Predstavljanje Prijedloga zakona o Državnom inspektoratu

17 svi 2019 ... Zakon o Državnom inspektoratu – ZDI („Narodne novine”, br. ... Inspektori rada pri provedbi nadzora iz djelokruga inspekcije rada imaju ovlasti.

Predstavljanje Prijedloga zakona o Državnom inspektoratu - Srodni dokumenti

Predstavljanje Prijedloga zakona o Državnom inspektoratu

17 svi 2019 ... Zakon o Državnom inspektoratu – ZDI („Narodne novine”, br. ... Inspektori rada pri provedbi nadzora iz djelokruga inspekcije rada imaju ovlasti.

Novele Zakona o sudovima i Zakona o Državnom ... - Alan Uzelac

kojem DSV odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca; ukinute su i odredbe o postupanju Državnog sudbenog vijeća pri odlučivanju o kandidatima za suce.

Analiza Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ... - Gong

Kako bi se donio kvalitetan Zakon o prebivalištu i boravištu građana i na taj način pročistile evidencije prebivališta i popisa birača, nužna je prethodna javna ...

Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i ...

Ocjena stanja. Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/2003,. 157/2003, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012 i 136/12, ...

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ...

Grad Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i Hrvatsko ... ne preda posjed nekretnine, javni bilježnik će sastaviti zapisnik u formi ...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ...

Također, odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da će se za ... Članak 6. U članku 196. stavak 3. mijenja se i glasi: „(3) Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati ... U članku 229. stavak 2. mijenja se i glasi: ... U dosadašnjim stavcima 6. i 7. koji postaju stavci 7. i 8. riječi: „stavka 1.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ...

Zakonom o sudskim pristojbama (Narodne novine, br. 74/95, 57/96, 137/2002, 125/2011,. 112/2012, 157/2013, u daljnjem tekstu: Zakon o sudskim pristojbama) ...

kontroverze oko nacrta prijedloga obiteljskoga zakona

analizu primjene Zakona iz 2015., onog koji je sada na snazi. Izradila je to kako ... smještaj koji ima. Obiteljski zakon iz 2015. godine jer postoje preveliki rizici za ...

Nacrt konačnog prijedloga obiteljskog zakona

obiteljski dom, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom, ... 25/2013 i 5/2015) - u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2003.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Ako ovrhovoditelj predloži novo sredstvo ili predmet ovrhe, a ne ... "(1) Hrvatska gospodarska komora vodi očevidnik pokretnina koje se prodaju u ovršnom.

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ...

Tisak d.d., Zagreb ... 31. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. ... 11. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje ...

RS za izradu Nacrta prijedloga Zakona o ... - Ministarstvo zdravstva

25 tra 2019 ... Silva Kajić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica. 4. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član mr. sc. Renata Florjanić, dipl. ing., ...

Nacrt prijedloga Zakona o morskom ribarstvu - MPS Uprava ...

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru („Narodne novine“ 152/11.),. - Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma („Narodne novine“ ...

Nacrt prijedloga Zakona o hrv. braniteljima iz Domovinskog ... - POSI

Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom („Narodne ... prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. ... i duplo manja od sadašnje najniže mirovine koja u 2017. godini iznosi 2.046,60 kn ... (8) Nakon isteka sedam godina i dobivanja novog osobnog automobila HRVI iz ...

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ...

2 srp 2015 ... godine razmatralo je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, s Konačnim ...

Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti zraka

Način praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, ... novine, broj 21/2007 i 150/2008), Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih.

Nacrt prijedloga zakona - Vlada Republike Hrvatske

odstupali od domaćeg zakonodavnog okvira, pa je četvrtom izmjenom i dopunom Prekršajnog zakona („Narodne novine“, broj 70/2017) stvoreno fleksibilno ...

nacrt prijedloga zakona o poštanskim uslugama, s konačnim ...

32. tiskanica: poštanska pošiljka koja sadrži knjige i tisak. Tisak je ... 12. praćenje i analiza stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga te poduzimanje potrebnih.

Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ...

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O. ŽELJEZNICI. Članak 1. U Zakonu o željeznici (Narodne novine, br. 94/13 i 148/13) u ...

Nacrt prijedloga Zakona o OPG-u, lipanj 2017. - POSI

dala mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu: Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s ...

Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona - Ured za zakonodavstvo

izw5enje svih pojedinadnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi obiteljskog zakona. 2014 te se primjenjuje Obiteljski zakon 2003. Danom objave ...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog ...

plovidbe, koju kao prihod Državnog proračuna, plaćaju sve jahte i brodice bez ... i 45/2014), odnosno Pravilniku o brodicama i jahtama (Narodne novine, br.

Nacrt prijedloga Zakona o OPG-u, lipanj 2017. - Posi.hr

dala mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu: Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o pravobranitelju za osobe s ...

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i ... - Vlada Republike Hrvatske

Kazneni zakon („Narodne novine“, broj 125/11 i 144/12 – u daljnjem tekstu: ... kleveta. Kleveta kao kazneno djelo ostaje, ali se ograničava na slučajeve u kojima ...

Nacrt prijedloga obiteljskog zakona - Vlada Republike Hrvatske

Također, Obiteljski zakon 2003 ne predviđa mogućnost zastupanja djeteta neovisno od njegovih roditelja u pojedinim obiteljskim sudskim postupcima, posebno ...

Nacrt prijedloga zakona o zakladama - Vlada Republike Hrvatske

Pravilnikom o upisu u zakladni upisnik (Narodne novine, br. 4/96, 103/01 i 144/10). U smislu važećeg Zakona o zakladama i fundacijama, zaklada je imovina ...

Nacrt konačnog prijedloga zakona o udrugama - Ured za udruge

Udruga u smislu ovog Zakona je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba, koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili ...

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ... - Porezna uprava

obveznici poreza na dobit, porezna stopa, porezne olakšice, oslobođenja i ... strukturnih politika u 2016. i 2017. godini se odnose na povećanje održivosti duga ...

Nacrt konačnog prijedloga zakona - Vlada Republike Hrvatske

na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec,. Mursko Središće i Prelog. Općinski sud u Koprivnici za područje općina: ...

1 ZAKON O INSPEKTORATU RADA (NN 19/14)

ZAKON. O INSPEKTORATU RADA. (NN 19/14). 1. OPĆE ODREDBE ... nazivom: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada (u daljnjem tekstu: ...

prijava inspektoratu rada - Hrvatski sindikat pošte

2 tra 2015 ... prijavili Inspekciji rada. ... propisom." PRIJAVA INSPEKTORATU RADA. Budući da je ... primjer nepoštovanja prava i dostojanstva radnika, odlu.

o državnom premeru i katastru - Paragraf Lex

13) "katastarski plan" jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni ... 23) "web servisi" su programske komponente koje omogućavaju izgradnju ... podataka, obavljaju se na osnovu srednjoročnog programa i godišnjeg plana radova. ... Originalne i periodične kopije baza podataka osnovnih geodetskih radova, ...

Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom ureñuje se ...

Ponovo problemi s državnom maturom - ncvvo

15 lip 2010 ... shvatio da je Nora moralno jača od njega niti je to bio cilj drame. ... problem Kuće lutaka: Muškarcu je neopisivo ugodno i pruža mu ...

PREDSTAVLJANJE KRIZMANIKA

Molitva vjernika: Pomolimo se, draga braćo i sestre, Bogu, Ocu svemogućemu. Neka naša molitva bude jednodušna kao što nam je jedna vjera, ufanje i ljubav ...

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu ...

16 tra 2015 ... Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu (“Narodne novine” broj 148/14) u ... Udruga albanskih žena u Zagrebu »Drita« – Zagreb. 7.000,00 ... Dani kraljice Teute, Zagreb. 10.000,00. 3.

vjesnikova novinska dokumentacija u hrvatskom državnom arhivu ...

arhiva u odnosu prema ovom gradivu (kategorizacija Vjesnika, stručna mišljenja i ... jutarnji.hr/vijesti/vjesnikova-arhiva-kako-je-stvarana-i-zamalo-unistena- ...

Zakon o državnom premeru i katastru - Putevi Srbije

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet uređivanja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i ...

Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti - Uprava za ...

zabilježbu spora podnijet. Brisanje zabilježbe spora. Član 106. Zabilježba spora briše se po službenoj dužnosti po proteku roka od 10 godina od dana upisa.

ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA U HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU ...

HDA-675) čine zasebne serije, kao i parice rimokatoličkih župa iz Baranje preuze-. 2. SL 29(1946). 3. Karaman ... Župa Vidovec Donji. MKR 1671.–1729.

primjena modela potpunog upravljanja kvalitetom u državnom ...

31 svi 2015 ... Integrirani pretpristupni fond. IT informacijske tehnologije. MS. Microsoft. PUK. Potpuno upravljanje kvalitetom. SAS. Statistical Analysis System.

Transparentnost trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu

Transparentnost trgovačkih društava od strateškog interesa (21) . ... sva društva imaju barem dvije vrste traženih informacija, odnosno da se njih 15 nalazi ispod.

naputak centru za restrukturiranje i prodaju i državnom uredu za ...

Dokumentacija o državnoj imovini disperzirana je u različitim evidencijama državnih ... Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike ...

Pregled arhivalija Lovranštine do 1945. u Državnom arhivu u Rijeci

d'Istria (Istarska knežija). ... razvoda, popis pazinskih kapetana, prijepise privilegija Pazinske ... pripadala do 1788., kada je zajedno s ostalim liburnijskim župama ... nije odgovaralo Lovrancima te su oni, sve dečki od 16 do 18 godina,.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u ... - CERP

PIK RIJEKA d.d., Rijeka, KONČAR - ELEKTROINDUTRIJA d.d., Zagreb, DALMA d.d., Split, POUNJE TRIKOTAŽA d.d.. Hrvatska Kostajnica, u ukupnoj ...

Untitled - COSDT – Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

2 јул 2019 ... pancerote, projice, rolnice punjene sirom/zeljem, razne pite i sl;. Ručak - predjelo, sitna slana peciva (2 kom/osobi) ,glavno jelo, sitni kolači (2 ...

Britanski udio u državnom udaru u Jugoslaviji 27. ožujka 1941.

General Dušan Simović je kasnije, 17. ožujka 1942, pošto je smijenjen s dužnosti premijera, pisao Edenu: »Svjestan sam da su izvjesne osobe bile u dodiru s ...

UVOD - COSDT – Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

bodovan kada je u pitanju kriterijum «postojeća stambena situacija». ... postupku propisano je, da se privremena mjera može odrediti prije pokretanja i u toku.

Osvojena mjesta učenika na Državnom natjecanju u Crikvenici 2018 ...

2017./2018. Zdravka. Prnić. OŠ Vladimira Nazora. Krnica. Istarska. 48,13%. 17. 22 Lea. Luketić. 2017./2018. Dijana. Volar. OŠ Sveta Nedelja. Sveta. Nedelja.

Osvojena mjesta učenika na Državnom natjecanju u Splitu 2019 ...

Katarina. Vilić. 2018./2019. Đurđica. Patafta. OŠ Ljudevita. Gaja. Zaprešić. Zagrebačka ... Moškatelo. 2018./2019. Vanja. Novaković. XV. gimnazija. Zagreb.

Izvješće o upravljanju državnom imovinom za 2016. i 2017. godinu

31 lis 2018 ... ožujka tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske Izvješće o provedbi Plana upravljanja ... Prvi natječaj za zapošljavanje, Ministarstvo je objavilo u lipnju 2017. godine i to za ... Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb. 29.297.274 ...

Predstavljanje zelene infrastrukture

11 stu 2019 ... Ozelenjeni vrtovi, krovovi i zidovi zgrada (škola, vrtića i sl.) • Prenamjena velikog ... Prenamjena postojeće prometnice u zeleni gradski koridor ...

Predstavljanje Wikipedija projekta

Predstavljanje Wikipedija projekta. 06. ožujka 2013. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8 ...

Predstavljanje »Potrebno je vratiti se u ispovjedaonice kao ... - BK BiH

se slavi sakrament pomirenja, ali također i mjesto u kojemu bi trebalo češće 'boraviti', kako bi vjernik mogao pronaći milosrđe, savjet i potporu, osjetiti se ljubljen ...

OPAŽANJE, SHVATANJE I PREDSTAVLJANJE PROSTORA KOD ...

Apstrakt: Orijentacija dece u prostoru je značajna za celokupan razvoj, kao i razvoj specifičnih veština koje su važne, kako za snalaženje u svakodnevnom ...

Pozdravljanje, predstavljanje sebe - EFOS

U ime našeg poslovnog rukovodstva želim Vas srdačno pozdraviti! ... Ovo bi bio sve što sam Vam želio reći o ovoj temi. ... To bi u ovom trenutku bilo sve.

Predstavljanje CARNet multimedijalnih usluga

Desktop videokonferencije. – Polycom PVX aplikacija (1200 licenci) ... zvuka sa lošom slikom. (Mhm ...to je nova frizura ili nešto ne valja s tvojom kamerom !?) ...

5. 5 Predstavljanje brojeva i aritmetička kola ...

1111. -7. -0. -1. Sl. 5-10 Interpretacija 4-bitnih označenih celih brojeva. ... Da bi smo bolje razumeli fizičko značenje izraza (5.4) uporedićemo konstrukcije ...

Na osnovu članka 37. Zakona o obrtu uz primjenu odredaba Zakona ...

UGOVOR O ORTAKLUKU (Pristupanje postojećem obrtu) radi zajedničkog obavljanja obrta. Članak 1. Ovim ugovorom o ortakluku radi zajedničkog obavljanja ...

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog ...

23 јун 2019 ... U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu ... Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug je od štediša zatražila dopunu.