеја (1964), а. Протеј је, уз ... стоји мото Исидоре Секулић: Невероватно је како годишња доба ... звучне касете, звучни и видео дискови, радне свеске, цртани.

универзитет у нишу филозофски факултет правилник о ...

листи за студијски програм за који је полагао пријемни испит рангиран у ... социјални рад: интегрисани тест знања из социологије и психологије 90 ...

Академско писање - Филозофски факултет - Универзитет у ...

АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ. Катедра. Катедра за педагогију – Филозофски факултет Пале. Шифра предмета. Статус предмета. Семестар. ECTS. ПД 9-6/1.

др Вишња Вишњевац - Филозофски факултет - Универзитет у ...

20 феб 2018 ... Доц. др Јелена Бајовић, доцент, предсједник. Научна област ... видске особине, док се у речницима на такво значење увек не указује. 3.

Социологија образовања - Филозофски факултет Пале

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. Студијски програм: Социологија. Основни студиј. Трећа година студија. Пун назив предмета. СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА.

Поштовани, Филозофски факултет Универзитета у Источном ...

Радови који не добију обје позитивне рецензије неће бити објављени. Важни датуми: 20. 4. 2018. године – крајњи рок за пријаву;. 30. 4. 2018. године ...

Психопатологија дјеце и младих - Филозофски факултет

Поремећаји покрета, АДХД, Тик, Туретов синдром. Агресивност. Суицид. 7. Поремећаји понашања. Интернализирајући, екстернализирајући синдром.

Историја филозофије III - Филозофски факултет - Универзитет у ...

Аурелије Августин. Исповијести, Кршћанска садашњост, Загреб. 1983. Цела књига. Анселм Кентерберијски. Прослогион, Модерна, Београд. 1991.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ...

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ. Naratori i naracija u romanima Grejama Svifta kandidatkinje Borjanke Đerić.

Развојна психологија - Филозофски факултет - Универзитет у ...

Студијски програм: Психологија ... 1. покаже свеобухватно разумијевање концепта развоја; ... Психологија цјеложивотног развоја, Наклада Слап. 2005.

Универзитет у Београду Филозофски факултет Одељење за ...

Да је то био случај, сликовито говори податак да је влашки војвода. Никола ... Статути представљају врхунац политике коју је водио цар Фердинанд од.

Историја и теорија свјетске драме 2 - Филозофски факултет

Театар апсурда-антидрама- антипозориште: Јонеско, Бекет. Обавезна литература. Аутор/ и. Назив публикације, издавач. Година. Странице (од-до).

Ортоепија и ортографија српског језика - Филозофски факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ. Филозофски факултет Пале. Студијски програм: Руски и српски језик и књижевност. I циклус студија. II година ...

Историја Старог Рима - Филозофски факултет - Универзитет у ...

Излагање Историје Старог Рима и упознавање са закономерностима у политичкој, ... картографске презентације. Садржај ... Стари Рим, Клио, Београд.

универзитет у новом саду филозофски факултет ... - CRIS UNS

21 јан 2016 ... главну драж њихове природне маште, оно тихо сањалаштво, онај ... Али ми малени, нејаки, стешњени са свију страна, ако само ... Појте, појте, ... књижевности: Све славуји са Дрине и Саве, / Са Неретве воде и ...

Синтакса савременог српског језика - Филозофски факултет

СИНТАКСА САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. Катедра ... Синтакса – предмет проучавања. ... Значење глагола и њихова синтаксичка функција.

наука и глобализација филолошке науке - Филозофски факултет

21 апр 2012 ... Другачије, такође у Библији присутно, значење речи свет означава ... допринело да хипокризија, неистина и лаж у песниковом бићу ...

наука и политика филолошке науке - Филозофски факултет

вати добило верско значење и да се наметањем овог имена Србима ... језику', / 'Ваша садашња одбрана ијекавице је језуитска хипокризија', каже.

Историја и теорија свјетске драме 1 - Филозофски факултет

Епоха ренесансе (Италија: комедија ерудита-деларте; Макијавели, ''Мандрагола''). 13. Елизабетанска драма и позориште (Шекспир и претходници ...

Наставни план - Филозофски факултет - Универзитет у Новом ...

25 окт 2019 ... Периодизација књижевности и књижевна историографија. 10. 15ДФК18. (5 0 2). 1. 10. Списи о владици Максиму Бранковићу - поетика ...

наука и глобализација филозофске науке - Филозофски факултет

онлајн активизма, као и онлајн заједница (енг. online communities), методе ... 2 http://www.glassrpske.com/drustvo/vijesti/Ask-i-Tracerica-javni-linc-tinejdze-.

Извештај комисије - Филозофски факултет - Универзитет у Нишу

19 мар 2019 ... Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за филозофију,. Асистент ... Последњи блог (Филозофски есеј 2019) је.

наука и слобода филолошке науке - Филозофски факултет

12 феб 2014 ... годишња Американка Микаела Шифрин [= освојити треће мјесто], (Прес. 30. 12. 2011: 47); Успеле су ... гласовиту Кечину цуру, Драгињу. (БСБ: 59); ... стриц Ниџо инати и одбија чак и да преговара с новаком. – Нећу ...

Општа историја средњег вијека - Филозофски факултет

Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku. Zagreb: Novi. Liber ... Le Gof, Žak (Le Goff, Jacques) Intelektualci u srednjem vijeku, Zagreb: GZH, 1982;. 1982. Le Gof ...

универзитет у новом саду образац 6. филозофски факултет

Слика Жак-Луја Давида ,,Заклетва Хорација” као пример интермедијалног реферирања из романаМоби Дик.4. Слика Ралфа Блејклока,. ,,Месечина” ...

наука и идентитет филолошке науке - Филозофски факултет

12 мај 2011 ... Писац користи српски језик у роману Мирис кише на Балкану у ... je, dakle, centralno jezičko područje na kojem se historijski vežu ...

Норме српског језика - Филозофски факултет - Универзитет у ...

10. Општејезичка норма и њене подврсте: ортоепска норма. 11. Општејезичка норма и њене подврсте: лексичка и граматичка (морфолошко-творбена).

Европа и свијет 1848-1914. године - Филозофски факултет

Последице уједињења Италије и Њемачке. Тројни савез. Тежња за новом подјелом свијета. 12. Политика прегруписавања међу колонијалним силама.

Недо, молим Вас овај садржај дајте ... - Филозофски факултет

географији, Методика наставе рачунарства 2, Рачунарски практикум,. Програмски пакети у математици, Информатика, Педагошка информатика).

(2012). Књижевност за децу и омладину - Факултет педагошких ...

и сваки други за читање намијењени текст, као уосталом и сваки поетски или прозни ... наје да владарев син болује од неизлечиве болести, и да му нико не може помоћи ... Упркос свих педагошких и културолошких акција, књига се данас све мање ... тан акценатски систем свога матерњег говора. Показује ...

српски језик и књижевност тест а - Правни факултет у Нишу

10. Изведи глаголске именице од глагола: читати ... "Балкански шпијун",. Симка Катић. - "Корени. 1 поен. 30. "Чекање". - Х.Л.Борхес,. "Време смрти".

ВИСОКОЏБУНЕСТА АМЕРИЧКА БОРОВНИЦА ...

Високоџбунестата америчка боровница потекнува од САД и може да достигне висина од 3,5 до 4 метра. Таа по многу нешта претставува доста ...